Prepnúť zobrazované dáta:

Faktúry

Posledná aktualizácia: 04.01.2021 13:36:58

Dátum doručenia Dátum doručenia Interné číslo faktúry Dodávateľ Predmet faktúry Cena s DPH v € Cena s DPH v € Detail
Názov IČO
02.05.2016 20160502 141600517 Mesto Trnava 00313114 poplatok za komunálny odpad Coburgova,Nobelova,Šrubarova 7 299,46 7299.46 Detail
02.05.2016 20160502 141600518 Mesto Trnava 00313114 poplatok za komunálny odpad V.Clementisa 72-83 5 432,64 5432.64 Detail
02.05.2016 20160502 141600519 Mesto Trnava 00313114 poplatok za komunálny odpad Františkánska 24 2 328,28 2328.28 Detail
02.05.2016 20160502 141600520 Mesto Trnava 00313114 poplatok za komunálny odpad Tajovského 20,21 4 111,19 4111.19 Detail
02.05.2016 20160502 141600521 Mesto Trnava 00313114 poplatok za komunálny odpad Limbova11,K.Čulena12,Trhová 2,3 15 172,59 15172.59 Detail
02.05.2016 20160502 141600522 Mesto Trnava 00313114 poplatok za komunálny odpad MŠ-Rozhod. v s.r.o.-Transfery 12 636,62 12636.62 Detail
02.05.2016 20160502 141600523 Mesto Trnava 00313114 poplatok za komunálny odpad MŠ Limbova 3 1 877,30 1877.30 Detail
02.05.2016 20160502 141600512 Dušan Novák - SABA 30098050 paušálna platba opráv STA za 05/2016 Františkánska 3 6,64 6.64 Detail
02.05.2016 20160502 141600513 Dušan Novák - SABA 30098050 paušálna platba opráv STA za 05/2016 Golianova 3 7,97 7.97 Detail
02.05.2016 20160502 141600516 DKFB PLUS, s.r.o. 44626975 strážna služba NP Trhová 2 a podz.garáže Vajanského ul. 04/2016 4 950,72 4950.72 Detail
02.05.2016 20160502 141600524 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 04/2016 OST ZŠ Mozartova 1 450,44 1450.44 Detail
02.05.2016 20160502 141600525 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 04/2016 OST V.Clementisa 577,32 577.32 Detail
02.05.2016 20160502 141600526 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 04/2016 plyn.kotol.Hlavná 5 165,36 165.36 Detail
02.05.2016 20160502 141600527 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 04/2016 plyn.kotol.Radnica 1 94,92 94.92 Detail
02.05.2016 20160502 141600514 ĽUBOMÍR FEJEŠ-FEJEX 22695273 paušálna platba za 05/2016 Trhová 3 0,40 0.40 Detail
02.05.2016 20160502 141600515 ĽUBOMÍR FEJEŠ-FEJEX 22695273 paušálna platba za 05/2016 Nobelova 7 2,39 2.39 Detail
03.05.2016 20160503 141600533 Július Kosnáč-KOMINÁRSTVO 36087726 kontrola a čistenie komína, sopúcha, dymovodov Trojič.nám.7 20,40 20.40 Detail
03.05.2016 20160503 141600528 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 04/2016 Trhová 2 1 250,00 1250.00 Detail
03.05.2016 20160503 141600529 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 04/2016 Čulenova 12 590,00 590.00 Detail
03.05.2016 20160503 141600530 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 04/2016 Hollého 8 590,00 590.00 Detail
03.05.2016 20160503 141600531 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 04/2016 Limbova 3 560,00 560.00 Detail
03.05.2016 20160503 141600532 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 poplatok za školníka 04/2016 Mozartova 10 1 160,00 1160.00 Detail
03.05.2016 20160503 141600567 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 kosenie areálu Františkánska 3, 24 162,16 162.16 Detail
03.05.2016 20160503 141600534 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Trhová 3 1,44 1.44 Detail
03.05.2016 20160503 141600535 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu A.Žarnova 25 35,00 35.00 Detail
03.05.2016 20160503 141600536 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24 35,00 35.00 Detail
03.05.2016 20160503 141600537 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 3 27,00 27.00 Detail
03.05.2016 20160503 141600538 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 3 79,00 79.00 Detail
03.05.2016 20160503 141600539 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/A 28,00 28.00 Detail
03.05.2016 20160503 141600540 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/A 58,00 58.00 Detail
03.05.2016 20160503 141600541 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hlavná 1 1 108,00 1108.00 Detail
03.05.2016 20160503 141600542 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Trojičné nám. 7 66,00 66.00 Detail
03.05.2016 20160503 141600543 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Mozartova 10 22,00 22.00 Detail
03.05.2016 20160503 141600544 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hollého 8 121,00 121.00 Detail
03.05.2016 20160503 141600545 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hollého 8 1 210,00 1210.00 Detail
03.05.2016 20160503 141600546 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Coburgova 60C 168,00 168.00 Detail
03.05.2016 20160503 141600547 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Radlinského 10 4,00 4.00 Detail
03.05.2016 20160503 141600548 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Coburgova 60B 118,00 118.00 Detail
03.05.2016 20160503 141600549 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Coburgova 60A 130,00 130.00 Detail
03.05.2016 20160503 141600550 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu V jame 27 30,00 30.00 Detail
03.05.2016 20160503 141600551 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Vajanského 3 28,00 28.00 Detail
03.05.2016 20160503 141600552 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Murgašova 13 18,00 18.00 Detail
03.05.2016 20160503 141600553 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Okružná 27 54,00 54.00 Detail
03.05.2016 20160503 141600554 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Narcisova 2 19,00 19.00 Detail
03.05.2016 20160503 141600555 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Limbová 4 44,00 44.00 Detail
03.05.2016 20160503 141600556 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hodžova 40 33,00 33.00 Detail
03.05.2016 20160503 141600557 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Narcisová 2 771,00 771.00 Detail
03.05.2016 20160503 141600558 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Čajkovského 28 28,00 28.00 Detail
03.05.2016 20160503 141600559 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Beethovenova 16 34,00 34.00 Detail
03.05.2016 20160503 141600560 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Jiráskova 25 21,00 21.00 Detail
03.05.2016 20160503 141600561 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hollého 8 69,00 69.00 Detail
03.05.2016 20160503 141600562 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hollého 8 132,00 132.00 Detail
03.05.2016 20160503 141600563 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Botanická 12 17,00 17.00 Detail
03.05.2016 20160503 141600564 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu T.Tekela 1 24,00 24.00 Detail
03.05.2016 20160503 141600565 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hlavná 5 468,00 468.00 Detail
04.05.2016 20160504 141600582 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 paušál 05/2016 OST ZŠ Mozartova 10 15,25 15.25 Detail
04.05.2016 20160504 141600583 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 paušál 05/2016 kotolňa Hlavná 1 15,25 15.25 Detail
04.05.2016 20160504 141600584 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 paušál 05/2016 kotolňa Hlavná 5 15,25 15.25 Detail
04.05.2016 20160504 141600585 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 paušál 05/2016 OST Clementisa 2 15,25 15.25 Detail
04.05.2016 20160504 141600586 MAJES výťahy a eskalátory, a.s. 35770732 paušálne opravy výťahov Trhová 2 28,66 28.66 Detail
04.05.2016 20160504 141600587 MAJES výťahy a eskalátory, a.s. 35770732 paušálne opravy výťahov Trhová 3 16,72 16.72 Detail
04.05.2016 20160504 141600568 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu A.Kubinu 30 4,00 4.00 Detail
04.05.2016 20160504 141600569 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Golianova 20 10,00 10.00 Detail
04.05.2016 20160504 141600570 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hviezdoslavova 3 143,00 143.00 Detail
04.05.2016 20160504 141600571 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hviezdoslavova 3 37,00 37.00 Detail
04.05.2016 20160504 141600572 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hornopotočná 22 15,00 15.00 Detail
04.05.2016 20160504 141600573 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hviezdoslavova 3 4,00 4.00 Detail
04.05.2016 20160504 141600574 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Limbová 3 29,00 29.00 Detail
04.05.2016 20160504 141600575 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Štefánikova 29 253,00 253.00 Detail
04.05.2016 20160504 141600576 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Trhová 3 182,00 182.00 Detail
04.05.2016 20160504 141600577 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/B 8,00 8.00 Detail
04.05.2016 20160504 141600578 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Športová 10 118,00 118.00 Detail
04.05.2016 20160504 141600579 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Športová 10 118,00 118.00 Detail
04.05.2016 20160504 141600580 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/B 22,00 22.00 Detail
04.05.2016 20160504 141600581 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/A 10,00 10.00 Detail
05.05.2016 20160505 141600603 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 predaj materiálu na VS V.Clementisa 3 488,16 488.16 Detail
05.05.2016 20160505 141600589 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Hviezdoslavova 3 24,68 24.68 Detail
05.05.2016 20160505 141600590 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Limbová 11 37,50 37.50 Detail
05.05.2016 20160505 141600591 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Športová 10 150,00 150.00 Detail
05.05.2016 20160505 141600592 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Ľ.Podjavorinskej 22 188,10 188.10 Detail
05.05.2016 20160505 141600593 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Františkánska 24 120,00 120.00 Detail
05.05.2016 20160505 141600594 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny K.Čulena 12 99,92 99.92 Detail
05.05.2016 20160505 141600595 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Na hlinách 7/A 75,36 75.36 Detail
09.05.2016 20160509 151600153 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 1 232,51 1232.51 Detail
09.05.2016 20160509 151600154 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 1 956,49 1956.49 Detail
09.05.2016 20160509 151600155 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 808,64 808.64 Detail
09.05.2016 20160509 151600156 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 4 199,21 4199.21 Detail
09.05.2016 20160509 151600157 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 12 424,22 12424.22 Detail
09.05.2016 20160509 151600158 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 4 356,46 4356.46 Detail
09.05.2016 20160509 151600159 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 2 442,28 2442.28 Detail
09.05.2016 20160509 151600160 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 38,70 38.70 Detail
09.05.2016 20160509 151600161 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 882,91 882.91 Detail
09.05.2016 20160509 151600162 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 166,93 166.93 Detail
09.05.2016 20160509 151600163 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 79,94 79.94 Detail
09.05.2016 20160509 151600164 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 172,32 172.32 Detail
09.05.2016 20160509 151600165 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 55,15 55.15 Detail
09.05.2016 20160509 151600166 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 76,05 76.05 Detail
09.05.2016 20160509 151600167 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 56,20 56.20 Detail
09.05.2016 20160509 151600168 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 50,37 50.37 Detail
09.05.2016 20160509 151600169 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 41,30 41.30 Detail
09.05.2016 20160509 151600170 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 57,31 57.31 Detail
09.05.2016 20160509 151600171 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 52,20 52.20 Detail
09.05.2016 20160509 151600172 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 215,19 215.19 Detail
09.05.2016 20160509 151600173 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 246,56 246.56 Detail
09.05.2016 20160509 151600174 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 3 980,89 3980.89 Detail
09.05.2016 20160509 151600175 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 651,34 651.34 Detail
09.05.2016 20160509 151600176 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 432,83 432.83 Detail
09.05.2016 20160509 151600177 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 357,47 357.47 Detail
09.05.2016 20160509 141600602 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 finančné vysporiadanie faktúr za opakované plnenie MŠ 1 357,09 1357.09 Detail
09.05.2016 20160509 141600600 ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. 36237922 ochrana objektu K.Čulena 12 za 04/2016 756,82 756.82 Detail
09.05.2016 20160509 141600601 ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. 36237922 výjazd zásahovej skupiny K.Čulena 12 23,90 23.90 Detail
