Prepnúť zobrazované dáta:

Faktúry

Posledná aktualizácia: 07.01.2019 10:49:03

Dátum doručenia Dátum doručenia Interné číslo faktúry Dodávateľ Predmet faktúry Cena s DPH v € Cena s DPH v € Detail
Názov IČO
01.12.2014 20141201 141401179 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 11/2014 OST V.Clementisa 569,40 569.40 Detail
01.12.2014 20141201 141401180 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 11/2014 OST ZŠ Mozartova 1 430,40 1430.40 Detail
01.12.2014 20141201 141401181 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 11/2014 plyn.kotol.Hlavná 5 163,08 163.08 Detail
01.12.2014 20141201 141401182 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 11/2014 plyn.kotol.Radnica 1 93,60 93.60 Detail
01.12.2014 20141201 141401183 MAJES výťahy a eskalátory, a.s. 35770732 paušálne opravy výťahov Trhová 2 28,66 28.66 Detail
01.12.2014 20141201 141401184 MAJES výťahy a eskalátory, a.s. 35770732 paušálne opravy výťahov Trhová 3 16,72 16.72 Detail
01.12.2014 20141201 141401185 ĽUBOMÍR FEJEŠ-FEJEX 22695273 paušálna platba STA za 12/2014 Nobelova 7 2,39 2.39 Detail
01.12.2014 20141201 141401186 ĽUBOMÍR FEJEŠ-FEJEX 22695273 paušálna platba STA za 12/2014 Trhová 3 0,40 0.40 Detail
02.12.2014 20141202 141401187 Slovakia Security, s.r.o. 35691034 výkon strážnej služby Vajanského, Trhová 11/2014 4 987,15 4987.15 Detail
02.12.2014 20141202 141401188 Dušan Novák - SABA 30098050 paušálna platba opráv STA za 12/2014 Františkánska 3 6,64 6.64 Detail
02.12.2014 20141202 141401189 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 11/2014 Trhová 2 1 740,00 1740.00 Detail
02.12.2014 20141202 141401190 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 11/2014 K.Čulena 12 590,00 590.00 Detail
02.12.2014 20141202 141401191 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 poplatok za školníka za 11/2014 Mozartova 10 1 140,00 1140.00 Detail
02.12.2014 20141202 141401192 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 11/2014 ZŠ Limbova 3 560,00 560.00 Detail
02.12.2014 20141202 141401193 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 11/2014 Hollého 8 574,39 574.39 Detail
03.12.2014 20141203 141401194 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 paušál za byty a NP vo vlast. Mesta 4.štvrťrok 2014 313,44 313.44 Detail
03.12.2014 20141203 141401195 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 paušál 12/2014 OST ZŠ Mozartova 10 15,52 15.52 Detail
03.12.2014 20141203 141401196 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 paušál 12/2014 kotolňa Radnica Hlavná 1 15,52 15.52 Detail
03.12.2014 20141203 141401197 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 paušál 12/2014 kotolňa Hlavná 5 15,52 15.52 Detail
03.12.2014 20141203 141401198 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 paušál 12/2014-OST Clementisa 2 Ivančík 15,52 15.52 Detail
03.12.2014 20141203 141401199 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 oprava čerpadla v kotolni Hlavná 1-Radnica , Objednávka 28/2014/M 367,38 367.38 Detail
04.12.2014 20141204 141401200 Dušan Novák - SABA 30098050 paušálna platba opráv STA za 12/2014 Golianova 3 7,97 7.97 Detail
05.12.2014 20141205 141401201 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla MŠ Murgašova 13 546,72 546.72 Detail
05.12.2014 20141205 141401202 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla MŠ Okružná 27 646,76 646.76 Detail
05.12.2014 20141205 141401203 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla ZŠ Mozartova 3 680,71 3680.71 Detail
05.12.2014 20141205 141401204 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla OST Clementisa 2 951,78 2951.78 Detail
05.12.2014 20141205 141401205 ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. 36237922 ochrana objektu K.Čulena 12 za 11/2014 756,82 756.82 Detail
05.12.2014 20141205 141401206 ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. 36237922 výjazd zásahovej skupiny K.Čulena 12 11,95 11.95 Detail
05.12.2014 20141205 141401207 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Na hlinách 10 10,00 10.00 Detail
05.12.2014 20141205 141401208 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/B 23,00 23.00 Detail
05.12.2014 20141205 141401209 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 3 44,00 44.00 Detail
05.12.2014 20141205 141401210 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 3 106,00 106.00 Detail
05.12.2014 20141205 141401211 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/A 7,00 7.00 Detail
05.12.2014 20141205 141401212 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/A 49,00 49.00 Detail
05.12.2014 20141205 141401213 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hlavná 1 2 211,00 2211.00 Detail
05.12.2014 20141205 141401214 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Trojičné nám.7 95,00 95.00 Detail
05.12.2014 20141205 141401215 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Mozartova 10 40,00 40.00 Detail
05.12.2014 20141205 141401216 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hollého 8 184,00 184.00 Detail
05.12.2014 20141205 141401217 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hollého 8 2 314,00 2314.00 Detail
05.12.2014 20141205 141401218 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Coburgova 60C 292,00 292.00 Detail
05.12.2014 20141205 141401219 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Radlinského 10 4,00 4.00 Detail
05.12.2014 20141205 141401220 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Coburgova 60B 168,00 168.00 Detail
05.12.2014 20141205 141401221 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Coburgova 60A 230,00 230.00 Detail
05.12.2014 20141205 141401222 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Tehelná 37,00 37.00 Detail
05.12.2014 20141205 141401223 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Vajanského 3 65,00 65.00 Detail
05.12.2014 20141205 141401224 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Narcisova 2 30,00 30.00 Detail
05.12.2014 20141205 141401225 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Limbova 4 64,00 64.00 Detail
05.12.2014 20141205 141401226 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hodžova 21 44,00 44.00 Detail
05.12.2014 20141205 141401227 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Narcisova 2 1 112,00 1112.00 Detail
05.12.2014 20141205 141401228 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Čajkovského 28 61,00 61.00 Detail
05.12.2014 20141205 141401229 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Beethovenova 16 78,00 78.00 Detail
05.12.2014 20141205 141401230 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Jiráskova 25 43,00 43.00 Detail
05.12.2014 20141205 141401231 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hollého 8 150,00 150.00 Detail
05.12.2014 20141205 141401232 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hollého 8 216,00 216.00 Detail
05.12.2014 20141205 141401233 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu T.Tekela 1 42,00 42.00 Detail
05.12.2014 20141205 141401234 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hlavná 5 1 023,00 1023.00 Detail
05.12.2014 20141205 141401235 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hviezdoslavova 3 132,00 132.00 Detail
05.12.2014 20141205 141401236 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hviezdoslavova 3 96,00 96.00 Detail
05.12.2014 20141205 141401237 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hornopotočná 22 41,00 41.00 Detail
05.12.2014 20141205 141401238 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hviezdoslavova 3 16,00 16.00 Detail
05.12.2014 20141205 141401239 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Limbova 3 47,00 47.00 Detail
05.12.2014 20141205 141401240 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Štefánikova 29 99,00 99.00 Detail
05.12.2014 20141205 141401241 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Trhová 3 8,00 8.00 Detail
05.12.2014 20141205 141401242 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 3 10,00 10.00 Detail
05.12.2014 20141205 141401243 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/B 10,00 10.00 Detail
08.12.2014 20141208 141401244 ELFE František Viskupič 33209308 oprava frekvenč.meniča obeh.čerpadla ÚK OST Clementisa 82 , Objednávka 20/2014/M 1 539,48 1539.48 Detail
08.12.2014 20141208 141401245 Emil Č E S N E K 11904500 revízie tlakových zariadení OST ZŠ Mozartova , Objednávka5/2014/M 84,84 84.84 Detail
08.12.2014 20141208 141401246 TUROŇ spol. s r.o. 44708262 likvidácia odpadovej vody Malženická cesta 1 520,01 520.01 Detail
12.12.2014 20141212 141401247 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 oprava snímača úniku CH4 v kotolni Hlavná 5 , Objednávka 29/2014/M 413,96 413.96 Detail
12.12.2014 20141212 141401248 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Limbová 4 480,05 480.05 Detail
31.12.2014 20141231 141401272 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 12/2014 OST V.Clementisa 569,40 569.40 Detail
31.12.2014 20141231 141401273 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 12/2014 OST ZŠ Mozartova 1 430,40 1430.40 Detail
31.12.2014 20141231 141401274 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 12/2014 plyn.kotol.Hlavná 5 163,08 163.08 Detail
31.12.2014 20141231 141401275 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 12/2014 plyn.kotol.Radnica 1 93,60 93.60 Detail
31.12.2014 20141231 141401277 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 popl.za spracovanie písomností-upomienky mestské byty 7,20 7.20 Detail
08.01.2014 20140108 151300164 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Limbova 3 ZŠ 6 030,82 6030.82 Detail
08.01.2014 20140108 151300165 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Tajovského 20,21 4 275,25 4275.25 Detail
08.01.2014 20140108 151300166 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Malženická 1 1 088,10 1088.10 Detail
08.01.2014 20140108 151300167 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ MŠ 13 737,51 13737.51 Detail
08.01.2014 20140108 151300168 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Nobelova 7 806,09 806.09 Detail
08.01.2014 20140108 151300169 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Golianova 3 2 209,10 2209.10 Detail
08.01.2014 20140108 151300170 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Trhová 3,Hospodárska 83,84 11 203,16 11203.16 Detail
31.01.2014 20140131 151400001 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Limbova 3 9,83 9.83 Detail
31.01.2014 20140131 151400002 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Nobelova 7 66,89 66.89 Detail
31.01.2014 20140131 151400003 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Trhová 3, Hospodárska 83,84 115,82 115.82 Detail
31.01.2014 20140131 151400004 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Tajovského 20,21 634,72 634.72 Detail
31.01.2014 20140131 151400005 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Golianova 3 153,06 153.06 Detail
31.01.2014 20140131 151400006 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ MŠ 390,97 390.97 Detail
31.01.2014 20140131 151400007 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Trhová 3 247,10 247.10 Detail
07.02.2014 20140207 151400008 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Limbova 3 ZŠ 5 727,76 5727.76 Detail
07.02.2014 20140207 151400009 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Tajovského 20,21 4 453,08 4453.08 Detail
07.02.2014 20140207 151400010 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Malženická 1 372,06 1372.06 Detail
07.02.2014 20140207 151400011 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ MŠ 14 026,05 14026.05 Detail
07.02.2014 20140207 151400012 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Nobelova 7 799,21 799.21 Detail
07.02.2014 20140207 151400013 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Golianova 3 2 201,22 2201.22 Detail
07.02.2014 20140207 151400014 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Trhová 3,Čulenova 6, 11 838,75 11838.75 Detail
28.02.2014 20140228 151400015 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Trhová 3,K.Mahra 2,3 247,10 247.10 Detail
28.02.2014 20140228 151400016 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Trhová 3, Okružná 21 105,66 105.66 Detail
28.02.2014 20140228 151400017 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Tajovského 20,21 578,92 578.92 Detail
28.02.2014 20140228 151400018 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Nobelova 7 61,01 61.01 Detail
28.02.2014 20140228 151400019 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Limbova 3 8,96 8.96 Detail
28.02.2014 20140228 151400020 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Golianova 3 139,60 139.60 Detail
28.02.2014 20140228 151400021 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ MŠ 356,57 356.57 Detail
07.03.2014 20140307 151400022 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Nobelova 7 779,68 779.68 Detail
07.03.2014 20140307 151400023 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ MŠ 13 728,92 13728.92 Detail
07.03.2014 20140307 151400024 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Golianova 3 2 143,13 2143.13 Detail
07.03.2014 20140307 151400025 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Limbova 3 5 540,83 5540.83 Detail
07.03.2014 20140307 151400026 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Trhová 3, K.Čulena 12, Limbova 11 11 564,58 11564.58 Detail
07.03.2014 20140307 151400027 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Malženická 1 1 340,66 1340.66 Detail
07.03.2014 20140307 151400028 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Tajovského 20,21 4 344,66 4344.66 Detail
31.03.2014 20140331 151400029 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Trhová 3,Okružná 21 247,10 247.10 Detail
31.03.2014 20140331 151400030 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ MŠ 386,64 386.64 Detail
31.03.2014 20140331 151400031 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Golianova 3 151,38 151.38 Detail
31.03.2014 20140331 151400032 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Limbova 3 9,72 9.72 Detail
31.03.2014 20140331 151400033 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Nobelova 7 66,16 66.16 Detail
31.03.2014 20140331 151400034 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Tajovského 20,21 627,74 627.74 Detail
31.03.2014 20140331 151400035 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Trhová 3,2, V Jame 14,15 114,56 114.56 Detail
08.04.2014 20140408 151400036 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Golianova 3 2 058,30 2058.30 Detail
08.04.2014 20140408 151400037 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ MŠ 13 155,76 13155.76 Detail
08.04.2014 20140408 151400038 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Nobelova 7 753,76 753.76 Detail
08.04.2014 20140408 151400039 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Limbova 3 5 233,23 5233.23 Detail
08.04.2014 20140408 151400040 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Tajovského 20,21 4 171,53 4171.53 Detail
08.04.2014 20140408 151400041 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Malženická 1 1 307,43 1307.43 Detail
08.04.2014 20140408 151400042 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Trhová 3, Hospodárska 83,84 10 978,81 10978.81 Detail
30.04.2014 20140430 151400043 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Trhová 3,Okružná 21 110,74 110.74 Detail
30.04.2014 20140430 151400044 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Trhová 2,3, Okružná 21, 247,10 247.10 Detail
30.04.2014 20140430 151400045 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ MŠ 373,77 373.77 Detail
30.04.2014 20140430 151400046 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Golianova 3 146,33 146.33 Detail
30.04.2014 20140430 151400047 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Nobelova 7 63,95 63.95 Detail
30.04.2014 20140430 151400048 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Tajovského 20,21 606,82 606.82 Detail
30.04.2014 20140430 151400049 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Limbova 3 9,40 9.40 Detail
07.05.2014 20140507 151400050 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Golianova 3 1 960,78 1960.78 Detail
07.05.2014 20140507 151400051 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ MŠ 12 487,94 12487.94 Detail
07.05.2014 20140507 151400052 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Nobelova 7 712,90 712.90 Detail
07.05.2014 20140507 151400053 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Limbová 3 ZŠ 4 823,80 4823.80 Detail
07.05.2014 20140507 151400054 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Tajovského 20,21 4 029,91 4029.91 Detail
07.05.2014 20140507 151400055 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Malženická 1 1 233,06 1233.06 Detail
07.05.2014 20140507 151400056 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Trhová 3,Na hlinách 47/A 10 426,56 10426.56 Detail
30.05.2014 20140530 151400057 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Limbová 3 9,40 9.40 Detail
30.05.2014 20140530 151400058 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Tajovského 20,21 606,82 606.82 Detail
30.05.2014 20140530 151400059 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Nobelova 7 63,95 63.95 Detail
30.05.2014 20140530 151400060 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Golianova 3 146,33 146.33 Detail
30.05.2014 20140530 151400061 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ MŠ 373,77 373.77 Detail
30.05.2014 20140530 151400062 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Trhová 3,Okružná 21, V Jame 14,15 110,74 110.74 Detail
30.05.2014 20140530 151400063 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Hospodár.83,84,V Jame 7-13 247,10 247.10 Detail
09.06.2014 20140609 151400064 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Trhová 3,Limbova 11 10 014,25 10014.25 Detail
09.06.2014 20140609 151400065 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Malženická 1 1 158,74 1158.74 Detail
09.06.2014 20140609 151400066 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Tajovského 20-21 3 924,97 3924.97 Detail
09.06.2014 20140609 151400067 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Limbova 3 4 683,82 4683.82 Detail
09.06.2014 20140609 151400068 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Nobelova 7 687,32 687.32 Detail
09.06.2014 20140609 151400069 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ MŠ 12 006,45 12006.45 Detail
09.06.2014 20140609 151400070 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Golianova 3 1 882,06 1882.06 Detail
30.06.2014 20140630 151400071 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Trhová 3,Okružná 21 245,02 245.02 Detail
30.06.2014 20140630 151400072 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Trhová 3,2,V jame 20-25, 7-13 98,01 98.01 Detail
30.06.2014 20140630 151400073 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ MŠ 330,80 330.80 Detail
30.06.2014 20140630 151400074 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Golianova 3 129,52 129.52 Detail
30.06.2014 20140630 151400075 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Nobelova 7 56,60 56.60 Detail
30.06.2014 20140630 151400076 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Tajovského 20,21 537,07 537.07 Detail
30.06.2014 20140630 151400077 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Limbova 3 8,32 8.32 Detail
08.07.2014 20140708 151400079 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ MŠ 11 691,27 11691.27 Detail
08.07.2014 20140708 151400080 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Nobelova 7 669,65 669.65 Detail
08.07.2014 20140708 151400081 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Tajovského 20,21 3 860,82 3860.82 Detail
08.07.2014 20140708 151400082 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Limbová 3 ZŠ 4 683,30 4683.30 Detail
08.07.2014 20140708 151400083 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Tajovského 20,21 1 122,70 1122.70 Detail
08.07.2014 20140708 151400084 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Trhová 3,Limbová 11 9 820,22 9820.22 Detail
31.07.2014 20140731 151400085 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Trhová 3,V jame 14,15,20-25,7-13 92,93 92.93 Detail
31.07.2014 20140731 151400086 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ MŠ 313,63 313.63 Detail
31.07.2014 20140731 151400087 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Golianova 3 122,78 122.78 Detail
31.07.2014 20140731 151400088 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Nobelova 7 53,66 53.66 Detail
31.07.2014 20140731 151400089 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Tajovského 20,21 509,17 509.17 Detail
31.07.2014 20140731 151400090 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Limbova 3 7,88 7.88 Detail
31.07.2014 20140731 151400091 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Trhová 3,K.Mahra 2,3, Okružná 21 245,02 245.02 Detail
08.08.2014 20140808 151400092 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Trhová 3,Limbova 11, K.Čulena 12 9 818,24 9818.24 Detail
08.08.2014 20140808 151400093 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Malženická 1 1 122,70 1122.70 Detail
08.08.2014 20140808 151400094 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Limbova 3 ZŠ 4 683,24 4683.24 Detail
08.08.2014 20140808 151400095 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Tajovského 20,21 3 858,45 3858.45 Detail
08.08.2014 20140808 151400096 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Nobelova 7 663,82 663.82 Detail
08.08.2014 20140808 151400097 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ MŠ 11 687,72 11687.72 Detail
08.08.2014 20140808 151400098 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Golianova 3 1 833,43 1833.43 Detail
28.08.2014 20140828 151400099 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ V Jame 7-13,14-15,20-25 82,72 82.72 Detail
28.08.2014 20140828 151400100 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ MŠ 279,27 279.27 Detail
28.08.2014 20140828 151400101 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Limbová 3 109,33 109.33 Detail
28.08.2014 20140828 151400102 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Nobelova 7 47,78 47.78 Detail
28.08.2014 20140828 151400103 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Tajovského 20-21 453,37 453.37 Detail
28.08.2014 20140828 151400104 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Limbova 3 7,02 7.02 Detail
28.08.2014 20140828 151400105 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Trhová 3,K.Mahra 2,3 245,02 245.02 Detail
30.09.2014 20140930 151400113 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Trhová 3,V Jame 14-15, Saleziánska 21 103,10 103.10 Detail
30.09.2014 20140930 151400114 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ MŠ 348,00 348.00 Detail
30.09.2014 20140930 151400115 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Golianova 3 136,24 136.24 Detail
30.09.2014 20140930 151400116 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Nobelova 7 59,54 59.54 Detail
30.09.2014 20140930 151400117 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Tajovského 20,21 564,97 564.97 Detail
30.09.2014 20140930 151400118 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Limbova 3 8,75 8.75 Detail
30.09.2014 20140930 151400119 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Trhová 3,K.Mahra 2,3, Okružná 21 245,02 245.02 Detail
08.10.2014 20141008 151400120 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Golianova 3 1 838,40 1838.40 Detail
08.10.2014 20141008 151400121 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ MŠ 11 697,94 11697.94 Detail
08.10.2014 20141008 151400122 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Nobelova 7 671,98 671.98 Detail
08.10.2014 20141008 151400123 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Malženická 1 1 122,70 1122.70 Detail
08.10.2014 20141008 151400124 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Tajovského 20,21 3 867,92 3867.92 Detail
08.10.2014 20141008 151400125 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ ZŠ Limbova 3 4 683,60 4683.60 Detail
08.10.2014 20141008 151400126 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Trhová 3, Čulenova 6,Limbova 11 9 817,90 9817.90 Detail
31.10.2014 20141031 151400127 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Trhová 2,3,V Jame 7-13,Okružná 21 242,95 242.95 Detail
31.10.2014 20141031 151400128 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Limbová 3 9,29 9.29 Detail
31.10.2014 20141031 151400129 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Tajovského 20,21 599,84 599.84 Detail
31.10.2014 20141031 151400130 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Nobelova 7 63,22 63.22 Detail
31.10.2014 20141031 151400131 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Golianova 3 144,65 144.65 Detail
31.10.2014 20141031 151400132 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ MŠ Botanická 12,Limbova, Tekela 1 369,48 369.48 Detail
31.10.2014 20141031 151400133 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Trhová 2,3 Saleziánska 21,V jame 20-25 109,48 109.48 Detail
07.11.2014 20141107 151400134 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Golianova 3 1 919,52 1919.52 Detail
07.11.2014 20141107 151400135 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ MŠ 12 290,61 12290.61 Detail
07.11.2014 20141107 151400136 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Nobelova 7 706,44 706.44 Detail
07.11.2014 20141107 151400137 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Tajovského 20,21 4 001,79 4001.79 Detail
07.11.2014 20141107 151400138 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ ZŠ Limbová 3 4 919,67 4919.67 Detail
07.11.2014 20141107 151400139 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Malženická 1 1 232,63 1232.63 Detail
07.11.2014 20141107 151400140 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Trhová 3 Na hlinách, Limbova 11 10 321,15 10321.15 Detail
28.11.2014 20141128 151400141 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Trhová 3, K.Mahra 2,3 245,03 245.03 Detail
28.11.2014 20141128 151400142 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Trhová 2,3, V Jame 14-15 109,48 109.48 Detail
28.11.2014 20141128 151400143 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ MŠ 369,48 369.48 Detail
28.11.2014 20141128 151400144 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Golianova 3 144,65 144.65 Detail
28.11.2014 20141128 151400145 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Nobelova 7 63,22 63.22 Detail
28.11.2014 20141128 151400146 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Tajovského 20,21 599,84 599.84 Detail
28.11.2014 20141128 151400147 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Limbova 3 9,29 9.29 Detail
08.12.2014 20141208 151400148 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Golianova 3 2 063,14 2063.14 Detail
08.12.2014 20141208 151400149 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ MŠ 13 293,42 13293.42 Detail
08.12.2014 20141208 151400150 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Nobelova 7 763,89 763.89 Detail
08.12.2014 20141208 151400151 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Limbová 3 5 371,29 5371.29 Detail
08.12.2014 20141208 151400152 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Tajovského 20,21 4 217,07 4217.07 Detail
08.12.2014 20141208 151400153 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Malženická 1 1 278,64 1278.64 Detail
08.12.2014 20141208 151400154 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Trhová 3,Limbová 11 11 111,33 11111.33 Detail
18.12.2014 20141218 151400155 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ MŠ 403,85 403.85 Detail
18.12.2014 20141218 151400156 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Golianova 3 158,10 158.10 Detail
18.12.2014 20141218 151400157 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Nobelova 7 69,10 69.10 Detail
18.12.2014 20141218 151400158 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Tajovského 20,21 655,64 655.64 Detail
18.12.2014 20141218 151400159 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Limbova 3 10,15 10.15 Detail
18.12.2014 20141218 151400160 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Trhová 3 , V jame 7-13 119,66 119.66 Detail
18.12.2014 20141218 151400161 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Trhová 3,K.Mahra 2,3 230,50 230.50 Detail
05.01.2015 20150105 141401267 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 12/2014 Trhová 2 1 740,00 1740.00 Detail
05.01.2015 20150105 141401268 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 12/2014 K.Čulena 12 590,00 590.00 Detail
05.01.2015 20150105 141401269 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 poplatok za školníka za 12/2014 Mozartova 10 1 140,00 1140.00 Detail
05.01.2015 20150105 141401270 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 12/2014 ZŠ Limbova 3 560,00 560.00 Detail
05.01.2015 20150105 141401271 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 12/2014 Hollého 8 590,00 590.00 Detail
05.01.2015 20150105 141401264 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Trhová 3 2 673,61 2673.61 Detail
05.01.2015 20150105 141401265 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Limbová 4 525,83 525.83 Detail
05.01.2015 20150105 141401266 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny K.Čulena 12 239,75 239.75 Detail
07.01.2015 20150107 141401276 Slovakia Security, s.r.o. 35691034 výkon strážnej služby Vajanského, Trhová 12/2014 5 131,58 5131.58 Detail
07.01.2015 20150107 141500001 Dušan Novák - SABA 30098050 paušálna platba opráv STA za 01/2015 Františkánska 3 6,64 6.64 Detail
07.01.2015 20150107 141500002 Dušan Novák - SABA 30098050 paušálna platba opráv STA za 01/2015 Golianova 3 7,97 7.97 Detail
08.01.2015 20150108 141500003 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 paušál 01/2015-OST Clementisa 2 Ivančík 15,52 15.52 Detail
08.01.2015 20150108 141500004 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 paušál 01/2015 kotolňa Hlavná 5 15,52 15.52 Detail
08.01.2015 20150108 141500005 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 paušál 01/2015 kotolňa Radnica Hlavná 1 15,52 15.52 Detail
08.01.2015 20150108 141500006 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 paušál 01/2015 OST ZŠ Mozartova 10 15,52 15.52 Detail
08.01.2015 20150108 151400162 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Golianova 3 2 135,41 2135.41 Detail
08.01.2015 20150108 151400163 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ MŠ 13 784,70 13784.70 Detail
08.01.2015 20150108 151400164 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Nobelova 7 794,30 794.30 Detail
08.01.2015 20150108 151400165 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Tajovského 20-21 4 386,86 4386.86 Detail
08.01.2015 20150108 151400166 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Limbová 3 5 530,96 5530.96 Detail
08.01.2015 20150108 151400167 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Malženická 1 1 362,09 1362.09 Detail
08.01.2015 20150108 151400168 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Trhová 3, Hospodárska 83,84 11 758,90 11758.90 Detail
08.01.2015 20150108 141401278 MAJES výťahy a eskalátory, a.s. 35770732 paušálne opravy výťahov Trhová 2 28,66 28.66 Detail
08.01.2015 20150108 141401279 MAJES výťahy a eskalátory, a.s. 35770732 paušálne opravy výťahov Trhová 3 16,72 16.72 Detail
09.01.2015 20150109 141401280 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny T.Tekela 1 697,85 697.85 Detail
09.01.2015 20150109 141401281 ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. 36237922 ochrana objektu K.Čulena 12 za 12/2014 756,82 756.82 Detail
09.01.2015 20150109 141401282 ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. 36237922 výjazd zásahovej skupiny K.Čulena 12 83,66 83.66 Detail
12.01.2015 20150112 141500007 ĽUBOMÍR FEJEŠ-FEJEX 22695273 paušálna platba STA za 01/2015 Nobelova 7 2,39 2.39 Detail
12.01.2015 20150112 141500008 ĽUBOMÍR FEJEŠ-FEJEX 22695273 paušálna platba STA za 01/2015 Trhová 3 0,40 0.40 Detail
12.01.2015 20150112 141401283 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla MŠ Murgašova 13 582,55 582.55 Detail
12.01.2015 20150112 141401284 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla MŠ Okružná 27 692,70 692.70 Detail
12.01.2015 20150112 141401285 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla OST ZŠ Mozartova 3 967,91 3967.91 Detail
12.01.2015 20150112 141401286 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla OST Clementisa 3 076,44 3076.44 Detail
13.01.2015 20150113 141401287 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny MŠ 9 857,99 9857.99 Detail
13.01.2015 20150113 141500009 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Štefánikova 29 137,76 137.76 Detail
13.01.2015 20150113 141500010 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny K.Čulena 12 100,05 100.05 Detail
13.01.2015 20150113 141500011 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Limbová 4 20,00 20.00 Detail
13.01.2015 20150113 141500012 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Hviezdoslavova 3 24,68 24.68 Detail
13.01.2015 20150113 141500013 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Na hlinách 7/A 73,54 73.54 Detail
13.01.2015 20150113 141500014 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Limbová 11 25,29 25.29 Detail
13.01.2015 20150113 141500015 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Trhová 3 483,88 483.88 Detail
14.01.2015 20150114 141401289 TUROŇ spol. s r.o. 44708262 likvidácia odpadovej vody Malženická cesta 1 520,01 520.01 Detail
14.01.2015 20150114 141401288 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Tekela 1 139,62 139.62 Detail
15.01.2015 20150115 141500016 ELGAS, s.r.o. 36314242 rozpis preddav. platieb el.energie pre Mesto Trnava NP 3 372,00 3372.00 Detail
15.01.2015 20150115 141500017 ELGAS, s.r.o. 36314242 rozpis preddavkových platieb za dodávku el.elektriny CO kryty 2 316,00 2316.00 Detail
15.01.2015 20150115 141500018 ELGAS, s.r.o. 36314242 rozpis preddav. platieb el.energie pre Mesto Trnava NP 32 736,00 32736.00 Detail
15.01.2015 20150115 141500019 ELGAS, s.r.o. 36314242 rozpis preddav. platieb el.energie pre Mesto Trnava NP 27 216,00 27216.00 Detail
19.01.2015 20150119 141401291 ELGAS, s.r.o. 36314242 predaj a distribúcia el.energie pre MsÚ 2 592,79 2592.79 Detail
19.01.2015 20150119 141401292 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu A.Kubinu 30 1,44 1.44 Detail
19.01.2015 20150119 141401293 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Na hlinách 10 16,96 16.96 Detail
19.01.2015 20150119 141401296 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 3 113,58 113.58 Detail
19.01.2015 20150119 141401297 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/A 60,41 60.41 Detail
19.01.2015 20150119 141401301 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Mozartova 10 14,78 14.78 Detail
19.01.2015 20150119 141401304 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Coburgova 60C 536,90 536.90 Detail
19.01.2015 20150119 141401306 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Coburgova 60B 352,26 352.26 Detail
19.01.2015 20150119 141401307 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Coburgova 60A 303,69 303.69 Detail
19.01.2015 20150119 141401308 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Tehelná 118,32 118.32 Detail
19.01.2015 20150119 141401309 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Vajanského 3 1,02 1.02 Detail
19.01.2015 20150119 141401311 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Limbová 4 102,35 102.35 Detail
19.01.2015 20150119 141401313 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Narcisová 2 508,33 508.33 Detail
19.01.2015 20150119 141401314 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Čajkovského 28 24,44 24.44 Detail
19.01.2015 20150119 141401315 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Beethovenova 16 48,88 48.88 Detail
19.01.2015 20150119 141401316 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Jiráskova 25 35,84 35.84 Detail
19.01.2015 20150119 141401319 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu T.Tekela 1 39,98 39.98 Detail
19.01.2015 20150119 141401320 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Botanická 12 22,33 22.33 Detail
19.01.2015 20150119 141401321 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Trhová 3 291,32 291.32 Detail
19.01.2015 20150119 141401323 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hlavná 5 1 344,62 1344.62 Detail
19.01.2015 20150119 141401324 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Murgašova 7 20,17 20.17 Detail
19.01.2015 20150119 141401325 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Okružná 27 44,90 44.90 Detail
19.01.2015 20150119 141401330 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Štefánikova 29 200,84 200.84 Detail
19.01.2015 20150119 141401331 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/B 232,30 232.30 Detail
19.01.2015 20150119 141500029 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 36252484 Import TAVOS Limbova 3 860,11 860.11 Detail
20.01.2015 20150120 141500020 ELGAS, s.r.o. 36314242 predaj a distribúcia elektrickej energie pre Mesto TA 2 736,00 2736.00 Detail
21.01.2015 20150121 141401332 ELGAS, s.r.o. 36314242 predaj a distribúcia el.energie pre MsÚ 2 150,31 2150.31 Detail
22.01.2015 20150122 141500063 TEMPERING, s.r.o. 44543646 prehliadka tlakových nádob OST Clementisa 75 , Objednávka 1/2015/M 79,20 79.20 Detail
22.01.2015 20150122 141500033 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/B 21,00 21.00 Detail
22.01.2015 20150122 141500034 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 3 39,00 39.00 Detail
22.01.2015 20150122 141500035 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 3 108,00 108.00 Detail
22.01.2015 20150122 141500036 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/A 12,00 12.00 Detail
22.01.2015 20150122 141500037 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/A 39,00 39.00 Detail
22.01.2015 20150122 141500038 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hlavná 1 1 024,00 1024.00 Detail
22.01.2015 20150122 141500039 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Trojičné námestie 7 80,00 80.00 Detail
22.01.2015 20150122 141500040 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Mozartova 10 28,00 28.00 Detail
22.01.2015 20150122 141500041 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hollého 8 167,00 167.00 Detail
22.01.2015 20150122 141500042 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hollého 8 2 162,00 2162.00 Detail
22.01.2015 20150122 141500043 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Coburgova 60 C 216,00 216.00 Detail
22.01.2015 20150122 141500044 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Radlinského 10 4,00 4.00 Detail
22.01.2015 20150122 141500045 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Coburgova 60 B 124,00 124.00 Detail
22.01.2015 20150122 141500046 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Coburgova 60 A 156,00 156.00 Detail
22.01.2015 20150122 141500047 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Tehelná 36,00 36.00 Detail
22.01.2015 20150122 141500048 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Vajanského 3 50,00 50.00 Detail
22.01.2015 20150122 141500049 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Murgašova 7 26,00 26.00 Detail
22.01.2015 20150122 141500050 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Okružná 27 61,00 61.00 Detail
22.01.2015 20150122 141500051 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Narcisova 2 27,00 27.00 Detail
22.01.2015 20150122 141500052 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Limbová 4 68,00 68.00 Detail
22.01.2015 20150122 141500053 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hodžova 21 38,00 38.00 Detail
22.01.2015 20150122 141500054 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Narcisová 2 1 102,00 1102.00 Detail
22.01.2015 20150122 141500055 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Čajkovského 28 37,00 37.00 Detail
22.01.2015 20150122 141500056 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Beethovenova 16 49,00 49.00 Detail
22.01.2015 20150122 141500057 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Jiráskova 25 28,00 28.00 Detail
22.01.2015 20150122 141500058 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hollého 8 120,00 120.00 Detail
22.01.2015 20150122 141500059 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hollého 8 191,00 191.00 Detail
22.01.2015 20150122 141500060 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Botanická 12 23,00 23.00 Detail
22.01.2015 20150122 141500061 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu T.Tekela 1 33,00 33.00 Detail
22.01.2015 20150122 141500062 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hlavná 5 785,00 785.00 Detail
23.01.2015 20150123 141500031 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 36252484 Import TAVOS Malženická 1 272,63 272.63 Detail
23.01.2015 20150123 141500032 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 36252484 Import TAVOS Hviezdoslavova 6 67,56 67.56 Detail
23.01.2015 20150123 141500064 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Na hlinách 10 -55,68 -55.68 Detail
23.01.2015 20150123 141500022 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 36252484 Import TAVOS Clement.72-83 952,26 952.26 Detail
23.01.2015 20150123 141500023 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 36252484 Import TAVOS Gol.3,Nobel.7 2 780,83 2780.83 Detail
23.01.2015 20150123 141500026 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 36252484 Import TAVOS Frant.3,Cob.60-70 1 465,45 1465.45 Detail
23.01.2015 20150123 141500027 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 36252484 Import TAVOS Trhová2,Limb.4 NP 13 007,22 13007.22 Detail
23.01.2015 20150123 141500028 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 36252484 Import TAVOS Limbová 3 141,20 141.20 Detail
23.01.2015 20150123 141500030 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 36252484 Import TAVOS Hviezdoslavova 6 0,00 0.00 Detail
26.01.2015 20150126 141500065 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu A.Kubinu 30 4,00 4.00 Detail
26.01.2015 20150126 141500066 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Na hlinách 10 8,00 8.00 Detail
26.01.2015 20150126 141500067 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/A 10,00 10.00 Detail
26.01.2015 20150126 141500068 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hviezdoslavova 3 116,00 116.00 Detail
26.01.2015 20150126 141500069 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hviezdoslavova 3 71,00 71.00 Detail
26.01.2015 20150126 141500070 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hornopotočná 22 35,00 35.00 Detail
26.01.2015 20150126 141500071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hviezdoslavova 3 14,00 14.00 Detail
26.01.2015 20150126 141500072 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Limbová 3 42,00 42.00 Detail
26.01.2015 20150126 141500073 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Štefánikova 29 108,00 108.00 Detail
26.01.2015 20150126 141500074 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Trhová 3 33,00 33.00 Detail
26.01.2015 20150126 141500075 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/B 8,00 8.00 Detail
28.01.2015 20150128 141500079 ELGAS, s.r.o. 36314242 predaj a distribúcia el.energie pre MsÚ 3 818,95 3818.95 Detail
28.01.2015 20150128 141500076 ELGAS, s.r.o. 36314242 predaj a distribúcia el.energie pre MsÚ CO kryty 1 833,88 1833.88 Detail
28.01.2015 20150128 141500077 ELGAS, s.r.o. 36314242 predaj a distribúcia el.energie pre MsÚ 2 081,91 2081.91 Detail
28.01.2015 20150128 141500078 ELGAS, s.r.o. 36314242 predaj a distribúcia el.energie pre MsÚ 35 016,79 35016.79 Detail
30.01.2015 20150130 141500150 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 popl.za spracov.písomností-upomienky mestské byty 01/2015 123,60 123.60 Detail
30.01.2015 20150130 151500001 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Trhová 3,Okružná 21 123,96 123.96 Detail
30.01.2015 20150130 151500002 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Trhová 3,Okružná 21 565,13 565.13 Detail
30.01.2015 20150130 151500003 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ MŠ 401,18 401.18 Detail
30.01.2015 20150130 151500004 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Golianova 3 131,42 131.42 Detail
30.01.2015 20150130 151500005 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Nobelova 7 77,24 77.24 Detail
30.01.2015 20150130 151500006 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Tajovského 20,21 642,55 642.55 Detail
30.01.2015 20150130 151500007 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Limbová 3 49,26 49.26 Detail
31.01.2015 20150131 141500151 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 36252484 Import TAVOS 1 320,87 1320.87 Detail
02.02.2015 20150202 141500084 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 01/2015 OST V.Clementisa 577,32 577.32 Detail
02.02.2015 20150202 141500085 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 01/2015 OST ZŠ Mozartova 1 450,44 1450.44 Detail
02.02.2015 20150202 141500086 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 01/2015 plyn.kotol.Hlavná 5 165,36 165.36 Detail
02.02.2015 20150202 141500087 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 01/2015 plyn.kotol.Radnica 1 94,92 94.92 Detail
02.02.2015 20150202 141500080 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 dodávka elektriny MŠ 2 347,58 2347.58 Detail
03.02.2015 20150203 141500081 Slovakia Security, s.r.o. 35691034 výkon strážnej služby Vajanského, Trhová 01/2015 , Objednávka 14/2015/M 5 029,63 5029.63 Detail
03.02.2015 20150203 141500082 ĽUBOMÍR FEJEŠ-FEJEX 22695273 paušálna platba STA za 02/2015 Trhová 3 0,40 0.40 Detail
03.02.2015 20150203 141500083 ĽUBOMÍR FEJEŠ-FEJEX 22695273 paušálna platba STA za 02/2015 Nobelova 7 2,39 2.39 Detail
04.02.2015 20150204 141500091 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 paušál 02/2015 OST ZŠ Mozartova 10 15,52 15.52 Detail
04.02.2015 20150204 141500092 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 paušál 02/2015 kotolňa Radnica Hlavná 1 15,52 15.52 Detail
04.02.2015 20150204 141500093 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 paušál 02/2015 kotolňa Hlavná 5 15,52 15.52 Detail
04.02.2015 20150204 141500094 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 paušál 02/2015-OST Clementisa 2 Ivančík 15,52 15.52 Detail
04.02.2015 20150204 141500088 TUROŇ spol. s r.o. 44708262 likvidácia odpadovej vody Malženická cesta 1 520,01 520.01 Detail
04.02.2015 20150204 141500089 Dušan Novák - SABA 30098050 paušálna platba opráv STA za 02/2015 Golianova 3 7,97 7.97 Detail
04.02.2015 20150204 141500090 Dušan Novák - SABA 30098050 paušálna platba opráv STA za 02/2015 Františkánska 3 6,64 6.64 Detail
04.02.2015 20150204 141500095 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu A.Kubinu 30 4,00 4.00 Detail
04.02.2015 20150204 141500096 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Na hlinách 10 8,00 8.00 Detail
04.02.2015 20150204 141500097 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/B 21,00 21.00 Detail
04.02.2015 20150204 141500098 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 3 39,00 39.00 Detail
04.02.2015 20150204 141500099 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 3 108,00 108.00 Detail
04.02.2015 20150204 141500100 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/A 12,00 12.00 Detail
04.02.2015 20150204 141500101 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/A 39,00 39.00 Detail
04.02.2015 20150204 141500102 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hlavná 1 1 024,00 1024.00 Detail
04.02.2015 20150204 141500103 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Trojičné nám.7 80,00 80.00 Detail
04.02.2015 20150204 141500104 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Mozartova 10 28,00 28.00 Detail
04.02.2015 20150204 141500105 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hollého 8 167,00 167.00 Detail
04.02.2015 20150204 141500106 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hollého 8 2 162,00 2162.00 Detail
04.02.2015 20150204 141500107 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Coburgova 60 C 216,00 216.00 Detail
04.02.2015 20150204 141500108 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Radlinského 10 4,00 4.00 Detail
04.02.2015 20150204 141500109 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Coburgova 60 B 124,00 124.00 Detail
04.02.2015 20150204 141500110 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Coburgova 60 A 156,00 156.00 Detail
04.02.2015 20150204 141500111 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Tehelná 36,00 36.00 Detail
04.02.2015 20150204 141500112 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Vajanského 3 50,00 50.00 Detail
04.02.2015 20150204 141500113 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Beethovenova 16 49,00 49.00 Detail
04.02.2015 20150204 141500114 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Jiráskova 25 28,00 28.00 Detail
04.02.2015 20150204 141500115 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Murgašova 7 26,00 26.00 Detail
04.02.2015 20150204 141500116 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Okružná 27 61,00 61.00 Detail
04.02.2015 20150204 141500117 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Narcisová 2 27,00 27.00 Detail
04.02.2015 20150204 141500118 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Limbová 4 68,00 68.00 Detail
04.02.2015 20150204 141500119 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hodžova 21 38,00 38.00 Detail
04.02.2015 20150204 141500120 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Narcisová 2 1 102,00 1102.00 Detail
04.02.2015 20150204 141500121 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Čajkovského 28 37,00 37.00 Detail
04.02.2015 20150204 141500122 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hollého 8 120,00 120.00 Detail
04.02.2015 20150204 141500123 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hollého 8 191,00 191.00 Detail
04.02.2015 20150204 141500124 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Botanická 12 23,00 23.00 Detail
04.02.2015 20150204 141500125 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu T.Tekela 1 33,00 33.00 Detail
04.02.2015 20150204 141500126 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hlavná 5 785,00 785.00 Detail
04.02.2015 20150204 141500127 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hviezdoslavova 3 116,00 116.00 Detail
04.02.2015 20150204 141500128 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hviezdoslavova 3 71,00 71.00 Detail
04.02.2015 20150204 141500129 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hornopotočná 22 35,00 35.00 Detail
04.02.2015 20150204 141500130 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hviezdoslavova 3 14,00 14.00 Detail
04.02.2015 20150204 141500131 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Limbova 3 42,00 42.00 Detail
04.02.2015 20150204 141500132 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Štefánikova 29 108,00 108.00 Detail
04.02.2015 20150204 141500133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Trhová 3 33,00 33.00 Detail
04.02.2015 20150204 141500134 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/B 8,00 8.00 Detail
04.02.2015 20150204 141500135 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/A 10,00 10.00 Detail
05.02.2015 20150205 141500136 MAJES výťahy a eskalátory, a.s. 35770732 paušálne opravy výťahov Trhová 2 28,66 28.66 Detail
05.02.2015 20150205 141500137 MAJES výťahy a eskalátory, a.s. 35770732 paušálne opravy výťahov Trhová 3 16,72 16.72 Detail
05.02.2015 20150205 141500138 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny K.Čulena 12 100,05 100.05 Detail
05.02.2015 20150205 141500139 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Trhová 3 483,88 483.88 Detail
05.02.2015 20150205 141500140 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Limbová 11 25,29 25.29 Detail
05.02.2015 20150205 141500141 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Hviezdoslavova 3 24,68 24.68 Detail
05.02.2015 20150205 141500142 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Na hlinách 7/A 73,54 73.54 Detail
05.02.2015 20150205 141500143 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 dodávka elektriny MŠ 2 315,10 2315.10 Detail
06.02.2015 20150206 141500144 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla MŠ Murgašova 13 646,45 646.45 Detail
06.02.2015 20150206 141500145 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla MŠ Okružná 27 718,55 718.55 Detail
06.02.2015 20150206 141500146 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla OST ZŠ Mozartova 3 983,47 3983.47 Detail
06.02.2015 20150206 141500147 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla OST Clementisa 3 272,84 3272.84 Detail
09.02.2015 20150209 151500008 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Golianova 3 2 143,85 2143.85 Detail
09.02.2015 20150209 151500009 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ MŠ 13 722,20 13722.20 Detail
09.02.2015 20150209 151500010 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Nobelova 7 877,97 877.97 Detail
09.02.2015 20150209 151500011 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Tajovského 20,21 4 652,47 4652.47 Detail
09.02.2015 20150209 151500012 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Limbova 3 5 113,66 5113.66 Detail
09.02.2015 20150209 151500013 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Malženická 1 1 350,24 1350.24 Detail
09.02.2015 20150209 151500014 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Trhová 3,Limbová 11 11 301,75 11301.75 Detail
09.02.2015 20150209 141500148 ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. 36237922 výjazd zásahovej skupiny K.Čulena 12 47,81 47.81 Detail
09.02.2015 20150209 141500149 ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. 36237922 ochrana objektu K.Čulena 12 za 01/2015 756,82 756.82 Detail
13.02.2015 20150213 141500159 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 01/2015 Trhová 2 1 740,00 1740.00 Detail
13.02.2015 20150213 141500160 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 01/2015 K.Čulena 12 590,00 590.00 Detail
13.02.2015 20150213 141500161 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 poplatok za školníka za 01/2015 Mozartova 10 1 160,00 1160.00 Detail
13.02.2015 20150213 141500162 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 01/2015 Hollého 8 590,00 590.00 Detail
13.02.2015 20150213 141500163 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 01/2015 ZŠ Limbova 3 560,00 560.00 Detail
16.02.2015 20150216 141500153 ELGAS, s.r.o. 36314242 rozpis preddav. platieb el.energie pre Mesto Trnava NP 27 070,00 27070.00 Detail
16.02.2015 20150216 141500152 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Limbová 4 20,00 20.00 Detail
18.02.2015 20150218 141500154 ELGAS, s.r.o. 36314242 predaj a distribúcia el.energie pre Mesto Hlavná 1, Trhová 3,Limbova 3 2 999,28 2999.28 Detail
19.02.2015 20150219 141500155 Mesto Trnava 00313114 komunálny odpad Malženická 1 1 273,67 1273.67 Detail
19.02.2015 20150219 141500156 Mesto Trnava 00313114 komunálny odpad Coburgova 60 A,B,C 1 387,73 1387.73 Detail
23.02.2015 20150223 141500157 ELGAS, s.r.o. 36314242 mimoriad.vyúčtovanie el.enegie-výmena elektromeru MsÚ CO kryty 1,20 1.20 Detail
25.02.2015 20150225 141500164 Július Kosnáč-KOMINÁRSTVO 36087726 vymetanie a kontrola komínov Coburgova 60-70 108,00 108.00 Detail
25.02.2015 20150225 141500165 Július Kosnáč-KOMINÁRSTVO 36087726 vymetanie a kontrola komínov Coburgova 78 24,00 24.00 Detail
26.02.2015 20150226 141500166 ROIN, s.r.o. 36287121 chem.čistenie výmen.TÚV OST V.Clementisa 73,75,77,80,82 , Objednávka 5/2015/M 450,00 450.00 Detail
27.02.2015 20150227 151500015 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Trhová 3,K.Mahra 2,3,Okružná 21 565,13 565.13 Detail
27.02.2015 20150227 151500016 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ V Jame 14-15,20-25,7-13 113,06 113.06 Detail
27.02.2015 20150227 151500017 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ MŠ 365,90 365.90 Detail
27.02.2015 20150227 151500018 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Golianova 3 119,87 119.87 Detail
27.02.2015 20150227 151500019 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Nobelova 7 70,45 70.45 Detail
27.02.2015 20150227 151500020 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Tajovského 20,21 586,06 586.06 Detail
27.02.2015 20150227 151500021 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Limbová 3 44,93 44.93 Detail
02.03.2015 20150302 141500173 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 02/2015 OST V.Clementisa 577,32 577.32 Detail
02.03.2015 20150302 141500174 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 02/2015 OST ZŠ Mozartova 1 450,44 1450.44 Detail
02.03.2015 20150302 141500175 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 02/2015 plyn.kotol.Hlavná 5 165,36 165.36 Detail
02.03.2015 20150302 141500176 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 02/2015 plyn.kotol.Radnica 1 94,92 94.92 Detail
02.03.2015 20150302 141500168 ĽUBOMÍR FEJEŠ-FEJEX 22695273 paušálna platba STA za 03/2015 Trhová 3 0,40 0.40 Detail
02.03.2015 20150302 141500169 ĽUBOMÍR FEJEŠ-FEJEX 22695273 paušálna platba STA za 03/2015 Nobelova 7 2,39 2.39 Detail
02.03.2015 20150302 141500170 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hornopotočná 22 1,45 1.45 Detail
02.03.2015 20150302 141500167 ROIN, s.r.o. 36287121 chem.čistenie výmenníkov tepla na TÚV OST ZŠ Mozartova , Objednávka 4/2015/M 172,00 172.00 Detail
03.03.2015 20150303 141500177 Dušan Novák - SABA 30098050 paušálna platba opráv STA za 03/2015 Golianova 3 7,97 7.97 Detail
03.03.2015 20150303 141500178 Dušan Novák - SABA 30098050 paušálna platba opráv STA za 03/2015 Františkánska 3 6,64 6.64 Detail
03.03.2015 20150303 141500179 Emil Č E S N E K 11904500 revízie plynových a tlakových zariadení kotolňa Hlavná 1 Radnica , Objednávka 6/2015/M 206,64 206.64 Detail
03.03.2015 20150303 141500180 Emil Č E S N E K 11904500 /revízie plynových a tlakov.zariadení kotolňa Hlavná č.5 , Objednávka 7/2015/M 186,12 186.12 Detail
04.03.2015 20150304 141500184 Slovakia Security, s.r.o. 35691034 výkon strážnej služby Vajanského, Trhová 02/2015 4 519,87 4519.87 Detail
04.03.2015 20150304 141500185 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 popl.za spracov.písomností-upomienky mestské byty 02/2015 6,00 6.00 Detail
04.03.2015 20150304 141500190 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 02/2015 ZŠ Limbova 3 560,00 560.00 Detail
04.03.2015 20150304 141500187 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 02/2015 K.Čulena 12 590,00 590.00 Detail
04.03.2015 20150304 141500189 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 02/2015 Hollého 8 590,00 590.00 Detail
04.03.2015 20150304 141500188 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 poplatok za školníka za 02/2015 Mozartova 10 1 160,00 1160.00 Detail
04.03.2015 20150304 141500186 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 02/2015 Trhová 2 1 740,00 1740.00 Detail
05.03.2015 20150305 141500191 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu A.Kubinu 30 4,00 4.00 Detail
05.03.2015 20150305 141500208 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Radlinského 10 4,00 4.00 Detail
05.03.2015 20150305 141500192 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Na hlinách 10 8,00 8.00 Detail
05.03.2015 20150305 141500234 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/B 8,00 8.00 Detail
05.03.2015 20150305 141500235 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/B 10,00 10.00 Detail
05.03.2015 20150305 141500200 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/A 12,00 12.00 Detail
05.03.2015 20150305 141500230 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hviezdoslavova 3 14,00 14.00 Detail
05.03.2015 20150305 141500237 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 paušál 03/2015 OST ZŠ Mozartova 10 15,52 15.52 Detail
05.03.2015 20150305 141500238 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 paušál 03/2015 kotolňa Radnica Hlavná 1 15,52 15.52 Detail
05.03.2015 20150305 141500239 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 paušál 03/2015 kotolňa Hlavná 5 15,52 15.52 Detail
05.03.2015 20150305 141500240 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 paušál 03/2015-OST Clementisa 2 15,52 15.52 Detail
05.03.2015 20150305 141500243 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Limbová 4 20,00 20.00 Detail
05.03.2015 20150305 141500197 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/B 21,00 21.00 Detail
05.03.2015 20150305 141500224 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Botanická 12 23,00 23.00 Detail
05.03.2015 20150305 141500244 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Hviezdoslavova 3 24,68 24.68 Detail
05.03.2015 20150305 141500245 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Limbová 11 25,29 25.29 Detail
05.03.2015 20150305 141500248 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 čistenie Vajanského garáží za 02/2015 25,63 25.63 Detail
05.03.2015 20150305 141500213 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Murgašova 7 26,00 26.00 Detail
05.03.2015 20150305 141500215 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Narcisova 2 27,00 27.00 Detail
05.03.2015 20150305 141500204 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Murgašova 10 28,00 28.00 Detail
05.03.2015 20150305 141500221 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Jiráskova 25 28,00 28.00 Detail
05.03.2015 20150305 141500225 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu T.Tekela 1 33,00 33.00 Detail
05.03.2015 20150305 141500233 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Trhová 3 33,00 33.00 Detail
05.03.2015 20150305 141500229 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hornopotočná 22 35,00 35.00 Detail
05.03.2015 20150305 141500211 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Tehlená 36,00 36.00 Detail
05.03.2015 20150305 141500219 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Čajkovského 28 37,00 37.00 Detail
05.03.2015 20150305 141500217 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hodžova 21 38,00 38.00 Detail
05.03.2015 20150305 141500198 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 3 39,00 39.00 Detail
05.03.2015 20150305 141500201 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/A 39,00 39.00 Detail
05.03.2015 20150305 141500231 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Limbová 3 42,00 42.00 Detail
05.03.2015 20150305 141500220 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Beethovenova 16 49,00 49.00 Detail
05.03.2015 20150305 141500212 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Vajanského 3 50,00 50.00 Detail
05.03.2015 20150305 141500214 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Okružná 27 61,00 61.00 Detail
05.03.2015 20150305 141500216 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Limbová 4 68,00 68.00 Detail
05.03.2015 20150305 141500247 TEMPER, s.r.o. 47880821 odborná prehliadka tlakových nádob OST ZŠ Mozartova , Objednávka 10/2015/M 68,60 68.60 Detail
05.03.2015 20150305 141500228 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hviezdoslavova 3 71,00 71.00 Detail
05.03.2015 20150305 141500241 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Na hlinách 7/A 73,54 73.54 Detail
05.03.2015 20150305 141500203 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Trojičné ná. 7 80,00 80.00 Detail
05.03.2015 20150305 141500242 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny K.Čulena 12 100,05 100.05 Detail
05.03.2015 20150305 141500199 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 3 108,00 108.00 Detail
05.03.2015 20150305 141500232 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Štefánikova 29 108,00 108.00 Detail
05.03.2015 20150305 141500227 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hviezdoslavova 3 116,00 116.00 Detail
05.03.2015 20150305 141500222 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hollého 8 120,00 120.00 Detail
05.03.2015 20150305 141500209 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Coburgova 60 B 124,00 124.00 Detail
05.03.2015 20150305 141500210 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Coburgova 60 A 156,00 156.00 Detail
05.03.2015 20150305 141500205 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hollého 8 167,00 167.00 Detail
05.03.2015 20150305 141500223 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hollého 8 191,00 191.00 Detail
05.03.2015 20150305 141500207 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Coburgova 60 C 216,00 216.00 Detail
05.03.2015 20150305 141500194 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu opravná fa 7433191728 Hlavná 1 218,64 218.64 Detail
05.03.2015 20150305 141500236 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 paušál za byty a NP vo vlast. Mesta 1..štvrťrok 2015 339,12 339.12 Detail
05.03.2015 20150305 141500246 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Trhová 3 483,88 483.88 Detail
05.03.2015 20150305 141500226 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hlavná 5 785,00 785.00 Detail
05.03.2015 20150305 141500202 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hlavná 1 1 024,00 1024.00 Detail
05.03.2015 20150305 141500218 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Narcisová 2 1 102,00 1102.00 Detail
05.03.2015 20150305 141500206 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hollého 8 2 162,00 2162.00 Detail
06.03.2015 20150306 141500249 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla MŠ Murgašova 13 630,40 630.40 Detail
06.03.2015 20150306 141500250 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla MŠ Okružná 27 704,15 704.15 Detail
06.03.2015 20150306 141500252 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla OST Clementisa 3 194,08 3194.08 Detail
06.03.2015 20150306 141500251 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla OST ZŠ Mozartova 3 890,06 3890.06 Detail
09.03.2015 20150309 141500254 MAJES výťahy a eskalátory, a.s. 35770732 paušálne opravy výťahov Trhová 3 16,72 16.72 Detail
09.03.2015 20150309 141500256 ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. 36237922 výjazd zásahovej skupiny K.Čulena 12 23,90 23.90 Detail
09.03.2015 20150309 141500253 MAJES výťahy a eskalátory, a.s. 35770732 paušálne opravy výťahov Trhová 2 28,66 28.66 Detail
09.03.2015 20150309 141500255 ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. 36237922 ochrana objektu K.Čulena 12 za 02/2015 756,82 756.82 Detail
09.03.2015 20150309 151500024 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Nobelova 7 865,83 865.83 Detail
09.03.2015 20150309 151500027 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Malženická 1 1 325,17 1325.17 Detail
09.03.2015 20150309 151500022 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Golianova 3 2 114,39 2114.39 Detail
09.03.2015 20150309 151500026 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Tajovského 20,21 4 543,79 4543.79 Detail
09.03.2015 20150309 151500025 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Limbová 3 ZŠ 5 032,24 5032.24 Detail
09.03.2015 20150309 151500028 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Trhová 3,Limbová 11, 11 089,45 11089.45 Detail
09.03.2015 20150309 151500023 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ MŠ 13 463,61 13463.61 Detail
10.03.2015 20150310 141500258 Mesto Trnava 00313114 komunálny odpad Františkánska 24 38,02 38.02 Detail
10.03.2015 20150310 141500259 Mesto Trnava 00313114 komunálny odpad Coburgova 32-78,Goliana 3,Nobelova 7 151,98 151.98 Detail
10.03.2015 20150310 141500257 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 dodávka elektriny MŠ /oprava splatnosti 13.3.2015/ 2 315,10 2315.10 Detail
11.03.2015 20150311 141500260 TUROŇ spol. s r.o. 44708262 likvidácia odpadovej vody Malženická cesta 1 Glindová 520,01 520.01 Detail
12.03.2015 20150312 141500261 ROIN, s.r.o. 36287121 chem.analýza zloženia vykurov.vody na kotolni Hlavná 1Radnica a 5 , Objednávka 2/2015/M;3/2015/M 144,00 144.00 Detail
18.03.2015 20150318 141500266 ELGAS, s.r.o. 36314242 predaj a distribúcia el.energie pre MsÚ 2 889,30 2889.30 Detail
19.03.2015 20150319 141500276 Mesto Trnava 00313114 komunálny odpad Tajovského 20,21 3 973,09 3973.09 Detail
19.03.2015 20150319 141500267 Mesto Trnava 00313114 komunálny odpad Coburgova 60-70,78,Golianova 3,Nobelova 7 6 862,61 6862.61 Detail
19.03.2015 20150319 141500268 Mesto Trnava 00313114 komunálny odpad Trhová, Hlavná, K.Čulena, Limbov, 13 807,84 13807.84 Detail
19.03.2015 20150319 141500269 Mesto Trnava 00313114 komunálny odpad V.Clementisa 72-76,77-78,79-83 4 866,56 4866.56 Detail
19.03.2015 20150319 141500270 Mesto Trnava 00313114 komunálny odpad Františkánska 24 1 939,02 1939.02 Detail
19.03.2015 20150319 141500271 Mesto Trnava 00313114 komunálny odpad Limbová 3 MŠ 1 718,24 1718.24 Detail
27.03.2015 20150327 141500277 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/A 10,00 10.00 Detail
30.03.2015 20150330 141500278 Július Kosnáč-KOMINÁRSTVO 36087726 vymetanie a kontrola komínov Nám.Sv.Mikuláša 4 36,00 36.00 Detail
31.03.2015 20150331 141500283 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 popl.za spracov.písomností-upomienky mestské byty 03/2015 8,40 8.40 Detail
31.03.2015 20150331 141500284 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 03/2015 OST V.Clementisa 577,32 577.32 Detail
31.03.2015 20150331 141500285 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 03/2015 OST ZŠ Mozartova 1 450,44 1450.44 Detail
31.03.2015 20150331 141500286 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 03/2015 plyn.kotol.Hlavná 5 165,36 165.36 Detail
31.03.2015 20150331 141500287 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 03/2015 plyn.kotol.Radnica 1 94,92 94.92 Detail
31.03.2015 20150331 1211500001 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ-ročné vyúčtovanie 2014 91,02 91.02 Detail
31.03.2015 20150331 1211500002 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ-ročné vyúčtovanie 2014 2 850,27 2850.27 Detail
31.03.2015 20150331 1211500005 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ-ročné vyúčtovanie 2014 1 956,17 1956.17 Detail
31.03.2015 20150331 151500029 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Trhová 3,V Jame 7-13 122,54 122.54 Detail
31.03.2015 20150331 151500030 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ MŠ 396,80 396.80 Detail