09.05.2016 20160509 141600596 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla MŠ Murgašova 13 582,61 582.61 Detail
09.05.2016 20160509 141600597 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla MŠ Okružná 27 644,16 644.16 Detail
09.05.2016 20160509 141600598 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla OST ZŠ Mozartova 3 517,57 3517.57 Detail
09.05.2016 20160509 141600599 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla OST Clementisa 2 947,46 2947.46 Detail
13.05.2016 20160513 141600604 TUROŇ spol. s r.o. 44708262 likvidácia odpadovej vody Malženická cesta 1 1 040,02 1040.02 Detail
16.05.2016 20160516 141600608 TUROŇ spol. s r.o. 44708262 likvidácia odpadovej vody Malženická cesta 1 520,01 520.01 Detail
17.05.2016 20160517 141600609 ELGAS, s.r.o. 36314242 vyučt. fa za predaj a distrib.elektriny Hollého 8,Trhová 2,Vajanského 9 1 700,69 1700.69 Detail
17.05.2016 20160517 141600610 ELGAS, s.r.o. 36314242 vyúčt. fa za predaj a distrib.elektriny Hlavná 1, Trhová 3,Limbová 3 1 598,58 1598.58 Detail
19.05.2016 20160519 141600612 ESM-YZAMER, s. r. o. 36226904 rozpočítanie nákladov na teplo za rok 2015 Coburgova 60/A,B,C, 226,92 226.92 Detail
19.05.2016 20160519 141600613 ESM-YZAMER, s. r. o. 36226904 rozpočítanie nákladov na teplo za rok 2015 Limbová 11 31,68 31.68 Detail
19.05.2016 20160519 141600614 ESM-YZAMER, s. r. o. 36226904 rozpočítanie nákladov na teplo za rok 2015 V jame 20-25 28,80 28.80 Detail
20.05.2016 20160520 141600615 ELGAS, s.r.o. 36314242 vyúčt.faktúra za predaj a distrib.elektr.energie v ob. 1.4.-30.2016, j.Slottu 17. Hviezdoslavova 3, 81,59 81.59 Detail
25.05.2016 20160525 141600616 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 paušál za byty a NP vo vlastníctve Mesta 2. štvrťrok 2016 342,00 342.00 Detail
30.05.2016 20160530 141600617 Regena ES s.r.o. Strážske 36766879 tepelná služba za rok 2015 V.Clementisa 72-76 311,05 311.05 Detail
30.05.2016 20160530 141600618 Regena ES s.r.o. Strážske 36766879 tepelná služba za rok 2015 V.Clementisa 77,78 113,13 113.13 Detail
30.05.2016 20160530 141600619 Regena ES s.r.o. Strážske 36766879 tepelná služba za rok 2015 V.Clementisa 79-83 294,45 294.45 Detail
30.05.2016 20160530 141600620 Regena ES s.r.o. Strážske 36766879 tepelná služba za rok 2015 Nobelova 7 44,14 44.14 Detail
30.05.2016 20160530 141600621 Regena ES s.r.o. Strážske 36766879 tepelná služba za rok 2015 Tajovského 20,21 452,24 452.24 Detail
31.05.2016 20160531 151600178 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 32,48 32.48 Detail
31.05.2016 20160531 151600179 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 307,46 307.46 Detail
31.05.2016 20160531 151600180 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 4,33 4.33 Detail
31.05.2016 20160531 151600181 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 166,73 166.73 Detail
31.05.2016 20160531 151600182 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 116,93 116.93 Detail
31.05.2016 20160531 151600183 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 6,49 6.49 Detail
31.05.2016 20160531 151600184 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 83,45 83.45 Detail
31.05.2016 20160531 151600185 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 72,14 72.14 Detail
31.05.2016 20160531 151600186 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 587,18 587.18 Detail
31.05.2016 20160531 151600187 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 402,39 402.39 Detail
31.05.2016 20160531 151600188 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 47,10 47.10 Detail
31.05.2016 20160531 151600189 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 48,60 48.60 Detail
31.05.2016 20160531 151600190 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 0,19 0.19 Detail
31.05.2016 20160531 151600191 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 0,56 0.56 Detail
31.05.2016 20160531 151600192 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 0,56 0.56 Detail
31.05.2016 20160531 151600193 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 27,50 27.50 Detail
31.05.2016 20160531 151600194 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 18,08 18.08 Detail
31.05.2016 20160531 151600195 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 20,92 20.92 Detail
31.05.2016 20160531 151600196 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 3,01 3.01 Detail
31.05.2016 20160531 141600622 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 05/2016 Trhová 2 1 250,00 1250.00 Detail
31.05.2016 20160531 141600623 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 05/2016 Čulenova 12 590,00 590.00 Detail
31.05.2016 20160531 141600624 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 05/2016 Hollého 8 590,00 590.00 Detail
31.05.2016 20160531 141600625 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 05/2016 Limbova 3 560,00 560.00 Detail
31.05.2016 20160531 141600626 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 poplatok za školníka 05/2016 Mozartova 10 1 160,00 1160.00 Detail
31.05.2016 20160531 141600686 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 05/2016 OST ZŠ Mozartova 1 450,44 1450.44 Detail
31.05.2016 20160531 141600687 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 05/2016 OST V.Clementisa 577,32 577.32 Detail
31.05.2016 20160531 141600688 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 05/2016 plyn.kotol.Hlavná 5 165,36 165.36 Detail
31.05.2016 20160531 141600689 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 05/2016 plyn.kotol.Radnica 1 94,92 94.92 Detail
31.05.2016 20160531 141600627 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/A -27,16 -27.16 Detail
31.05.2016 20160531 141600628 TECHEM spol. s r.o. 31355625 rozúčtovanienákladov na teplo za rok 2015 V jame 20-25 34,80 34.80 Detail
01.06.2016 20160601 141600629 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 paušál 05/2016 OST ZŠ Mozartova 10 15,25 15.25 Detail
01.06.2016 20160601 141600630 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 paušál 06/2016 kotolňa Hlavná 1 15,25 15.25 Detail
01.06.2016 20160601 141600631 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 paušál 06/2016 kotolňa Hlavná 5 15,25 15.25 Detail
01.06.2016 20160601 141600632 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 paušál 06/2016 OST Clementisa 2 15,25 15.25 Detail
01.06.2016 20160601 141600633 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 dodávka elektriny MŠ Okružná 27, Beethovenova 16 1 250,03 1250.03 Detail
02.06.2016 20160602 141600677 Dušan Novák - SABA 30098050 paúšálna platba opráv STA za 6/2016 Františkánska 3 6,64 6.64 Detail
02.06.2016 20160602 141600678 Dušan Novák - SABA 30098050 paúšálna platba opráv STA za 6/2016 Golianova 3 7,97 7.97 Detail
02.06.2016 20160602 141600681 DKFB PLUS, s.r.o. 44626975 strážna služba NP Trhová 2 a podz.garáže Vajanského ul. 05/2016 5 097,60 5097.60 Detail
02.06.2016 20160602 141600682 MAJES výťahy a eskalátory, a.s. 35770732 paušálne opravy výťahov Trhová 2 28,66 28.66 Detail
02.06.2016 20160602 141600683 MAJES výťahy a eskalátory, a.s. 35770732 paušálne opravy výťahov Trhová 3 16,72 16.72 Detail
02.06.2016 20160602 141600679 ĽUBOMÍR FEJEŠ-FEJEX 22695273 paušálna platba za 06/2016 Nobelova 7 2,39 2.39 Detail
02.06.2016 20160602 141600680 ĽUBOMÍR FEJEŠ-FEJEX 22695273 paušálna platba za 06/2016 Trhová 3 0,40 0.40 Detail
02.06.2016 20160602 141600634 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu za 6/2016 A.Žarnova 25, 35,00 35.00 Detail
02.06.2016 20160602 141600635 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu za 6/2016 Františkánska 24/B, 35,00 35.00 Detail
02.06.2016 20160602 141600636 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu za 6/2016 Františkánska 3, 27,00 27.00 Detail
02.06.2016 20160602 141600637 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu za 6/2016 Františkánska 3, 79,00 79.00 Detail
02.06.2016 20160602 141600638 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu za 6/2016 Františkánska 24/A, 28,00 28.00 Detail
02.06.2016 20160602 141600639 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu za 6/2016 Františkánska 24/A, 58,00 58.00 Detail
02.06.2016 20160602 141600640 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu za 6/2016 Hlavná 1, 1 108,00 1108.00 Detail
02.06.2016 20160602 141600641 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu za 6/2016 Trojičné námestie 7, 66,00 66.00 Detail
02.06.2016 20160602 141600642 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu za 6/2016 Mozartova 10, 22,00 22.00 Detail
02.06.2016 20160602 141600643 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu za 6/2016 Hollého 8 121,00 121.00 Detail
02.06.2016 20160602 141600644 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu za 6/2016 Hollého 8 1 210,00 1210.00 Detail
02.06.2016 20160602 141600645 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu za 6/2016 Coburgova 60C 168,00 168.00 Detail
02.06.2016 20160602 141600646 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu za 6/2016 Radlinského 10 4,00 4.00 Detail
02.06.2016 20160602 141600647 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu za 6/2016 Coburgova 60B 118,00 118.00 Detail
02.06.2016 20160602 141600648 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu za 6/2016 V jame 27 30,00 30.00 Detail
02.06.2016 20160602 141600649 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu za 6/2016 Vajanského 3 28,00 28.00 Detail
02.06.2016 20160602 141600650 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu za 6/2016 Murgašova 13 18,00 18.00 Detail
02.06.2016 20160602 141600651 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu za 6/2016 Okružná 27 54,00 54.00 Detail
02.06.2016 20160602 141600652 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu za 6/2016 Narcisová 2 19,00 19.00 Detail
02.06.2016 20160602 141600653 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu za 6/2016 Limbová 4 44,00 44.00 Detail
02.06.2016 20160602 141600654 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu za 6/2016 Hodžova 40 33,00 33.00 Detail
02.06.2016 20160602 141600655 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu za 6/2016 Narcisova 2 771,00 771.00 Detail
02.06.2016 20160602 141600656 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu za 6/2016 Čajkovského 28 28,00 28.00 Detail
02.06.2016 20160602 141600657 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu za 6/2016 Beethovenova 16 34,00 34.00 Detail
02.06.2016 20160602 141600658 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu za 6/2016 Jiráskova 25 21,00 21.00 Detail
02.06.2016 20160602 141600659 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu za 6/2016 Hollého 8 69,00 69.00 Detail
02.06.2016 20160602 141600660 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu za 6/2016 Hollého 8 132,00 132.00 Detail
02.06.2016 20160602 141600661 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu za 6/2016 Botanická 12 17,00 17.00 Detail
02.06.2016 20160602 141600662 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu za 6/2016 T.Tekela 1 24,00 24.00 Detail
02.06.2016 20160602 141600663 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu za 6/2016 Hlavná 5 468,00 468.00 Detail
02.06.2016 20160602 141600664 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu za 6/2016 Hviezdoslavova 3 143,00 143.00 Detail
02.06.2016 20160602 141600665 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu za 6/2016 Hviezdoslavova 3 37,00 37.00 Detail
02.06.2016 20160602 141600666 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu za 6/2016 Hornopotočná 22 15,00 15.00 Detail
02.06.2016 20160602 141600667 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu za 6/2016 Hviezdoslavova 3 4,00 4.00 Detail
02.06.2016 20160602 141600668 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu za 6/2016 Limbová 3 29,00 29.00 Detail
02.06.2016 20160602 141600669 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu za 6/2016 A.Kubinu 30, 4,00 4.00 Detail
02.06.2016 20160602 141600670 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu za 6/2016 Štefánikova 29, 253,00 253.00 Detail
02.06.2016 20160602 141600671 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu za 6/2016 Trhová 3, 182,00 182.00 Detail
02.06.2016 20160602 141600672 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu za 6/2016 Františkánska 24/B, 8,00 8.00 Detail
02.06.2016 20160602 141600673 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu za 6/2016 Športová 10, 118,00 118.00 Detail
02.06.2016 20160602 141600674 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu za 6/2016 Športová 10, 118,00 118.00 Detail
02.06.2016 20160602 141600675 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu za 6/2016 Františkánska 24/B, 22,00 22.00 Detail
02.06.2016 20160602 141600676 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu za 6/2016 gen. Goliána 20, 10,00 10.00 Detail
03.06.2016 20160603 141600684 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Na hlinách 7/A 75,36 75.36 Detail
03.06.2016 20160603 141600685 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Na Hviezdoslavova 3 24,68 24.68 Detail
06.06.2016 20160606 141600691 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Limbová 11 37,50 37.50 Detail
06.06.2016 20160606 141600692 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Ľ.Podjavorinskej 22 188,10 188.10 Detail
06.06.2016 20160606 141600693 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Športová 10 150,00 150.00 Detail
06.06.2016 20160606 141600694 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Františkánska 24 120,00 120.00 Detail
06.06.2016 20160606 141600695 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny K.Čulena 12 99,92 99.92 Detail
06.06.2016 20160606 141600690 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Coburgova 60A 130,00 130.00 Detail
07.06.2016 20160607 141600696 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla MŠ Murgašova 13 535,60 535.60 Detail
07.06.2016 20160607 141600697 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla MŠ Okružná 27 594,67 594.67 Detail
07.06.2016 20160607 141600698 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla OST ZŠ Mozartova 3 287,89 3287.89 Detail
07.06.2016 20160607 141600699 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla OST Clementisa 2 846,09 2846.09 Detail
08.06.2016 20160608 151600197 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 1 122,10 1122.10 Detail
08.06.2016 20160608 151600198 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 1 845,36 1845.36 Detail
08.06.2016 20160608 151600199 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 765,64 765.64 Detail
08.06.2016 20160608 151600200 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 4 089,99 4089.99 Detail
08.06.2016 20160608 151600201 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 11 695,96 11695.96 Detail
08.06.2016 20160608 151600202 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 4 001,28 4001.28 Detail
08.06.2016 20160608 151600203 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 2 251,77 2251.77 Detail
08.06.2016 20160608 151600204 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 37,09 37.09 Detail
08.06.2016 20160608 151600205 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 819,24 819.24 Detail
08.06.2016 20160608 151600206 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 157,35 157.35 Detail
08.06.2016 20160608 151600207 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 72,93 72.93 Detail
08.06.2016 20160608 151600208 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 160,16 160.16 Detail
08.06.2016 20160608 151600209 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 52,30 52.30 Detail
08.06.2016 20160608 151600210 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 74,18 74.18 Detail
08.06.2016 20160608 151600211 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 56,16 56.16 Detail
08.06.2016 20160608 151600212 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 48,95 48.95 Detail
08.06.2016 20160608 151600213 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 37,28 37.28 Detail
08.06.2016 20160608 151600214 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 53,47 53.47 Detail
08.06.2016 20160608 151600215 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 51,70 51.70 Detail
08.06.2016 20160608 151600216 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 206,11 206.11 Detail
08.06.2016 20160608 151600217 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 230,11 230.11 Detail
08.06.2016 20160608 151600218 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 3 749,66 3749.66 Detail
08.06.2016 20160608 151600219 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 615,05 615.05 Detail
08.06.2016 20160608 151600220 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 411,66 411.66 Detail
08.06.2016 20160608 151600221 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 331,75 331.75 Detail
08.06.2016 20160608 141600702 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 finančné vysporiadanie faktúr za opakované plnenie MŠ 1 440,58 1440.58 Detail
08.06.2016 20160608 141600700 ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. 36237922 ochrana objektu K.Čulena 12 za 05/2016 756,82 756.82 Detail
08.06.2016 20160608 141600701 ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. 36237922 výjazd zásahovej skupiny K.Čulena 12 11,95 11.95 Detail
13.06.2016 20160613 141600706 TUROŇ spol. s r.o. 44708262 čerpanie,odvoz a likvidácia odpadovej vody Malženická 1 1 040,02 1040.02 Detail
13.06.2016 20160613 141600703 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 dodávka elektriny MŠ 1 250,03 1250.03 Detail
14.06.2016 20160614 141600707 Július Kosnáč-KOMINÁRSTVO 36087726 vymetanie a kontrola komínov Coburgova 78 24,00 24.00 Detail
14.06.2016 20160614 141600708 Július Kosnáč-KOMINÁRSTVO 36087726 vymetanie a kontrola komínov Coburgova 60-70 108,00 108.00 Detail
14.06.2016 20160614 141600709 ELGAS, s.r.o. 36314242 vyúčt. fa za predaj a distrib.elektriny Hlavná 1, Trhová 3,Limbová 3 1 406,00 1406.00 Detail
14.06.2016 20160614 141600710 ELGAS, s.r.o. 36314242 vyučt. fa za predaj a distrib.elektriny Hollého 8,Trhová 2,Vajanského 9 1 721,78 1721.78 Detail
14.06.2016 20160614 141600711 ELGAS, s.r.o. 36314242 vyučt. fa za predaj a distrib.elektriny J.Slottu 17, Hviezdoslavova 3 87,16 87.16 Detail
14.06.2016 20160614 141600712 ESM-YZAMER, s. r. o. 36226904 rozpočítanie nákladov na teplo za rok 2015 V jame 20-25 10,20 10.20 Detail
16.06.2016 20160616 141600713 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 finančné vysporiadanie faktúr za opakované plnenie Jiráskova 25,Limbová 4 658,08 658.08 Detail
22.06.2016 20160622 141600716 ELGAS, s.r.o. 36314242 mimor.vyúčtov.el.enegie-výmena elektromeru MsÚ Coburgova 60-70 91,05 91.05 Detail
27.06.2016 20160627 141600717 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/A 10,00 10.00 Detail
30.06.2016 20160630 141600718 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 06/2016 OST ZŠ Mozartova 1 450,44 1450.44 Detail
30.06.2016 20160630 141600719 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 06/2016 OST V.Clementisa 577,32 577.32 Detail
30.06.2016 20160630 141600720 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 06/2016 plyn.kotol.Hlavná 5 165,36 165.36 Detail
30.06.2016 20160630 141600721 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 06/2016 plyn.kotol.Radnica 1 94,92 94.92 Detail
30.06.2016 20160630 141600722 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 kosenie areálu Františkánska 3, 24 97,86 97.86 Detail
30.06.2016 20160630 151600222 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 32,48 32.48 Detail
30.06.2016 20160630 151600223 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 307,46 307.46 Detail
30.06.2016 20160630 151600224 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 4,33 4.33 Detail
30.06.2016 20160630 151600225 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 166,73 166.73 Detail
30.06.2016 20160630 151600226 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 116,93 116.93 Detail
30.06.2016 20160630 151600227 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 6,49 6.49 Detail
30.06.2016 20160630 151600228 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 73,86 73.86 Detail
30.06.2016 20160630 151600229 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 63,85 63.85 Detail
30.06.2016 20160630 151600230 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 519,68 519.68 Detail
30.06.2016 20160630 151600231 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 356,11 356.11 Detail
30.06.2016 20160630 151600232 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 41,68 41.68 Detail
30.06.2016 20160630 151600233 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 43,02 43.02 Detail
30.06.2016 20160630 151600234 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 0,17 0.17 Detail
30.06.2016 20160630 151600235 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 0,50 0.50 Detail
30.06.2016 20160630 151600236 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 0,50 0.50 Detail
30.06.2016 20160630 151600237 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 24,35 24.35 Detail
30.06.2016 20160630 151600238 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 16,01 16.01 Detail
30.06.2016 20160630 151600239 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 18,50 18.50 Detail
30.06.2016 20160630 151600240 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 2,66 2.66 Detail
30.06.2016 20160630 141600723 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 06/2016 Trhová 2 1 250,00 1250.00 Detail
30.06.2016 20160630 141600724 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 06/2016 Čulenova 12 590,00 590.00 Detail
30.06.2016 20160630 141600725 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 06/2016 Hollého 8 590,00 590.00 Detail
30.06.2016 20160630 141600726 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 06/2016 Limbova 3 560,00 560.00 Detail
30.06.2016 20160630 141600727 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 poplatok za školníka 06/2016 Mozartova 10 1 160,00 1160.00 Detail
01.07.2016 20160701 141600731 Dušan Novák - SABA 30098050 paušálna platba opráv STA za 07/2016 Františkánska 3 6,64 6.64 Detail
01.07.2016 20160701 141600730 SPB Security s.r.o. 44626975 strážna služba NP Trhová 2 a podz.garáže Vajanského ul. 06/2016 4 890,24 4890.24 Detail
01.07.2016 20160701 141600728 MAJES výťahy a eskalátory, a.s. 35770732 paušálne opravy výťahov Trhová 2 28,66 28.66 Detail
01.07.2016 20160701 141600729 MAJES výťahy a eskalátory, a.s. 35770732 paušálne opravy výťahov Trhová 3 16,72 16.72 Detail
06.07.2016 20160706 141600735 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/B 35,00 35.00 Detail
06.07.2016 20160706 141600736 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 3 27,00 27.00 Detail
06.07.2016 20160706 141600737 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 3 79,00 79.00 Detail
06.07.2016 20160706 141600738 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/A 28,00 28.00 Detail
06.07.2016 20160706 141600739 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/A 58,00 58.00 Detail
06.07.2016 20160706 141600740 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hlavná 1 1 108,00 1108.00 Detail
06.07.2016 20160706 141600741 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Trojičné nám. 7 66,00 66.00 Detail
06.07.2016 20160706 141600742 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Mozartova 10 22,00 22.00 Detail
06.07.2016 20160706 141600743 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hollého 8 121,00 121.00 Detail
06.07.2016 20160706 141600744 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hollého 8 1 210,00 1210.00 Detail
06.07.2016 20160706 141600745 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Coburgova 60C 168,00 168.00 Detail
06.07.2016 20160706 141600746 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Radlinského 10 4,00 4.00 Detail
06.07.2016 20160706 141600747 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Coburgova 60B 118,00 118.00 Detail
06.07.2016 20160706 141600748 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Coburgova 60A 130,00 130.00 Detail
06.07.2016 20160706 141600749 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu V jame 27 30,00 30.00 Detail
06.07.2016 20160706 141600750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Vajanského 3 28,00 28.00 Detail
06.07.2016 20160706 141600751 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Murgašova 13 18,00 18.00 Detail
06.07.2016 20160706 141600752 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Okružná 27 54,00 54.00 Detail
06.07.2016 20160706 141600753 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Narcivova 2 19,00 19.00 Detail
06.07.2016 20160706 141600754 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Limbová 4 44,00 44.00 Detail
06.07.2016 20160706 141600755 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hodžova 40 33,00 33.00 Detail
06.07.2016 20160706 141600756 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Narcisová 2 771,00 771.00 Detail
06.07.2016 20160706 141600757 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Čajkovského 28 28,00 28.00 Detail
06.07.2016 20160706 141600758 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Beethovenova 16 34,00 34.00 Detail
06.07.2016 20160706 141600759 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Jiráskova 25 21,00 21.00 Detail
06.07.2016 20160706 141600760 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hollého 8 69,00 69.00 Detail
06.07.2016 20160706 141600761 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hollého 8 132,00 132.00 Detail
06.07.2016 20160706 141600762 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Botanická 12 17,00 17.00 Detail
06.07.2016 20160706 141600763 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu T.Tekela 1 24,00 24.00 Detail
06.07.2016 20160706 141600764 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hlavná 5 468,00 468.00 Detail
06.07.2016 20160706 141600765 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hviezdoslavova 3 143,00 143.00 Detail