31.03.2015 20150331 151500031 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Golianova 3 129,98 129.98 Detail
31.03.2015 20150331 151500032 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Nobelova 7 76,39 76.39 Detail
31.03.2015 20150331 151500033 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Tajovského 20,21 635,48 635.48 Detail
31.03.2015 20150331 151500034 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Limbová 3 48,72 48.72 Detail
31.03.2015 20150331 151500035 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Trhová 3,Saleziánska 21 565,13 565.13 Detail
31.03.2015 20150331 1211500008 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ-ročné vyúčtovanie 2014 84,95 84.95 Detail
31.03.2015 20150331 1211500011 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ-ročné vyúčtovanie 2014 415,57 415.57 Detail
31.03.2015 20150331 1211500012 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ-ročné vyúčtovanie 2014 99,68 99.68 Detail
31.03.2015 20150331 1211500013 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ-ročné vyúčtovanie 2014 78,12 78.12 Detail
31.03.2015 20150331 1211500014 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ-ročné vyúčtovanie 2014 4 406,79 4406.79 Detail
01.04.2015 20150401 141500281 Július Kosnáč-KOMINÁRSTVO 36087726 kontrola a čistenie komínov, dymovodov Františkánska 24 258,00 258.00 Detail
01.04.2015 20150401 141500282 Július Kosnáč-KOMINÁRSTVO 36087726 kontrola a čistenie komínov, dymovodov Františkánska 3 132,00 132.00 Detail
01.04.2015 20150401 141500279 ĽUBOMÍR FEJEŠ-FEJEX 22695273 paušálna platba STA za 04/2015 Nobelova 7 2,39 2.39 Detail
01.04.2015 20150401 141500280 ĽUBOMÍR FEJEŠ-FEJEX 22695273 paušálna platba STA za 04/2015 Trhová 3 0,40 0.40 Detail
02.04.2015 20150402 141500290 Slovakia Security, s.r.o. 35691034 výkon strážnej služby Vajanského, Trhová 03/2015 5 012,64 5012.64 Detail
02.04.2015 20150402 141500288 Dušan Novák - SABA 30098050 paušál STA 04/2015 Františkánská 3 6,64 6.64 Detail
02.04.2015 20150402 141500289 Dušan Novák - SABA 30098050 paušál STA 04/2015 Golianová 3 7,97 7.97 Detail
02.04.2015 20150402 141500295 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 03/2015 Trhová 2 1 740,00 1740.00 Detail
02.04.2015 20150402 141500296 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 03/2015 K.Čulena 12 590,00 590.00 Detail
02.04.2015 20150402 141500297 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 poplatok za školníka za 03/2015 Mozartova 10 1 160,00 1160.00 Detail
02.04.2015 20150402 141500298 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 03/2015 Hollého 8 590,00 590.00 Detail
02.04.2015 20150402 141500299 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 03/2015 ZŠ Limbova 3 560,00 560.00 Detail
07.04.2015 20150407 141500302 TUROŇ spol. s r.o. 44708262 likvidácia odpadovej vody Malženická cesta 1 1 040,02 1040.02 Detail
07.04.2015 20150407 141500300 MAJES výťahy a eskalátory, a.s. 35770732 paušálne opravy výťahov Trhová 2 28,66 28.66 Detail
07.04.2015 20150407 141500301 MAJES výťahy a eskalátory, a.s. 35770732 paušálne opravy výťahov Trhová 3 16,72 16.72 Detail
08.04.2015 20150408 141500303 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 paušál 04/2015 OST ZŠ Mozartova 10 15,25 15.25 Detail
08.04.2015 20150408 141500304 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 paušál 04/2015 kotolňa Radnica Hlavná 1 15,25 15.25 Detail
08.04.2015 20150408 141500305 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 paušál 04/2015 kotolňa Hlavná 5 15,25 15.25 Detail
08.04.2015 20150408 141500306 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 paušál 04/2015-OST Clementisa 2 15,25 15.25 Detail
08.04.2015 20150408 151500036 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Golianova 3 2 070,90 2070.90 Detail
08.04.2015 20150408 151500037 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ MŠ 13 143,47 13143.47 Detail
08.04.2015 20150408 151500038 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Nobelova 7 850,39 850.39 Detail
08.04.2015 20150408 151500039 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Limbová 3 ZŠ 4 712,38 4712.38 Detail
08.04.2015 20150408 151500040 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Tajovského 20,21 4 434,13 4434.13 Detail
08.04.2015 20150408 151500041 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Malženická 1 1 299,00 1299.00 Detail
08.04.2015 20150408 151500042 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Trhová 3,Limbova 11,Na hlinách 10 614,44 10614.44 Detail
08.04.2015 20150408 141500309 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Limbová 4 20,00 20.00 Detail
08.04.2015 20150408 141500310 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Hviezdoslavova 3 24,68 24.68 Detail
08.04.2015 20150408 141500311 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Trhová 3 483,88 483.88 Detail
08.04.2015 20150408 141500312 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny K.Čulena 12 100,05 100.05 Detail
08.04.2015 20150408 141500313 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Limbová 11 25,29 25.29 Detail
08.04.2015 20150408 141500314 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Štefánikova 29 137,76 137.76 Detail
08.04.2015 20150408 141500315 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Na hlinách 7/A 73,54 73.54 Detail
08.04.2015 20150408 141500308 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 dodávka elektriny MŠ 2 315,10 2315.10 Detail
09.04.2015 20150409 141500316 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu A.Kubiínu 30 4,00 4.00 Detail
09.04.2015 20150409 141500317 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Na hlinách 10 8,00 8.00 Detail
09.04.2015 20150409 141500318 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu A.Žarnova 25 42,00 42.00 Detail
09.04.2015 20150409 141500319 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24 /B 21,00 21.00 Detail
09.04.2015 20150409 141500320 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 3 39,00 39.00 Detail
09.04.2015 20150409 141500321 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 3 108,00 108.00 Detail
09.04.2015 20150409 141500322 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/A 12,00 12.00 Detail
09.04.2015 20150409 141500323 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/A 39,00 39.00 Detail
09.04.2015 20150409 141500324 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hlavná 1 1 024,00 1024.00 Detail
09.04.2015 20150409 141500325 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Trojičné nám. 7 80,00 80.00 Detail
09.04.2015 20150409 141500326 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Mozartova 10 28,00 28.00 Detail
09.04.2015 20150409 141500327 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hollého 8 167,00 167.00 Detail
09.04.2015 20150409 141500328 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hollého 8 2 162,00 2162.00 Detail
09.04.2015 20150409 141500329 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Coburgova 60 C 216,00 216.00 Detail
09.04.2015 20150409 141500330 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Radlinského 10 4,00 4.00 Detail
09.04.2015 20150409 141500331 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Coburgova 60B 124,00 124.00 Detail
09.04.2015 20150409 141500332 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Coburgova 60A 156,00 156.00 Detail
09.04.2015 20150409 141500333 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu V jame 27 36,00 36.00 Detail
09.04.2015 20150409 141500334 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Vajanského 3 50,00 50.00 Detail
09.04.2015 20150409 141500335 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Murgašova 13 26,00 26.00 Detail
09.04.2015 20150409 141500336 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Okružná 27 61,00 61.00 Detail
09.04.2015 20150409 141500337 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Narcisova 2 27,00 27.00 Detail
09.04.2015 20150409 141500338 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Limbová 4 68,00 68.00 Detail
09.04.2015 20150409 141500339 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hodžova 40 38,00 38.00 Detail
09.04.2015 20150409 141500340 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Narcisová 2 1 102,00 1102.00 Detail
09.04.2015 20150409 141500341 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Čajkovského 28 37,00 37.00 Detail
09.04.2015 20150409 141500342 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Beethovenova 16 49,00 49.00 Detail
09.04.2015 20150409 141500343 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Jiráskova 25 28,00 28.00 Detail
09.04.2015 20150409 141500344 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hollého 8 120,00 120.00 Detail
09.04.2015 20150409 141500345 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hollého 8 191,00 191.00 Detail
09.04.2015 20150409 141500346 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Botanická 12 23,00 23.00 Detail
09.04.2015 20150409 141500347 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu T.Tekela 1 33,00 33.00 Detail
09.04.2015 20150409 141500348 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hlavná 5 785,00 785.00 Detail
09.04.2015 20150409 141500349 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hviezdoslavova 3 116,00 116.00 Detail
09.04.2015 20150409 141500350 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hviezdoslavova 3 71,00 71.00 Detail
09.04.2015 20150409 141500351 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hornopotočná 22 35,00 35.00 Detail
09.04.2015 20150409 141500352 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hviezdoslavova 3 14,00 14.00 Detail
09.04.2015 20150409 141500353 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Limbova 3 42,00 42.00 Detail
09.04.2015 20150409 141500354 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Štefánikova 29 108,00 108.00 Detail
09.04.2015 20150409 141500355 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Trhová 3 33,00 33.00 Detail
09.04.2015 20150409 141500356 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/B 8,00 8.00 Detail
09.04.2015 20150409 141500357 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/A 10,00 10.00 Detail
09.04.2015 20150409 141500358 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/A 10,00 10.00 Detail
09.04.2015 20150409 141500359 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla MŠ Murgašova 13 605,48 605.48 Detail
09.04.2015 20150409 141500360 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla MŠ Okružná 27 684,35 684.35 Detail
09.04.2015 20150409 141500361 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla OST ZŠ Mozartova 3 727,93 3727.93 Detail
09.04.2015 20150409 141500362 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla OST Clementisa 3 108,92 3108.92 Detail
10.04.2015 20150410 141500363 ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. 36237922 ochrana objektu K.Čulena 12 za 03/2015 756,82 756.82 Detail
10.04.2015 20150410 141500364 ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. 36237922 výjazd zásahovej skupiny K.Čulena 12 11,95 11.95 Detail
16.04.2015 20150416 141500376 Mesto Trnava 00313114 poplatok za komunálny odpad Okružná 21 210,87 210.87 Detail
16.04.2015 20150416 141500377 Mesto Trnava 00313114 poplatok za komunálny odpad Mozartova 10 76,04 76.04 Detail
16.04.2015 20150416 141500379 Mesto Trnava 00313114 poplatok za komunálny odpad Coburgova 60 A,B,C 1 558,82 1558.82 Detail
16.04.2015 20150416 141500380 Mesto Trnava 00313114 poplatok za komunálny odpad Malženická cesta 1 1 311,69 1311.69 Detail
17.04.2015 20150417 141500378 ELGAS, s.r.o. 36314242 predaj a distribúcia el.energie pre Mesto Hlavná 1, Trhová 3,Limbova 3 2 353,76 2353.76 Detail
22.04.2015 20150422 141500382 Július Kosnáč-KOMINÁRSTVO 36087726 kontrola a čistenie komínov, dymovodov Hlavná 5 , Objednávka 9/2015/M 48,00 48.00 Detail
22.04.2015 20150422 141500383 Július Kosnáč-KOMINÁRSTVO 36087726 kontrola a čistenie komínov, dymovodov Hlavná 1 Radnica , Objednávka 8/2015/M 63,60 63.60 Detail
22.04.2015 20150422 141500381 Mesto Trnava 00313114 komunálny odpad Jeruzalemská 10 95,05 95.05 Detail
27.04.2015 20150427 141500384 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/A 10,00 10.00 Detail
27.04.2015 20150427 141500385 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 3 10,00 10.00 Detail
28.04.2015 20150428 141500386 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 úradná skúška na expanznej nádobe na kotolni Hlavná 5 , Objednávka 11/2015/M 336,00 336.00 Detail
30.04.2015 20150430 141500388 ELGAS, s.r.o. 36314242 mimoriad.vyúčtovanie el.enegie-výmena elektromeru MsÚ CO kryty 38,04 38.04 Detail
30.04.2015 20150430 141500393 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 04/2015 OST V.Clementisa 577,32 577.32 Detail
30.04.2015 20150430 141500394 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 04/2015 OST ZŠ Mozartova 1 450,44 1450.44 Detail
30.04.2015 20150430 141500395 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 04/2015 plyn.kotol.Hlavná 5 165,36 165.36 Detail
30.04.2015 20150430 141500396 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 04/2015 plyn.kotol.Radnica 1 94,92 94.92 Detail
30.04.2015 20150430 151500043 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Trhová 3,2, V Jame 7-13, 20-25 118,47 118.47 Detail
30.04.2015 20150430 151500044 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ MŠ 383,54 383.54 Detail
30.04.2015 20150430 151500045 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Golianova 3 125,65 125.65 Detail
30.04.2015 20150430 151500046 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Nobelova 7 73,85 73.85 Detail
30.04.2015 20150430 151500047 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Tajovského 20,21 614,30 614.30 Detail
30.04.2015 20150430 151500048 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Limbova 3 47,10 47.10 Detail
30.04.2015 20150430 151500049 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Trhová 3,2, K.Mahra 2,3, Sal.21 562,97 562.97 Detail
30.04.2015 20150430 141500402 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 popl.za spracov.písomností-upomienky mestské byty 04/2015 78,00 78.00 Detail
30.04.2015 20150430 141500389 MAJES výťahy a eskalátory, a.s. 35770732 paušálne opravy výťahov Trhová 2 28,66 28.66 Detail
30.04.2015 20150430 141500390 MAJES výťahy a eskalátory, a.s. 35770732 paušálne opravy výťahov Trhová 3 16,72 16.72 Detail
04.05.2015 20150504 141500397 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 04/2015 Trhová 2 1 740,00 1740.00 Detail
04.05.2015 20150504 141500398 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 04/2015 K.Čulena 12 590,00 590.00 Detail
04.05.2015 20150504 141500399 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 poplatok za školníka za 04/2015 Mozartova 10 1 160,00 1160.00 Detail
04.05.2015 20150504 141500400 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 04/2015 Hollého 8 590,00 590.00 Detail
04.05.2015 20150504 141500401 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 04/2015 ZŠ Limbova 3 560,00 560.00 Detail
04.05.2015 20150504 141500391 ĽUBOMÍR FEJEŠ-FEJEX 22695273 paušálna platba STA za 05/2015 Trhová 3 0,40 0.40 Detail
04.05.2015 20150504 141500392 ĽUBOMÍR FEJEŠ-FEJEX 22695273 paušálna platba STA za 05/2015 Nobelova 7 2,39 2.39 Detail
06.05.2015 20150506 141500405 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 oprava bezpeč.označenia vyvýš.časti podlahy na kotolni Hlavná 5 , Objednávka 15/2015/M 44,14 44.14 Detail
06.05.2015 20150506 141500406 Slovakia Security, s.r.o. 35691034 výkon strážnej služby Vajanského, Trhová 04/2015 4 927,68 4927.68 Detail
06.05.2015 20150506 141500429 TUROŇ spol. s r.o. 44708262 likvidácia odpadovej vody Malženická cesta 1 520,01 520.01 Detail
06.05.2015 20150506 141500403 Dušan Novák - SABA 30098050 paušálna platba opráv STA za 05/2015 Františkánska 3 6,64 6.64 Detail
06.05.2015 20150506 141500404 Dušan Novák - SABA 30098050 paušálna platba opráv STA za 05/2015 Golianova 3 7,97 7.97 Detail
06.05.2015 20150506 141500407 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu A.Žarnova 25 42,00 42.00 Detail
06.05.2015 20150506 141500408 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 3 39,00 39.00 Detail
06.05.2015 20150506 141500409 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/A 12,00 12.00 Detail
06.05.2015 20150506 141500410 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/A 39,00 39.00 Detail
06.05.2015 20150506 141500411 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hlavná 1 1 024,00 1024.00 Detail
06.05.2015 20150506 141500412 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Trojičné námestie 7 80,00 80.00 Detail
06.05.2015 20150506 141500413 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Mozartova 10 28,00 28.00 Detail
06.05.2015 20150506 141500414 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hollého 8 167,00 167.00 Detail
06.05.2015 20150506 141500415 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hollého 8 2 162,00 2162.00 Detail
06.05.2015 20150506 141500416 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Coburgova 60C 216,00 216.00 Detail
06.05.2015 20150506 141500417 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Coburgova 60B 124,00 124.00 Detail
06.05.2015 20150506 141500418 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Coburgova 60A 156,00 156.00 Detail
06.05.2015 20150506 141500419 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu V Jame27 36,00 36.00 Detail
06.05.2015 20150506 141500420 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Vajanského 3 50,00 50.00 Detail
06.05.2015 20150506 141500421 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Narcisova 2 27,00 27.00 Detail
06.05.2015 20150506 141500422 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Limbova 4 68,00 68.00 Detail
06.05.2015 20150506 141500423 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Čajkovského 28 37,00 37.00 Detail
06.05.2015 20150506 141500424 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Jiráskova 25 28,00 28.00 Detail
06.05.2015 20150506 141500425 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hollého 8 120,00 120.00 Detail
06.05.2015 20150506 141500426 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hollého 8 191,00 191.00 Detail
06.05.2015 20150506 141500427 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Botanická 12 23,00 23.00 Detail
06.05.2015 20150506 141500428 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hlavná 5 785,00 785.00 Detail
07.05.2015 20150507 141500438 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 paušál 05/2015 OST ZŠ Mozartova 10 15,25 15.25 Detail
07.05.2015 20150507 141500439 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 paušál 05/2015 kotolňa Radnica Hlavná 1 15,25 15.25 Detail
07.05.2015 20150507 141500440 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 paušál 05/2015 kotolňa Hlavná 5 15,25 15.25 Detail
07.05.2015 20150507 141500441 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 paušál 05/2015-OST Clementisa 2 Ivančík 15,25 15.25 Detail
07.05.2015 20150507 151500052 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Nobelova 7 797,18 797.18 Detail
07.05.2015 20150507 151500053 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Tajovského 20,21 4 231,98 4231.98 Detail
07.05.2015 20150507 151500054 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Limbová 3 4 362,46 4362.46 Detail
07.05.2015 20150507 151500055 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Malženická 1 1 211,38 1211.38 Detail
07.05.2015 20150507 151500056 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Trhová 3,Čulenova 6,Limbová 11 9 996,37 9996.37 Detail
07.05.2015 20150507 151500050 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Golianova 3 1 951,33 1951.33 Detail
07.05.2015 20150507 151500051 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ MŠ 12 318,18 12318.18 Detail
07.05.2015 20150507 141500430 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny K.Čulena 12 100,05 100.05 Detail
07.05.2015 20150507 141500431 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Trhová 3 483,88 483.88 Detail
07.05.2015 20150507 141500432 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Hviezdoslavova 3 24,68 24.68 Detail
07.05.2015 20150507 141500433 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Na hlinách 7/A 73,54 73.54 Detail
07.05.2015 20150507 141500434 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Limbová 4 20,00 20.00 Detail
07.05.2015 20150507 141500435 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Limbová 11 25,29 25.29 Detail
07.05.2015 20150507 141500442 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu A.Kubinu 30 4,00 4.00 Detail
07.05.2015 20150507 141500443 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Na hlinách 10 8,00 8.00 Detail
07.05.2015 20150507 141500446 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/B 21,00 21.00 Detail
07.05.2015 20150507 141500447 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 3 108,00 108.00 Detail
07.05.2015 20150507 141500448 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Radlinského 10 4,00 4.00 Detail
07.05.2015 20150507 141500449 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Murgašova 13 26,00 26.00 Detail
07.05.2015 20150507 141500450 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Okružná 27 61,00 61.00 Detail
07.05.2015 20150507 141500451 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hodžova 40 38,00 38.00 Detail
07.05.2015 20150507 141500452 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Narcisová 2 1 102,00 1102.00 Detail
07.05.2015 20150507 141500453 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Beethovenova 16 49,00 49.00 Detail
07.05.2015 20150507 141500454 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu T.Tekela 1 33,00 33.00 Detail
07.05.2015 20150507 141500455 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hviezdoslavova 3 116,00 116.00 Detail
07.05.2015 20150507 141500456 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hviezdoslavova 3 71,00 71.00 Detail
07.05.2015 20150507 141500457 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hornopotočná 22 35,00 35.00 Detail
07.05.2015 20150507 141500458 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hviezdoslavova 3 14,00 14.00 Detail
07.05.2015 20150507 141500459 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Limbová 3 42,00 42.00 Detail
07.05.2015 20150507 141500460 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Štefánikova 29 108,00 108.00 Detail
07.05.2015 20150507 141500461 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Trhová 3 33,00 33.00 Detail
07.05.2015 20150507 141500462 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/B 8,00 8.00 Detail
07.05.2015 20150507 141500463 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/A 10,00 10.00 Detail
07.05.2015 20150507 141500464 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/A 10,00 10.00 Detail
07.05.2015 20150507 141500465 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 3 10,00 10.00 Detail
07.05.2015 20150507 141500436 ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. 36237922 ochrana objektu K.Čulena 12 za 04/2015 756,82 756.82 Detail
07.05.2015 20150507 141500437 ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. 36237922 výjazd zásahovej skupiny K.Čulena 12 47,81 47.81 Detail
11.05.2015 20150511 141500466 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla MŠ Murgašova 13 564,46 564.46 Detail
11.05.2015 20150511 141500467 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla MŠ Okružná 27 641,15 641.15 Detail
11.05.2015 20150511 141500468 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla OST ZŠ Mozartova 3 473,23 3473.23 Detail
11.05.2015 20150511 141500469 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla OST Clementisa 2 925,24 2925.24 Detail
14.05.2015 20150514 141500475 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 predaj materiálu na VS114 V.Clementisa 2,VS-Radnica-kotolňa 303,84 303.84 Detail
20.05.2015 20150520 141500476 ELGAS, s.r.o. 36314242 predaj a distribúcia el.energie pre Mesto Hlavná 1, Trhová 3,Limbova 3 1 805,19 1805.19 Detail
25.05.2015 20150525 141500480 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 kosenie areálu Františkánska 3,24 74,26 74.26 Detail
26.05.2015 20150526 141500478 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/B 10,00 10.00 Detail
27.05.2015 20150527 141500479 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 dodávka elektriny MŠ 2 315,10 2315.10 Detail
29.05.2015 20150529 151500057 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Trhová 3, V Jame 7-13 118,47 118.47 Detail
29.05.2015 20150529 151500058 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ MŠ 383,54 383.54 Detail
29.05.2015 20150529 151500059 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Golianova 3 125,65 125.65 Detail
29.05.2015 20150529 151500060 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Nobelova 7 73,85 73.85 Detail
29.05.2015 20150529 151500061 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Tajovského 20-21 614,30 614.30 Detail
29.05.2015 20150529 151500062 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Limbova 3 47,10 47.10 Detail
29.05.2015 20150529 151500063 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Trhová 3, K.Mahra 2,3,Okružná 21 562,97 562.97 Detail
01.06.2015 20150601 141500482 Regena ES s.r.o. Strážske 36766879 tepelná služba V.Clementisa 72-76 330,97 330.97 Detail
01.06.2015 20150601 141500483 Regena ES s.r.o. Strážske 36766879 tepelná služba V.Clementisa 77,78 113,13 113.13 Detail
01.06.2015 20150601 141500484 Regena ES s.r.o. Strážske 36766879 tepelná služba V.Clementisa 79-83 337,61 337.61 Detail
01.06.2015 20150601 141500485 Regena ES s.r.o. Strážske 36766879 tepelná služba Nobelova 5836/7 44,14 44.14 Detail
01.06.2015 20150601 141500486 Regena ES s.r.o. Strážske 36766879 tepelná služba Tajovského 20,21 473,82 473.82 Detail
01.06.2015 20150601 141500542 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 05/2015 OST V.Clementisa 577,32 577.32 Detail
01.06.2015 20150601 141500521 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 05/2015 Trhová 2 1 740,00 1740.00 Detail
01.06.2015 20150601 141500543 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 05/2015 OST ZŠ Mozartova 1 450,44 1450.44 Detail
01.06.2015 20150601 141500522 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 05/2015 K.Čulena 12 590,00 590.00 Detail
01.06.2015 20150601 141500544 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 05/2015 plyn.kotol.Hlavná 5 165,36 165.36 Detail
01.06.2015 20150601 141500523 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 poplatok za školníka za 05/2015 Mozartova 10 1 160,00 1160.00 Detail
01.06.2015 20150601 141500545 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 05/2015 plyn.kotol.Radnica 1 94,92 94.92 Detail
01.06.2015 20150601 141500524 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 05/2015 Hollého 8 590,00 590.00 Detail
01.06.2015 20150601 141500525 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 05/2015 ZŠ Limbova 3 560,00 560.00 Detail
01.06.2015 20150601 141500518 ESM-YZAMER, s. r. o. 36226904 rozpočítanie nákladov na teplo za r.2014 V Jame 20-25 28,80 28.80 Detail
01.06.2015 20150601 141500519 ESM-YZAMER, s. r. o. 36226904 rozpočítanie nákladov na teplo za r.2014 Limbová 11 31,68 31.68 Detail
01.06.2015 20150601 141500520 ESM-YZAMER, s. r. o. 36226904 rozpočítanie nákladov na teplo za r.2014 Coburgova 60 A,B,C, 241,56 241.56 Detail
01.06.2015 20150601 141500503 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Vajanského 3 50,00 50.00 Detail
01.06.2015 20150601 141500504 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Murgašova 13 26,00 26.00 Detail
01.06.2015 20150601 141500505 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Okružná 27 61,00 61.00 Detail
01.06.2015 20150601 141500506 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Narcisova 2 27,00 27.00 Detail
01.06.2015 20150601 141500507 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Limbová 4 68,00 68.00 Detail
01.06.2015 20150601 141500508 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hodžova 40 38,00 38.00 Detail
01.06.2015 20150601 141500509 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Narcisova 2 1 102,00 1102.00 Detail
01.06.2015 20150601 141500510 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Čajkovského 28 37,00 37.00 Detail
01.06.2015 20150601 141500511 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Beethovenova 16 49,00 49.00 Detail
01.06.2015 20150601 141500512 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Jiráskova 25 28,00 28.00 Detail
01.06.2015 20150601 141500513 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hollého 8 120,00 120.00 Detail
01.06.2015 20150601 141500514 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hollého 8 191,00 191.00 Detail
01.06.2015 20150601 141500515 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Botanická 12 23,00 23.00 Detail
01.06.2015 20150601 141500516 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hlavná 5 785,00 785.00 Detail
01.06.2015 20150601 141500517 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/B 10,00 10.00 Detail
01.06.2015 20150601 141500487 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu A.Žarnova 25 42,00 42.00 Detail
01.06.2015 20150601 141500488 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/B 21,00 21.00 Detail
01.06.2015 20150601 141500489 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 3 39,00 39.00 Detail
01.06.2015 20150601 141500490 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 3 108,00 108.00 Detail
01.06.2015 20150601 141500491 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/A 12,00 12.00 Detail
01.06.2015 20150601 141500492 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/A 39,00 39.00 Detail
01.06.2015 20150601 141500493 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hlavná 1 1 024,00 1024.00 Detail
01.06.2015 20150601 141500494 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Trojičné nám. 7 80,00 80.00 Detail
01.06.2015 20150601 141500495 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Mozartova 10 28,00 28.00 Detail
01.06.2015 20150601 141500496 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hollého 8 167,00 167.00 Detail
01.06.2015 20150601 141500497 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hollého 8 2 162,00 2162.00 Detail
01.06.2015 20150601 141500498 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Coburgova 60C 216,00 216.00 Detail
01.06.2015 20150601 141500499 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Radlinského 10 4,00 4.00 Detail
01.06.2015 20150601 141500500 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Coburgova 60B 124,00 124.00 Detail
01.06.2015 20150601 141500501 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Coburgova 60A 156,00 156.00 Detail
01.06.2015 20150601 141500502 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu V jame 27 36,00 36.00 Detail
02.06.2015 20150602 141500528 Dušan Novák - SABA 30098050 paušálna platba opráv STA za 06/2015 Františkánska 3 6,64 6.64 Detail
02.06.2015 20150602 141500529 Dušan Novák - SABA 30098050 paušálna platba opráv STA za 06/2015 Golianova 3 7,97 7.97 Detail
02.06.2015 20150602 141500526 ĽUBOMÍR FEJEŠ-FEJEX 22695273 paušálna platba STA za 06/2015 Nobelova 7 2,39 2.39 Detail
02.06.2015 20150602 141500527 ĽUBOMÍR FEJEŠ-FEJEX 22695273 paušálna platba STA za 06/2015 Trhová 3 0,40 0.40 Detail
02.06.2015 20150602 141500530 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Na hlinách 10 8,00 8.00 Detail
02.06.2015 20150602 141500531 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu A.Kubinu 30 4,00 4.00 Detail
02.06.2015 20150602 141500532 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu T.Tekela 1 33,00 33.00 Detail
02.06.2015 20150602 141500533 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hviezdoslavova 3 116,00 116.00 Detail
02.06.2015 20150602 141500534 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hviezdoslavova 3 71,00 71.00 Detail
02.06.2015 20150602 141500535 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hornopotočná 22 35,00 35.00 Detail
02.06.2015 20150602 141500536 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hviezdoslavova 3 14,00 14.00 Detail
02.06.2015 20150602 141500537 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Limbová 3 42,00 42.00 Detail
02.06.2015 20150602 141500538 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Štefánikova 29 108,00 108.00 Detail
02.06.2015 20150602 141500539 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Trhová 3 33,00 33.00 Detail
02.06.2015 20150602 141500540 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/A 10,00 10.00 Detail
02.06.2015 20150602 141500541 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 3 10,00 10.00 Detail
03.06.2015 20150603 141500547 Slovakia Security, s.r.o. 35691034 výkon strážnej služby Vajanského, Trhová 05/2015 5 191,06 5191.06 Detail
03.06.2015 20150603 141500546 TUROŇ spol. s r.o. 44708262 likvidácia odpadovej vody Malženická cesta 1 520,01 520.01 Detail
03.06.2015 20150603 141500549 MAJES výťahy a eskalátory, a.s. 35770732 paušálne opravy výťahov Trhová 2 28,66 28.66 Detail
03.06.2015 20150603 141500550 MAJES výťahy a eskalátory, a.s. 35770732 paušálne opravy výťahov Trhová 3 16,72 16.72 Detail
03.06.2015 20150603 141500548 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Na hlinách 7/A 73,54 73.54 Detail
04.06.2015 20150604 141500560 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 paušál za byty a NP vo vlast. Mesta 2. štvrťrok 2015 334,08 334.08 Detail
04.06.2015 20150604 141500555 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Trhová 3 483,88 483.88 Detail
04.06.2015 20150604 141500556 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny K.Čulena 12 100,05 100.05 Detail
04.06.2015 20150604 141500557 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Limbová 4 20,00 20.00 Detail
04.06.2015 20150604 141500558 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Hviezdoslavova 3 24,68 24.68 Detail
04.06.2015 20150604 141500559 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Limbová 11 25,29 25.29 Detail
04.06.2015 20150604 141500551 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla MŠ Murgašova 13 515,40 515.40 Detail
04.06.2015 20150604 141500552 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla MŠ Okružná 27 583,55 583.55 Detail
04.06.2015 20150604 141500553 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla OST ZŠ Mozartova 3 208,40 3208.40 Detail
04.06.2015 20150604 141500554 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla OST Clementisa 2 789,81 2789.81 Detail
05.06.2015 20150605 141500563 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 paušál 06/2015 OST ZŠ Mozartova 10 15,25 15.25 Detail
05.06.2015 20150605 141500564 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 paušál 06/2015 kotolňa Radnica Hlavná 1 15,25 15.25 Detail
05.06.2015 20150605 141500565 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 paušál 06/2015 kotolňa Hlavná 5 15,25 15.25 Detail
05.06.2015 20150605 141500566 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 paušál 06/2015-OST Clementisa 2 Ivančík 15,25 15.25 Detail
05.06.2015 20150605 141500561 ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. 36237922 ochrana objektu K.Čulena 12 za 05/2015 756,82 756.82 Detail