06.07.2016 20160706 141600766 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hviezdoslavova 3 37,00 37.00 Detail
06.07.2016 20160706 141600767 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hornopotočná 22 15,00 15.00 Detail
06.07.2016 20160706 141600768 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hviezdoslavova 3 4,00 4.00 Detail
06.07.2016 20160706 141600769 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Limbová 3 29,00 29.00 Detail
06.07.2016 20160706 141600770 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Štefánikova 29 253,00 253.00 Detail
06.07.2016 20160706 141600771 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Trhová 3 182,00 182.00 Detail
06.07.2016 20160706 141600772 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/B 8,00 8.00 Detail
06.07.2016 20160706 141600773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Športová 10 118,00 118.00 Detail
06.07.2016 20160706 141600774 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Športová 10 118,00 118.00 Detail
06.07.2016 20160706 141600775 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/B 22,00 22.00 Detail
06.07.2016 20160706 141600776 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/A 10,00 10.00 Detail
06.07.2016 20160706 141600732 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu A.Kubinu 30 4,00 4.00 Detail
06.07.2016 20160706 141600733 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Golianova 20 10,00 10.00 Detail
06.07.2016 20160706 141600734 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu A.Žarnova 25 35,00 35.00 Detail
08.07.2016 20160708 151600241 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 1 075,01 1075.01 Detail
08.07.2016 20160708 151600242 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 1 789,31 1789.31 Detail
08.07.2016 20160708 151600243 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 738,09 738.09 Detail
08.07.2016 20160708 151600244 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 4 010,49 4010.49 Detail
08.07.2016 20160708 151600245 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 11 274,00 11274.00 Detail
08.07.2016 20160708 151600246 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 3 961,86 3961.86 Detail
08.07.2016 20160708 151600247 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 2 172,89 2172.89 Detail
08.07.2016 20160708 151600248 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 36,17 36.17 Detail
08.07.2016 20160708 151600249 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 799,64 799.64 Detail
08.07.2016 20160708 151600250 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 154,94 154.94 Detail
08.07.2016 20160708 151600251 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 70,22 70.22 Detail
08.07.2016 20160708 151600252 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 153,74 153.74 Detail
08.07.2016 20160708 151600253 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 50,30 50.30 Detail
08.07.2016 20160708 151600254 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 73,52 73.52 Detail
08.07.2016 20160708 151600255 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 56,16 56.16 Detail
08.07.2016 20160708 151600256 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 48,95 48.95 Detail
08.07.2016 20160708 151600257 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 35,74 35.74 Detail
08.07.2016 20160708 151600258 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 51,50 51.50 Detail
08.07.2016 20160708 151600259 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 51,66 51.66 Detail
08.07.2016 20160708 151600260 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 200,88 200.88 Detail
08.07.2016 20160708 151600261 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 222,54 222.54 Detail
08.07.2016 20160708 151600262 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 3 668,18 3668.18 Detail
08.07.2016 20160708 151600263 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 598,50 598.50 Detail
08.07.2016 20160708 151600264 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 391,72 391.72 Detail
08.07.2016 20160708 151600265 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 318,67 318.67 Detail
08.07.2016 20160708 141600784 ĽUBOMÍR FEJEŠ-FEJEX 22695273 paušálna platba za 07/2016 Trhová 3 0,40 0.40 Detail
08.07.2016 20160708 141600785 ĽUBOMÍR FEJEŠ-FEJEX 22695273 paušálna platba za 07/2016 Nobelova 7 2,39 2.39 Detail
08.07.2016 20160708 141600779 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Limbová 11 37,50 37.50 Detail
08.07.2016 20160708 141600780 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny K.Čulena 12 99,92 99.92 Detail
08.07.2016 20160708 141600781 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Štefánikova 29 239,83 239.83 Detail
08.07.2016 20160708 141600782 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Na hlinách 7/A 75,36 75.36 Detail
08.07.2016 20160708 141600783 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Hviezdoslavova 3 24,68 24.68 Detail
08.07.2016 20160708 141600786 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 finančné vysporiadanie faktúr za opakované plnenie V jame 27 1 795,98 1795.98 Detail
08.07.2016 20160708 141600777 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dobropis dodávka plynu Trojičné nám. 7 -66,00 -66.00 Detail
08.07.2016 20160708 141600778 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dobropis dodávka plynu Trojičné nám. 7 253,54 253.54 Detail
11.07.2016 20160711 141600793 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Ľ.Podjavorinskej 22 188,10 188.10 Detail
11.07.2016 20160711 141600794 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Športová 10 150,00 150.00 Detail
11.07.2016 20160711 141600795 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Františkánska 24 120,00 120.00 Detail
11.07.2016 20160711 141600791 ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. 36237922 ochrana objektu K.Čulena 12 za 06/2016 756,82 756.82 Detail
11.07.2016 20160711 141600792 ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. 36237922 výjazd zásahovej skupiny K.Čulena 12 11,95 11.95 Detail
11.07.2016 20160711 141600787 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla MŠ Murgašova 13 510,34 510.34 Detail
11.07.2016 20160711 141600788 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla MŠ Okružná 27 576,24 576.24 Detail
11.07.2016 20160711 141600789 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla OST ZŠ Mozartova 3 196,30 3196.30 Detail
11.07.2016 20160711 141600790 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla OST Clementisa 2 778,00 2778.00 Detail
18.07.2016 20160718 141600808 TUROŇ spol. s r.o. 44708262 čerpanie,odvoz a likvidácia odpadovej vody Malženická 1 520,01 520.01 Detail
18.07.2016 20160718 141600805 ELGAS, s.r.o. 36314242 vyučt. fa za predaj a distrib.elektriny J.Slottu 17, Hviezdoslavova 3 104,39 104.39 Detail
18.07.2016 20160718 141600806 ELGAS, s.r.o. 36314242 vyúčtovacia faktúra za predaj a distr. elktr. energie za 6/2016, Hollého 8 1 499,66 1499.66 Detail
18.07.2016 20160718 141600807 ELGAS, s.r.o. 36314242 vyúčt. fa za predaj a distrib.elektriny Hlavná 1, Trhová 3,Limbová 3 1 891,23 1891.23 Detail
20.07.2016 20160720 141600810 ELGAS, s.r.o. 36314242 mimoriad.vyúčtov.el.enegie-výmena elektromeru MsÚ K.Čulena 12 229,40 229.40 Detail
21.07.2016 20160721 141600811 KLT, spol. s r.o. 36247031 kontrola chladiva BKL-ST na kotolni Hlavná 1-Radnica 115,20 115.20 Detail
22.07.2016 20160722 141600812 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 dodávka elektriny MŠ 918,20 918.20 Detail
25.07.2016 20160725 141600813 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 paušál 07/2016 OST ZŠ Mozartova 10 15,25 15.25 Detail
25.07.2016 20160725 141600814 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 paušál 07/2016 kotolňa radnica Hlavná 1 15,25 15.25 Detail
25.07.2016 20160725 141600815 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 paušál 07/2016 kotolňa Hlavná 5 15,25 15.25 Detail
25.07.2016 20160725 141600816 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 paušál 07/2016 OST Clementisova 2 15,25 15.25 Detail
29.07.2016 20160729 151600266 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 32,48 32.48 Detail
29.07.2016 20160729 151600267 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 307,46 307.46 Detail
29.07.2016 20160729 151600268 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 4,33 4.33 Detail
29.07.2016 20160729 151600269 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 166,73 166.73 Detail
29.07.2016 20160729 151600270 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 116,93 116.93 Detail
29.07.2016 20160729 151600271 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 6,49 6.49 Detail
29.07.2016 20160729 151600272 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 70,02 70.02 Detail
29.07.2016 20160729 151600273 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 60,54 60.54 Detail
29.07.2016 20160729 151600274 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 492,68 492.68 Detail
29.07.2016 20160729 151600275 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 337,62 337.62 Detail
29.07.2016 20160729 151600276 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 39,52 39.52 Detail
29.07.2016 20160729 151600277 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 40,78 40.78 Detail
29.07.2016 20160729 151600278 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 0,16 0.16 Detail
29.07.2016 20160729 151600279 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 0,48 0.48 Detail
29.07.2016 20160729 151600280 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 0,48 0.48 Detail
29.07.2016 20160729 151600281 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 23,08 23.08 Detail
29.07.2016 20160729 151600282 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 15,18 15.18 Detail
29.07.2016 20160729 151600283 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 17,54 17.54 Detail
29.07.2016 20160729 151600284 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 2,53 2.53 Detail
01.08.2016 20160801 141600874 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 06/2016 OST ZŠ Mozartova 1 450,44 1450.44 Detail
01.08.2016 20160801 141600875 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 07/2016 OST V.Clementisa 577,32 577.32 Detail
01.08.2016 20160801 141600876 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 07/2016 plyn.kotol.Hlavná 5 165,36 165.36 Detail
01.08.2016 20160801 141600877 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 07/2016 plyn.kotol.Radnica 1 94,92 94.92 Detail
01.08.2016 20160801 141600878 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 popl.za spracov.písomností-upomienky mestské byty 07/2016 100,80 100.80 Detail
01.08.2016 20160801 141600820 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 07/2016 Trhová 2 1 250,00 1250.00 Detail
01.08.2016 20160801 141600821 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 07/2016 Čulenova 12 590,00 590.00 Detail
01.08.2016 20160801 141600822 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 07/2016 Limbova 3 560,00 560.00 Detail
01.08.2016 20160801 141600823 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 poplatok za školníka 07/2016 Mozartova 10 1 160,00 1160.00 Detail
01.08.2016 20160801 141600827 MAJES výťahy a eskalátory, a.s. 35770732 paušálne opravy výťahov Trhová 2 28,66 28.66 Detail
01.08.2016 20160801 141600828 MAJES výťahy a eskalátory, a.s. 35770732 paušálne opravy výťahov Trhová 3 16,72 16.72 Detail
01.08.2016 20160801 141600824 Profis spol. s r.o. 34103201 kontrola hasiacich prístrojov Hlavná 1 Radnica obj.č.27/2016/M 58,52 58.52 Detail
01.08.2016 20160801 141600825 Profis spol. s r.o. 34103201 kontrola hasiacich prístrojov Hlavná 5 Vináreň obj.č. 26/2016/M 29,88 29.88 Detail
01.08.2016 20160801 141600826 Profis spol. s r.o. 34103201 kontrola hasiacich prístrojov ZŠ Mozartova VS obj. č.25/2016/M 25,44 25.44 Detail
02.08.2016 20160802 141600829 Dušan Novák - SABA 30098050 paušálna platba opráv STA za 08/2016 Františkánska 3 6,64 6.64 Detail
02.08.2016 20160802 141600830 Dušan Novák - SABA 30098050 paúšálna platba opráv STA za 8/2016 Golianova 3 7,97 7.97 Detail
02.08.2016 20160802 141600831 SPB Security s.r.o. 44626975 strážna služba NP Trhová 2 a podz.garáže Vajanského ul. 07/2016 5 218,56 5218.56 Detail
02.08.2016 20160802 141600832 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu A.Kubinu 30 4,00 4.00 Detail
02.08.2016 20160802 141600833 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Golianova 20 10,00 10.00 Detail
02.08.2016 20160802 141600834 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu A.Žarnova 25 35,00 35.00 Detail
02.08.2016 20160802 141600835 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/B 35,00 35.00 Detail
02.08.2016 20160802 141600836 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 3 27,00 27.00 Detail
02.08.2016 20160802 141600837 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 3 79,00 79.00 Detail
02.08.2016 20160802 141600838 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/A 28,00 28.00 Detail
02.08.2016 20160802 141600839 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/A 58,00 58.00 Detail
02.08.2016 20160802 141600840 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hlavná 1 1 108,00 1108.00 Detail
02.08.2016 20160802 141600841 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Mozartova 10 22,00 22.00 Detail
02.08.2016 20160802 141600842 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hollého 8 121,00 121.00 Detail
02.08.2016 20160802 141600843 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hollého 8 1 210,00 1210.00 Detail
02.08.2016 20160802 141600844 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Coburgova 60C 168,00 168.00 Detail
02.08.2016 20160802 141600845 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Radlinského 10 4,00 4.00 Detail
02.08.2016 20160802 141600846 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Coburgova 60 B 118,00 118.00 Detail
02.08.2016 20160802 141600847 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Coburgova 60 A 130,00 130.00 Detail
02.08.2016 20160802 141600848 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu V jame 27 30,00 30.00 Detail
02.08.2016 20160802 141600849 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Vajanského 3 28,00 28.00 Detail
02.08.2016 20160802 141600850 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Murgašova 13 18,00 18.00 Detail
02.08.2016 20160802 141600851 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Okružná 27 54,00 54.00 Detail
02.08.2016 20160802 141600852 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Narcisova 2 19,00 19.00 Detail
02.08.2016 20160802 141600853 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Limbová 4 44,00 44.00 Detail
02.08.2016 20160802 141600854 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hodžova 40 33,00 33.00 Detail
02.08.2016 20160802 141600855 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Narcisova 2 771,00 771.00 Detail
02.08.2016 20160802 141600856 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Čajkovského 28 28,00 28.00 Detail
02.08.2016 20160802 141600857 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Beethovenova 16 34,00 34.00 Detail
02.08.2016 20160802 141600858 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Jiráskova 25 21,00 21.00 Detail
02.08.2016 20160802 141600859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hollého 8 69,00 69.00 Detail
02.08.2016 20160802 141600860 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hollého 8 132,00 132.00 Detail
02.08.2016 20160802 141600861 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Botanická 12 17,00 17.00 Detail
02.08.2016 20160802 141600862 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu T.Tekela 1 24,00 24.00 Detail
02.08.2016 20160802 141600863 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hlavná 5 468,00 468.00 Detail
02.08.2016 20160802 141600864 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hviezdoslavova 3 143,00 143.00 Detail
02.08.2016 20160802 141600865 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hviezdoslavova 3 37,00 37.00 Detail
02.08.2016 20160802 141600866 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hornopotočná 22 15,00 15.00 Detail
02.08.2016 20160802 141600867 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hviezdoslavova 3 4,00 4.00 Detail
02.08.2016 20160802 141600868 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Limbova 3 29,00 29.00 Detail
02.08.2016 20160802 141600869 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Šafárikova 29 253,00 253.00 Detail
02.08.2016 20160802 141600870 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Trhová 3 182,00 182.00 Detail
02.08.2016 20160802 141600871 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Športová 10 118,00 118.00 Detail
02.08.2016 20160802 141600872 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Športová 10 118,00 118.00 Detail
02.08.2016 20160802 141600873 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/B 22,00 22.00 Detail
03.08.2016 20160803 141600879 ĽUBOMÍR FEJEŠ-FEJEX 22695273 paušálna platba za 08/2016 Nobelova 7 2,39 2.39 Detail
03.08.2016 20160803 141600880 ĽUBOMÍR FEJEŠ-FEJEX 22695273 paušálna platba za 08/2016 Trhová 3 0,40 0.40 Detail
04.08.2016 20160804 141600881 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny K.Čulena 12 99,92 99.92 Detail
04.08.2016 20160804 141600882 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Limbová 11 37,50 37.50 Detail
04.08.2016 20160804 141600883 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Športová 10 150,00 150.00 Detail
04.08.2016 20160804 141600884 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Ľ.Podjavorinskej 22 188,10 188.10 Detail
04.08.2016 20160804 141600885 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Hviezdoslavova 3 24,68 24.68 Detail
04.08.2016 20160804 141600886 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Františkánska 24 120,00 120.00 Detail
04.08.2016 20160804 141600887 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Na hlinách 7/A 75,36 75.36 Detail
05.08.2016 20160805 141600893 Profis spol. s r.o. 34103201 kontrola HP, vypracovanie rev.správy V.Clementisa 73 -82 OST obj.28/2016/M 240,78 240.78 Detail
05.08.2016 20160805 141600888 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla MŠ Murgašova 13 508,33 508.33 Detail
05.08.2016 20160805 141600889 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla MŠ Okružná 27 576,24 576.24 Detail
05.08.2016 20160805 141600890 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla OST ZŠ Mozartova 3 188,93 3188.93 Detail
05.08.2016 20160805 141600891 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla OST Clementisa 2 758,55 2758.55 Detail
08.08.2016 20160808 141600898 ELGAS, s.r.o. 36314242 ukončenie odberu pre Mesto Ta MsÚ Trojičné nám.7 0,18 0.18 Detail
08.08.2016 20160808 151600285 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 1 075,01 1075.01 Detail
08.08.2016 20160808 151600286 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 1 788,19 1788.19 Detail
08.08.2016 20160808 151600287 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 727,45 727.45 Detail
08.08.2016 20160808 151600288 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 4 002,09 4002.09 Detail
08.08.2016 20160808 151600289 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 11 268,60 11268.60 Detail
08.08.2016 20160808 151600290 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 3 960,57 3960.57 Detail
08.08.2016 20160808 151600291 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 2 170,48 2170.48 Detail
08.08.2016 20160808 151600292 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 36,17 36.17 Detail
08.08.2016 20160808 151600293 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 799,64 799.64 Detail
08.08.2016 20160808 151600294 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 154,94 154.94 Detail
08.08.2016 20160808 151600295 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 70,22 70.22 Detail
08.08.2016 20160808 151600296 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 153,74 153.74 Detail
08.08.2016 20160808 151600297 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 50,30 50.30 Detail
08.08.2016 20160808 151600298 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 73,52 73.52 Detail
08.08.2016 20160808 151600299 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 56,16 56.16 Detail
08.08.2016 20160808 151600300 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 48,95 48.95 Detail
08.08.2016 20160808 151600301 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 35,74 35.74 Detail
08.08.2016 20160808 151600302 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 51,50 51.50 Detail
08.08.2016 20160808 151600303 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 51,66 51.66 Detail
08.08.2016 20160808 151600304 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 200,88 200.88 Detail
08.08.2016 20160808 151600305 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 222,55 222.55 Detail
08.08.2016 20160808 151600306 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 3 666,81 3666.81 Detail
08.08.2016 20160808 151600307 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 598,27 598.27 Detail
08.08.2016 20160808 151600308 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 391,47 391.47 Detail
08.08.2016 20160808 151600309 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 318,64 318.64 Detail
09.08.2016 20160809 141600899 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 paušál za byty a NP vo vlastníctve Mesta 3. štvrťrok 2016 /oprava sumy 17.8.2016/ 337,68 337.68 Detail
09.08.2016 20160809 141600902 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 predaj materiálu na VS V.Clementisa 2 488,16 488.16 Detail
09.08.2016 20160809 141600903 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 kosenie areálu Františkánska 3, 24 165,60 165.60 Detail
09.08.2016 20160809 141600904 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 čistenie spoločných priestorov - Vajanského garáže 96,00 96.00 Detail
09.08.2016 20160809 141600900 ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. 36237922 ochrana objektu K.Čulena 12 za 07/2016 756,82 756.82 Detail
09.08.2016 20160809 141600901 ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. 36237922 výjazd zásahovej skupiny K.Čulena 12 23,90 23.90 Detail
10.08.2016 20160810 141600905 Profis spol. s r.o. 34103201 kontrola hasiacich prístrojov Hlavná 5 PK obj.č. 26/2016/M Ing.Mihálik 60,72 60.72 Detail
12.08.2016 20160812 141600906 TUROŇ spol. s r.o. 44708262 čerpanie,odvoz a likvidácia odpadovej vody Malženická 1 520,01 520.01 Detail
12.08.2016 20160812 141600907 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 dodávka elektriny MŠ 1 533,70 1533.70 Detail
15.08.2016 20160815 141600908 ELGAS, s.r.o. 36314242 vyúčt. fa za predaj a distrib.elektriny Hlavná 1, Trhová 3,Limbová 3 1 541,40 1541.40 Detail
15.08.2016 20160815 141600909 ELGAS, s.r.o. 36314242 vyučt. fa za predaj a distrib.elektriny Hollého 8,Trhová 2,Vajanského 9 1 475,27 1475.27 Detail
15.08.2016 20160815 141600910 ELGAS, s.r.o. 36314242 vyučt. fa za predaj a distrib.elektriny J.Slottu 17, Hviezdoslavova 3 107,19 107.19 Detail
24.08.2016 20160824 141600917 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Športová 10 114,44 114.44 Detail
25.08.2016 20160825 141600918 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/B 10,00 10.00 Detail
31.08.2016 20160831 151600310 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 32,48 32.48 Detail
31.08.2016 20160831 151600311 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 307,46 307.46 Detail
31.08.2016 20160831 151600312 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 4,33 4.33 Detail
31.08.2016 20160831 151600313 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 166,73 166.73 Detail
31.08.2016 20160831 151600314 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 116,93 116.93 Detail
31.08.2016 20160831 151600315 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 6,49 6.49 Detail
31.08.2016 20160831 151600316 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 62,35 62.35 Detail
31.08.2016 20160831 151600317 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 53,90 53.90 Detail
31.08.2016 20160831 151600318 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 438,70 438.70 Detail
31.08.2016 20160831 151600319 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 300,63 300.63 Detail
31.08.2016 20160831 151600320 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 35,18 35.18 Detail
31.08.2016 20160831 151600321 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 36,31 36.31 Detail
31.08.2016 20160831 151600322 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 0,14 0.14 Detail
31.08.2016 20160831 151600323 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 0,42 0.42 Detail
31.08.2016 20160831 151600324 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 0,42 0.42 Detail
31.08.2016 20160831 151600325 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 20,54 20.54 Detail
31.08.2016 20160831 151600326 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 13,51 13.51 Detail
31.08.2016 20160831 151600327 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 15,62 15.62 Detail
31.08.2016 20160831 151600328 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 2,26 2.26 Detail
31.08.2016 20160831 141600984 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 poplatok za spracovanie písomností-upomienky podľa str. za 08/2016 7,20 7.20 Detail
05.09.2016 20160905 141600923 SPB Security s.r.o. 44626975 strážna služba NP Trhová 2 a podz.garáže Vajanského ul. 08/2016 5 158,08 5158.08 Detail
05.09.2016 20160905 141600919 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 08/2016 Trhová 2 1 250,00 1250.00 Detail
05.09.2016 20160905 141600920 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 08/2016 Čulenova 12 590,00 590.00 Detail
05.09.2016 20160905 141600921 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 08/2016 Limbova 3 560,00 560.00 Detail
05.09.2016 20160905 141600922 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 poplatok za školníka 08/2016 Mozartova 10 1 160,00 1160.00 Detail