05.06.2015 20150605 141500562 ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. 36237922 výjazd zásahovej skupiny K.Čulena 12 23,90 23.90 Detail
08.06.2015 20150608 151500064 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Golianova 3 1 823,77 1823.77 Detail
08.06.2015 20150608 151500065 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ MŠ 11 415,77 11415.77 Detail
08.06.2015 20150608 151500066 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Nobelova 7 746,28 746.28 Detail
08.06.2015 20150608 151500067 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Limbová 3 ZŠ 3 965,50 3965.50 Detail
08.06.2015 20150608 151500068 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Tajovského 20,21 4 056,51 4056.51 Detail
08.06.2015 20150608 151500069 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Malženická 1 1 092,55 1092.55 Detail
08.06.2015 20150608 151500070 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Trhová 3,Na hlinách 49 9 249,72 9249.72 Detail
15.06.2015 20150615 141500570 ELGAS, s.r.o. 36314242 predaj a distribúcia el.energie pre Mesto Hlavná 1, Trhová 3,Limbova 3 Géczyová 1 626,46 1626.46 Detail
16.06.2015 20150616 141500571 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 36252484 Import TAVOS Malženická 1,Františkánska 24,Tajovského 20,21 7 681,04 7681.04 Detail
18.06.2015 20150618 141500572 Ministerstvo vnútra SR Bratislava 00151866 ochrana objektu ZŠ Limbova 3 za rok 2015 160,20 160.20 Detail
22.06.2015 20150622 141500573 Július Kosnáč-KOMINÁRSTVO 36087726 vymetanie a kontrola komínov Coburgova 60-70 108,00 108.00 Detail
22.06.2015 20150622 141500574 Július Kosnáč-KOMINÁRSTVO 36087726 vymetanie a kontrola komínov Coburgova 78 24,00 24.00 Detail
29.06.2015 20150629 141500575 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Na hlinách 4/24 10,00 10.00 Detail
30.06.2015 20150630 151500071 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Trhová 2,3,Saleziánska 21 104,89 104.89 Detail
30.06.2015 20150630 151500072 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ MŠ 339,45 339.45 Detail
30.06.2015 20150630 151500073 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Golianova 3 111,20 111.20 Detail
30.06.2015 20150630 151500074 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Nobelova 7 65,35 65.35 Detail
30.06.2015 20150630 151500075 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Tajovského 20,21 543,70 543.70 Detail
30.06.2015 20150630 151500076 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Limbova 3 41,68 41.68 Detail
30.06.2015 20150630 151500077 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Trhová 3, K.Mahra 2,3,Okružná 21 562,97 562.97 Detail
30.06.2015 20150630 141500589 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 kosenie areálu Františkánska 3,24 Štibraná 106,40 106.40 Detail
30.06.2015 20150630 141500577 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 06/2015 OST V.Clementisa 577,32 577.32 Detail
30.06.2015 20150630 141500578 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 06/2015 OST ZŠ Mozartova 1 450,44 1450.44 Detail
30.06.2015 20150630 141500579 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 06/2015 plyn.kotol.Hlavná 5 165,36 165.36 Detail
30.06.2015 20150630 141500580 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 06/2015 plyn.kotol.Radnica 1 94,92 94.92 Detail
30.06.2015 20150630 141500635 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 spotrebov.el.energia čerpadla pre nedorobený CO kryt T.Tekela 13 65,33 65.33 Detail
01.07.2015 20150701 141500581 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 úradná skúška na expanznej nádobe v OST ZŠ Mozartova , Objednávka 13/2015/M 336,00 336.00 Detail
01.07.2015 20150701 141500582 ĽUBOMÍR FEJEŠ-FEJEX 22695273 paušálna platba STA za 07/2015 Nobelova 7 2,39 2.39 Detail
01.07.2015 20150701 141500583 ĽUBOMÍR FEJEŠ-FEJEX 22695273 paušálna platba STA za 07/2015 Trhová 3 0,40 0.40 Detail
02.07.2015 20150702 141500584 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 06/2015 Trhová 2 1 740,00 1740.00 Detail
02.07.2015 20150702 141500585 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 06/2015 K.Čulena 12 590,00 590.00 Detail
02.07.2015 20150702 141500586 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 06/2015 Hollého 8 590,00 590.00 Detail
02.07.2015 20150702 141500587 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 06/2015 ZŠ Limbova 3 560,00 560.00 Detail
02.07.2015 20150702 141500588 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 poplatok za školníka za 06/2015 Mozartova 10 1 160,00 1160.00 Detail
02.07.2015 20150702 141500590 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 3 39,00 39.00 Detail
02.07.2015 20150702 141500591 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 3 108,00 108.00 Detail
02.07.2015 20150702 141500592 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/A 12,00 12.00 Detail
02.07.2015 20150702 141500593 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hollého 8 2 162,00 2162.00 Detail
02.07.2015 20150702 141500594 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Coburgova 60C 216,00 216.00 Detail
02.07.2015 20150702 141500595 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Radlinského 10 4,00 4.00 Detail
02.07.2015 20150702 141500596 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Coburgova 60B 124,00 124.00 Detail
02.07.2015 20150702 141500597 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Coburgova 60A 156,00 156.00 Detail
02.07.2015 20150702 141500598 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu V jame 27 36,00 36.00 Detail
02.07.2015 20150702 141500599 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Vajanského 3 50,00 50.00 Detail
02.07.2015 20150702 141500600 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Murgašova 13 26,00 26.00 Detail
02.07.2015 20150702 141500601 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Okružná 27 61,00 61.00 Detail
02.07.2015 20150702 141500602 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Narcisová 2 27,00 27.00 Detail
02.07.2015 20150702 141500603 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Limbová 4 68,00 68.00 Detail
02.07.2015 20150702 141500604 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hodžova 40 38,00 38.00 Detail
02.07.2015 20150702 141500605 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Narcisová 2 1 102,00 1102.00 Detail
02.07.2015 20150702 141500606 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Čajkovského 28 37,00 37.00 Detail
02.07.2015 20150702 141500607 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Beethovenova 16 49,00 49.00 Detail
02.07.2015 20150702 141500608 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Jiráskova 25 28,00 28.00 Detail
02.07.2015 20150702 141500609 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hollého 8 120,00 120.00 Detail
02.07.2015 20150702 141500610 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hollého 8 191,00 191.00 Detail
02.07.2015 20150702 141500611 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Botanická 12 23,00 23.00 Detail
02.07.2015 20150702 141500612 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu T.Tekela 1 33,00 33.00 Detail
02.07.2015 20150702 141500613 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hlavná 5 785,00 785.00 Detail
02.07.2015 20150702 141500615 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu A.Žarnova 25 42,00 42.00 Detail
02.07.2015 20150702 141500616 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/B 21,00 21.00 Detail
02.07.2015 20150702 141500617 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/A 39,00 39.00 Detail
02.07.2015 20150702 141500618 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hlavná 1 1 024,00 1024.00 Detail
02.07.2015 20150702 141500619 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Trojičné námestie 7 80,00 80.00 Detail
02.07.2015 20150702 141500620 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Mozartova 10 28,00 28.00 Detail
02.07.2015 20150702 141500621 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hollého 8 167,00 167.00 Detail
02.07.2015 20150702 141500622 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hviezdoslavova 3 116,00 116.00 Detail
02.07.2015 20150702 141500623 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hviezdoslavova 3 71,00 71.00 Detail
02.07.2015 20150702 141500624 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hornopotočná 22 35,00 35.00 Detail
02.07.2015 20150702 141500625 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hviezdoslavova 3 14,00 14.00 Detail
02.07.2015 20150702 141500626 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Limbová 3 42,00 42.00 Detail
02.07.2015 20150702 141500627 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Štefánikova 29 108,00 108.00 Detail
02.07.2015 20150702 141500628 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Trhová 3 33,00 33.00 Detail
02.07.2015 20150702 141500629 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/B 10,00 10.00 Detail
02.07.2015 20150702 141500630 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu A.Kubinu 30 4,00 4.00 Detail
02.07.2015 20150702 141500631 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Na hlinách 10 8,00 8.00 Detail
02.07.2015 20150702 141500632 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Na hlinách 4/24 10,00 10.00 Detail
03.07.2015 20150703 141500634 DKFB PLUS, s.r.o. 44626975 strážna služba NP Trhová 2 a podzemné garáže Vajanského ul. 4 890,24 4890.24 Detail
03.07.2015 20150703 141500633 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 dodávka elektriny MŠ 2 315,10 2315.10 Detail
06.07.2015 20150706 141500638 Dušan Novák - SABA 30098050 paušálna platba opráv STA za 07/2015 Františkánska 3 6,64 6.64 Detail
06.07.2015 20150706 141500639 Dušan Novák - SABA 30098050 paušálna platba opráv STA za 07/2015 Golianova 3 7,97 7.97 Detail
06.07.2015 20150706 141500640 MAJES výťahy a eskalátory, a.s. 35770732 paušálne opravy výťahov Trhová 2 28,66 28.66 Detail
06.07.2015 20150706 141500641 MAJES výťahy a eskalátory, a.s. 35770732 paušálne opravy výťahov Trhová 3 16,72 16.72 Detail
06.07.2015 20150706 141500642 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Limbová 4 20,00 20.00 Detail
06.07.2015 20150706 141500643 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Hviezdoslavova 3 24,68 24.68 Detail
06.07.2015 20150706 141500644 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Na hlinách 7/A 73,54 73.54 Detail
06.07.2015 20150706 141500645 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Štefánikova 29 137,76 137.76 Detail
06.07.2015 20150706 141500646 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Limbová 11 25,29 25.29 Detail
06.07.2015 20150706 141500647 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Trhová 3 483,88 483.88 Detail
06.07.2015 20150706 141500648 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny K.Čulena 12 100,05 100.05 Detail
06.07.2015 20150706 141500636 ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. 36237922 ochrana objektu K.Čulena 12 za 06/2015 756,82 756.82 Detail
06.07.2015 20150706 141500637 ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. 36237922 výjazd zásahovej skupiny K.Čulena 12 11,95 11.95 Detail
07.07.2015 20150707 141500653 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 paušál 07/2015 OST ZŠ Mozartova 10 15,25 15.25 Detail
07.07.2015 20150707 141500654 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 paušál 07/2015 kotolňa Radnica Hlavná 1 15,25 15.25 Detail
07.07.2015 20150707 141500655 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 paušál 07/2015 kotolňa Hlavná 5 15,25 15.25 Detail
07.07.2015 20150707 141500656 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 paušál 07/2015-OST Clementisa 2 15,25 15.25 Detail
07.07.2015 20150707 141500649 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla MŠ Murgašova 13 509,54 509.54 Detail
07.07.2015 20150707 141500650 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla MŠ Okružná 27 576,35 576.35 Detail
07.07.2015 20150707 141500651 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla OST ZŠ Mozartova 3 193,63 3193.63 Detail
07.07.2015 20150707 141500652 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla OST Clementisa 2 751,06 2751.06 Detail
08.07.2015 20150708 151500078 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Golianova 3 1 799,89 1799.89 Detail
08.07.2015 20150708 151500079 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ MŠ 11 262,43 11262.43 Detail
08.07.2015 20150708 151500080 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Nobelova 7 734,66 734.66 Detail
08.07.2015 20150708 151500081 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Limbova 3 3 963,59 3963.59 Detail
08.07.2015 20150708 151500082 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Tajovského 20,21 4 012,83 4012.83 Detail
08.07.2015 20150708 151500083 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Malženická 1 1 075,82 1075.82 Detail
08.07.2015 20150708 151500084 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Trhová 3, Hospod.83,84,Čulenova 6 9 160,22 9160.22 Detail
13.07.2015 20150713 141500657 TUROŇ spol. s r.o. 44708262 likvidácia odpadovej vody Malženická cesta 1 520,01 520.01 Detail
14.07.2015 20150714 141500658 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 36252484 vodné stočné františkánska 3 242,04 242.04 Detail
14.07.2015 20150714 141500659 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 36252484 zrážková voda Hviezdoslavova 6 69,84 69.84 Detail
14.07.2015 20150714 141500660 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 36252484 vodné stočné Troj.nám.11,Hlavná 1,Hollého 8,Trhová 2 14 422,87 14422.87 Detail
14.07.2015 20150714 141500661 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 36252484 vodné stočné Golianova 3,Kapitulská 3, K.Čulena 12,Šrobárova 3 1 318,63 1318.63 Detail
14.07.2015 20150714 141500662 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 36252484 vodné stočné V.Clementisa 72-83 984,55 984.55 Detail
15.07.2015 20150715 141500663 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 36252484 zrážková vody TAVOS Limbová 3 889,28 889.28 Detail
15.07.2015 20150715 141500664 ELGAS, s.r.o. 36314242 predaj a distribúcia el.energie pre Mesto Hlavná 1, Trhová 3,Limbova 3 1 965,26 1965.26 Detail
20.07.2015 20150720 141500665 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 vyúčt. - opr. zákl. dane T. Tekela 1/6477 Trnava 245,84 245.84 Detail
22.07.2015 20150722 141500667 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 kontr. a kalibrácia detekt. úniku plynu a oxid. uhoľ, Hlavná 5 , Objednávka 17/2015/M 42,91 42.91 Detail
22.07.2015 20150722 141500668 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 kontr. a kalibr. detekt. úniku plynu a ox. uhoľnat Hlavná 1- radnica , Objednávka 18/2015/M 85,82 85.82 Detail
22.07.2015 20150722 141500669 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 kontr, a kalibr. detekt. úniku plynu a oxid. uhoľ. Františkánská 16 128,74 128.74 Detail
22.07.2015 20150722 141500670 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 kontr. a kalibr. detekt. úniku plynu a oxid. uhoľ. kotol. Čulenova 12 Mih. 85,82 85.82 Detail
27.07.2015 20150727 141500671 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 dodávka elektriny MŠ 2 315,10 2315.10 Detail
31.07.2015 20150731 151500085 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Trhová 2,3,V Jame 1-15,20-25,7-13 99,40 99.40 Detail
31.07.2015 20150731 151500086 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ MŠ 321,80 321.80 Detail
31.07.2015 20150731 151500087 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Golianova 3 105,43 105.43 Detail
31.07.2015 20150731 151500088 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Nobelova 7 61,96 61.96 Detail
31.07.2015 20150731 151500089 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Tajovského 20-21 515,45 515.45 Detail
31.07.2015 20150731 151500090 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Limbová 3 39,52 39.52 Detail
31.07.2015 20150731 141500730 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 popl.za spracov.písomností-upomienky mestské byty 07/2015 87,60 87.60 Detail
31.07.2015 20150731 151500091 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Trhová 2,3, K.Mahra 2,3, V Jame 7-13 562,97 562.97 Detail
31.07.2015 20150731 141500672 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 07/2015 OST V.Clementisa 577,32 577.32 Detail
31.07.2015 20150731 141500673 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 07/2015 OST ZŠ Mozartova 1 450,44 1450.44 Detail
31.07.2015 20150731 141500674 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 07/2015 plyn.kotol.Hlavná 5 165,36 165.36 Detail
31.07.2015 20150731 141500675 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 07/2015 plyn.kotol.Radnica 1 94,92 94.92 Detail
03.08.2015 20150803 141500680 DKFB PLUS, s.r.o. 44626975 strážna služba NP Trhová 2 a podz.garáže Vajanského ul. 07/2015 5 037,12 5037.12 Detail
03.08.2015 20150803 141500676 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 07/2015 Trhová 2 1 740,00 1740.00 Detail
03.08.2015 20150803 141500677 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 07/2015 K.Čulena 12 590,00 590.00 Detail
03.08.2015 20150803 141500678 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 07/2015 ZŠ Limbova 3 560,00 560.00 Detail
03.08.2015 20150803 141500679 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 poplatok za školníka za 07/2015 Mozartova 10 1 160,00 1160.00 Detail
03.08.2015 20150803 141500681 MAJES výťahy a eskalátory, a.s. 35770732 paušálne opravy výťahov Trhová 2 28,66 28.66 Detail
03.08.2015 20150803 141500682 MAJES výťahy a eskalátory, a.s. 35770732 paušálne opravy výťahov Trhová 3 16,72 16.72 Detail
03.08.2015 20150803 141500683 ĽUBOMÍR FEJEŠ-FEJEX 22695273 paušálna platba za 08/2015 Nobelova 7 2,39 2.39 Detail
03.08.2015 20150803 141500684 ĽUBOMÍR FEJEŠ-FEJEX 22695273 paušálna platba za 08/2015 Trhová 3 0,40 0.40 Detail
03.08.2015 20150803 141500685 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu A.Kubinu 30 4,00 4.00 Detail
03.08.2015 20150803 141500686 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Na hlinách 10 8,00 8.00 Detail
03.08.2015 20150803 141500687 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Na hlinách 4 10,00 10.00 Detail
03.08.2015 20150803 141500688 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/B 21,00 21.00 Detail
03.08.2015 20150803 141500689 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 3 39,00 39.00 Detail
03.08.2015 20150803 141500690 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 3 108,00 108.00 Detail
03.08.2015 20150803 141500691 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/A 12,00 12.00 Detail
03.08.2015 20150803 141500692 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/A 39,00 39.00 Detail
03.08.2015 20150803 141500693 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hlavná 1 1 024,00 1024.00 Detail
03.08.2015 20150803 141500694 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Trojičné nám. 7 80,00 80.00 Detail
03.08.2015 20150803 141500695 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Mozartova 10 28,00 28.00 Detail
03.08.2015 20150803 141500696 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hollého 8 167,00 167.00 Detail
03.08.2015 20150803 141500697 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hollého 8 2 162,00 2162.00 Detail
03.08.2015 20150803 141500698 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Coburgova 60C 216,00 216.00 Detail
03.08.2015 20150803 141500699 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Radlinského 10 4,00 4.00 Detail
03.08.2015 20150803 141500700 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Coburgova 60B 124,00 124.00 Detail
03.08.2015 20150803 141500701 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Coburgova 60 A 156,00 156.00 Detail
03.08.2015 20150803 141500702 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu V jame 27 36,00 36.00 Detail
03.08.2015 20150803 141500703 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Vajanského 3 50,00 50.00 Detail
03.08.2015 20150803 141500704 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Murgašova 13 26,00 26.00 Detail
03.08.2015 20150803 141500705 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Okružná 27 61,00 61.00 Detail
03.08.2015 20150803 141500706 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Narcisova 2 27,00 27.00 Detail
03.08.2015 20150803 141500707 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Limbová 4 68,00 68.00 Detail
03.08.2015 20150803 141500708 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hodžova 40 38,00 38.00 Detail
03.08.2015 20150803 141500709 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Narcisová 2 1 102,00 1102.00 Detail
03.08.2015 20150803 141500710 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Čajkovského 28 37,00 37.00 Detail
03.08.2015 20150803 141500711 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Beethovenova 16 49,00 49.00 Detail
03.08.2015 20150803 141500712 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Jiráskova 25 28,00 28.00 Detail
03.08.2015 20150803 141500713 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hollého 8 120,00 120.00 Detail
03.08.2015 20150803 141500714 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hollého 8 191,00 191.00 Detail
03.08.2015 20150803 141500715 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Botanická 12 23,00 23.00 Detail
03.08.2015 20150803 141500716 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu T.Tekela 1 33,00 33.00 Detail
03.08.2015 20150803 141500717 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hlavná 5 785,00 785.00 Detail
03.08.2015 20150803 141500718 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hviezdoslavova 3 116,00 116.00 Detail
03.08.2015 20150803 141500719 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hviezdoslavova 3 71,00 71.00 Detail
03.08.2015 20150803 141500720 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hornopotočná 22 35,00 35.00 Detail
03.08.2015 20150803 141500721 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hviezdoslavova 3 14,00 14.00 Detail
03.08.2015 20150803 141500722 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Limbová 3 42,00 42.00 Detail
03.08.2015 20150803 141500723 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Štefánikova 29 108,00 108.00 Detail
03.08.2015 20150803 141500724 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Trhová 3 33,00 33.00 Detail
04.08.2015 20150804 141500725 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 paušál 08/2015 kotolňa Radnica Hlavná 1 15,25 15.25 Detail
04.08.2015 20150804 141500726 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 paušál 08/2015 kotolňa Hlavná 5 15,25 15.25 Detail
04.08.2015 20150804 141500727 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 paušál 08/2015-OST Clementisa 2 15,25 15.25 Detail
04.08.2015 20150804 141500731 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 paušál 08/2015 OST ZŠ Mozartova 10 15,25 15.25 Detail
04.08.2015 20150804 141500728 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu A.Žarnova 25 42,00 42.00 Detail
05.08.2015 20150805 141500732 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Trhová 3 483,88 483.88 Detail
05.08.2015 20150805 141500733 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Limbová 11 25,29 25.29 Detail
05.08.2015 20150805 141500734 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny K.Čulena 12 100,05 100.05 Detail
06.08.2015 20150806 141500735 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Limbová 4 20,00 20.00 Detail
06.08.2015 20150806 141500736 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Hviezdoslavova 3 24,68 24.68 Detail
06.08.2015 20150806 141500737 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Na hlinách 7/A 73,54 73.54 Detail
07.08.2015 20150807 141500738 Dušan Novák - SABA 30098050 paušálna platba opráv STA za 08/2015 Františkánska 3 6,64 6.64 Detail
07.08.2015 20150807 141500739 Dušan Novák - SABA 30098050 paušálna platba opráv STA za 08/2015 Golianova 3 7,97 7.97 Detail
07.08.2015 20150807 151500092 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Golianova 3 1 798,39 1798.39 Detail
07.08.2015 20150807 151500093 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ MŠ 11 253,55 11253.55 Detail
07.08.2015 20150807 151500094 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Nobelova 7 725,58 725.58 Detail
07.08.2015 20150807 151500095 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Limbová 3 3 962,39 3962.39 Detail
07.08.2015 20150807 151500096 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Tajovského 20,21 4 002,83 4002.83 Detail
07.08.2015 20150807 151500097 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Malženická 1 1 075,82 1075.82 Detail
07.08.2015 20150807 151500098 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Trhová 3,Na hlinách 48/A,Okružná 21 9 156,71 9156.71 Detail
07.08.2015 20150807 141500740 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla MŠ Murgašova 13 509,17 509.17 Detail
07.08.2015 20150807 141500741 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla MŠ Okružná 27 576,35 576.35 Detail
07.08.2015 20150807 141500742 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla OST ZŠ Mozartova 3 188,94 3188.94 Detail
07.08.2015 20150807 141500743 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla OST Clementisa 2 737,84 2737.84 Detail
10.08.2015 20150810 141500744 ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. 36237922 ochrana objektu K.Čulena 12 za 07/2015 756,82 756.82 Detail
10.08.2015 20150810 141500745 ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. 36237922 výjazd zásahovej skupiny K.Čulena 12 11,95 11.95 Detail
13.08.2015 20150813 141500749 TUROŇ spol. s r.o. 44708262 likvidácia odpadovej vody Malženická cesta 1 1 040,02 1040.02 Detail
18.08.2015 20150818 141500750 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 36252484 vodné - stočné Coburgová 60 A,B,C 2 037,53 2037.53 Detail
19.08.2015 20150819 141500751 ELGAS, s.r.o. 36314242 el. energia 01.07.2015 - 31.07.2015 NP zml.č. 12220131 2 243,48 2243.48 Detail
21.08.2015 20150821 141500752 KLT, spol. s r.o. 36247031 opr. klimatizač. jedn. BKL-ST kotolňa Hlavná 1/Radnica/ , Objednávka 20/2015/M 91,20 91.20 Detail
27.08.2015 20150827 141500753 ELGAS, s.r.o. 36314242 mimor.vyúčtov.el.energia výmena elektromeru HFSJ.Slottu 17 712,53 712.53 Detail
28.08.2015 20150828 151500099 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ MŠ 286,55 286.55 Detail
28.08.2015 20150828 151500100 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Trhová 3, V Jame 7-13 88,52 88.52 Detail
28.08.2015 20150828 151500101 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Golianova 3 93,88 93.88 Detail
28.08.2015 20150828 151500102 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Nobelova 7 55,18 55.18 Detail
28.08.2015 20150828 151500103 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Tajovského 20,21 458,96 458.96 Detail
28.08.2015 20150828 151500104 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Limbová 3 35,18 35.18 Detail
28.08.2015 20150828 151500105 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Trhová 3 562,97 562.97 Detail
02.09.2015 20150902 141500754 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 paušál 09/2015 OST ZŠ Mozartova 10 15,25 15.25 Detail
02.09.2015 20150902 141500755 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 paušál 09/2015 kotolňa Radnica Hlavná 1 15,25 15.25 Detail
02.09.2015 20150902 141500756 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 paušál 09/2015 kotolňa Hlavná 5 15,25 15.25 Detail
02.09.2015 20150902 141500757 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 paušál 09/2015 kotolňa Hlavná 5 15,25 15.25 Detail
02.09.2015 20150902 141500760 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 08/2015 Trhová 2 1 740,00 1740.00 Detail
02.09.2015 20150902 141500761 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 08/2015 K.Čulena 12 590,00 590.00 Detail
02.09.2015 20150902 141500762 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 08/2015 ZŠ Limbova 3 560,00 560.00 Detail
02.09.2015 20150902 141500763 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 poplatok za školníka za 08/2015 Mozartova 10 1 160,00 1160.00 Detail
02.09.2015 20150902 141500764 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 08/2015 OST V.Clementisa 577,32 577.32 Detail
02.09.2015 20150902 141500765 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 08/2015 OST ZŠ Mozartova 1 450,44 1450.44 Detail
02.09.2015 20150902 141500766 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 08/2015 plyn.kotol.Hlavná 5 165,36 165.36 Detail
02.09.2015 20150902 141500767 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 08/2015 plyn.kotol.Radnica 1 94,92 94.92 Detail
02.09.2015 20150902 141500758 ĽUBOMÍR FEJEŠ-FEJEX 22695273 paušálna platba za 09/2015 Trhová 3 0,40 0.40 Detail
02.09.2015 20150902 141500759 ĽUBOMÍR FEJEŠ-FEJEX 22695273 paušálna platba za 09/2015 Nobelova 7 2,39 2.39 Detail
03.09.2015 20150903 141500803 TUROŇ spol. s r.o. 44708262 likvidácia odpadovej vody Malženická cesta 1 Glindová 1 040,02 1040.02 Detail
03.09.2015 20150903 141500770 Dušan Novák - SABA 30098050 paušálna platba opráv STA za 09/2015 Golianova 3 7,97 7.97 Detail
03.09.2015 20150903 141500769 Dušan Novák - SABA 30098050 paušálna platba opráv STA za 09/2015 Františkánska 3 6,64 6.64 Detail
03.09.2015 20150903 141500802 DKFB PLUS, s.r.o. 44626975 strážna služba NP Trhová 2 a podz.garáže Vajanského ul. 08/2015 5 158,08 5158.08 Detail
03.09.2015 20150903 141500768 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 dodávka elektriny MŠ 2 065,79 2065.79 Detail
03.09.2015 20150903 141500771 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu A.Žarnova 25 42,00 42.00 Detail
03.09.2015 20150903 141500772 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/B 21,00 21.00 Detail
03.09.2015 20150903 141500773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 3 39,00 39.00 Detail
03.09.2015 20150903 141500774 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 3 108,00 108.00 Detail
03.09.2015 20150903 141500775 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/A 12,00 12.00 Detail
03.09.2015 20150903 141500776 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/A 39,00 39.00 Detail
03.09.2015 20150903 141500777 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hlavná 1 1 024,00 1024.00 Detail
03.09.2015 20150903 141500778 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Trojičné nám. 7 80,00 80.00 Detail
03.09.2015 20150903 141500779 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Mozartova 10 28,00 28.00 Detail
03.09.2015 20150903 141500780 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hollého 8 167,00 167.00 Detail
03.09.2015 20150903 141500781 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hollého 8 2 162,00 2162.00 Detail
03.09.2015 20150903 141500782 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Coburgova 60 C 216,00 216.00 Detail
03.09.2015 20150903 141500783 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Radlinského 10 4,00 4.00 Detail
03.09.2015 20150903 141500784 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Coburgova 60 B 124,00 124.00 Detail
03.09.2015 20150903 141500785 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Coburgova 60 A 156,00 156.00 Detail
03.09.2015 20150903 141500786 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu V jame 27 36,00 36.00 Detail
03.09.2015 20150903 141500787 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Vajanského 3 50,00 50.00 Detail
03.09.2015 20150903 141500788 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Murgašova 13 26,00 26.00 Detail
03.09.2015 20150903 141500789 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Okružná 27 61,00 61.00 Detail
03.09.2015 20150903 141500790 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Narcisová 2 27,00 27.00 Detail
03.09.2015 20150903 141500791 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Limbová 4 68,00 68.00 Detail
03.09.2015 20150903 141500792 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hodzova 40 38,00 38.00 Detail
03.09.2015 20150903 141500793 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Narcisová 2 1 102,00 1102.00 Detail
03.09.2015 20150903 141500794 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Čajkovského 28 37,00 37.00 Detail
03.09.2015 20150903 141500795 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Beethovenova 16 49,00 49.00 Detail
03.09.2015 20150903 141500796 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Jiráskova 25 28,00 28.00 Detail
03.09.2015 20150903 141500797 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hollého 8 120,00 120.00 Detail
03.09.2015 20150903 141500798 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hollého 8 191,00 191.00 Detail
03.09.2015 20150903 141500799 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Botanická 12 23,00 23.00 Detail
03.09.2015 20150903 141500800 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu T.Tekela 1 33,00 33.00 Detail
03.09.2015 20150903 141500801 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hlavná 5 785,00 785.00 Detail
04.09.2015 20150904 141500804 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 paušál za byty a NP vo vlast. Mesta 3. štvrťrok 2015 342,00 342.00 Detail
04.09.2015 20150904 141500805 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Na hlinách 7/A 73,54 73.54 Detail
04.09.2015 20150904 141500806 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Limbová 11 25,29 25.29 Detail
04.09.2015 20150904 141500807 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Limbová 4 20,00 20.00 Detail
04.09.2015 20150904 141500808 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Trhová 3 483,88 483.88 Detail
04.09.2015 20150904 141500809 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny K.Čulena 12 100,05 100.05 Detail
04.09.2015 20150904 141500810 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Hviezdoslavova 3 24,68 24.68 Detail
04.09.2015 20150904 141500811 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu A.Kubinu 30 4,00 4.00 Detail
04.09.2015 20150904 141500812 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Na hlinách 10 8,00 8.00 Detail
04.09.2015 20150904 141500813 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Na hlinách 4 10,00 10.00 Detail
04.09.2015 20150904 141500814 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Limbová 3 42,00 42.00 Detail
04.09.2015 20150904 141500815 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hviezdoslavova 3 14,00 14.00 Detail
04.09.2015 20150904 141500816 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Štefánikova 29 108,00 108.00 Detail
04.09.2015 20150904 141500817 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Trhová 3 33,00 33.00 Detail
04.09.2015 20150904 141500818 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hviezdoslavova 3 116,00 116.00 Detail
04.09.2015 20150904 141500819 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hviezdoslavova 3 71,00 71.00 Detail
04.09.2015 20150904 141500820 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hornopotočná 22 35,00 35.00 Detail
08.09.2015 20150908 151500106 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Trhová 3,Čulenova6. Limbová 11 9 154,60 9154.60 Detail
08.09.2015 20150908 151500107 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Mlženická 1 1 075,82 1075.82 Detail