05.09.2016 20160905 141600924 MAJES výťahy a eskalátory, a.s. 35770732 paušálne opravy výťahov Trhová 2 28,66 28.66 Detail
05.09.2016 20160905 141600925 MAJES výťahy a eskalátory, a.s. 35770732 paušálne opravy výťahov Trhová 3 16,72 16.72 Detail
05.09.2016 20160905 141600926 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu A.Kubinu 30 4,00 4.00 Detail
05.09.2016 20160905 141600927 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Golianova 20 10,00 10.00 Detail
05.09.2016 20160905 141600928 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hviezdoslavova 3 143,00 143.00 Detail
05.09.2016 20160905 141600929 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hviezdoslavova 3 37,00 37.00 Detail
05.09.2016 20160905 141600930 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hornopotočná 22 15,00 15.00 Detail
05.09.2016 20160905 141600931 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hviezdoslavova 3 4,00 4.00 Detail
05.09.2016 20160905 141600932 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Limbová 3 29,00 29.00 Detail
05.09.2016 20160905 141600933 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Štefánikova 29 253,00 253.00 Detail
05.09.2016 20160905 141600934 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Trhová 3 182,00 182.00 Detail
05.09.2016 20160905 141600935 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Športová 10 118,00 118.00 Detail
05.09.2016 20160905 141600936 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Športová 10 118,00 118.00 Detail
05.09.2016 20160905 141600937 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/B 22,00 22.00 Detail
05.09.2016 20160905 141600938 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/B 10,00 10.00 Detail
06.09.2016 20160906 141600939 Dušan Novák - SABA 30098050 paušálna platba opráv STA za 09/2016 Františkánska 3 6,64 6.64 Detail
06.09.2016 20160906 141600940 Dušan Novák - SABA 30098050 paušálna platba opráv STA za 09/2016 Golianova 3 7,97 7.97 Detail
06.09.2016 20160906 141600941 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Hlavná 1, 99,92 99.92 Detail
06.09.2016 20160906 141600942 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Hviezdoslavova 3, 24,68 24.68 Detail
06.09.2016 20160906 141600943 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Okružná 27, 54,00 54.00 Detail
06.09.2016 20160906 141600944 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu V jame 27, 30,00 30.00 Detail
06.09.2016 20160906 141600945 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Vajanského 3, 28,00 28.00 Detail
06.09.2016 20160906 141600946 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hodžova 40, 33,00 33.00 Detail
06.09.2016 20160906 141600947 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Limbová 4, 44,00 44.00 Detail
06.09.2016 20160906 141600948 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Narcisová 2, 19,00 19.00 Detail
06.09.2016 20160906 141600949 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Čajkovského 28, 28,00 28.00 Detail
06.09.2016 20160906 141600950 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Narcisová 2, 771,00 771.00 Detail
06.09.2016 20160906 141600951 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hollého 8/382, 69,00 69.00 Detail
06.09.2016 20160906 141600952 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Jiráskova 25, 21,00 21.00 Detail
06.09.2016 20160906 141600953 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Beethovenova 16, 34,00 34.00 Detail
06.09.2016 20160906 141600954 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu T.Tekela 1, 24,00 24.00 Detail
06.09.2016 20160906 141600955 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Botanická 12, 17,00 17.00 Detail
06.09.2016 20160906 141600956 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hollého 8/382, 132,00 132.00 Detail
06.09.2016 20160906 141600957 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Murgašova 13, 18,00 18.00 Detail
06.09.2016 20160906 141600958 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Coburgova 60A, 130,00 130.00 Detail
06.09.2016 20160906 141600959 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Coburgova 60B, 118,00 118.00 Detail
06.09.2016 20160906 141600960 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hlavná 1, 1 108,00 1108.00 Detail
06.09.2016 20160906 141600961 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Mozartova 10, 22,00 22.00 Detail
06.09.2016 20160906 141600962 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hollého8/382, 121,00 121.00 Detail
06.09.2016 20160906 141600963 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hollého8/382, 1 210,00 1210.00 Detail
06.09.2016 20160906 141600964 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Coburgova 60C, 168,00 168.00 Detail
06.09.2016 20160906 141600965 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Radlinského 10, 4,00 4.00 Detail
06.09.2016 20160906 141600966 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/B, 35,00 35.00 Detail
06.09.2016 20160906 141600967 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 3, 27,00 27.00 Detail
06.09.2016 20160906 141600968 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 3, 79,00 79.00 Detail
06.09.2016 20160906 141600969 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/A, 28,00 28.00 Detail
06.09.2016 20160906 141600970 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/A, 58,00 58.00 Detail
06.09.2016 20160906 141600971 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu A.Žarnova 25, 35,00 35.00 Detail
06.09.2016 20160906 141600972 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hlavná 5, 468,00 468.00 Detail
07.09.2016 20160907 141600973 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Na hlinách 7/A 75,36 75.36 Detail
07.09.2016 20160907 141600974 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Limbová 11 37,50 37.50 Detail
07.09.2016 20160907 141600975 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Františkánska 24 15,00 15.00 Detail
07.09.2016 20160907 141600976 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Ľ.Podjavorinskej 22 188,10 188.10 Detail
07.09.2016 20160907 141600977 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Františkánska 24 120,00 120.00 Detail
08.09.2016 20160908 141600988 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 08/2016 OST ZŠ Mozartova 1 450,44 1450.44 Detail
08.09.2016 20160908 141600989 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 08/2016 OST Clementisa 577,32 577.32 Detail
08.09.2016 20160908 141600990 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 08/2016 kotolne Hlavná 5 165,36 165.36 Detail
08.09.2016 20160908 141600991 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 08/2016 kotolne Radnica-Hlavná 1 94,92 94.92 Detail
08.09.2016 20160908 151600329 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 1 075,01 1075.01 Detail
08.09.2016 20160908 151600330 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 1 786,93 1786.93 Detail
08.09.2016 20160908 151600331 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 729,49 729.49 Detail
08.09.2016 20160908 151600332 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 4 010,49 4010.49 Detail
08.09.2016 20160908 151600333 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 11 268,73 11268.73 Detail
08.09.2016 20160908 151600334 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 3 959,59 3959.59 Detail
08.09.2016 20160908 151600335 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 2 171,45 2171.45 Detail
08.09.2016 20160908 151600336 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 36,17 36.17 Detail
08.09.2016 20160908 151600337 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 799,64 799.64 Detail
08.09.2016 20160908 151600338 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 154,94 154.94 Detail
08.09.2016 20160908 151600339 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 70,22 70.22 Detail
08.09.2016 20160908 151600340 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 153,74 153.74 Detail
08.09.2016 20160908 151600341 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 50,30 50.30 Detail
08.09.2016 20160908 151600342 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 73,52 73.52 Detail
08.09.2016 20160908 151600343 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 56,16 56.16 Detail
08.09.2016 20160908 151600344 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 48,95 48.95 Detail
08.09.2016 20160908 151600345 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 35,74 35.74 Detail
08.09.2016 20160908 151600346 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 51,50 51.50 Detail
08.09.2016 20160908 151600347 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 51,66 51.66 Detail
08.09.2016 20160908 151600348 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 200,87 200.87 Detail
08.09.2016 20160908 151600349 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 222,55 222.55 Detail
08.09.2016 20160908 151600350 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 3 667,35 3667.35 Detail
08.09.2016 20160908 151600351 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 598,44 598.44 Detail
08.09.2016 20160908 151600352 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 391,66 391.66 Detail
08.09.2016 20160908 151600353 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 318,66 318.66 Detail
08.09.2016 20160908 141600978 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 dodávka elektriny MŠ 1 098,62 1098.62 Detail
09.09.2016 20160909 141600979 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 kosenie areálu Františkánska 3, 24 176,16 176.16 Detail
09.09.2016 20160909 141600980 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla OST ZŠ Mozartova 3 143,62 3143.62 Detail
09.09.2016 20160909 141600981 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla OST Clementisova 2 751,83 2751.83 Detail
09.09.2016 20160909 141600982 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla OST MŠ Okružná 27 566,34 566.34 Detail
09.09.2016 20160909 141600983 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla OST MŠ Murgašova 13 499,02 499.02 Detail
12.09.2016 20160912 141600985 TUROŇ spol. s r.o. 44708262 čerpanie, odvoz a likvidácia odpadovej vody Malženická 1 520,01 520.01 Detail
14.09.2016 20160914 141600986 ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. 36237922 ochrana objektu K.Čulena 12 za 08/2016 756,82 756.82 Detail
14.09.2016 20160914 141600987 ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. 36237922 výjazdy zásahovej skupiny K.Čulena 12 za 08/2016 35,86 35.86 Detail
19.09.2016 20160919 141600992 Július Kosnáč-KOMINÁRSTVO 36087726 kontrola a čistenie komínov, dymovodov Františkánska 24 180,00 180.00 Detail
19.09.2016 20160919 141600993 Július Kosnáč-KOMINÁRSTVO 36087726 kontrola a čistenie komínov, dymovodov Františkánska 3 60,00 60.00 Detail
20.09.2016 20160920 141600996 ELGAS, s.r.o. 36314242 vyučt. fa za predaj a distrib.elektriny J.Slottu 17, Hviezdoslavova 3 132,04 132.04 Detail
20.09.2016 20160920 141600997 ELGAS, s.r.o. 36314242 vyúčt. fa za predaj a distrib.elektriny Hlavná 1, Trhová 3,Limbová 3 1 150,25 1150.25 Detail
20.09.2016 20160920 141600998 ELGAS, s.r.o. 36314242 vyučt. fa za predaj a distrib.elektriny Hollého 8,Trhová 2,Vajanského 9 1 489,54 1489.54 Detail
26.09.2016 20160926 141600999 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 dodávka elektriny MŠ 918,20 918.20 Detail
26.09.2016 20160926 141601000 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 dodávka elektriny MŠ 918,20 918.20 Detail
26.09.2016 20160926 141601001 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24 10,00 10.00 Detail
30.09.2016 20160930 151600354 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 32,48 32.48 Detail
30.09.2016 20160930 151600355 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 307,46 307.46 Detail
30.09.2016 20160930 151600356 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 4,33 4.33 Detail
30.09.2016 20160930 151600357 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 166,73 166.73 Detail
30.09.2016 20160930 151600358 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 116,93 116.93 Detail
30.09.2016 20160930 151600359 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 6,49 6.49 Detail
30.09.2016 20160930 151600360 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 77,70 77.70 Detail
30.09.2016 20160930 151600361 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 67,18 67.18 Detail
30.09.2016 20160930 151600362 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 546,68 546.68 Detail
30.09.2016 20160930 151600363 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 374,63 374.63 Detail
30.09.2016 20160930 151600364 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 43,85 43.85 Detail
30.09.2016 20160930 151600365 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 45,25 45.25 Detail
30.09.2016 20160930 151600366 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 0,18 0.18 Detail
30.09.2016 20160930 151600367 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 0,53 0.53 Detail
30.09.2016 20160930 151600368 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 0,53 0.53 Detail
30.09.2016 20160930 151600369 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 25,61 25.61 Detail
30.09.2016 20160930 151600370 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 16,84 16.84 Detail
30.09.2016 20160930 151600371 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 19,46 19.46 Detail
30.09.2016 20160930 151600372 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 2,81 2.81 Detail
30.09.2016 20160930 141601005 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 09/2016 OST ZŠ Mozartova 1 450,44 1450.44 Detail
30.09.2016 20160930 141601006 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 09/2016 OST V.Clementisa 577,32 577.32 Detail
30.09.2016 20160930 141601007 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 09/2016 plyn.kotol.Hlavná 5 165,36 165.36 Detail
30.09.2016 20160930 141601008 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 09/2016 plyn.kotol.Radnica 1 94,92 94.92 Detail
03.10.2016 20161003 141601009 SPB Security s.r.o. 44626975 strážna služba NP Trhová 2 a podz.garáže Vajanského ul. 09/2016 5 011,20 5011.20 Detail
03.10.2016 20161003 141601010 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 09/2016 Trhová 2 1 250,00 1250.00 Detail
03.10.2016 20161003 141601011 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 09/2016 Čulenova 12 590,00 590.00 Detail
03.10.2016 20161003 141601012 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 09/2016 Limbova 3 560,00 560.00 Detail
03.10.2016 20161003 141601013 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 09/2016 Hollého 8 590,00 590.00 Detail
03.10.2016 20161003 141601014 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 poplatok za školníka 09/2016 Mozartova 10 1 160,00 1160.00 Detail
04.10.2016 20161004 141601015 Dušan Novák - SABA 30098050 paušálna platba opráv STA za 10/2016 Františkánska 3 6,64 6.64 Detail
04.10.2016 20161004 141601016 Dušan Novák - SABA 30098050 paušálna platba opráv STA za 10/2016 Golianova 3 7,97 7.97 Detail
04.10.2016 20161004 141601043 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hviezdoslavova 3 143,00 143.00 Detail
04.10.2016 20161004 141601044 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hviezdoslavova 3 37,00 37.00 Detail
04.10.2016 20161004 141601045 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hornopotočná 22 15,00 15.00 Detail
04.10.2016 20161004 141601046 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hviezdoslavova 3 4,00 4.00 Detail
04.10.2016 20161004 141601047 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Limbová 3 29,00 29.00 Detail
04.10.2016 20161004 141601048 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Štefánikova 29 253,00 253.00 Detail
04.10.2016 20161004 141601049 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Trhová 3 182,00 182.00 Detail
04.10.2016 20161004 141601050 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Športová 10 118,00 118.00 Detail
04.10.2016 20161004 141601051 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Športová 10 118,00 118.00 Detail
04.10.2016 20161004 141601052 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/B 22,00 22.00 Detail
04.10.2016 20161004 141601053 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/B 10,00 10.00 Detail
04.10.2016 20161004 141601054 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/A 10,00 10.00 Detail
04.10.2016 20161004 141601055 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/A 28,00 28.00 Detail
04.10.2016 20161004 141601017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu A.Kubinu 30 4,00 4.00 Detail
04.10.2016 20161004 141601018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Golianova 20 10,00 10.00 Detail
04.10.2016 20161004 141601019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/B 35,00 35.00 Detail
04.10.2016 20161004 141601020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 3 27,00 27.00 Detail
04.10.2016 20161004 141601021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 3 79,00 79.00 Detail
04.10.2016 20161004 141601022 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/A 58,00 58.00 Detail
04.10.2016 20161004 141601023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hollého 8 121,00 121.00 Detail
04.10.2016 20161004 141601024 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hollého 8 1 210,00 1210.00 Detail
04.10.2016 20161004 141601025 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Coburgova 60C 168,00 168.00 Detail
04.10.2016 20161004 141601026 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Radlinského 10 4,00 4.00 Detail
04.10.2016 20161004 141601027 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Coburgova 60 B 118,00 118.00 Detail
04.10.2016 20161004 141601028 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Coburgova 60 A 130,00 130.00 Detail
04.10.2016 20161004 141601029 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu V jame 27 30,00 30.00 Detail
04.10.2016 20161004 141601030 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Vajanského 3 28,00 28.00 Detail
04.10.2016 20161004 141601031 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Murgašova 13 18,00 18.00 Detail
04.10.2016 20161004 141601032 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Okružná 27 54,00 54.00 Detail
04.10.2016 20161004 141601033 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Narcisová 2 19,00 19.00 Detail
04.10.2016 20161004 141601034 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Limbová 4 44,00 44.00 Detail
04.10.2016 20161004 141601035 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hodžova 40 33,00 33.00 Detail
04.10.2016 20161004 141601036 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Čajkovského 28 28,00 28.00 Detail
04.10.2016 20161004 141601037 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Beethovenova 16 34,00 34.00 Detail
04.10.2016 20161004 141601038 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Jiráskova 25 21,00 21.00 Detail
04.10.2016 20161004 141601039 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hollého 8 69,00 69.00 Detail
04.10.2016 20161004 141601040 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Botanická 12 17,00 17.00 Detail
04.10.2016 20161004 141601041 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu T.Tekela 1 24,00 24.00 Detail
04.10.2016 20161004 141601042 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hlavná 5 468,00 468.00 Detail
05.10.2016 20161005 141601063 Július Kosnáč-KOMINÁRSTVO 36087726 vymetanie a kontrola komínov Námestie Sv.Mikuláša 4 36,00 36.00 Detail
05.10.2016 20161005 141601056 MAJES výťahy a eskalátory, a.s. 35770732 paušálne opravy výťahov Trhová 2 28,66 28.66 Detail
05.10.2016 20161005 141601057 MAJES výťahy a eskalátory, a.s. 35770732 paušálne opravy výťahov Trhová 3 16,72 16.72 Detail
05.10.2016 20161005 141601058 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu A.Žarnova 25 35,00 35.00 Detail
05.10.2016 20161005 141601059 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hlavná 1 1 108,00 1108.00 Detail
05.10.2016 20161005 141601060 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Mozartova 10 22,00 22.00 Detail
05.10.2016 20161005 141601061 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Narcisova 2 771,00 771.00 Detail
05.10.2016 20161005 141601062 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hollého 8 132,00 132.00 Detail
06.10.2016 20161006 141601068 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Hviezdoslavova 3, 24,68 24.68 Detail
06.10.2016 20161006 141601064 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla MŠ Murgašova 13 502,31 502.31 Detail
06.10.2016 20161006 141601065 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla MŠ Okružná 27 566,34 566.34 Detail
06.10.2016 20161006 141601066 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla OST ZŠ Mozartova 3 141,24 3141.24 Detail
06.10.2016 20161006 141601067 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla OST Clementisa 2 754,68 2754.68 Detail
07.10.2016 20161007 151600373 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 1 075,01 1075.01 Detail
07.10.2016 20161007 151600374 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 1 789,37 1789.37 Detail
07.10.2016 20161007 151600375 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 737,28 737.28 Detail
07.10.2016 20161007 151600376 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 4 004,89 4004.89 Detail
07.10.2016 20161007 151600377 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 11 272,06 11272.06 Detail
07.10.2016 20161007 151600378 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 3 960,97 3960.97 Detail
07.10.2016 20161007 151600379 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 2 171,93 2171.93 Detail
07.10.2016 20161007 151600380 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 36,17 36.17 Detail
07.10.2016 20161007 151600381 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 799,64 799.64 Detail
07.10.2016 20161007 151600382 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 154,94 154.94 Detail
07.10.2016 20161007 151600383 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 70,22 70.22 Detail
07.10.2016 20161007 151600384 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 153,74 153.74 Detail
07.10.2016 20161007 151600385 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 50,30 50.30 Detail
07.10.2016 20161007 151600386 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 73,52 73.52 Detail
07.10.2016 20161007 151600387 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 56,16 56.16 Detail
07.10.2016 20161007 151600388 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 48,95 48.95 Detail
07.10.2016 20161007 151600389 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 35,74 35.74 Detail
07.10.2016 20161007 151600390 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 51,50 51.50 Detail
07.10.2016 20161007 151600391 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 51,66 51.66 Detail
07.10.2016 20161007 151600392 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 200,88 200.88 Detail
07.10.2016 20161007 151600393 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 222,55 222.55 Detail
07.10.2016 20161007 151600394 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 3 667,63 3667.63 Detail
07.10.2016 20161007 151600395 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 598,57 598.57 Detail
07.10.2016 20161007 151600396 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 391,81 391.81 Detail
07.10.2016 20161007 151600397 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 318,68 318.68 Detail
07.10.2016 20161007 141601070 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Na hlinách 7/A 75,36 75.36 Detail
07.10.2016 20161007 141601069 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 dodávka elektriny MŠ 1 772,69 1772.69 Detail
10.10.2016 20161010 141601077 TUROŇ spol. s r.o. 44708262 čerpanie, odvoz a likvidácia odpadovej vody Malženická 1 1 040,02 1040.02 Detail
10.10.2016 20161010 141601071 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Františkánska 24 15,00 15.00 Detail
10.10.2016 20161010 141601072 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Limbová 11 37,50 37.50 Detail
10.10.2016 20161010 141601073 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Podjavorinskej Ľ. 22 188,10 188.10 Detail
10.10.2016 20161010 141601074 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Františkánska 24 120,00 120.00 Detail
10.10.2016 20161010 141601075 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Čulena K. 12 99,92 99.92 Detail
10.10.2016 20161010 141601076 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Štefánikova 29 239,83 239.83 Detail
12.10.2016 20161012 141601078 ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. 36237922 ochrana objektu K.Čulena 12 za 09/2016 756,82 756.82 Detail
12.10.2016 20161012 141601079 ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. 36237922 výjazdy zásahovej skupiny K.Čulena 12 za 09/2016 47,81 47.81 Detail
18.10.2016 20161018 141601090 Július Kosnáč-KOMINÁRSTVO 36087726 kontrola komínov Coburgova 78 24,00 24.00 Detail
18.10.2016 20161018 141601091 Július Kosnáč-KOMINÁRSTVO 36087726 kontrola komínov Coburgova 60-70 108,00 108.00 Detail
18.10.2016 20161018 141601092 Július Kosnáč-KOMINÁRSTVO 36087726 kontrola a čistenie komínov Hlavná 5 Ing.Mihálik obj.č.604/2016/ST 48,00 48.00 Detail
18.10.2016 20161018 141601093 Július Kosnáč-KOMINÁRSTVO 36087726 kontrola komínov Coburgova 60 A,B,C 36,00 36.00 Detail
18.10.2016 20161018 141601088 ELGAS, s.r.o. 36314242 vyúčt. fa za predaj a distrib.elektriny Hlavná 1, Trhová 3,Limbová 3 2 025,12 2025.12 Detail
18.10.2016 20161018 141601089 ELGAS, s.r.o. 36314242 vyučt. fa za predaj a distrib.elektriny Hollého 8,Trhová 2,Vajanského 9 1 647,30 1647.30 Detail
19.10.2016 20161019 141601094 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 pracovná pohotovosť paušál 09/2016 OST ZŠ Mozartova 10 15,25 15.25 Detail
19.10.2016 20161019 141601095 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 pracovná pohotovosť paušál 09/2016 V.Clementisa 2 15,25 15.25 Detail