08.09.2015 20150908 151500108 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Tajovského 20,21 3 997,83 3997.83 Detail
08.09.2015 20150908 151500109 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Limbová 3 3 961,35 3961.35 Detail
08.09.2015 20150908 151500110 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Nobelova 7 723,48 723.48 Detail
08.09.2015 20150908 151500111 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ MŠ 11 250,06 11250.06 Detail
08.09.2015 20150908 151500112 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Golianova 3 1 796,24 1796.24 Detail
08.09.2015 20150908 141500821 ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. 36237922 ochrana objektu K.Čulena 12 za 08/2015 756,82 756.82 Detail
08.09.2015 20150908 141500822 ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. 36237922 výjazd zásahovej skupiny K.Čulena 12 23,90 23.90 Detail
08.09.2015 20150908 141500823 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla MŠ Murgašova 13 507,77 507.77 Detail
08.09.2015 20150908 141500824 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla MŠ Okružná 27 576,35 576.35 Detail
08.09.2015 20150908 141500825 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla OST ZŠ Mozartova 3 191,12 3191.12 Detail
08.09.2015 20150908 141500826 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla OST Clementisa 2 738,46 2738.46 Detail
09.09.2015 20150909 141500827 MAJES výťahy a eskalátory, a.s. 35770732 paušálne opravy výťahov Trhová 2 28,66 28.66 Detail
09.09.2015 20150909 141500828 MAJES výťahy a eskalátory, a.s. 35770732 paušálne opravy výťahov Trhová 3 16,72 16.72 Detail
09.09.2015 20150909 141500838 Profis spol. s r.o. 34103201 kontrola HP, vypracovanie rev.správy ZŠ Mozartova 10 42,11 42.11 Detail
10.09.2015 20150910 141500829 ELGAS, s.r.o. 36314242 mimor.vyúčtov.el.energia výmena elektromeru Trhová 2 3 281,95 3281.95 Detail
10.09.2015 20150910 141500831 Profis spol. s r.o. 34103201 revízia HP OST V.Clementisa 73,75,77,80,82 , Objednávka 23/2015/M 47,52 47.52 Detail
17.09.2015 20150917 141500836 ELGAS, s.r.o. 36314242 predaj a distribúcia el.energie pre Mesto Hlavná 1, Trhová 3,Limbova 3 2 133,12 2133.12 Detail
17.09.2015 20150917 141500837 ELGAS, s.r.o. 36314242 dodávka el.pre odber.miesta s ročných odpočtovým cyklom 996,00 996.00 Detail
18.09.2015 20150918 141500839 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 dodávka elektriny MŠ 2 065,79 2065.79 Detail
21.09.2015 20150921 141500842 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 oprava detektora úniku plynu v kotolni Hlavná 1 , Objednávka 19/2015/M 420,01 420.01 Detail
21.09.2015 20150921 141500840 Július Kosnáč-KOMINÁRSTVO 36087726 kontrola a čistenie komínov, dymovodov Františkánska 24 174,00 174.00 Detail
21.09.2015 20150921 141500841 Július Kosnáč-KOMINÁRSTVO 36087726 kontrola a čistenie komínov, dymovodov Františkánska 3 60,00 60.00 Detail
24.09.2015 20150924 141500844 ELGAS, s.r.o. 36314242 mimoriad.vyúčtovanie el.enegie-výmena elektromeru MsÚ Vajanského 9 1 040,30 1040.30 Detail
29.09.2015 20150929 141500845 Július Kosnáč-KOMINÁRSTVO 36087726 vymetanie a kontrola komínov Nám.Sv.Mikuláša 4 36,00 36.00 Detail
30.09.2015 20150930 151500113 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Trhová 3, V jame 14,15 110,32 110.32 Detail
30.09.2015 20150930 151500114 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ MŠ 357,07 357.07 Detail
30.09.2015 20150930 151500115 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Golianova 3 116,99 116.99 Detail
30.09.2015 20150930 151500116 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Nobelova 7 68,75 68.75 Detail
30.09.2015 20150930 151500117 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Tajovského 20,21 571,94 571.94 Detail
30.09.2015 20150930 151500118 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Limbová 3 43,85 43.85 Detail
30.09.2015 20150930 151500119 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Trhová 3,Saleziánska 21 562,97 562.97 Detail
30.09.2015 20150930 141500911 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 09/2015 OST ZŠ Mozartova 1 450,44 1450.44 Detail
30.09.2015 20150930 141500912 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 09/2015 OST V.Clementisa 577,32 577.32 Detail
30.09.2015 20150930 141500913 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 09/2015 plyn.kotol.Hlavná 5 165,36 165.36 Detail
30.09.2015 20150930 141500914 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 09/2015 plyn.kotol.Radnica 1 94,92 94.92 Detail
30.09.2015 20150930 141500915 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 popl.za spracov.písomností-upomienky mestské byty 09/2015 6,00 6.00 Detail
01.10.2015 20151001 141500847 DKFB PLUS, s.r.o. 44626975 strážna služba NP Trhová 2 a podz.garáže Vajanského ul. 09/2015 5 011,20 5011.20 Detail
01.10.2015 20151001 141500850 MAJES výťahy a eskalátory, a.s. 35770732 paušálne opravy výťahov Trhová 2 28,66 28.66 Detail
01.10.2015 20151001 141500851 MAJES výťahy a eskalátory, a.s. 35770732 paušálne opravy výťahov Trhová 3 16,72 16.72 Detail
01.10.2015 20151001 141500848 ĽUBOMÍR FEJEŠ-FEJEX 22695273 paušálna platba za 10/2015 Nobelova 7 2,39 2.39 Detail
01.10.2015 20151001 141500849 ĽUBOMÍR FEJEŠ-FEJEX 22695273 paušálna platba za 10/2015 Trhová 3 0,40 0.40 Detail
02.10.2015 20151002 141500852 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 09/2015 Trhová 2 1 740,00 1740.00 Detail
02.10.2015 20151002 141500853 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 09/2015 K.Čulena 12 590,00 590.00 Detail
02.10.2015 20151002 141500854 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 09/2015 Hollého 8 590,00 590.00 Detail
02.10.2015 20151002 141500855 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 09/2015 ZŠ Limbova 3 560,00 560.00 Detail
02.10.2015 20151002 141500856 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 poplatok za školníka za 09/2015 Mozartova 10 1 160,00 1160.00 Detail
02.10.2015 20151002 141500857 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu A.Kubinu 30 4,00 4.00 Detail
02.10.2015 20151002 141500858 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Na hlinách 4 10,00 10.00 Detail
02.10.2015 20151002 141500859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu A.Žarnova 25 42,00 42.00 Detail
02.10.2015 20151002 141500860 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/B 21,00 21.00 Detail
02.10.2015 20151002 141500861 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 3 39,00 39.00 Detail
02.10.2015 20151002 141500862 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 3 108,00 108.00 Detail
02.10.2015 20151002 141500863 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/A 12,00 12.00 Detail
02.10.2015 20151002 141500864 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/A 39,00 39.00 Detail
02.10.2015 20151002 141500865 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hlavná 1 1 024,00 1024.00 Detail
02.10.2015 20151002 141500866 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Trojičné námestie 7 80,00 80.00 Detail
02.10.2015 20151002 141500867 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Mozartova 10 28,00 28.00 Detail
02.10.2015 20151002 141500868 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hollého 8 167,00 167.00 Detail
02.10.2015 20151002 141500869 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hollého 8 2 162,00 2162.00 Detail
02.10.2015 20151002 141500870 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Coburgova 60C 216,00 216.00 Detail
02.10.2015 20151002 141500871 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Radlinského 10 4,00 4.00 Detail
02.10.2015 20151002 141500872 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Coburgova 60 B 124,00 124.00 Detail
02.10.2015 20151002 141500873 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Coburgova 60 A 156,00 156.00 Detail
02.10.2015 20151002 141500874 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu V jame 27 36,00 36.00 Detail
02.10.2015 20151002 141500875 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Vajanského 3 50,00 50.00 Detail
02.10.2015 20151002 141500876 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Murgašova 13 26,00 26.00 Detail
02.10.2015 20151002 141500877 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Okružná 27 61,00 61.00 Detail
02.10.2015 20151002 141500878 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Narcisová 2 27,00 27.00 Detail
02.10.2015 20151002 141500879 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Limbová 4 68,00 68.00 Detail
02.10.2015 20151002 141500880 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hodžova 40 38,00 38.00 Detail
02.10.2015 20151002 141500881 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Narcisová 2 1 102,00 1102.00 Detail
02.10.2015 20151002 141500882 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Čajkovského 28 37,00 37.00 Detail
02.10.2015 20151002 141500883 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Beethovenova 16 49,00 49.00 Detail
02.10.2015 20151002 141500884 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Jiráskova 25 28,00 28.00 Detail
02.10.2015 20151002 141500885 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hollého 8 120,00 120.00 Detail
02.10.2015 20151002 141500886 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hollého 8 191,00 191.00 Detail
02.10.2015 20151002 141500887 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Botanická 12 23,00 23.00 Detail
02.10.2015 20151002 141500888 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu T.Tekela 1 33,00 33.00 Detail
02.10.2015 20151002 141500889 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hlavná 5 785,00 785.00 Detail
02.10.2015 20151002 141500890 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hviezdoslavova 3 116,00 116.00 Detail
02.10.2015 20151002 141500891 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hviezdoslavova 3 71,00 71.00 Detail
02.10.2015 20151002 141500892 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hornopotočná 22 35,00 35.00 Detail
02.10.2015 20151002 141500893 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hviezdoslavova 3 14,00 14.00 Detail
02.10.2015 20151002 141500894 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Limbová 3 42,00 42.00 Detail
02.10.2015 20151002 141500895 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Štefánikova 29 108,00 108.00 Detail
02.10.2015 20151002 141500896 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Trhová 3 33,00 33.00 Detail
05.10.2015 20151005 141500897 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Limbová 4 20,00 20.00 Detail
05.10.2015 20151005 141500898 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Hviezdoslavova 3 24,68 24.68 Detail
06.10.2015 20151006 141500899 ELGAS, s.r.o. 36314242 rozpis preddavkových platieb HFS 924,00 924.00 Detail
06.10.2015 20151006 141500900 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Trhová 3 483,88 483.88 Detail
06.10.2015 20151006 141500901 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Limbová 11 25,29 25.29 Detail
06.10.2015 20151006 141500902 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Na hlinách 7/A 73,54 73.54 Detail
06.10.2015 20151006 141500903 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Štefánikova 29 137,76 137.76 Detail
06.10.2015 20151006 141500904 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny K.Čulena 12 100,05 100.05 Detail
07.10.2015 20151007 141500905 Dušan Novák - SABA 30098050 paušálna platba opráv STA za 10/2015 Františkánska 3 6,64 6.64 Detail
07.10.2015 20151007 141500906 Dušan Novák - SABA 30098050 paušálna platba opráv STA za 10/2015 Golianova 3 7,97 7.97 Detail
07.10.2015 20151007 141500909 Profis spol. s r.o. 34103201 kontrola HP, vypracovanie rev.správy obj.č.25/2015/M 22,44 22.44 Detail
07.10.2015 20151007 141500910 Profis spol. s r.o. 34103201 kontrola HP, vypracovanie rev.správy obj.č.24/2015/M 23,88 23.88 Detail
07.10.2015 20151007 141500907 ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. 36237922 ochrana objektu K.Čulena 12 za 09/2015 756,82 756.82 Detail
07.10.2015 20151007 141500908 ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. 36237922 výjazd zásahovej skupiny K.Čulena 12 23,90 23.90 Detail
08.10.2015 20151008 141500920 TUROŇ spol. s r.o. 44708262 likvidácia odpadovej vody Malženická cesta 1 520,01 520.01 Detail
08.10.2015 20151008 151500120 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Trhová 3,Hospodárska 83,84 9 220,04 9220.04 Detail
08.10.2015 20151008 151500121 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Mlženická 1 1 087,20 1087.20 Detail
08.10.2015 20151008 151500122 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Tajovského 20,21 4 024,28 4024.28 Detail
08.10.2015 20151008 151500123 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Limbová 3 ZŠ 3 963,35 3963.35 Detail
08.10.2015 20151008 151500124 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Nobelova 7 738,23 738.23 Detail
08.10.2015 20151008 151500125 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ MŠ 11 349,13 11349.13 Detail
08.10.2015 20151008 151500126 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Golianova 3 1 810,53 1810.53 Detail
08.10.2015 20151008 141500921 Emil Č E S N E K 11904500 vnútor.odbor.prahl. tlak.nádob na kotolni Hlavná 1obj.12/2015/M 100,80 100.80 Detail
08.10.2015 20151008 141500916 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla MŠ Murgašova 13 509,78 509.78 Detail
08.10.2015 20151008 141500917 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla MŠ Okružná 27 581,75 581.75 Detail
08.10.2015 20151008 141500918 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla OST ZŠ Mozartova 3 216,66 3216.66 Detail
08.10.2015 20151008 141500919 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla OST Clementisa 2 749,72 2749.72 Detail
12.10.2015 20151012 141500922 ELGAS, s.r.o. 36314242 rozpis preddav. platieb el.energie pre Mesto Trnava NP 177,00 177.00 Detail
12.10.2015 20151012 141500923 ELGAS, s.r.o. 36314242 rozpis preddavkových platieb HFS 747,00 747.00 Detail
12.10.2015 20151012 141500924 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 predaj materiálu na VS-116 Mozartova 79,37 79.37 Detail
14.10.2015 20151014 141500934 ELGAS, s.r.o. 36314242 mimor.vyúčtov.el.energie pre Mesto Hviezdoslavova 3 7,93 7.93 Detail
14.10.2015 20151014 141500935 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 finančné vysporiadanie faktúr za opak.plnenie T.Tekela 1/6477 276,34 276.34 Detail
20.10.2015 20151020 141500936 ELGAS, s.r.o. 36314242 predaj a distribúcia el.energie pre Mesto Hlavná 1, Trhová 3,Limbova 3 Géczyová 1 681,85 1681.85 Detail
20.10.2015 20151020 141500937 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 dodávka elektriny MŠ 2 065,79 2065.79 Detail
27.10.2015 20151027 141500938 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/B 10,00 10.00 Detail
29.10.2015 20151029 141500939 Július Kosnáč-KOMINÁRSTVO 36087726 kontr. a čistenie komínov Coburgová 60 A B C 36,00 36.00 Detail
29.10.2015 20151029 141500940 Július Kosnáč-KOMINÁRSTVO 36087726 vymet. a kontr. komínov Coburgová 78 24,00 24.00 Detail
29.10.2015 20151029 141500941 Július Kosnáč-KOMINÁRSTVO 36087726 vymet. a kontr. komínov Coburgová 60,70 108,00 108.00 Detail
30.10.2015 20151030 151500135 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Trhová 2 29,98 29.98 Detail
30.10.2015 20151030 151500136 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ MŠ 379,13 379.13 Detail
30.10.2015 20151030 151500137 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Golianova 3 124,20 124.20 Detail
30.10.2015 20151030 151500138 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Nobelova 7 73,00 73.00 Detail
30.10.2015 20151030 151500139 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Tajovského 20,21 607,25 607.25 Detail
30.10.2015 20151030 151500140 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Okružná 21 0,37 0.37 Detail
30.10.2015 20151030 151500141 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Limbova 3 46,55 46.55 Detail
30.10.2015 20151030 151500142 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Saleziánska 21 0,74 0.74 Detail
30.10.2015 20151030 151500143 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ V Jame 14,15 16,57 16.57 Detail
30.10.2015 20151030 151500144 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ V jame 20-25 19,74 19.74 Detail
30.10.2015 20151030 151500145 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Trhová 2 106,10 106.10 Detail
30.10.2015 20151030 141500955 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 popl.za spracov.písomností-upomienky mestské byty 10/2015 93,60 93.60 Detail
30.10.2015 20151030 151500127 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ K.Mahra 2,3 25,98 25.98 Detail
30.10.2015 20151030 151500128 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Okružná 21 4,33 4.33 Detail
30.10.2015 20151030 151500129 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Trhová 3 268,50 268.50 Detail
30.10.2015 20151030 151500130 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ V Jame 7-13 6,49 6.49 Detail
30.10.2015 20151030 151500131 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Saleziánska 21 151,57 151.57 Detail
30.10.2015 20151030 151500132 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Hospodárska 83,84 0,37 0.37 Detail
30.10.2015 20151030 151500133 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ V Jame 7-13 2,42 2.42 Detail
30.10.2015 20151030 151500134 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Trhová 3 46,92 46.92 Detail
02.11.2015 20151102 141500956 Július Kosnáč-KOMINÁRSTVO 36087726 kontrola a čistenie komínov, dymovodov Hlavná 5 48,00 48.00 Detail
02.11.2015 20151102 141500946 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 10/2015 OST ZŠ Mozartova 1 450,44 1450.44 Detail
02.11.2015 20151102 141500947 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 10/2015 OST V.Clementisa 577,32 577.32 Detail
02.11.2015 20151102 141500948 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 10/2015 plyn.kotol.Hlavná 5 165,36 165.36 Detail
02.11.2015 20151102 141500949 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 10/2015 plyn.kotol.Radnica 1 94,92 94.92 Detail
02.11.2015 20151102 141500944 MAJES výťahy a eskalátory, a.s. 35770732 paušálne opravy výťahov Trhová 2 28,66 28.66 Detail
02.11.2015 20151102 141500945 MAJES výťahy a eskalátory, a.s. 35770732 paušálne opravy výťahov Trhová 3 16,72 16.72 Detail
02.11.2015 20151102 141500942 ĽUBOMÍR FEJEŠ-FEJEX 22695273 paušálna platba za 11/2015 Nobelova 7 2,39 2.39 Detail
02.11.2015 20151102 141500943 ĽUBOMÍR FEJEŠ-FEJEX 22695273 paušálna platba za 11/2015 Trhová 3 0,40 0.40 Detail
03.11.2015 20151103 141500957 ELGAS, s.r.o. 36314242 mimoriad.vyúčtov.el.enegie-výmena elektromeru MsÚ Hollého 8 4 737,21 4737.21 Detail
03.11.2015 20151103 141500950 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 10/2015 Trhová 2 1 740,00 1740.00 Detail
03.11.2015 20151103 141500951 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 10/2015 K.Čulena 12 590,00 590.00 Detail
03.11.2015 20151103 141500952 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 10/2015 Hollého 8 590,00 590.00 Detail
03.11.2015 20151103 141500953 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 10/2015 ZŠ Limbova 3 560,00 560.00 Detail
03.11.2015 20151103 141500954 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 poplatok za školníka za 10/2015 Mozartova 10 1 160,00 1160.00 Detail
03.11.2015 20151103 141500958 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu A.Kubinu 30 4,00 4.00 Detail
03.11.2015 20151103 141500959 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Na hlinách 4/24 10,00 10.00 Detail
03.11.2015 20151103 141500960 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu A.Žarnova 25 42,00 42.00 Detail
03.11.2015 20151103 141500961 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/B 21,00 21.00 Detail
03.11.2015 20151103 141500962 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 3 39,00 39.00 Detail
03.11.2015 20151103 141500963 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 3 108,00 108.00 Detail
03.11.2015 20151103 141500964 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/A 12,00 12.00 Detail
03.11.2015 20151103 141500965 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/A 39,00 39.00 Detail
03.11.2015 20151103 141500966 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hlavná 1 1 024,00 1024.00 Detail
03.11.2015 20151103 141500967 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Trojičné námestie 7 80,00 80.00 Detail
03.11.2015 20151103 141500968 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Mozartova 10 28,00 28.00 Detail
03.11.2015 20151103 141500969 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hollého 8 167,00 167.00 Detail
03.11.2015 20151103 141500970 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hollého 8 2 162,00 2162.00 Detail
03.11.2015 20151103 141500971 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Coburgova 60 C 216,00 216.00 Detail
03.11.2015 20151103 141500972 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Radlinského 10 4,00 4.00 Detail
03.11.2015 20151103 141500973 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Coburgova 60 B 124,00 124.00 Detail
03.11.2015 20151103 141500974 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Coburgova 60 A 156,00 156.00 Detail
03.11.2015 20151103 141500975 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu V jame 27 36,00 36.00 Detail
03.11.2015 20151103 141500976 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Vajanského 3 50,00 50.00 Detail
03.11.2015 20151103 141500977 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Murgašova 13 26,00 26.00 Detail
03.11.2015 20151103 141500978 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Okružná 27 61,00 61.00 Detail
03.11.2015 20151103 141500979 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Narcisová 2 27,00 27.00 Detail
03.11.2015 20151103 141500980 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Limbová 4 68,00 68.00 Detail
03.11.2015 20151103 141500981 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hodžova 40 38,00 38.00 Detail
03.11.2015 20151103 141500982 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Narcisová 2 1 102,00 1102.00 Detail
03.11.2015 20151103 141500983 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Čajkovského 28 37,00 37.00 Detail
03.11.2015 20151103 141500984 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Beethovenova 16 49,00 49.00 Detail
03.11.2015 20151103 141500985 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Jiráskova 25 28,00 28.00 Detail
03.11.2015 20151103 141500986 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hollého 8 120,00 120.00 Detail
03.11.2015 20151103 141500987 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hollého 8 191,00 191.00 Detail
03.11.2015 20151103 141500988 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Botanická 12 23,00 23.00 Detail
03.11.2015 20151103 141500989 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu T.Tekela 1 33,00 33.00 Detail
03.11.2015 20151103 141500990 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hlavná 5 785,00 785.00 Detail
03.11.2015 20151103 141500991 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Štefánikova 29 108,00 108.00 Detail
03.11.2015 20151103 141500992 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Trhová 3 33,00 33.00 Detail
03.11.2015 20151103 141500993 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/B 10,00 10.00 Detail
03.11.2015 20151103 141500994 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Limbová 3 42,00 42.00 Detail
03.11.2015 20151103 141500995 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hviezdoslavova 3 14,00 14.00 Detail
03.11.2015 20151103 141500996 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hornopotočná 22 35,00 35.00 Detail
03.11.2015 20151103 141500997 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hviezdoslavova 3 71,00 71.00 Detail
03.11.2015 20151103 141500998 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hviezdoslavova 3 116,00 116.00 Detail
05.11.2015 20151105 141500999 Dušan Novák - SABA 30098050 paušálna platba opráv STA za 11/2015 Františkánska 3 6,64 6.64 Detail
05.11.2015 20151105 141501000 Dušan Novák - SABA 30098050 paušálna platba opráv STA za 11/2015 Golianova 3 7,97 7.97 Detail
05.11.2015 20151105 141501001 DKFB PLUS, s.r.o. 44626975 strážna služba NP Trhová 2 a podz.garáže Vajanského ul. 10/2015 5 097,60 5097.60 Detail
05.11.2015 20151105 141501008 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Trhová 3 52,49 52.49 Detail
05.11.2015 20151105 141501003 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Limbová 4 20,00 20.00 Detail
05.11.2015 20151105 141501004 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Hviezdoslavova 3 24,68 24.68 Detail
05.11.2015 20151105 141501005 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Na hlinách 7/A 73,54 73.54 Detail
05.11.2015 20151105 141501006 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny K.Čulena 12 100,05 100.05 Detail
05.11.2015 20151105 141501007 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Limbová 11 25,29 25.29 Detail
06.11.2015 20151106 141501013 ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. 36237922 ochrana objektu K.Čulena 12 za 10/2015 756,82 756.82 Detail
06.11.2015 20151106 141501014 ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. 36237922 výjazd zásahovej skupiny K.Čulena 12 11,95 11.95 Detail
06.11.2015 20151106 141501009 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla MŠ Murgašova 13 594,72 594.72 Detail
06.11.2015 20151106 141501010 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla MŠ Okružná 27 653,75 653.75 Detail
06.11.2015 20151106 141501011 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla OST ZŠ Mozartova 3 527,29 3527.29 Detail
06.11.2015 20151106 141501012 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla OST Clementisa 2 982,97 2982.97 Detail
09.11.2015 20151109 151500146 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Golianova 3 2 003,98 2003.98 Detail
09.11.2015 20151109 151500147 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ MŠ 12 622,32 12622.32 Detail
09.11.2015 20151109 151500148 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Nobelova 7 812,12 812.12 Detail
09.11.2015 20151109 151500149 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Na hlinách 49/D 51,74 51.74 Detail
09.11.2015 20151109 151500150 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ-Na Hlinách 49/E 39,49 39.49 Detail
09.11.2015 20151109 151500151 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Trhová 2 4 029,48 4029.48 Detail
09.11.2015 20151109 151500152 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Na Hlinách 49/F 57,84 57.84 Detail
09.11.2015 20151109 151500153 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Na hlinách 49/C 61,26 61.26 Detail
09.11.2015 20151109 151500154 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Tajovského 20-21 4 287,08 4287.08 Detail
09.11.2015 20151109 151500155 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Limbová 3 4 509,44 4509.44 Detail
09.11.2015 20151109 151500156 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Malženická 1 1 228,18 1228.18 Detail
09.11.2015 20151109 151500157 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Limbová 11 171,15 171.15 Detail
09.11.2015 20151109 151500158 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Na hlinách 49/G 51,76 51.76 Detail
09.11.2015 20151109 151500159 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Na hlinách 504 81,25 81.25 Detail
09.11.2015 20151109 151500160 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Na hlinách 48/A 174,03 174.03 Detail
09.11.2015 20151109 151500161 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Čulenova 6 880,84 880.84 Detail
09.11.2015 20151109 151500162 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Saleziánska 21 255,34 255.34 Detail
09.11.2015 20151109 151500163 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ V jame 14,15 650,14 650.14 Detail
09.11.2015 20151109 151500164 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Hospodárska 83,84 39,86 39.86 Detail
09.11.2015 20151109 151500165 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ V Jeme 7-13 359,53 359.53 Detail
09.11.2015 20151109 151500166 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ V jame 20-25 424,77 424.77 Detail
09.11.2015 20151109 151500167 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Okružná 21 222,57 222.57 Detail
09.11.2015 20151109 151500168 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Na hlinách 49/A 54,92 54.92 Detail
09.11.2015 20151109 151500169 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Trhová 3 2 439,40 2439.40 Detail
09.11.2015 20151109 151500170 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Na hlinách 49/B 77,57 77.57 Detail
09.11.2015 20151109 141501017 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Limbová 4 753,59 753.59 Detail
09.11.2015 20151109 141501015 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 finančné vysporiadanie faktúr za opak.plnenie T.Tekela 1/6477 314,14 314.14 Detail
12.11.2015 20151112 141501019 TUROŇ spol. s r.o. 44708262 likvidácia odpadovej vody Malženická cesta 1 1 040,02 1040.02 Detail
18.11.2015 20151118 141501025 ELGAS, s.r.o. 36314242 predaj a distribúcia el.energie pre Mesto Hlavná 1, Trhová 3,Limbova 3 2 452,95 2452.95 Detail
20.11.2015 20151120 141501028 Peter Snop 41594975 ročná servis.prehliadka plyn.zariad.kotolňa Hlavná 5 obj.č.22/2015/M Ing.Mihálik 216,00 216.00 Detail
20.11.2015 20151120 141501026 ELGAS, s.r.o. 36314242 mimor.vyúčtov.el.energie zmena odpočtov.cyklu HFS J.Slottu 17 275,08 275.08 Detail
20.11.2015 20151120 141501027 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 finančné vysporiadanie faktúr za opakované plnenie MŠ 408,83 408.83 Detail
23.11.2015 20151123 141501029 ELGAS, s.r.o. 36314242 mimor.vyúčtov.el.energie zmena odpočtov.cyklu Trhová 2 1 015,88 1015.88 Detail
23.11.2015 20151123 141501030 ELGAS, s.r.o. 36314242 mimor.vyúčtov.el.energie zmena odpočtov.cyklu Vajanského 9 353,01 353.01 Detail
30.11.2015 20151130 141501031 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 11/2015 OST ZŠ Mozartova 1 450,44 1450.44 Detail
30.11.2015 20151130 141501032 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 11/2015 OST V.Clementisa 577,32 577.32 Detail
30.11.2015 20151130 141501033 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 11/2015 plyn.kotol.Hlavná 5 165,36 165.36 Detail
30.11.2015 20151130 141501034 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 11/2015 plyn.kotol.Radnica 1 94,92 94.92 Detail
30.11.2015 20151130 151500171 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ V Jame 7-13 6,49 6.49 Detail
30.11.2015 20151130 151500172 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Saleziánska 21 151,57 151.57 Detail
30.11.2015 20151130 151500173 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Okružná 21 4,33 4.33 Detail
30.11.2015 20151130 151500174 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Trhová 2 106,10 106.10 Detail
30.11.2015 20151130 151500175 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Trhová 3 268,50 268.50 Detail
30.11.2015 20151130 151500176 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ K.Mahra 2,3 25,98 25.98 Detail
30.11.2015 20151130 151500177 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ V Jame 7-13 2,42 2.42 Detail
30.11.2015 20151130 151500178 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Saleziánska 21 0,74 0.74 Detail
30.11.2015 20151130 151500179 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ V jame 20-25 19,74 19.74 Detail
30.11.2015 20151130 151500180 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ V Jame 14-15 16,57 16.57 Detail
30.11.2015 20151130 151500181 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Okružná 21 0,37 0.37 Detail
30.11.2015 20151130 151500182 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ ZŠ Limbová 3 46,55 46.55 Detail
30.11.2015 20151130 151500183 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Tajovského 20-21 607,25 607.25 Detail
30.11.2015 20151130 151500184 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Nobelova 7 73,00 73.00 Detail
30.11.2015 20151130 151500185 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Trhová 2 29,98 29.98 Detail
30.11.2015 20151130 151500186 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Golianova 3 124,20 124.20 Detail
30.11.2015 20151130 151500187 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ MŠ 379,13 379.13 Detail
30.11.2015 20151130 151500188 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Trhová 3 46,92 46.92 Detail
30.11.2015 20151130 151500189 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Hospodárska 83-84 0,37 0.37 Detail
01.12.2015 20151201 141501035 Dušan Novák - SABA 30098050 paušálna platba opráv STA za 12/2015 Františkánska 3 6,64 6.64 Detail
01.12.2015 20151201 141501036 Dušan Novák - SABA 30098050 paušálna platba opráv STA za 12/2015 Golianova 3 7,97 7.97 Detail
01.12.2015 20151201 141501079 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 11/2015 Trhová 2 1 740,00 1740.00 Detail
01.12.2015 20151201 141501080 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 11/2015 K.Čulena 12 590,00 590.00 Detail
01.12.2015 20151201 141501081 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 11/2015 Hollého 8 590,00 590.00 Detail
01.12.2015 20151201 141501082 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 11/2015 ZŠ Limbova 3 560,00 560.00 Detail
01.12.2015 20151201 141501083 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 poplatok za školníka za 11/2015 Mozartova 10 1 160,00 1160.00 Detail
01.12.2015 20151201 141501039 MAJES výťahy a eskalátory, a.s. 35770732 paušálne opravy výťahov Trhová 2 28,66 28.66 Detail
01.12.2015 20151201 141501040 MAJES výťahy a eskalátory, a.s. 35770732 paušálne opravy výťahov Trhová 3 16,72 16.72 Detail
01.12.2015 20151201 141501037 ĽUBOMÍR FEJEŠ-FEJEX 22695273 paušálna platba za 12/2015 Nobelova 7 2,39 2.39 Detail
01.12.2015 20151201 141501038 ĽUBOMÍR FEJEŠ-FEJEX 22695273 paušálna platba za 12/2015 Trhová 3 0,40 0.40 Detail
02.12.2015 20151202 141501075 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 paušál 11/2015 kotolňa Hlavná 1 15,25 15.25 Detail
02.12.2015 20151202 141501076 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 paušál 11/2015 kotolňa Hlavná 5 15,25 15.25 Detail
02.12.2015 20151202 141501077 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 paušál 11/2015 OST ZŠ Mozartova 10 15,25 15.25 Detail
02.12.2015 20151202 141501078 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 paušál 11/2015 OST Clementisa 2 15,25 15.25 Detail
02.12.2015 20151202 141501074 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 dodávka elektriny MŠ 1 445,54 1445.54 Detail
02.12.2015 20151202 141501043 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu A.Žarnova 25 42,00 42.00 Detail
02.12.2015 20151202 141501044 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/B 21,00 21.00 Detail
02.12.2015 20151202 141501045 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 3 39,00 39.00 Detail
02.12.2015 20151202 141501046 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 3 108,00 108.00 Detail
02.12.2015 20151202 141501047 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/A 12,00 12.00 Detail
02.12.2015 20151202 141501048 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/A 39,00 39.00 Detail
02.12.2015 20151202 141501049 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hlavná 1 1 024,00 1024.00 Detail
02.12.2015 20151202 141501050 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Trojičné námestie 7 80,00 80.00 Detail
02.12.2015 20151202 141501051 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Mozartova 10 28,00 28.00 Detail
02.12.2015 20151202 141501052 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hollého 8 167,00 167.00 Detail
02.12.2015 20151202 141501053 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hollého 8 2 162,00 2162.00 Detail
02.12.2015 20151202 141501054 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Coburgova 60C 216,00 216.00 Detail
02.12.2015 20151202 141501055 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Radlinského 10 4,00 4.00 Detail
02.12.2015 20151202 141501056 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Coburgova 60 B 124,00 124.00 Detail
02.12.2015 20151202 141501057 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Coburgova 60 A 156,00 156.00 Detail
02.12.2015 20151202 141501058 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu V jame 27 36,00 36.00 Detail
02.12.2015 20151202 141501059 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Vajanského 3 50,00 50.00 Detail
02.12.2015 20151202 141501060 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Murgašova 13 26,00 26.00 Detail
02.12.2015 20151202 141501061 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Okružná 27 61,00 61.00 Detail
02.12.2015 20151202 141501062 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Narcisová 2 27,00 27.00 Detail
02.12.2015 20151202 141501063 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Limbová 4 68,00 68.00 Detail
02.12.2015 20151202 141501064 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hodžova 40 38,00 38.00 Detail
02.12.2015 20151202 141501065 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Narcisová 2 1 102,00 1102.00 Detail
02.12.2015 20151202 141501066 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Čajkovského 28 37,00 37.00 Detail
02.12.2015 20151202 141501067 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Beethovenova 16 49,00 49.00 Detail
02.12.2015 20151202 141501068 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Jiráskova 25 28,00 28.00 Detail
02.12.2015 20151202 141501069 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hollého 8 120,00 120.00 Detail
02.12.2015 20151202 141501070 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hollého 8 191,00 191.00 Detail
02.12.2015 20151202 141501071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Botanická 12 23,00 23.00 Detail
02.12.2015 20151202 141501072 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu T.Tekela 1 33,00 33.00 Detail
02.12.2015 20151202 141501073 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hlavná 5 785,00 785.00 Detail
04.12.2015 20151204 141501084 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu A.Kubinu 30 4,00 4.00 Detail
04.12.2015 20151204 141501085 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Na hlinách 4 10,00 10.00 Detail
04.12.2015 20151204 141501086 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hviezdoslavova 3 116,00 116.00 Detail
04.12.2015 20151204 141501087 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hviezdoslavova 3 71,00 71.00 Detail
04.12.2015 20151204 141501088 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hornopotočná 22 35,00 35.00 Detail
04.12.2015 20151204 141501089 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hviezdoslavova 3 14,00 14.00 Detail
04.12.2015 20151204 141501090 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Limbová 3 42,00 42.00 Detail
04.12.2015 20151204 141501091 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Štefánikova 29 108,00 108.00 Detail
04.12.2015 20151204 141501092 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Trhová 3 33,00 33.00 Detail
04.12.2015 20151204 141501093 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/B 10,00 10.00 Detail
07.12.2015 20151207 141501094 ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. 36237922 ochrana objektu K.Čulena 12 za 11/2015 756,82 756.82 Detail
07.12.2015 20151207 141501095 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla MŠ Murgašova 13 620,16 620.16 Detail
07.12.2015 20151207 141501096 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla MŠ Okružná 27 678,95 678.95 Detail
07.12.2015 20151207 141501097 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla OST ZŠ Mozartova 3 700,56 3700.56 Detail
07.12.2015 20151207 141501098 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla OST Clementisa 3 065,96 3065.96 Detail
08.12.2015 20151208 141501099 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 paušál za byty a NP vo vlast. Mesta 4. štvrťrok 2015 342,72 342.72 Detail
08.12.2015 20151208 151500190 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Malženická 1 1 256,13 1256.13 Detail
08.12.2015 20151208 151500191 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Golianova 3 2 050,12 2050.12 Detail
08.12.2015 20151208 151500192 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Nobelova 7 832,01 832.01 Detail
08.12.2015 20151208 151500193 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Tajovského 20,21 4 374,37 4374.37 Detail
08.12.2015 20151208 151500194 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ MŠ 12 933,00 12933.00 Detail
08.12.2015 20151208 151500195 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Limbová 3 4 723,31 4723.31 Detail
08.12.2015 20151208 151500196 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Trhová 3 2 555,67 2555.67 Detail
08.12.2015 20151208 151500197 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Hospodárska 83-84 40,32 40.32 Detail
08.12.2015 20151208 151500198 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Čulenova 6 918,76 918.76 Detail
08.12.2015 20151208 151500199 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Limbová 11 181,59 181.59 Detail
08.12.2015 20151208 151500200 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Na hlinách 47/A 83,76 83.76 Detail
08.12.2015 20151208 151500201 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Na hlinách 48/A 180,09 180.09 Detail
08.12.2015 20151208 151500202 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Na hlinách 49/A 59,74 59.74 Detail
08.12.2015 20151208 151500203 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Na hlinách 49/B 81,12 81.12 Detail
08.12.2015 20151208 151500204 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Na hlinách 49/C 62,02 62.02 Detail
08.12.2015 20151208 151500205 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Na hlinách 49/D 55,40 55.40 Detail
08.12.2015 20151208 151500206 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Na hlinách 49/E 44,42 44.42 Detail
08.12.2015 20151208 151500207 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Na hlinách 49/F 59,45 59.45 Detail
08.12.2015 20151208 151500208 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Na hlinách 49/G 52,66 52.66 Detail
08.12.2015 20151208 151500209 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Okružná 21 233,71 233.71 Detail
08.12.2015 20151208 151500210 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Saleziánska 21 262,99 262.99 Detail
08.12.2015 20151208 151500211 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Trhová 2 4 198,70 4198.70 Detail
08.12.2015 20151208 151500212 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ V Jame 14,15 672,63 672.63 Detail
08.12.2015 20151208 151500213 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ V jame 20-25 433,76 433.76 Detail
08.12.2015 20151208 151500214 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ V Jame 7-13 369,61 369.61 Detail
10.12.2015 20151210 141501100 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 paušál 10/2015 kotolňa Hlavná 5 15,25 15.25 Detail
10.12.2015 20151210 141501102 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 paušál 10/2015 OST Clementisa 2 15,25 15.25 Detail
10.12.2015 20151210 141501101 MAJES výťahy a eskalátory, a.s. 35770732 paušál 10/2015 OST ZŠ Mozartova 10 15,25 15.25 Detail
10.12.2015 20151210 141501103 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Limbová 4 88,85 88.85 Detail
11.12.2015 20151211 141501104 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 paušál 10/2015 kotolňa Hlavná 1 15,25 15.25 Detail
11.12.2015 20151211 141501105 ELGAS, s.r.o. 36314242 mimor.vyúčtov.el.energie zmena odpočtov.cyklu Hollého 8 734,33 734.33 Detail
14.12.2015 20151214 141501106 TUROŇ spol. s r.o. 44708262 likvidácia odpadovej vody Malženická cesta 1 520,01 520.01 Detail
14.12.2015 20151214 141501120 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 12/2015 plyn.kotol.Radnica 1 94,92 94.92 Detail
14.12.2015 20151214 141501121 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 12/2015 plyn.kotol.Hlavná 5 165,36 165.36 Detail
14.12.2015 20151214 141501122 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 12/2015 OST V.Clementisa 577,32 577.32 Detail
14.12.2015 20151214 141501123 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 12/2015 OST ZŠ Mozartova 1 450,44 1450.44 Detail
14.12.2015 20151214 141501107 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Trhová 3 43,24 43.24 Detail
15.12.2015 20151215 141501114 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 kontrola vykurov.systémov v kotolni Hlavná 1-Radnica obj.č.28/2015/M 432,00 432.00 Detail
15.12.2015 20151215 141501115 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 odbor.prehl.2 ks kotlov v kotolni Hlavná 1-Radnica obj.č.27/2015/M 168,00 168.00 Detail
15.12.2015 20151215 141501112 ELGAS, s.r.o. 36314242 predaj a distribúcia el.energie pre Mesto Hlavná 1, Trhová 3,Limbova 3 2 524,94 2524.94 Detail
15.12.2015 20151215 141501113 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 finančné vysporiadanie faktúr za opakované plnenie MŠ 968,96 968.96 Detail
16.12.2015 20151216 141501116 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 paušál 12/2015 kotolňa Hlavná 1 15,25 15.25 Detail
16.12.2015 20151216 141501117 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 paušál 12/2015 kotolňa Hlavná 5 15,25 15.25 Detail
16.12.2015 20151216 141501118 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 paušál 12/2015 OST ZŠ Mozartova 10 15,25 15.25 Detail
16.12.2015 20151216 141501119 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 paušál 12/2015 OST Clementisa 2 15,25 15.25 Detail
16.12.2015 20151216 141501124 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 finančné vysporiadanie faktúr za opakované plnenie V jame 27 240,71 240.71 Detail
21.12.2015 20151221 151500215 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ K.Mahra 2,3 30,31 30.31 Detail
21.12.2015 20151221 151500216 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Trhová 3 259,84 259.84 Detail
21.12.2015 20151221 151500217 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Okružná 21 2,16 2.16 Detail
21.12.2015 20151221 151500218 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Saleziánska 21 160,24 160.24 Detail
21.12.2015 20151221 151500219 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Trhová 2 99,60 99.60 Detail
21.12.2015 20151221 151500220 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ V jame 7-13 10,82 10.82 Detail
21.12.2015 20151221 151500221 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Golianova 3 135,76 135.76 Detail
21.12.2015 20151221 151500222 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Nobelova 7 79,79 79.79 Detail
21.12.2015 20151221 151500223 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Tajovského 20-21 663,73 663.73 Detail
21.12.2015 20151221 151500224 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ MŠ 414,39 414.39 Detail
21.12.2015 20151221 151500225 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Limbova 3 50,88 50.88 Detail
21.12.2015 20151221 151500226 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Trhová 3 51,29 51.29 Detail
21.12.2015 20151221 151500227 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Hospodárska 83,84 0,41 0.41 Detail
21.12.2015 20151221 151500228 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Okružná 21 0,41 0.41 Detail
21.12.2015 20151221 151500229 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Saleziánska 21 0,82 0.82 Detail
21.12.2015 20151221 151500230 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Trhová 2 32,77 32.77 Detail
21.12.2015 20151221 151500231 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ V jame 14-15 18,12 18.12 Detail
21.12.2015 20151221 151500232 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ V jame 20-25 21,58 21.58 Detail
21.12.2015 20151221 151500233 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ V jame 7-13 2,64 2.64 Detail
22.12.2015 20151222 141501125 ELGAS, s.r.o. 36314242 predaj a distribúcia el.energie pre Mesto Trhová 2 684,02 684.02 Detail
22.12.2015 20151222 141501126 ELGAS, s.r.o. 36314242 predaj a distribúcia el.energie pre Mesto J.Slottu 17 101,41 101.41 Detail
31.12.2015 20151231 141501131 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/B 14,00 14.00 Detail
31.12.2015 20151231 141501133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Športová 10 120,00 120.00 Detail
31.12.2015 20151231 141501134 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/B 10,00 10.00 Detail
04.01.2016 20160104 141501127 DKFB PLUS, s.r.o. 44626975 strážna služba NP Trhová 2 a podz.garáže Vajanského ul. 11/2015 5 011,20 5011.20 Detail
04.01.2016 20160104 141600001 ELGAS, s.r.o. 36314242 rozpis platieb a termínov úhrad za dod. elektriny pre Mesto Trnava NP 58,00 58.00 Detail
04.01.2016 20160104 141600002 ELGAS, s.r.o. 36314242 rozpis platieb a termínov úhrad za dod. elektriny pre Mesto Trnava NP 56,00 56.00 Detail
04.01.2016 20160104 141600003 ELGAS, s.r.o. 36314242 rozpis platieb a termínov úhrad za dod. elektriny pre Mesto Trnava NP 58,00 58.00 Detail
04.01.2016 20160104 141600004 ELGAS, s.r.o. 36314242 rozpis platieb a termínov úhrad za dod. elektriny pre Mesto Trnava NP 57,00 57.00 Detail
04.01.2016 20160104 141600005 ELGAS, s.r.o. 36314242 rozpis platieb a termínov úhrad za dod. elektriny pre Mesto Trnava NP 58,00 58.00 Detail
04.01.2016 20160104 141600006 ELGAS, s.r.o. 36314242 rozpis platieb a termínov úhrad za dod. elektriny pre Mesto Trnava NP 57,00 57.00 Detail
04.01.2016 20160104 141600007 ELGAS, s.r.o. 36314242 rozpis platieb a termínov úhrad za dod. elektriny pre Mesto Trnava NP 58,00 58.00 Detail
04.01.2016 20160104 141600008 ELGAS, s.r.o. 36314242 rozpis platieb a termínov úhrad za dod. elektriny pre Mesto Trnava NP 58,00 58.00 Detail
04.01.2016 20160104 141600009 ELGAS, s.r.o. 36314242 rozpis platieb a termínov úhrad za dod. elektriny pre Mesto Trnava NP 57,00 57.00 Detail
04.01.2016 20160104 141600010 ELGAS, s.r.o. 36314242 rozpis platieb a termínov úhrad za dod. elektriny pre Mesto Trnava NP 58,00 58.00 Detail
04.01.2016 20160104 141600011 ELGAS, s.r.o. 36314242 rozpis platieb a termínov úhrad za dod. elektriny pre Mesto Trnava NP 57,00 57.00 Detail
04.01.2016 20160104 141600012 ELGAS, s.r.o. 36314242 rozpis platieb a termínov úhrad za dod. elektriny pre Mesto Trnava NP 58,00 58.00 Detail
04.01.2016 20160104 141501128 MAJES výťahy a eskalátory, a.s. 35770732 paušálne opravy výťahov Trhová 2 28,66 28.66 Detail
04.01.2016 20160104 141501129 MAJES výťahy a eskalátory, a.s. 35770732 paušálne opravy výťahov Trhová 3 16,72 16.72 Detail
04.01.2016 20160104 141501132 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Športová 10 120,00 120.00 Detail
07.01.2016 20160107 141600013 Dušan Novák - SABA 30098050 paušálna platba opráv STA za 1/2016 Františkánska 3 6,64 6.64 Detail
07.01.2016 20160107 141600014 Dušan Novák - SABA 30098050 paušálna platba opráv STA za 1/2016 Golianova 3 7,97 7.97 Detail
07.01.2016 20160107 141501135 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 12/2015 Trhová 2 1 740,00 1740.00 Detail
07.01.2016 20160107 141501136 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 12/2015 K.Čulena 12 590,00 590.00 Detail
07.01.2016 20160107 141501137 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 12/2015 Hollého 8 590,00 590.00 Detail
07.01.2016 20160107 141501138 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 12/2015 ZŠ Limbova 3 560,00 560.00 Detail
07.01.2016 20160107 141501139 TT- KOMFORT s.r.o. 36277215 poplatok za školníka za 12/2015 Mozartova 10 1 160,00 1160.00 Detail
07.01.2016 20160107 141501140 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 finančné vysporiadanie faktúr za opakované plnenie MŠ 1 111,14 1111.14 Detail
08.01.2016 20160108 151500234 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Malženická 1 1 298,75 1298.75 Detail
08.01.2016 20160108 151500235 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Golianova 3 2 121,05 2121.05 Detail
08.01.2016 20160108 151500236 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Nobelova 7 864,63 864.63 Detail
08.01.2016 20160108 151500237 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Tajovského 20-21 4 585,40 4585.40 Detail
08.01.2016 20160108 151500238 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ MŠ 13 385,10 13385.10 Detail
08.01.2016 20160108 151500239 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Limbova 3 4 869,98 4869.98 Detail
08.01.2016 20160108 151500240 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Trhová 3 2 733,19 2733.19 Detail
08.01.2016 20160108 151500241 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Hospodárska 83,84 42,88 42.88 Detail
08.01.2016 20160108 151500242 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Čulenova 6 977,53 977.53 Detail
08.01.2016 20160108 151500243 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Limbová 11 201,77 201.77 Detail
08.01.2016 20160108 151500244 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Na hlinách 504 87,31 87.31 Detail
08.01.2016 20160108 151500245 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Na hlinách 48/A 185,74 185.74 Detail
08.01.2016 20160108 151500246 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Na hlinách 49/A 62,22 62.22 Detail
08.01.2016 20160108 151500247 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Na hlinách 49/B 83,86 83.86 Detail
08.01.2016 20160108 151500248 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Na hlinách 49/C 67,84 67.84 Detail
08.01.2016 20160108 151500249 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Na hlinách 49/D 57,32 57.32 Detail
08.01.2016 20160108 151500250 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Na hlinách 49/E 46,76 46.76 Detail
08.01.2016 20160108 151500251 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Na hlinách 49/F 61,94 61.94 Detail
08.01.2016 20160108 151500252 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Na hlinách 49/G 55,65 55.65 Detail
08.01.2016 20160108 151500253 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Okružná 21 247,12 247.12 Detail
08.01.2016 20160108 151500254 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Saleziánska 21 279,19 279.19 Detail
08.01.2016 20160108 151500255 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Trhová 2 4 438,94 4438.94 Detail
08.01.2016 20160108 151500256 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ V Jame 14,15 689,95 689.95 Detail
08.01.2016 20160108 151500257 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ V jame 20-25 451,85 451.85 Detail
08.01.2016 20160108 151500258 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ V Jame 7-13 386,14 386.14 Detail
08.01.2016 20160108 141501141 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla MŠ Murgašova 13 657,06 657.06 Detail
08.01.2016 20160108 141501142 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla MŠ Okružná 27 696,95 696.95 Detail
08.01.2016 20160108 141501143 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla OST ZŠ Mozartova 3 922,68 3922.68 Detail
08.01.2016 20160108 141501144 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla OST Clementisa 3 204,67 3204.67 Detail
12.01.2016 20160112 141501155 ELGAS, s.r.o. 36314242 predaj a distribúcia el.energie pre Mesto Hlavná 1, Hollého 8 1 488,69 1488.69 Detail
12.01.2016 20160112 141501160 ELGAS, s.r.o. 36314242 predaj a distribúcia el.energie pre Mesto Hlavná 1, J.Slottu 17 107,07 107.07 Detail
12.01.2016 20160112 141501151 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Trhová 3 43,58 43.58 Detail
12.01.2016 20160112 141501152 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Štefánikova 29 363,90 363.90 Detail
12.01.2016 20160112 141501158 ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. 36237922 výjazd zásahovej skupiny K.Čulena 12 23,90 23.90 Detail
12.01.2016 20160112 141501159 ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. 36237922 ochrana objektu K.Čulena 12 za 12/2015 756,82 756.82 Detail
13.01.2016 20160113 141501161 DKFB PLUS, s.r.o. 44626975 strážna služba NP Trhová 2 a podz.garáže Vajanského ul. 12/2015 5 158,08 5158.08 Detail
15.01.2016 20160115 141600052 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 paušál 01/2016 kotolňa Hlavná 1 15,25 15.25 Detail
15.01.2016 20160115 141600053 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 paušál 01/2016 kotolňa Hlavná 5 15,25 15.25 Detail
15.01.2016 20160115 141600054 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 paušál 01/2016 OST ZŠ Mozartova 10 15,25 15.25 Detail
15.01.2016 20160115 141600055 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 paušál 01/2016 OST Clementisa 2 15,25 15.25 Detail
15.01.2016 20160115 141501193 ELGAS, s.r.o. 36314242 predaj a distribúcia el.energie pre Mesto Hlavná 1, Trhová 3,Limbova 3 Géczyová 2 863,78 2863.78 Detail
15.01.2016 20160115 141600056 ELGAS, s.r.o. 36314242 rozpis platieb a termínov úhrad za dod. elektriny pre Mesto Trnava NP Géczyová 1 899,00 1899.00 Detail
15.01.2016 20160115 141600057 ELGAS, s.r.o. 36314242 rozpis platieb a termínov úhrad za dod. elektriny pre Mesto Trnava NP Géczyová 832,00 832.00 Detail
15.01.2016 20160115 141600058 ELGAS, s.r.o. 36314242 rozpis platieb a termínov úhrad za dod. elektriny pre Mesto Trnava NP Géczyová 331,00 331.00 Detail
15.01.2016 20160115 141600059 ELGAS, s.r.o. 36314242 rozpis platieb a termínov úhrad za dod. elektriny pre Mesto Trnava NP Géczyová 2 664,00 2664.00 Detail
15.01.2016 20160115 141600060 ELGAS, s.r.o. 36314242 rozpis platieb a termínov úhrad za dod. elektriny pre Mesto Trnava CO kryty Hesková 233,00 233.00 Detail
15.01.2016 20160115 141600061 ELGAS, s.r.o. 36314242 rozpis platieb a termínov úhrad za dod. elektriny pre Mesto Trnava Púchlo 223,00 223.00 Detail
15.01.2016 20160115 141600062 ELGAS, s.r.o. 36314242 rozpis platieb a termínov úhrad za dod. elektriny pre Mesto Trnava NP Géczyová 1 899,00 1899.00 Detail
15.01.2016 20160115 141600063 ELGAS, s.r.o. 36314242 rozpis platieb a termínov úhrad za dod. elektriny pre Mesto Trnava NP Géczyová 1 899,00 1899.00 Detail
15.01.2016 20160115 141600064 ELGAS, s.r.o. 36314242 rozpis platieb a termínov úhrad za dod. elektriny pre Mesto Trnava NP Géczyová 1 899,00 1899.00 Detail
15.01.2016 20160115 141600065 ELGAS, s.r.o. 36314242 rozpis platieb a termínov úhrad za dod. elektriny pre Mesto Trnava NP Géczyová 1 899,00 1899.00 Detail
15.01.2016 20160115 141600066 ELGAS, s.r.o. 36314242 rozpis platieb a termínov úhrad za dod. elektriny pre Mesto Trnava NP Géczyová 1 899,00 1899.00 Detail
15.01.2016 20160115 141600067 ELGAS, s.r.o. 36314242 rozpis platieb a termínov úhrad za dod. elektriny pre Mesto Trnava NP Géczyová 1 899,00 1899.00 Detail
15.01.2016 20160115 141600068 ELGAS, s.r.o. 36314242 rozpis platieb a termínov úhrad za dod. elektriny pre Mesto Trnava NP Géczyová 1 899,00 1899.00 Detail
15.01.2016 20160115 141600069 ELGAS, s.r.o. 36314242 rozpis platieb a termínov úhrad za dod. elektriny pre Mesto Trnava NP Géczyová 1 899,00 1899.00 Detail
15.01.2016 20160115 141600070 ELGAS, s.r.o. 36314242 rozpis platieb a termínov úhrad za dod. elektriny pre Mesto Trnava NP Géczyová 1 899,00 1899.00 Detail
15.01.2016 20160115 141600071 ELGAS, s.r.o. 36314242 rozpis platieb a termínov úhrad za dod. elektriny pre Mesto Trnava NP Géczyová 1 899,00 1899.00 Detail
15.01.2016 20160115 141600072 ELGAS, s.r.o. 36314242 rozpis platieb a termínov úhrad za dod. elektriny pre Mesto Trnava NP Géczyová 1 899,00 1899.00 Detail
15.01.2016 20160115 141600073 ELGAS, s.r.o. 36314242 rozpis platieb a termínov úhrad za dod. elektriny pre Mesto Trnava NP Géczyová 794,00 794.00 Detail
15.01.2016 20160115 141600074 ELGAS, s.r.o. 36314242 rozpis platieb a termínov úhrad za dod. elektriny pre Mesto Trnava NP Géczyová 830,00 830.00 Detail
15.01.2016 20160115 141600075 ELGAS, s.r.o. 36314242 rozpis platieb a termínov úhrad za dod. elektriny pre Mesto Trnava NP Géczyová 812,00 812.00 Detail
15.01.2016 20160115 141600076 ELGAS, s.r.o. 36314242 rozpis platieb a termínov úhrad za dod. elektriny pre Mesto Trnava NP Géczyová 832,00 832.00 Detail
15.01.2016 20160115 141600077 ELGAS, s.r.o. 36314242 rozpis platieb a termínov úhrad za dod. elektriny pre Mesto Trnava NP Géczyová 812,00 812.00 Detail
15.01.2016 20160115 141600078 ELGAS, s.r.o. 36314242 rozpis platieb a termínov úhrad za dod. elektriny pre Mesto Trnava NP Géczyová 832,00 832.00 Detail
15.01.2016 20160115 141600079 ELGAS, s.r.o. 36314242 rozpis platieb a termínov úhrad za dod. elektriny pre Mesto Trnava NP Géczyová 832,00 832.00 Detail
15.01.2016 20160115 141600080 ELGAS, s.r.o. 36314242 rozpis platieb a termínov úhrad za dod. elektriny pre Mesto Trnava NP Géczyová 812,00 812.00 Detail
15.01.2016 20160115 141600081 ELGAS, s.r.o. 36314242 rozpis platieb a termínov úhrad za dod. elektriny pre Mesto Trnava NP Géczyová 832,00 832.00 Detail
15.01.2016 20160115 141600082 ELGAS, s.r.o. 36314242 rozpis platieb a termínov úhrad za dod. elektriny pre Mesto Trnava NP Géczyová 812,00 812.00 Detail
15.01.2016 20160115 141600083 ELGAS, s.r.o. 36314242 rozpis platieb a termínov úhrad za dod. elektriny pre Mesto Trnava NP Géczyová 832,00 832.00 Detail
15.01.2016 20160115 141600084 ELGAS, s.r.o. 36314242 rozpis platieb a termínov úhrad za dod. elektriny pre Mesto Trnava NP Géczyová 331,00 331.00 Detail
15.01.2016 20160115 141600085 ELGAS, s.r.o. 36314242 rozpis platieb a termínov úhrad za dod. elektriny pre Mesto Trnava NP Géczyová 331,00 331.00 Detail
15.01.2016 20160115 141600086 ELGAS, s.r.o. 36314242 rozpis platieb a termínov úhrad za dod. elektriny pre Mesto Trnava NP Géczyová 331,00 331.00 Detail
15.01.2016 20160115 141600087 ELGAS, s.r.o. 36314242 rozpis platieb a termínov úhrad za dod. elektriny pre Mesto Trnava NP Géczyová 331,00 331.00 Detail
15.01.2016 20160115 141600088 ELGAS, s.r.o. 36314242 rozpis platieb a termínov úhrad za dod. elektriny pre Mesto Trnava NP Géczyová 331,00 331.00 Detail
15.01.2016 20160115 141600089 ELGAS, s.r.o. 36314242 rozpis platieb a termínov úhrad za dod. elektriny pre Mesto Trnava NP Géczyová 331,00 331.00 Detail
15.01.2016 20160115 141600090 ELGAS, s.r.o. 36314242 rozpis platieb a termínov úhrad za dod. elektriny pre Mesto Trnava NP Géczyová 331,00 331.00 Detail
15.01.2016 20160115 141600091 ELGAS, s.r.o. 36314242 rozpis platieb a termínov úhrad za dod. elektriny pre Mesto Trnava NP Géczyová 331,00 331.00 Detail
15.01.2016 20160115 141600092 ELGAS, s.r.o. 36314242 rozpis platieb a termínov úhrad za dod. elektriny pre Mesto Trnava NP Géczyová 331,00 331.00 Detail
15.01.2016 20160115 141600093 ELGAS, s.r.o. 36314242 rozpis platieb a termínov úhrad za dod. elektriny pre Mesto Trnava NP Géczyová 331,00 331.00 Detail
15.01.2016 20160115 141600094 ELGAS, s.r.o. 36314242 rozpis platieb a termínov úhrad za dod. elektriny pre Mesto Trnava NP Géczyová 331,00 331.00 Detail
15.01.2016 20160115 141600095 ELGAS, s.r.o. 36314242 rozpis platieb a termínov úhrad za dod. elektriny pre Mesto Trnava NP Géczyová 2 517,00 2517.00 Detail
15.01.2016 20160115 141600096 ELGAS, s.r.o. 36314242 rozpis platieb a termínov úhrad za dod. elektriny pre Mesto Trnava NP Géczyová 2 661,00 2661.00 Detail
15.01.2016 20160115 141600097 ELGAS, s.r.o. 36314242 rozpis platieb a termínov úhrad za dod. elektriny pre Mesto Trnava NP Géczyová 2 590,00 2590.00 Detail
15.01.2016 20160115 141600098 ELGAS, s.r.o. 36314242 rozpis platieb a termínov úhrad za dod. elektriny pre Mesto Trnava NP Géczyová 2 664,00 2664.00 Detail
15.01.2016 20160115 141600099 ELGAS, s.r.o. 36314242 rozpis platieb a termínov úhrad za dod. elektriny pre Mesto Trnava NP Géczyová 2 590,00 2590.00 Detail
15.01.2016 20160115 141600100 ELGAS, s.r.o. 36314242 rozpis platieb a termínov úhrad za dod. elektriny pre Mesto Trnava NP Géczyová 2 664,00 2664.00 Detail
15.01.2016 20160115 141600101 ELGAS, s.r.o. 36314242 rozpis platieb a termínov úhrad za dod. elektriny pre Mesto Trnava NP Géczyová 2 664,00 2664.00 Detail
15.01.2016 20160115 141600102 ELGAS, s.r.o. 36314242 rozpis platieb a termínov úhrad za dod. elektriny pre Mesto Trnava NP Géczyová 2 590,00 2590.00 Detail
15.01.2016 20160115 141600103 ELGAS, s.r.o. 36314242 rozpis platieb a termínov úhrad za dod. elektriny pre Mesto Trnava NP Géczyová 2 667,00 2667.00 Detail
15.01.2016 20160115 141600104 ELGAS, s.r.o. 36314242 rozpis platieb a termínov úhrad za dod. elektriny pre Mesto Trnava NP Géczyová 2 590,00 2590.00 Detail
15.01.2016 20160115 141600105 ELGAS, s.r.o. 36314242 rozpis platieb a termínov úhrad za dod. elektriny pre Mesto Trnava NP Géczyová 2 664,00 2664.00 Detail
15.01.2016 20160115 141600106 ELGAS, s.r.o. 36314242 rozpis platieb a termínov úhrad za dod. elektriny pre Mesto Trnava CO kryty Hesková 233,00 233.00 Detail
15.01.2016 20160115 141600107 ELGAS, s.r.o. 36314242 rozpis platieb a termínov úhrad za dod. elektriny pre Mesto Trnava CO kryty Hesková 233,00 233.00 Detail
15.01.2016 20160115 141600108 ELGAS, s.r.o. 36314242 rozpis platieb a termínov úhrad za dod. elektriny pre Mesto Trnava CO kryty Hesková 233,00 233.00 Detail
15.01.2016 20160115 141600109 ELGAS, s.r.o. 36314242 rozpis platieb a termínov úhrad za dod. elektriny pre Mesto Trnava CO kryty Hesková 233,00 233.00 Detail
15.01.2016 20160115 141600110 ELGAS, s.r.o. 36314242 rozpis platieb a termínov úhrad za dod. elektriny pre Mesto Trnava CO kryty Hesková 233,00 233.00 Detail
15.01.2016 20160115 141600111 ELGAS, s.r.o. 36314242 rozpis platieb a termínov úhrad za dod. elektriny pre Mesto Trnava CO kryty Hesková 233,00 233.00 Detail
15.01.2016 20160115 141600112 ELGAS, s.r.o. 36314242 rozpis platieb a termínov úhrad za dod. elektriny pre Mesto Trnava CO kryty Hesková 233,00 233.00 Detail
15.01.2016 20160115 141600113 ELGAS, s.r.o. 36314242 rozpis platieb a termínov úhrad za dod. elektriny pre Mesto Trnava CO kryty Hesková 233,00 233.00 Detail
15.01.2016 20160115 141600114 ELGAS, s.r.o. 36314242 rozpis platieb a termínov úhrad za dod. elektriny pre Mesto Trnava CO kryty Hesková 233,00 233.00 Detail
15.01.2016 20160115 141600115 ELGAS, s.r.o. 36314242 rozpis platieb a termínov úhrad za dod. elektriny pre Mesto Trnava CO kryty Hesková 233,00 233.00 Detail
15.01.2016 20160115 141600116 ELGAS, s.r.o. 36314242 rozpis platieb a termínov úhrad za dod. elektriny pre Mesto Trnava CO kryty Hesková 233,00 233.00 Detail
15.01.2016 20160115 141600117 ELGAS, s.r.o. 36314242 rozpis platieb a termínov úhrad za dod. elektriny pre Mesto Trnava Púchlo 223,00 223.00 Detail
15.01.2016 20160115 141600118 ELGAS, s.r.o. 36314242 rozpis platieb a termínov úhrad za dod. elektriny pre Mesto Trnava Púchlo 223,00 223.00 Detail
15.01.2016 20160115 141600119 ELGAS, s.r.o. 36314242 rozpis platieb a termínov úhrad za dod. elektriny pre Mesto Trnava Púchlo 223,00 223.00 Detail
15.01.2016 20160115 141600120 ELGAS, s.r.o. 36314242 rozpis platieb a termínov úhrad za dod. elektriny pre Mesto Trnava Púchlo 223,00 223.00 Detail
15.01.2016 20160115 141600121 ELGAS, s.r.o. 36314242 rozpis platieb a termínov úhrad za dod. elektriny pre Mesto Trnava Púchlo 223,00 223.00 Detail
15.01.2016 20160115 141600122 ELGAS, s.r.o. 36314242 rozpis platieb a termínov úhrad za dod. elektriny pre Mesto Trnava Púchlo 223,00 223.00 Detail
15.01.2016 20160115 141600123 ELGAS, s.r.o. 36314242 rozpis platieb a termínov úhrad za dod. elektriny pre Mesto Trnava Púchlo 223,00 223.00 Detail
15.01.2016 20160115 141600124 ELGAS, s.r.o. 36314242 rozpis platieb a termínov úhrad za dod. elektriny pre Mesto Trnava Púchlo 223,00 223.00 Detail
15.01.2016 20160115 141600125 ELGAS, s.r.o. 36314242 rozpis platieb a termínov úhrad za dod. elektriny pre Mesto Trnava Púchlo 223,00 223.00 Detail
15.01.2016 20160115 141600126 ELGAS, s.r.o. 36314242 rozpis platieb a termínov úhrad za dod. elektriny pre Mesto Trnava Púchlo 223,00 223.00 Detail
15.01.2016 20160115 141600127 ELGAS, s.r.o. 36314242 rozpis platieb a termínov úhrad za dod. elektriny pre Mesto Trnava Púchlo 223,00 223.00 Detail
15.01.2016 20160115 141501163 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24 244,72 244.72 Detail
15.01.2016 20160115 141501166 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/A 248,48 248.48 Detail
15.01.2016 20160115 141501167 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/A 301,64 301.64 Detail
15.01.2016 20160115 141600017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu A.Žarnova 25 35,00 35.00 Detail
15.01.2016 20160115 141600018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/B 35,00 35.00 Detail
15.01.2016 20160115 141600019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 3 79,00 79.00 Detail
15.01.2016 20160115 141600020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24 28,00 28.00 Detail
15.01.2016 20160115 141600021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24 28,00 28.00 Detail
15.01.2016 20160115 141600022 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/A 58,00 58.00 Detail
15.01.2016 20160115 141600023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hlavná 1 1 108,00 1108.00 Detail
15.01.2016 20160115 141600024 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Trojičné nám. 7 66,00 66.00 Detail
15.01.2016 20160115 141600025 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Mozartova 10 22,00 22.00 Detail
15.01.2016 20160115 141600026 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hollého 8 121,00 121.00 Detail
15.01.2016 20160115 141600027 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hollého 8 1 210,00 1210.00 Detail
15.01.2016 20160115 141600028 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Coburgova 60C 168,00 168.00 Detail
15.01.2016 20160115 141600029 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Radlinského 10 4,00 4.00 Detail
15.01.2016 20160115 141600030 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Coburgova 60B 118,00 118.00 Detail
15.01.2016 20160115 141600031 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Coburgova 60A 130,00 130.00 Detail
15.01.2016 20160115 141600032 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu V jame 27 30,00 30.00 Detail
15.01.2016 20160115 141600033 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Vajanského 3 28,00 28.00 Detail
15.01.2016 20160115 141600034 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Murgašova 13 18,00 18.00 Detail
15.01.2016 20160115 141600035 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 3 27,00 27.00 Detail
15.01.2016 20160115 141600036 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Okružná 27 54,00 54.00 Detail
15.01.2016 20160115 141600037 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Narcisova 2 19,00 19.00 Detail
15.01.2016 20160115 141600038 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Limbova 4 44,00 44.00 Detail
15.01.2016 20160115 141600039 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hodžova 40 33,00 33.00 Detail
15.01.2016 20160115 141600040 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Narcisova 2 771,00 771.00 Detail
15.01.2016 20160115 141600041 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Čajkovského 28 28,00 28.00 Detail
15.01.2016 20160115 141600042 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Beethovenova 16 34,00 34.00 Detail
15.01.2016 20160115 141600043 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Jiráskova 25 21,00 21.00 Detail
15.01.2016 20160115 141600044 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hollého 8 69,00 69.00 Detail
15.01.2016 20160115 141600045 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hollého 8 132,00 132.00 Detail
15.01.2016 20160115 141600046 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Botanická 12 17,00 17.00 Detail
15.01.2016 20160115 141600047 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu T.Tekela 1 24,00 24.00 Detail
15.01.2016 20160115 141600048 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hlavná 5 468,00 468.00 Detail
15.01.2016 20160115 141600049 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hviezdoslavova 3 143,00 143.00 Detail
15.01.2016 20160115 141600050 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hviezdoslavova 3 37,00 37.00 Detail
15.01.2016 20160115 141600051 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hornopotočná 22 15,00 15.00 Detail
18.01.2016 20160118 141501196 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hlavná 1 3 568,12 3568.12 Detail
18.01.2016 20160118 141501200 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hviezdoslavova 3 591,28 591.28 Detail
21.01.2016 20160121 141600128 ELGAS, s.r.o. 36314242 vyúčtovacia faktúra za predaj a distribúciu el.energie CO-kryty 2 236,59 2236.59 Detail
21.01.2016 20160121 141600129 ELGAS, s.r.o. 36314242 vyúčtovacia faktúra za predaj a distribúciu el.energie BD vo VL Mesta Géczyová 2 251,06 2251.06 Detail
21.01.2016 20160121 141600130 ELGAS, s.r.o. 36314242 vyúčtovacia faktúra za predaj a distribúciu el.energie NP vo VL Mesta Géczyová 15 952,79 15952.79 Detail
21.01.2016 20160121 141600131 ELGAS, s.r.o. 36314242 vyúčtovacia faktúra za predaj a distribúciu el. energie HFS 2 001,88 2001.88 Detail
22.01.2016 20160122 141600132 Ministerstvo vnútra SR Bratislava 00151866 ochrana objektu ZŠ Limbova 3 za rok 2016 160,20 160.20 Detail
27.01.2016 20160127 141600133 TEMPERING, s.r.o. 44543646 odbor.prehliadky tlakových nádob v OST Clementisa 75 obj.č.1/2016/M 79,20 79.20 Detail
28.01.2016 20160128 141600134 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 oprava pohonu elektroventilu na ÚK v kotolni Hlavná 1-Radnica; obj.č.2/2016 216,00 216.00 Detail
28.01.2016 20160128 141600135 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 oprava uzatvár.armatúry na cirkulč.potr.TÚV OST Clementisa 5 108,60 108.60 Detail
29.01.2016 20160129 141600171 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 popl.za spracov.písomností-upomienky mestské byty 01/2016 40,80 40.80 Detail
29.01.2016 20160129 151600001 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ K.Mahra 2,3 32,48 32.48 Detail
29.01.2016 20160129 151600002 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Trhová 3 307,46 307.46 Detail
29.01.2016 20160129 151600003 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Okružná 21 4,33 4.33 Detail
29.01.2016 20160129 151600004 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Saleziánska 21 166,73 166.73 Detail
29.01.2016 20160129 151600005 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Trhová 2 116,93 116.93 Detail
29.01.2016 20160129 151600006 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ V Jame 7-13 6,49 6.49 Detail
29.01.2016 20160129 151600007 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Golianova 3 87,29 87.29 Detail
29.01.2016 20160129 151600008 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Nobelova 7 75,47 75.47 Detail
29.01.2016 20160129 151600009 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Tajovského 20,21 614,17 614.17 Detail
29.01.2016 20160129 151600010 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ MŠ 420,87 420.87 Detail
29.01.2016 20160129 151600011 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Limbova 3 49,26 49.26 Detail
29.01.2016 20160129 151600012 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Trhová 3 50,83 50.83 Detail
29.01.2016 20160129 151600013 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Hospodárska 83,84 0,19 0.19 Detail
29.01.2016 20160129 151600014 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Okružná 21 0,59 0.59 Detail
29.01.2016 20160129 151600015 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Salezianska 21 0,59 0.59 Detail
29.01.2016 20160129 151600016 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Trhová 2 28,76 28.76 Detail
29.01.2016 20160129 151600017 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ V Jame 14,15 18,91 18.91 Detail
29.01.2016 20160129 151600018 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ V jame 20-25 21,88 21.88 Detail
29.01.2016 20160129 151600019 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ V Jame 7-13 3,16 3.16 Detail
01.02.2016 20160201 141600138 Dušan Novák - SABA 30098050 paušálna platba opráv STA za 02/2016 Františkánska 3 6,64 6.64 Detail
01.02.2016 20160201 141600139 Dušan Novák - SABA 30098050 paušálna platba opráv STA za 02/2016 Golianova 3 7,97 7.97 Detail
01.02.2016 20160201 141600136 ĽUBOMÍR FEJEŠ-FEJEX 22695273 paušálna platba za 02/2016 Nobelova 7 2,39 2.39 Detail
01.02.2016 20160201 141600137 ĽUBOMÍR FEJEŠ-FEJEX 22695273 paušálna platba za 02/2016 Trhová 3 0,40 0.40 Detail
02.02.2016 20160202 141600161 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hodžova 40 33,00 33.00 Detail
02.02.2016 20160202 141600162 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Narcisova 2 771,00 771.00 Detail
02.02.2016 20160202 141600163 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Čajkovského 28 28,00 28.00 Detail
02.02.2016 20160202 141600164 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Beethovenova 16 34,00 34.00 Detail
02.02.2016 20160202 141600165 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Jiráskova 25 21,00 21.00 Detail
02.02.2016 20160202 141600166 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hollého 8 69,00 69.00 Detail
02.02.2016 20160202 141600167 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hollého 8 132,00 132.00 Detail
02.02.2016 20160202 141600168 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Botanická 12 17,00 17.00 Detail
02.02.2016 20160202 141600169 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu T.Tekela 1 24,00 24.00 Detail
02.02.2016 20160202 141600170 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hlavná 5 468,00 468.00 Detail
02.02.2016 20160202 141600140 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu A.Žarnova 25 35,00 35.00 Detail
02.02.2016 20160202 141600141 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/B 35,00 35.00 Detail
02.02.2016 20160202 141600142 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 3 27,00 27.00 Detail
02.02.2016 20160202 141600143 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 3 79,00 79.00 Detail
02.02.2016 20160202 141600144 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/A 28,00 28.00 Detail
02.02.2016 20160202 141600145 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/A 58,00 58.00 Detail
02.02.2016 20160202 141600146 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hlavná 1 1 108,00 1108.00 Detail
02.02.2016 20160202 141600147 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Trojičné nám.7 66,00 66.00 Detail
02.02.2016 20160202 141600148 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Mozartova 10 22,00 22.00 Detail
02.02.2016 20160202 141600149 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hollého 8 121,00 121.00 Detail
02.02.2016 20160202 141600150 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hollého 8 1 210,00 1210.00 Detail
02.02.2016 20160202 141600151 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Coburgova 60C 168,00 168.00 Detail
02.02.2016 20160202 141600152 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Radlinského 10 4,00 4.00 Detail
02.02.2016 20160202 141600153 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Coburgova 60B 118,00 118.00 Detail
02.02.2016 20160202 141600154 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Coburgova 60A 130,00 130.00 Detail
02.02.2016 20160202 141600155 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu V jame 27 30,00 30.00 Detail
02.02.2016 20160202 141600156 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Vajanského 3 28,00 28.00 Detail
02.02.2016 20160202 141600157 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Murgašova 13 18,00 18.00 Detail
02.02.2016 20160202 141600158 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Okružná 27 54,00 54.00 Detail
02.02.2016 20160202 141600159 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Narcisova 2 19,00 19.00 Detail
02.02.2016 20160202 141600160 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Limbová 4 44,00 44.00 Detail
03.02.2016 20160203 141600175 DKFB PLUS, s.r.o. 44626975 strážna služba NP Trhová 2 a podz.garáže Vajanského ul. 01/2016 5 279,04 5279.04 Detail
03.02.2016 20160203 141600176 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 dodávka elektriny MŠ V jame 27, Limbová 4 262,30 262.30 Detail
03.02.2016 20160203 141600177 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 dodávka elektriny MŠ 1 250,03 1250.03 Detail
03.02.2016 20160203 141600172 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hviezdoslavova 3 143,00 143.00 Detail
03.02.2016 20160203 141600173 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hviezdoslavova 3 37,00 37.00 Detail
03.02.2016 20160203 141600174 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hornopotočná 22 15,00 15.00 Detail
04.02.2016 20160204 141600192 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 01/2016 Trhová 2 1 250,00 1250.00 Detail
04.02.2016 20160204 141600193 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 01/2016 Čulenova 12 590,00 590.00 Detail
04.02.2016 20160204 141600194 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 01/2016 Hollého 8 590,00 590.00 Detail
04.02.2016 20160204 141600195 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 01/2016 Limbova 3 560,00 560.00 Detail
04.02.2016 20160204 141600196 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 poplatok za školníka 01/2016 Mozartova 10 1 160,00 1160.00 Detail
04.02.2016 20160204 141600178 MAJES výťahy a eskalátory, a.s. 35770732 paušálne opravy výťahov Trhová 2 28,66 28.66 Detail
04.02.2016 20160204 141600179 MAJES výťahy a eskalátory, a.s. 35770732 paušálne opravy výťahov Trhová 3 16,72 16.72 Detail
04.02.2016 20160204 141600201 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Ľ.Podjavorinskej 22 157,16 157.16 Detail
04.02.2016 20160204 141600202 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Hviezdoslavova 3 -0,02 -0.02 Detail
04.02.2016 20160204 141600203 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Limbová 11 37,50 37.50 Detail
04.02.2016 20160204 141600204 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Hviezdoslavova 3 24,68 24.68 Detail
04.02.2016 20160204 141600205 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny K.Čulena 12 99,92 99.92 Detail
04.02.2016 20160204 141600206 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Ľ.Podjavorinskej 22 188,10 188.10 Detail
04.02.2016 20160204 141600207 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Trhová 3 48,57 48.57 Detail
05.02.2016 20160205 141600216 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 predaj materiálu na VS V.Clementisa 1 460,80 460.80 Detail
05.02.2016 20160205 141600184 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Na hlinách 7/A 75,36 75.36 Detail
05.02.2016 20160205 141600185 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Štefánikova 29 239,83 239.83 Detail
05.02.2016 20160205 141600186 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny K.Čulena 12 99,92 99.92 Detail
05.02.2016 20160205 141600187 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Limbová 11 37,50 37.50 Detail
05.02.2016 20160205 141600188 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Trhová 3 48,57 48.57 Detail
05.02.2016 20160205 141600189 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Ľ.Podjavorinskej 22 188,10 188.10 Detail
05.02.2016 20160205 141600190 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Hviezdoslavova 3 24,68 24.68 Detail
05.02.2016 20160205 141600208 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Na hlinách 7/A 75,36 75.36 Detail
05.02.2016 20160205 141600180 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla MŠ Murgašova 13 691,22 691.22 Detail
05.02.2016 20160205 141600181 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla MŠ Okružná 27 755,44 755.44 Detail
05.02.2016 20160205 141600182 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla OST ZŠ Mozartova 4 294,88 4294.88 Detail
05.02.2016 20160205 141600183 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla OST Clementisa 3 464,21 3464.21 Detail
08.02.2016 20160208 151600020 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Malženická 1 1 381,20 1381.20 Detail
08.02.2016 20160208 151600021 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Golianova 3 2 223,81 2223.81 Detail
08.02.2016 20160208 151600022 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Nobelova 7 915,37 915.37 Detail
08.02.2016 20160208 151600023 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Tajovského 20,21 4 809,57 4809.57 Detail
08.02.2016 20160208 151600024 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ MŠ 14 203,67 14203.67 Detail
08.02.2016 20160208 151600025 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Limbova 3 ZŠ 5 290,27 5290.27 Detail
08.02.2016 20160208 151600026 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Trhová 3 2 865,47 2865.47 Detail
08.02.2016 20160208 151600027 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Hospodárska 83,84 46,27 46.27 Detail
08.02.2016 20160208 151600028 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ K.Čulena 12 1 041,90 1041.90 Detail
08.02.2016 20160208 151600029 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Limbová 11 221,20 221.20 Detail
08.02.2016 20160208 151600030 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Na hlinách 47/A 99,70 99.70 Detail
08.02.2016 20160208 151600031 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Na hlinách 48/A 193,92 193.92 Detail
08.02.2016 20160208 151600032 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Na hlinách 49/A 69,21 69.21 Detail
08.02.2016 20160208 151600033 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Na hlinách 49/B 92,52 92.52 Detail
08.02.2016 20160208 151600034 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Na hlinách 49/C 71,50 71.50 Detail
08.02.2016 20160208 151600035 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Na hlinách 49/D 65,08 65.08 Detail
08.02.2016 20160208 151600036 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Na hlinách 49/E 51,39 51.39 Detail
08.02.2016 20160208 151600037 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Na hlinách 49/F 65,85 65.85 Detail
08.02.2016 20160208 151600038 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Na hlinách 49/G 65,92 65.92 Detail
08.02.2016 20160208 151600039 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Okružná 21 254,53 254.53 Detail
08.02.2016 20160208 151600040 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Saleziánska 21 301,28 301.28 Detail
08.02.2016 20160208 151600041 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Trhová 2 4 682,32 4682.32 Detail
08.02.2016 20160208 151600042 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ V jame 14,15 734,30 734.30 Detail
08.02.2016 20160208 151600043 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ V jame 20-25 469,31 469.31 Detail
08.02.2016 20160208 151600044 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ V jame 7-13 417,54 417.54 Detail
08.02.2016 20160208 141600197 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 dodávka elektriny V jame 27 1 402,69 1402.69 Detail
08.02.2016 20160208 141600198 Rezbárik Miroslav - REMI 41692268 OP a OS el.zariadenia na kotolni Hlavná 1-Radnica obj.č.11/2016/M Ing.Mihálik 300,00 300.00 Detail
08.02.2016 20160208 141600199 Emil Č E S N E K 11904500 revízie plyn.a tlakov.zariad. kotolňa Hlavná 1Radnica obj.9/2016/M 206,64 206.64 Detail
08.02.2016 20160208 141600200 Emil Č E S N E K 11904500 revízie plyn.a tlakov.zariad. kotolňa Hlavná 5 obj.7/2016/M 186,12 186.12 Detail
09.02.2016 20160209 141600210 Július Kosnáč-KOMINÁRSTVO 36087726 vymetanie a kontrola komínov Coburgova 78 24,00 24.00 Detail
09.02.2016 20160209 141600211 Július Kosnáč-KOMINÁRSTVO 36087726 vymetanie a kontrola komínov Coburgova 60-70 108,00 108.00 Detail
09.02.2016 20160209 141600209 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 36252484 vodné stočné Limbová 3 Glindová 262,00 262.00 Detail
12.02.2016 20160212 141600217 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 paušál 02/2016 OST ZŠ Mozartova 10 15,25 15.25 Detail
12.02.2016 20160212 141600218 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 paušál 02/2016 OST Clementisa 2 15,25 15.25 Detail
12.02.2016 20160212 141600219 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 paušál 02/2016 kotolňa Hlavná 5 15,25 15.25 Detail
12.02.2016 20160212 141600220 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 paušál 02/2016 kotolňa Hlavná 1 15,25 15.25 Detail
12.02.2016 20160212 141600221 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 36252484 vodné stočné MŠ Glindová 1 468,07 1468.07 Detail
15.02.2016 20160215 141600223 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Trhová 3 63,61 63.61 Detail
15.02.2016 20160215 141600224 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Trhová 3 182,00 182.00 Detail
15.02.2016 20160215 141600225 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/B 22,00 22.00 Detail
15.02.2016 20160215 141600226 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Športová 10 118,00 118.00 Detail
15.02.2016 20160215 141600227 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Športová 10 118,00 118.00 Detail
15.02.2016 20160215 141600228 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Športová 10 118,00 118.00 Detail
15.02.2016 20160215 141600229 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Štefánikova 29 253,00 253.00 Detail
15.02.2016 20160215 141600230 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Limbová 3 29,00 29.00 Detail
15.02.2016 20160215 141600231 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hviezdoslavova 3 4,00 4.00 Detail
15.02.2016 20160215 141600232 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/B 8,00 8.00 Detail
15.02.2016 20160215 141600233 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Trhová 3 182,00 182.00 Detail
15.02.2016 20160215 141600234 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/B 22,00 22.00 Detail
15.02.2016 20160215 141600235 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Športová 10 118,00 118.00 Detail
15.02.2016 20160215 141600236 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Športová 29 253,00 253.00 Detail
15.02.2016 20160215 141600237 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Limbova 3 29,00 29.00 Detail
15.02.2016 20160215 141600238 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hviezdoslavova 3 4,00 4.00 Detail
15.02.2016 20160215 141600239 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/B 8,00 8.00 Detail
15.02.2016 20160215 141600240 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Štefánikova 29 2 311,54 2311.54 Detail
15.02.2016 20160215 141600242 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Na hlinách 4/24 4,02 4.02 Detail
15.02.2016 20160215 141600244 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu A.Kubinu 30 4,00 4.00 Detail
15.02.2016 20160215 141600245 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu A.Kubinu 30 4,00 4.00 Detail
15.02.2016 20160215 141600246 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Športová 10 129,54 129.54 Detail
15.02.2016 20160215 141600247 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/B 96,71 96.71 Detail
15.02.2016 20160215 141600248 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/B 29,30 29.30 Detail
15.02.2016 20160215 141600249 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Trhová 3 2 172,55 2172.55 Detail
15.02.2016 20160215 141600250 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Športová 10 141,43 141.43 Detail
15.02.2016 20160215 141600222 ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. 36237922 ochrana objektu K.Čulena 12 za 01/2016 756,82 756.82 Detail
17.02.2016 20160217 141600252 TUROŇ spol. s r.o. 44708262 likvidácia odpadovej vody Malženická cesta 1 520,01 520.01 Detail
18.02.2016 20160218 141600256 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 paušál za byty a NP vo vlastníctve Mesta 1. štvrťrok 2016 342,00 342.00 Detail
18.02.2016 20160218 141600253 ELGAS, s.r.o. 36314242 vyúčt. fa za predaj a distrib.elektriny Hlavná 1, Trhová 3,Limbová 3 2 339,48 2339.48 Detail
18.02.2016 20160218 141600254 ELGAS, s.r.o. 36314242 vyučt. fa za predaj a distrib.elektriny Hollého 8,Trhová 2,Vajanského 9 1 767,82 1767.82 Detail
18.02.2016 20160218 141600255 ELGAS, s.r.o. 36314242 vyučt. fa za predaj a distrib.elektriny J.Slottu 17, Hviezdoslavova 3 102,02 102.02 Detail
22.02.2016 20160222 141600257 Deroja s.r.o. 36287121 chem.čis.dosk.výmenníkov V.Clementisa 73,75,77,80,82obj.č.3/2016/M Ivančík 450,00 450.00 Detail
23.02.2016 20160223 141600258 TEMPER, s.r.o. 47880821 vonkaj.odbor.prehl.tlak.nádob na OST ZŠ Mozartova obj.7/2016/M 68,60 68.60 Detail
25.02.2016 20160225 141600259 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/A 10,00 10.00 Detail
25.02.2016 20160225 141600260 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/B 8,00 8.00 Detail
29.02.2016 20160229 141600261 Mesto Trnava 00313114 poplatok za komunálny odpad Františkánska 24 171,09 171.09 Detail
29.02.2016 20160229 141600262 Mesto Trnava 00313114 poplatok za komunálny odpad V.Clementisa 72-76,77-78,79-83 57,03 57.03 Detail
29.02.2016 20160229 151600045 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Golianova 3 79,62 79.62 Detail
29.02.2016 20160229 151600046 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Nobelova 7 68,83 68.83 Detail
29.02.2016 20160229 151600047 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Tajovského 20,21 560,18 560.18 Detail
29.02.2016 20160229 151600048 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ MŠ 383,88 383.88 Detail
29.02.2016 20160229 151600049 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Limbova 3 44,93 44.93 Detail
29.02.2016 20160229 151600050 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Trhová 3 46,37 46.37 Detail
29.02.2016 20160229 151600051 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Hospodárska 83,84 0,18 0.18 Detail
29.02.2016 20160229 151600052 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Okružná 21 0,54 0.54 Detail
29.02.2016 20160229 151600053 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Saleziánska 21 0,54 0.54 Detail
29.02.2016 20160229 151600054 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Trhová 2 26,24 26.24 Detail
29.02.2016 20160229 151600055 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ V jame 14-15 17,26 17.26 Detail
29.02.2016 20160229 151600056 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ V jame 20-25 19,94 19.94 Detail
29.02.2016 20160229 151600057 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ V jame 7-13 2,88 2.88 Detail
29.02.2016 20160229 151600058 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ K.Mahra 2,3 32,48 32.48 Detail
29.02.2016 20160229 151600059 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Trhová 3 307,46 307.46 Detail
29.02.2016 20160229 151600060 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Okružná 21 4,33 4.33 Detail
29.02.2016 20160229 151600061 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Saleziánska 21 166,73 166.73 Detail
29.02.2016 20160229 151600062 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Trhová 2 116,93 116.93 Detail
29.02.2016 20160229 151600063 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ V jame 7-13 6,49 6.49 Detail
01.03.2016 20160301 141600272 DKFB PLUS, s.r.o. 44626975 strážna služba NP Trhová 2 a podz.garáže Vajanského ul. 02/2016 4 853,04 4853.04 Detail
01.03.2016 20160301 141600264 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 02/2016 Trhová 2 1 250,00 1250.00 Detail
01.03.2016 20160301 141600265 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 02/2016 Čulenova 12 590,00 590.00 Detail
01.03.2016 20160301 141600266 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 02/2016 Hollého 8 590,00 590.00 Detail
01.03.2016 20160301 141600267 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 02/2016 Limbova 3 560,00 560.00 Detail
01.03.2016 20160301 141600268 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 poplatok za školníka 02/2016 Mozartova 10 1 160,00 1160.00 Detail
01.03.2016 20160301 141600269 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 čistenie Vajanského garáží za 02/2016 102,53 102.53 Detail
01.03.2016 20160301 141600270 ĽUBOMÍR FEJEŠ-FEJEX 22695273 paušálna platba za 03/2016 Nobelova 7 2,39 2.39 Detail
01.03.2016 20160301 141600271 ĽUBOMÍR FEJEŠ-FEJEX 22695273 paušálna platba za 03/2016 Trhová 3 0,40 0.40 Detail
02.03.2016 20160302 141600276 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Limbová 4 97,43 97.43 Detail
02.03.2016 20160302 141600277 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu A.Kubinu 30 4,00 4.00 Detail
02.03.2016 20160302 141600278 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu A.Žarnova 25 35,00 35.00 Detail
02.03.2016 20160302 141600279 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/B 35,00 35.00 Detail
02.03.2016 20160302 141600280 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 3 27,00 27.00 Detail
02.03.2016 20160302 141600281 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 3 79,00 79.00 Detail
02.03.2016 20160302 141600282 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/A 28,00 28.00 Detail
02.03.2016 20160302 141600283 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/A 58,00 58.00 Detail
02.03.2016 20160302 141600284 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hlavná 1 1 108,00 1108.00 Detail
02.03.2016 20160302 141600285 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Trojičné nám.7 66,00 66.00 Detail
02.03.2016 20160302 141600286 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Mozartova 10 22,00 22.00 Detail
02.03.2016 20160302 141600287 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hollého 8 121,00 121.00 Detail
02.03.2016 20160302 141600288 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hollého 8 1 210,00 1210.00 Detail
02.03.2016 20160302 141600289 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Coburgova 60C 168,00 168.00 Detail
02.03.2016 20160302 141600290 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Radlinského 10 4,00 4.00 Detail
02.03.2016 20160302 141600291 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Coburgova 60B 118,00 118.00 Detail
02.03.2016 20160302 141600292 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Coburgova 60A 130,00 130.00 Detail
02.03.2016 20160302 141600293 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Coburgova 60A 30,00 30.00 Detail
02.03.2016 20160302 141600294 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Vajanského 3 28,00 28.00 Detail
02.03.2016 20160302 141600295 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Murgašova 13 18,00 18.00 Detail
02.03.2016 20160302 141600296 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Okružná 27 54,00 54.00 Detail
02.03.2016 20160302 141600297 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Narcisova 2 19,00 19.00 Detail
02.03.2016 20160302 141600298 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Limbová 4 44,00 44.00 Detail
02.03.2016 20160302 141600299 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hodžova 40 33,00 33.00 Detail
02.03.2016 20160302 141600300 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Narcisova 2 771,00 771.00 Detail
02.03.2016 20160302 141600301 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Čajkovského 28 28,00 28.00 Detail
02.03.2016 20160302 141600302 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Beethovenova 16 34,00 34.00 Detail
02.03.2016 20160302 141600303 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Jiráskova 25 21,00 21.00 Detail
02.03.2016 20160302 141600304 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hollého 8 69,00 69.00 Detail
02.03.2016 20160302 141600305 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hollého 8 132,00 132.00 Detail
02.03.2016 20160302 141600306 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Botanická 12 17,00 17.00 Detail
02.03.2016 20160302 141600307 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu T.Tekela 1 24,00 24.00 Detail
02.03.2016 20160302 141600308 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hlavná 5 468,00 468.00 Detail
02.03.2016 20160302 141600309 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hviezdoslavova 3 143,00 143.00 Detail
02.03.2016 20160302 141600310 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hviezdoslavova 3 37,00 37.00 Detail
02.03.2016 20160302 141600311 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hornopotočná 22 15,00 15.00 Detail
02.03.2016 20160302 141600312 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hviezdoslavova 3 4,00 4.00 Detail
02.03.2016 20160302 141600313 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Limbová 3 29,00 29.00 Detail
02.03.2016 20160302 141600314 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Štefánikova 29 253,00 253.00 Detail
02.03.2016 20160302 141600315 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Trhová 3 182,00 182.00 Detail
02.03.2016 20160302 141600316 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/B 8,00 8.00 Detail
02.03.2016 20160302 141600317 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Športová 10 118,00 118.00 Detail
02.03.2016 20160302 141600318 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Športová 10 118,00 118.00 Detail
02.03.2016 20160302 141600319 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/B 22,00 22.00 Detail
02.03.2016 20160302 141600320 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/B 8,00 8.00 Detail
02.03.2016 20160302 141600321 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/A 10,00 10.00 Detail
04.03.2016 20160304 141600330 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 paušál 03/2016 OST ZŠ Mozartova 10 /oprava adresy 9.3.2016/ 15,25 15.25 Detail
04.03.2016 20160304 141600331 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 paušál 03/2016 OST Clementisa 2 Ivančík 10,00 10.00 Detail
04.03.2016 20160304 141600332 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 paušál 03/2016 kotolňa Hlavná 5 15,25 15.25 Detail
04.03.2016 20160304 141600333 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 paušál 03/2016 kotolňa Hlavná 1 15,25 15.25 Detail
04.03.2016 20160304 141600335 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Hviezdoslavova 3 24,68 24.68 Detail
07.03.2016 20160307 141600336 TUROŇ spol. s r.o. 44708262 likvidácia odpadovej vody Malženická cesta 1 520,01 520.01 Detail
07.03.2016 20160307 141600337 MAJES výťahy a eskalátory, a.s. 35770732 paušálne opravy výťahov Trhová 2 28,66 28.66 Detail
07.03.2016 20160307 141600338 MAJES výťahy a eskalátory, a.s. 35770732 paušálne opravy výťahov Trhová 3 16,72 16.72 Detail
07.03.2016 20160307 141600348 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Františkánska 24 25,00 25.00 Detail
07.03.2016 20160307 141600349 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Františkánska 24 110,00 110.00 Detail
07.03.2016 20160307 141600344 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla MŠ Murgašova 13 633,68 633.68 Detail
07.03.2016 20160307 141600345 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla MŠ Okružná 27 714,91 714.91 Detail
07.03.2016 20160307 141600346 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla OST ZŠ Mozartova 3 901,39 3901.39 Detail
07.03.2016 20160307 141600347 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla OST Clementisa 3 214,15 3214.15 Detail
08.03.2016 20160308 151600064 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Malženická 1 1 287,10 1287.10 Detail
08.03.2016 20160308 151600065 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Golianova 3 2 083,31 2083.31 Detail
08.03.2016 20160308 151600066 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Nobelova 7 864,13 864.13 Detail
08.03.2016 20160308 151600067 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Tajovského 20,21 4 486,04 4486.04 Detail
08.03.2016 20160308 151600068 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ MŠ 13 431,13 13431.13 Detail
08.03.2016 20160308 151600069 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Limbova 3 ZŠ 4 903,65 4903.65 Detail
08.03.2016 20160308 151600070 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Trhová 3 2 606,03 2606.03 Detail
08.03.2016 20160308 151600071 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Hospodárska 83,84 43,25 43.25 Detail
08.03.2016 20160308 151600072 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Čulenova 6 954,45 954.45 Detail
08.03.2016 20160308 151600073 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Limbova 11 196,29 196.29 Detail
08.03.2016 20160308 151600074 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Na hlinách 47/A 89,12 89.12 Detail
08.03.2016 20160308 151600075 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Na hlinách 48/A 184,80 184.80 Detail
08.03.2016 20160308 151600076 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Na hlinách 48/A 64,80 64.80 Detail
08.03.2016 20160308 151600077 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Na hlinách 49/B 86,16 86.16 Detail
08.03.2016 20160308 151600078 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Na hlinách 49/C 66,90 66.90 Detail
08.03.2016 20160308 151600079 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Na hlinách 49/D 60,39 60.39 Detail
08.03.2016 20160308 151600080 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Na hlinách 49/E 46,86 46.86 Detail
08.03.2016 20160308 151600081 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Na hlinách 49/F 61,86 61.86 Detail
08.03.2016 20160308 151600082 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Na hlinách 49/G 58,99 58.99 Detail
08.03.2016 20160308 151600083 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Okružná 21 232,53 232.53 Detail
08.03.2016 20160308 151600084 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Saleziánska 21 277,36 277.36 Detail
08.03.2016 20160308 151600085 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Trhová 2 4 285,27 4285.27 Detail
08.03.2016 20160308 151600086 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ V Jame 14,15 694,83 694.83 Detail
08.03.2016 20160308 151600087 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ V jame 20-25 439,67 439.67 Detail
08.03.2016 20160308 151600088 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ V jame 7-13 389,91 389.91 Detail
08.03.2016 20160308 141600350 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Trhová 3 64,27 64.27 Detail
09.03.2016 20160309 141600351 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 dodávka elektriny V jame 27 1 469,71 1469.71 Detail
09.03.2016 20160309 141600352 ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. 36237922 ochrana objektu K.Čulena 12 za 02/2016 756,82 756.82 Detail
09.03.2016 20160309 141600353 ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. 36237922 výjazd zásahovej skupiny K.Čulena 12 23,90 23.90 Detail
11.03.2016 20160311 141600363 ELGAS, s.r.o. 36314242 vyúčtovacia faktúra za predaj a distr. elektr.nenergie 2/2016 2 184,16 2184.16 Detail
14.03.2016 20160314 141600361 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 refakturácia za dodanie plynu do NP A.Žarnova 25 126,00 126.00 Detail
15.03.2016 20160315 141600354 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 dodávka elektriny MŠ 1 250,03 1250.03 Detail
15.03.2016 20160315 141600355 Deroja s.r.o. 36287121 chem.čistenie dosk.výmenníka OST ZŠ Mozartova obj.č.4/2016/M 172,00 172.00 Detail
22.03.2016 20160322 141600365 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 vykonanie pravidelnej kontroly klimat.systému na kotolni Hlavná 1 - Radnica 420,00 420.00 Detail
22.03.2016 20160322 1211600001 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ-ročné vyúčtovanie 2015 2 133,08 2133.08 Detail
22.03.2016 20160322 1211600003 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ-ročné vyúčtovanie 2015 1 617,48 1617.48 Detail
22.03.2016 20160322 1211600005 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ-ročné vyúčtovanie 2015 86,62 86.62 Detail
22.03.2016 20160322 1211600006 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ-ročné vyúčtovanie 2015 31,91 31.91 Detail
22.03.2016 20160322 1211600007 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ-ročné vyúčtovanie 2015 2 834,34 2834.34 Detail
22.03.2016 20160322 1211600010 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ-ročné vyúčtovanie 2015 568,45 568.45 Detail
22.03.2016 20160322 1211600011 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ-ročné vyúčtovanie 2015 3,12 3.12 Detail
22.03.2016 20160322 1211600012 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ-ročné vyúčtovanie 2015 802,55 802.55 Detail
22.03.2016 20160322 1211600013 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ-ročné vyúčtovanie 2015 177,49 177.49 Detail
22.03.2016 20160322 1211600020 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ-ročné vyúčtovanie 2015 4,44 4.44 Detail
23.03.2016 20160323 141600372 ELGAS, s.r.o. 36314242 vyučt. fa za predaj a distrib.elektriny Hollého 8,Trhová 2,Vajanského 9 1 728,22 1728.22 Detail
23.03.2016 20160323 141600373 ELGAS, s.r.o. 36314242 vyučt. fa za predaj a distrib.elektriny J.Slottu 17, Hviezdoslavova 3 117,66 117.66 Detail
23.03.2016 20160323 141600367 Rezbárik Miroslav - REMI 41692268 OP a OS elektr.zariadení OST 5 Clementisova 82 240,00 240.00 Detail
23.03.2016 20160323 141600368 Rezbárik Miroslav - REMI 41692268 OP a OS elektr.zariadení OST 4 Clementisova 80 240,00 240.00 Detail
23.03.2016 20160323 141600369 Rezbárik Miroslav - REMI 41692268 OP a OS elektr.zariadení OST 3 Clementisova 77 240,00 240.00 Detail
23.03.2016 20160323 141600370 Rezbárik Miroslav - REMI 41692268 OP a OS elektr.zariadení OST 2 Clementisova 75 240,00 240.00 Detail
23.03.2016 20160323 141600371 Rezbárik Miroslav - REMI 41692268 OP a OS elektr.zariadení OST 1 Clementisova 73 240,00 240.00 Detail
23.03.2016 20160323 141600366 Deroja s.r.o. 36287121 chemická analýza vody v kotolni Hlavná 5 72,00 72.00 Detail
24.03.2016 20160324 141600374 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Golianova 20 10,00 10.00 Detail
30.03.2016 20160330 141600375 KLT, spol. s r.o. 36247031 profilaktická prehl.a čistenie filtrov zasadačka MsÚ obj.č.15/2016/M /oprava 7.4.2016/ 216,00 216.00 Detail
31.03.2016 20160331 141600474 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 36252484 Import TAVOS 66,12 66.12 Detail
31.03.2016 20160331 141600475 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 36252484 Import TAVOS 821,05 821.05 Detail
31.03.2016 20160331 141600476 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 36252484 Import TAVOS Nám.Sv.Mikuláša,Nobel.7 974,17 974.17 Detail
31.03.2016 20160331 141600477 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 36252484 Import TAVOS 110,74 110.74 Detail
31.03.2016 20160331 141600478 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 36252484 Import TAVOS 32,10 32.10 Detail
31.03.2016 20160331 141600479 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 36252484 Import TAVOS 201,90 201.90 Detail
31.03.2016 20160331 141600480 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 36252484 Import TAVOS Hlavná 5,Narcis.2 16 145,56 16145.56 Detail
31.03.2016 20160331 141600481 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 36252484 Import TAVOS Hviezdoslavova 6 58,09 58.09 Detail
31.03.2016 20160331 151600089 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 32,48 32.48 Detail
31.03.2016 20160331 151600090 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 307,46 307.46 Detail
31.03.2016 20160331 151600091 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 4,33 4.33 Detail
31.03.2016 20160331 151600092 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 166,73 166.73 Detail
31.03.2016 20160331 151600093 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 116,93 116.93 Detail
31.03.2016 20160331 151600094 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 6,49 6.49 Detail
31.03.2016 20160331 151600095 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 86,33 86.33 Detail
31.03.2016 20160331 151600096 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 74,64 74.64 Detail
31.03.2016 20160331 151600097 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 607,43 607.43 Detail
31.03.2016 20160331 151600098 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 416,24 416.24 Detail
31.03.2016 20160331 151600099 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 48,72 48.72 Detail
31.03.2016 20160331 151600100 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 50,28 50.28 Detail
31.03.2016 20160331 151600101 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 0,19 0.19 Detail
31.03.2016 20160331 151600102 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 0,59 0.59 Detail
31.03.2016 20160331 151600103 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 0,59 0.59 Detail
31.03.2016 20160331 151600104 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 28,45 28.45 Detail
31.03.2016 20160331 151600105 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 18,71 18.71 Detail
31.03.2016 20160331 151600106 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 21,64 21.64 Detail
31.03.2016 20160331 151600107 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 3,12 3.12 Detail
31.03.2016 20160331 141600377 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 03/2016 Trhová 2 1 250,00 1250.00 Detail
31.03.2016 20160331 141600378 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 03/2016 Čulenova 12 590,00 590.00 Detail
31.03.2016 20160331 141600379 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 03/2016 Hollého 8 590,00 590.00 Detail
31.03.2016 20160331 141600380 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 03/2016 Limbova 3 560,00 560.00 Detail
31.03.2016 20160331 141600381 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 poplatok za školníka 03/2016 Mozartova 10 1 160,00 1160.00 Detail
31.03.2016 20160331 141600382 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 03/2016 OST ZŠ Mozartova 1 450,44 1450.44 Detail
31.03.2016 20160331 141600383 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 03/2016 OST V.Clementisa 577,32 577.32 Detail
31.03.2016 20160331 141600384 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 03/2016 plyn.kotol.Hlavná 5 165,36 165.36 Detail
31.03.2016 20160331 141600385 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 03/2016 plyn.kotol.Radnica 1 94,92 94.92 Detail
31.03.2016 20160331 141600376 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 dodávka elektriny MŠ 1 250,03 1250.03 Detail
01.04.2016 20160401 141600386 MAJES výťahy a eskalátory, a.s. 35770732 paušálne opravy výťahov Trhová 2 28,66 28.66 Detail
01.04.2016 20160401 141600387 MAJES výťahy a eskalátory, a.s. 35770732 paušálne opravy výťahov Trhová 3 16,72 16.72 Detail
04.04.2016 20160404 141600389 Július Kosnáč-KOMINÁRSTVO 36087726 kontrola a čistenie komínov, dymovodov Františkánska 24 264,00 264.00 Detail
04.04.2016 20160404 141600390 Július Kosnáč-KOMINÁRSTVO 36087726 kontrola a čistenie komínov, dymovodov Františkánska 3 132,00 132.00 Detail
04.04.2016 20160404 141600391 Július Kosnáč-KOMINÁRSTVO 36087726 kontrola a čistenie komínov, dymovodov Nám.Sv.Mikuláša 4 36,00 36.00 Detail
04.04.2016 20160404 141600394 Dušan Novák - SABA 30098050 paušálna platba opráv STA za 04/2016 Františkánska 3 6,64 6.64 Detail
04.04.2016 20160404 141600395 Dušan Novák - SABA 30098050 paušálna platba opráv STA za 04/2016 Golianova 3 7,97 7.97 Detail
04.04.2016 20160404 141600388 DKFB PLUS, s.r.o. 44626975 strážna služba NP Trhová 2 a podz.garáže Vajanského ul. 03/2016 5 158,08 5158.08 Detail
04.04.2016 20160404 141600392 ĽUBOMÍR FEJEŠ-FEJEX 22695273 paušálna platba za 04/2016 Nobelova 7 2,39 2.39 Detail
04.04.2016 20160404 141600393 ĽUBOMÍR FEJEŠ-FEJEX 22695273 paušálna platba za 04/2016 Trhová 3 0,40 0.40 Detail
04.04.2016 20160404 141600415 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Okružná 27 54,00 54.00 Detail
04.04.2016 20160404 141600416 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Narcisová 2 19,00 19.00 Detail
04.04.2016 20160404 141600417 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Limbová 4 44,00 44.00 Detail
04.04.2016 20160404 141600418 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hodžova 40 33,00 33.00 Detail
04.04.2016 20160404 141600419 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Narcisová 2 771,00 771.00 Detail
04.04.2016 20160404 141600420 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Čajkovského 28 28,00 28.00 Detail
04.04.2016 20160404 141600421 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Beethovenova 16 34,00 34.00 Detail
04.04.2016 20160404 141600422 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Jiráskova 25 21,00 21.00 Detail
04.04.2016 20160404 141600423 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hollého 8 69,00 69.00 Detail
04.04.2016 20160404 141600424 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hollého 8 132,00 132.00 Detail
04.04.2016 20160404 141600425 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Botanická 12 17,00 17.00 Detail
04.04.2016 20160404 141600426 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu T.Tekela 1 24,00 24.00 Detail
04.04.2016 20160404 141600397 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu A.Žarnova 25 35,00 35.00 Detail
04.04.2016 20160404 141600398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/B 35,00 35.00 Detail
04.04.2016 20160404 141600399 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 3 27,00 27.00 Detail
04.04.2016 20160404 141600400 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 3 79,00 79.00 Detail
04.04.2016 20160404 141600401 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/A 28,00 28.00 Detail
04.04.2016 20160404 141600402 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/A 58,00 58.00 Detail
04.04.2016 20160404 141600403 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hlavná 1 1 108,00 1108.00 Detail
04.04.2016 20160404 141600404 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Trojičné nám. 7 66,00 66.00 Detail
04.04.2016 20160404 141600405 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Mozartova 10 22,00 22.00 Detail
04.04.2016 20160404 141600406 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hollého 8 121,00 121.00 Detail
04.04.2016 20160404 141600407 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hollého 8 1 210,00 1210.00 Detail
04.04.2016 20160404 141600408 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Coburgova 60 C 168,00 168.00 Detail
04.04.2016 20160404 141600409 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Radlinského 10 C 4,00 4.00 Detail
04.04.2016 20160404 141600410 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Coburgova 60B 118,00 118.00 Detail
04.04.2016 20160404 141600411 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Coburgova 60A 130,00 130.00 Detail
04.04.2016 20160404 141600412 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu V jame 27 30,00 30.00 Detail
04.04.2016 20160404 141600413 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Vajanského 3 28,00 28.00 Detail
04.04.2016 20160404 141600414 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Murgašova 13 18,00 18.00 Detail
05.04.2016 20160405 141600428 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu A.Kubinu 30 4,00 4.00 Detail
05.04.2016 20160405 141600429 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Golianova 20 10,00 10.00 Detail
05.04.2016 20160405 141600430 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hlavná 5 468,00 468.00 Detail
05.04.2016 20160405 141600431 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hviezdoslavova 3 143,00 143.00 Detail
05.04.2016 20160405 141600432 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hviezdoslavova 3 37,00 37.00 Detail
05.04.2016 20160405 141600433 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hornopotočná 22 15,00 15.00 Detail
05.04.2016 20160405 141600434 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hviezdoslavova 3 4,00 4.00 Detail
05.04.2016 20160405 141600435 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Limbová 3 29,00 29.00 Detail
05.04.2016 20160405 141600436 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Štefánikova 29 253,00 253.00 Detail
05.04.2016 20160405 141600437 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Trhová 3 182,00 182.00 Detail
05.04.2016 20160405 141600438 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/B 8,00 8.00 Detail
05.04.2016 20160405 141600439 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Športová 10 118,00 118.00 Detail
05.04.2016 20160405 141600440 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Športová 10 118,00 118.00 Detail
05.04.2016 20160405 141600441 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/B 22,00 22.00 Detail
05.04.2016 20160405 141600442 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/B 8,00 8.00 Detail
05.04.2016 20160405 141600443 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/A 10,00 10.00 Detail
05.04.2016 20160405 141600444 Deroja s.r.o. 36287121 chemická analýza vody na kotolní Hlavná 1 obj.č.6/2016/M 72,00 72.00 Detail
06.04.2016 20160406 141600446 ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. 36237922 ochrana objektu K.Čulena 12 za 03/2016 756,82 756.82 Detail
06.04.2016 20160406 141600447 ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. 36237922 výjazd zásahovej skupiny K.Čulena 12 35,86 35.86 Detail
07.04.2016 20160407 141600452 ELGAS, s.r.o. 36314242 mimor.vyúčtov.el.energia výmena elektromeru Františkánska 24 164,85 164.85 Detail
07.04.2016 20160407 141600453 ELGAS, s.r.o. 36314242 mimor.vyúčtov.el.energia výmena elektromeru Františkánska 24 25,19 25.19 Detail
07.04.2016 20160407 141600454 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Na hlinách 7/A 75,36 75.36 Detail
07.04.2016 20160407 141600455 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Hviezdoslavova 3 24,68 24.68 Detail
07.04.2016 20160407 141600456 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Športová 10 150,00 150.00 Detail
07.04.2016 20160407 141600457 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Ľ.Podjavorinskej 22 188,10 188.10 Detail
07.04.2016 20160407 141600458 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Štefánikova 29 239,83 239.83 Detail
07.04.2016 20160407 141600459 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Františkánska 24 120,00 120.00 Detail
07.04.2016 20160407 141600460 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny K.Čulena 12 99,92 99.92 Detail
07.04.2016 20160407 141600461 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Limbová 11 37,50 37.50 Detail
07.04.2016 20160407 141600448 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla MŠ Murgašova 13 632,20 632.20 Detail
07.04.2016 20160407 141600449 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla MŠ Okružná 27 692,70 692.70 Detail
07.04.2016 20160407 141600450 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla OST ZŠ Mozartova 3 874,82 3874.82 Detail
07.04.2016 20160407 141600451 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla OST Clementisa 3 188,08 3188.08 Detail
08.04.2016 20160408 151600109 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ Malženická 1 1 297,18 1297.18 Detail
08.04.2016 20160408 151600110 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 2 082,98 2082.98 Detail
08.04.2016 20160408 151600111 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 866,56 866.56 Detail
08.04.2016 20160408 151600112 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 4 467,44 4467.44 Detail
08.04.2016 20160408 151600113 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 13 364,00 13364.00 Detail
08.04.2016 20160408 151600114 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 4 713,51 4713.51 Detail
08.04.2016 20160408 151600115 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 2 669,08 2669.08 Detail
08.04.2016 20160408 151600116 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 42,74 42.74 Detail
08.04.2016 20160408 151600117 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 970,52 970.52 Detail
08.04.2016 20160408 151600118 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 189,80 189.80 Detail
08.04.2016 20160408 151600119 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 86,12 86.12 Detail
08.04.2016 20160408 151600120 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 185,36 185.36 Detail
08.04.2016 20160408 151600121 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 63,40 63.40 Detail
08.04.2016 20160408 151600122 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 84,67 84.67 Detail
08.04.2016 20160408 151600123 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 67,04 67.04 Detail
08.04.2016 20160408 151600124 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 55,72 55.72 Detail
08.04.2016 20160408 151600125 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 46,13 46.13 Detail
08.04.2016 20160408 151600126 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 61,74 61.74 Detail
08.04.2016 20160408 151600127 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 54,54 54.54 Detail
08.04.2016 20160408 151600128 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 230,92 230.92 Detail
08.04.2016 20160408 151600129 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 273,89 273.89 Detail
08.04.2016 20160408 151600130 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 4 258,09 4258.09 Detail
08.04.2016 20160408 151600131 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 695,58 695.58 Detail
08.04.2016 20160408 151600132 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 445,28 445.28 Detail
08.04.2016 20160408 151600133 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 389,84 389.84 Detail
08.04.2016 20160408 141600462 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Františkánska 24 432,27 432.27 Detail
11.04.2016 20160411 141600463 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Františkánska 24 5,70 5.70 Detail
11.04.2016 20160411 141600464 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 dodávka elektriny MŠ 1 432,28 1432.28 Detail
12.04.2016 20160412 141600471 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Trhová 3 72,00 72.00 Detail
15.04.2016 20160415 141600472 Július Kosnáč-KOMINÁRSTVO 36087726 kominárske práce Šrobárova 3 6,00 6.00 Detail
18.04.2016 20160418 141600473 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Trhová 3 5,31 5.31 Detail
19.04.2016 20160419 141600482 ELGAS, s.r.o. 36314242 vyúčtovacia faktúra za predaj a distr. elektr.energie za 3/2016, Hlavná 1, 2 136,06 2136.06 Detail
19.04.2016 20160419 141600483 ELGAS, s.r.o. 36314242 vyúčtovacia faktúra za predaj a distr. elektr.energie za 3/2016, J.Slottu 17, 83,88 83.88 Detail
19.04.2016 20160419 141600484 ELGAS, s.r.o. 36314242 vyúčtovacia faktúra za predaj a distr. elktr. energie za 3/2016, Hollého 8, 1 845,39 1845.39 Detail
19.04.2016 20160419 141600497 Deroja s.r.o. 36287121 ošetrenie systému ÚK v kotolni Hlavná 1 Radnica, obj.č. 23 420,00 420.00 Detail
20.04.2016 20160420 141600489 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 paušál 04/2016 OST Clementisa 2 15,25 15.25 Detail
20.04.2016 20160420 141600490 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 kalibrác.detektor.úniku plynu a oxidu uhoľnat.kotol.Hlavná 1-Radnica obj.č.22/2016/M 85,82 85.82 Detail
20.04.2016 20160420 141600491 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 kalibrác.detektor.úniku plynu v kotolni Hlavná 5 obj.č.21/2016/M 42,91 42.91 Detail
20.04.2016 20160420 141600486 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 paušál 04/2016 OST ZŠ Mozartova 10 15,25 15.25 Detail
20.04.2016 20160420 141600487 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 paušál 04/2016 kotolňa Hlavná 1 15,25 15.25 Detail
20.04.2016 20160420 141600488 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 paušál 04/2016 kotolňa Hlavná 5 15,25 15.25 Detail
20.04.2016 20160420 141600492 Mesto Trnava 00313114 poplatok za komunálny odpad Jeruzalemská 10 41,95 41.95 Detail
20.04.2016 20160420 141600493 Mesto Trnava 00313114 poplatok za komunálny odpad Coburgova 60 A,B,C, 1 426,33 1426.33 Detail
20.04.2016 20160420 141600494 Mesto Trnava 00313114 poplatok za komunálny odpad Malženická 1 1 279,50 1279.50 Detail
20.04.2016 20160420 141600495 Mesto Trnava 00313114 poplatok za komunálny odpad Mozartova 10 83,90 83.90 Detail
20.04.2016 20160420 141600496 Mesto Trnava 00313114 poplatok za komunálny odpad Okružná 21 231,31 231.31 Detail
25.04.2016 20160425 141600498 Július Kosnáč-KOMINÁRSTVO 36087726 kontrola a čistenie komínov, dymovodov Hlavná 5 obj.č. 12/2016/M 48,00 48.00 Detail
25.04.2016 20160425 141600499 Július Kosnáč-KOMINÁRSTVO 36087726 kontrola a čistenie komínov, dymovodov Hlavná 1 obj.č. 13/2016/M 63,60 63.60 Detail
27.04.2016 20160427 141600504 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 dodávka elektriny MŠ 1 250,03 1250.03 Detail
29.04.2016 20160429 1211600079 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ-ročné vyúčtovanie 0,14 0.14 Detail
29.04.2016 20160429 1211600080 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ-ročné vyúčtovanie 0,04 0.04 Detail
29.04.2016 20160429 151600134 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 32,48 32.48 Detail
29.04.2016 20160429 151600135 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 307,46 307.46 Detail
29.04.2016 20160429 151600136 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 4,33 4.33 Detail
29.04.2016 20160429 151600137 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 166,73 166.73 Detail
29.04.2016 20160429 151600138 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 116,93 116.93 Detail
29.04.2016 20160429 151600139 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 6,49 6.49 Detail
29.04.2016 20160429 151600140 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 83,45 83.45 Detail
29.04.2016 20160429 151600141 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 72,14 72.14 Detail
29.04.2016 20160429 151600142 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 587,18 587.18 Detail
29.04.2016 20160429 1211600076 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ-ročné vyúčtovanie 0,04 0.04 Detail
29.04.2016 20160429 151600143 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 402,39 402.39 Detail
29.04.2016 20160429 1211600077 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ-ročné vyúčtovanie 0,11 0.11 Detail
29.04.2016 20160429 151600144 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 47,10 47.10 Detail
29.04.2016 20160429 1211600078 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ-ročné vyúčtovanie 0,04 0.04 Detail
29.04.2016 20160429 151600145 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 48,60 48.60 Detail
29.04.2016 20160429 151600146 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 0,19 0.19 Detail
29.04.2016 20160429 151600147 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 0,56 0.56 Detail
29.04.2016 20160429 151600148 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 0,56 0.56 Detail
29.04.2016 20160429 151600149 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 27,50 27.50 Detail
29.04.2016 20160429 151600150 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 18,08 18.08 Detail
29.04.2016 20160429 151600151 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 20,92 20.92 Detail
29.04.2016 20160429 151600152 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 3,01 3.01 Detail
29.04.2016 20160429 141600566 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 popl.za spracov.písomností-upomienky mestské byty 04/2016 70,80 70.80 Detail
29.04.2016 20160429 1211600074 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ-ročné vyúčtovanie -9,79 -9.79 Detail
02.05.2016 20160502 141600517 Mesto Trnava 00313114 poplatok za komunálny odpad Coburgova,Nobelova,Šrubarova 7 299,46 7299.46 Detail
02.05.2016 20160502 141600518 Mesto Trnava 00313114 poplatok za komunálny odpad V.Clementisa 72-83 5 432,64 5432.64 Detail
02.05.2016 20160502 141600519 Mesto Trnava 00313114 poplatok za komunálny odpad Františkánska 24 2 328,28 2328.28 Detail
02.05.2016 20160502 141600520 Mesto Trnava 00313114 poplatok za komunálny odpad Tajovského 20,21 4 111,19 4111.19 Detail
02.05.2016 20160502 141600521 Mesto Trnava 00313114 poplatok za komunálny odpad Limbova11,K.Čulena12,Trhová 2,3 15 172,59 15172.59 Detail
02.05.2016 20160502 141600522 Mesto Trnava 00313114 poplatok za komunálny odpad MŠ-Rozhod. v s.r.o.-Transfery 12 636,62 12636.62 Detail
02.05.2016 20160502 141600523 Mesto Trnava 00313114 poplatok za komunálny odpad MŠ Limbova 3 1 877,30 1877.30 Detail
02.05.2016 20160502 141600512 Dušan Novák - SABA 30098050 paušálna platba opráv STA za 05/2016 Františkánska 3 6,64 6.64 Detail
02.05.2016 20160502 141600513 Dušan Novák - SABA 30098050 paušálna platba opráv STA za 05/2016 Golianova 3 7,97 7.97 Detail
02.05.2016 20160502 141600516 DKFB PLUS, s.r.o. 44626975 strážna služba NP Trhová 2 a podz.garáže Vajanského ul. 04/2016 4 950,72 4950.72 Detail
02.05.2016 20160502 141600524 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 04/2016 OST ZŠ Mozartova 1 450,44 1450.44 Detail
02.05.2016 20160502 141600525 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 04/2016 OST V.Clementisa 577,32 577.32 Detail
02.05.2016 20160502 141600526 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 04/2016 plyn.kotol.Hlavná 5 165,36 165.36 Detail
02.05.2016 20160502 141600527 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 04/2016 plyn.kotol.Radnica 1 94,92 94.92 Detail
02.05.2016 20160502 141600514 ĽUBOMÍR FEJEŠ-FEJEX 22695273 paušálna platba za 05/2016 Trhová 3 0,40 0.40 Detail
02.05.2016 20160502 141600515 ĽUBOMÍR FEJEŠ-FEJEX 22695273 paušálna platba za 05/2016 Nobelova 7 2,39 2.39 Detail
03.05.2016 20160503 141600533 Július Kosnáč-KOMINÁRSTVO 36087726 kontrola a čistenie komína, sopúcha, dymovodov Trojič.nám.7 20,40 20.40 Detail
03.05.2016 20160503 141600528 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 04/2016 Trhová 2 1 250,00 1250.00 Detail
03.05.2016 20160503 141600529 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 04/2016 Čulenova 12 590,00 590.00 Detail
03.05.2016 20160503 141600530 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 04/2016 Hollého 8 590,00 590.00 Detail
03.05.2016 20160503 141600531 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 04/2016 Limbova 3 560,00 560.00 Detail
03.05.2016 20160503 141600532 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 poplatok za školníka 04/2016 Mozartova 10 1 160,00 1160.00 Detail
03.05.2016 20160503 141600567 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 kosenie areálu Františkánska 3, 24 162,16 162.16 Detail
03.05.2016 20160503 141600534 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Trhová 3 1,44 1.44 Detail
03.05.2016 20160503 141600535 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu A.Žarnova 25 35,00 35.00 Detail
03.05.2016 20160503 141600536 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24 35,00 35.00 Detail
03.05.2016 20160503 141600537 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 3 27,00 27.00 Detail
03.05.2016 20160503 141600538 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 3 79,00 79.00 Detail
03.05.2016 20160503 141600539 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/A 28,00 28.00 Detail
03.05.2016 20160503 141600540 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/A 58,00 58.00 Detail
03.05.2016 20160503 141600541 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hlavná 1 1 108,00 1108.00 Detail
03.05.2016 20160503 141600542 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Trojičné nám. 7 66,00 66.00 Detail
03.05.2016 20160503 141600543 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Mozartova 10 22,00 22.00 Detail
03.05.2016 20160503 141600544 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hollého 8 121,00 121.00 Detail
03.05.2016 20160503 141600545 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hollého 8 1 210,00 1210.00 Detail
03.05.2016 20160503 141600546 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Coburgova 60C 168,00 168.00 Detail
03.05.2016 20160503 141600547 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Radlinského 10 4,00 4.00 Detail
03.05.2016 20160503 141600548 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Coburgova 60B 118,00 118.00 Detail
03.05.2016 20160503 141600549 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Coburgova 60A 130,00 130.00 Detail
03.05.2016 20160503 141600550 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu V jame 27 30,00 30.00 Detail
03.05.2016 20160503 141600551 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Vajanského 3 28,00 28.00 Detail
03.05.2016 20160503 141600552 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Murgašova 13 18,00 18.00 Detail
03.05.2016 20160503 141600553 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Okružná 27 54,00 54.00 Detail
03.05.2016 20160503 141600554 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Narcisova 2 19,00 19.00 Detail
03.05.2016 20160503 141600555 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Limbová 4 44,00 44.00 Detail
03.05.2016 20160503 141600556 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hodžova 40 33,00 33.00 Detail
03.05.2016 20160503 141600557 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Narcisová 2 771,00 771.00 Detail
03.05.2016 20160503 141600558 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Čajkovského 28 28,00 28.00 Detail
03.05.2016 20160503 141600559 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Beethovenova 16 34,00 34.00 Detail
03.05.2016 20160503 141600560 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Jiráskova 25 21,00 21.00 Detail
03.05.2016 20160503 141600561 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hollého 8 69,00 69.00 Detail
03.05.2016 20160503 141600562 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hollého 8 132,00 132.00 Detail
03.05.2016 20160503 141600563 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Botanická 12 17,00 17.00 Detail
03.05.2016 20160503 141600564 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu T.Tekela 1 24,00 24.00 Detail
03.05.2016 20160503 141600565 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hlavná 5 468,00 468.00 Detail
04.05.2016 20160504 141600582 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 paušál 05/2016 OST ZŠ Mozartova 10 15,25 15.25 Detail
04.05.2016 20160504 141600583 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 paušál 05/2016 kotolňa Hlavná 1 15,25 15.25 Detail
04.05.2016 20160504 141600584 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 paušál 05/2016 kotolňa Hlavná 5 15,25 15.25 Detail
04.05.2016 20160504 141600585 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 paušál 05/2016 OST Clementisa 2 15,25 15.25 Detail
04.05.2016 20160504 141600586 MAJES výťahy a eskalátory, a.s. 35770732 paušálne opravy výťahov Trhová 2 28,66 28.66 Detail
04.05.2016 20160504 141600587 MAJES výťahy a eskalátory, a.s. 35770732 paušálne opravy výťahov Trhová 3 16,72 16.72 Detail
04.05.2016 20160504 141600568 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu A.Kubinu 30 4,00 4.00 Detail
04.05.2016 20160504 141600569 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Golianova 20 10,00 10.00 Detail
04.05.2016 20160504 141600570 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hviezdoslavova 3 143,00 143.00 Detail
04.05.2016 20160504 141600571 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hviezdoslavova 3 37,00 37.00 Detail
04.05.2016 20160504 141600572 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hornopotočná 22 15,00 15.00 Detail
04.05.2016 20160504 141600573 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hviezdoslavova 3 4,00 4.00 Detail
04.05.2016 20160504 141600574 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Limbová 3 29,00 29.00 Detail
04.05.2016 20160504 141600575 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Štefánikova 29 253,00 253.00 Detail
04.05.2016 20160504 141600576 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Trhová 3 182,00 182.00 Detail
04.05.2016 20160504 141600577 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/B 8,00 8.00 Detail
04.05.2016 20160504 141600578 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Športová 10 118,00 118.00 Detail
04.05.2016 20160504 141600579 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Športová 10 118,00 118.00 Detail
04.05.2016 20160504 141600580 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/B 22,00 22.00 Detail
04.05.2016 20160504 141600581 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/A 10,00 10.00 Detail
05.05.2016 20160505 141600603 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 predaj materiálu na VS V.Clementisa 3 488,16 488.16 Detail
05.05.2016 20160505 141600589 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Hviezdoslavova 3 24,68 24.68 Detail
05.05.2016 20160505 141600590 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Limbová 11 37,50 37.50 Detail
05.05.2016 20160505 141600591 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Športová 10 150,00 150.00 Detail
05.05.2016 20160505 141600592 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Ľ.Podjavorinskej 22 188,10 188.10 Detail
05.05.2016 20160505 141600593 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Františkánska 24 120,00 120.00