19.10.2016 20161019 141601096 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 pracovná pohotovosť paušál 09/2016 kotolňa Radnica-Hlavná 1 15,25 15.25 Detail
19.10.2016 20161019 141601097 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 pracovná pohotovosť paušál 09/2016 kotolňa Hlavná 5 15,25 15.25 Detail
20.10.2016 20161020 141601098 ELGAS, s.r.o. 36314242 vyučt. fa za predaj a distrib.elektriny J.Slottu 17, Hviezdoslavova 3 72,43 72.43 Detail
25.10.2016 20161025 141601099 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 dodávka elektriny MŠ Okružná 27, Beethovenova 16 918,20 918.20 Detail
26.10.2016 20161026 141601100 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 predaj materiálu na KT Radnica Hlavná 1 Ing.Mihálik 6,83 6.83 Detail
31.10.2016 20161031 141601106 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 10/2016 plyn.kotol.Radnica 1 94,92 94.92 Detail
31.10.2016 20161031 141601107 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 10/2016 plyn.kotol.Hlavná 5 165,36 165.36 Detail
31.10.2016 20161031 141601108 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 10/2016 OST V.Clementisa 577,32 577.32 Detail
31.10.2016 20161031 141601109 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 10/2016 OST ZŠ Mozartova 1 450,44 1450.44 Detail
31.10.2016 20161031 151600398 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 32,48 32.48 Detail
31.10.2016 20161031 151600399 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 307,46 307.46 Detail
31.10.2016 20161031 151600400 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 4,33 4.33 Detail
31.10.2016 20161031 151600401 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 166,73 166.73 Detail
31.10.2016 20161031 151600402 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 116,93 116.93 Detail
31.10.2016 20161031 151600403 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 6,49 6.49 Detail
31.10.2016 20161031 151600404 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 82,49 82.49 Detail
31.10.2016 20161031 151600405 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 71,32 71.32 Detail
31.10.2016 20161031 151600406 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 580,43 580.43 Detail
31.10.2016 20161031 151600407 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 397,75 397.75 Detail
31.10.2016 20161031 151600408 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 46,55 46.55 Detail
31.10.2016 20161031 151600409 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 48,05 48.05 Detail
31.10.2016 20161031 151600410 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 0,19 0.19 Detail
31.10.2016 20161031 151600411 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 0,56 0.56 Detail
31.10.2016 20161031 151600412 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 0,56 0.56 Detail
31.10.2016 20161031 151600413 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 27,19 27.19 Detail
31.10.2016 20161031 151600414 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 17,88 17.88 Detail
31.10.2016 20161031 151600415 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 20,66 20.66 Detail
31.10.2016 20161031 151600416 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 2,98 2.98 Detail
31.10.2016 20161031 141601101 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 10/2016 Trhová 2 1 250,00 1250.00 Detail
31.10.2016 20161031 141601102 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 10/2016 Čulenova 12 590,00 590.00 Detail
31.10.2016 20161031 141601103 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 10/2016 Limbova 3 560,00 560.00 Detail
31.10.2016 20161031 141601104 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 10/2016 Hollého 8 590,00 590.00 Detail
31.10.2016 20161031 141601105 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 poplatok za školníka 10/2016 Mozartova 10 1 160,00 1160.00 Detail
02.11.2016 20161102 141601111 Dušan Novák - SABA 30098050 paušálna platba opráv STA za 10/2016 Františkánska 3 6,64 6.64 Detail
02.11.2016 20161102 141601112 Dušan Novák - SABA 30098050 paušálna platba opráv STA za 10/2016 Golianova 3 7,97 7.97 Detail
02.11.2016 20161102 141601110 SPB Security s.r.o. 44626975 strážna služba NP Trhová 2 a podz.garáže Vajanského ul. 10/2016 5 158,08 5158.08 Detail
02.11.2016 20161102 141601113 MAJES výťahy a eskalátory, a.s. 35770732 paušálne opravy výťahov Trhová 2 28,66 28.66 Detail
02.11.2016 20161102 141601114 MAJES výťahy a eskalátory, a.s. 35770732 paušálne opravy výťahov Trhová 3 16,72 16.72 Detail
03.11.2016 20161103 141601116 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu A.Žarnova 25 35,00 35.00 Detail
03.11.2016 20161103 141601117 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/B 35,00 35.00 Detail
03.11.2016 20161103 141601118 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 3 27,00 27.00 Detail
03.11.2016 20161103 141601119 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 3 79,00 79.00 Detail
03.11.2016 20161103 141601120 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/A 28,00 28.00 Detail
03.11.2016 20161103 141601121 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/A 58,00 58.00 Detail
03.11.2016 20161103 141601122 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hlavná 1 1 108,00 1108.00 Detail
03.11.2016 20161103 141601123 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Mozartova 10 22,00 22.00 Detail
03.11.2016 20161103 141601124 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hollého 8 121,00 121.00 Detail
03.11.2016 20161103 141601125 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hollého 8 1 210,00 1210.00 Detail
03.11.2016 20161103 141601126 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Coburgova 60C 168,00 168.00 Detail
03.11.2016 20161103 141601127 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Radlinského 10 4,00 4.00 Detail
03.11.2016 20161103 141601128 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Coburgova 60B 118,00 118.00 Detail
03.11.2016 20161103 141601129 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Coburgova 60A 130,00 130.00 Detail
03.11.2016 20161103 141601130 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu V jame 27 30,00 30.00 Detail
03.11.2016 20161103 141601131 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Vajanského 3 28,00 28.00 Detail
03.11.2016 20161103 141601132 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Murgašova 13 18,00 18.00 Detail
03.11.2016 20161103 141601133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Okružná 27 54,00 54.00 Detail
03.11.2016 20161103 141601134 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Narcisová 2 19,00 19.00 Detail
03.11.2016 20161103 141601135 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Limbová 4 44,00 44.00 Detail
03.11.2016 20161103 141601136 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hodžova 40 33,00 33.00 Detail
03.11.2016 20161103 141601137 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Narcisová 2 771,00 771.00 Detail
03.11.2016 20161103 141601138 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Čajkovského 28 28,00 28.00 Detail
03.11.2016 20161103 141601139 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Beethovenova 16 34,00 34.00 Detail
03.11.2016 20161103 141601140 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Jiráskova 25 21,00 21.00 Detail
03.11.2016 20161103 141601141 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hollého 8 69,00 69.00 Detail
03.11.2016 20161103 141601142 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hollého 8 132,00 132.00 Detail
03.11.2016 20161103 141601143 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Botanická 12 17,00 17.00 Detail
03.11.2016 20161103 141601144 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu T.Tekela 1 24,00 24.00 Detail
03.11.2016 20161103 141601145 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hlavná 5 468,00 468.00 Detail
03.11.2016 20161103 141601146 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hviezdoslavova 3 143,00 143.00 Detail
03.11.2016 20161103 141601147 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hviezdoslavova 3 37,00 37.00 Detail
03.11.2016 20161103 141601148 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hornopotočná 22 15,00 15.00 Detail
03.11.2016 20161103 141601149 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/B 22,00 22.00 Detail
04.11.2016 20161104 141601150 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 pracovná pohotovosť paušál 10/2016 OST ZŠ Mozartova 10 15,25 15.25 Detail
04.11.2016 20161104 141601151 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 pracovná pohotovosť paušál 10/2016 OST V.Clementisova 2 15,25 15.25 Detail
04.11.2016 20161104 141601152 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 pracovná pohotovosť paušál 10/2016 kotolňa Radnica-Hlavná 1 15,25 15.25 Detail
04.11.2016 20161104 141601153 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 pracovná pohotovosť paušál 10/2016 kotolňa Hlavná 5 15,25 15.25 Detail
04.11.2016 20161104 141601154 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Limbová 11 37,50 37.50 Detail
04.11.2016 20161104 141601155 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Golianova 20 10,00 10.00 Detail
04.11.2016 20161104 141601156 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Športová 10 118,00 118.00 Detail
04.11.2016 20161104 141601157 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Športová 10 118,00 118.00 Detail
04.11.2016 20161104 141601158 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24 10,00 10.00 Detail
04.11.2016 20161104 141601159 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24 10,00 10.00 Detail
04.11.2016 20161104 141601160 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Štefánikova 29 253,00 253.00 Detail
04.11.2016 20161104 141601161 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Trhová 3 182,00 182.00 Detail
04.11.2016 20161104 141601162 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Limbová 3 29,00 29.00 Detail
04.11.2016 20161104 141601163 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hviezdoslavova 3 4,00 4.00 Detail
07.11.2016 20161107 141601166 ELGAS, s.r.o. 36314242 vyúčtovacia faktúra za predaj a distribúciu el.energie BD vo VL Mesta 23,75 23.75 Detail
07.11.2016 20161107 141601167 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Hviezdoslavova 3 24,68 24.68 Detail
07.11.2016 20161107 141601168 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny K.Čulena 12 99,92 99.92 Detail
07.11.2016 20161107 141601169 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Nahlinách 7/A 75,36 75.36 Detail
07.11.2016 20161107 141601164 ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. 36237922 ochrana objektu K.Čulena 12 za 10/2016 756,82 756.82 Detail
07.11.2016 20161107 141601165 ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. 36237922 výjazdy zásahovej skupiny K.Čulena 12 za 10/2016 11,95 11.95 Detail
08.11.2016 20161108 151600417 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 1 256,35 1256.35 Detail
08.11.2016 20161108 151600418 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 2 010,79 2010.79 Detail
08.11.2016 20161108 151600419 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 828,19 828.19 Detail
08.11.2016 20161108 151600420 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 4 300,07 4300.07 Detail
08.11.2016 20161108 151600421 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 12 735,90 12735.90 Detail
08.11.2016 20161108 151600422 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 4 558,34 4558.34 Detail
08.11.2016 20161108 151600423 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 2 492,57 2492.57 Detail
08.11.2016 20161108 151600424 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 40,72 40.72 Detail
08.11.2016 20161108 151600425 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 903,02 903.02 Detail
08.11.2016 20161108 151600426 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 174,34 174.34 Detail
08.11.2016 20161108 151600427 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 79,83 79.83 Detail
08.11.2016 20161108 151600428 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 177,88 177.88 Detail
08.11.2016 20161108 151600429 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 53,46 53.46 Detail
08.11.2016 20161108 151600430 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 80,86 80.86 Detail
08.11.2016 20161108 151600431 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 56,24 56.24 Detail
08.11.2016 20161108 151600432 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 53,41 53.41 Detail
08.11.2016 20161108 151600433 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 42,33 42.33 Detail
08.11.2016 20161108 151600434 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 58,80 58.80 Detail
08.11.2016 20161108 151600435 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 52,88 52.88 Detail
08.11.2016 20161108 151600436 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 221,60 221.60 Detail
08.11.2016 20161108 151600437 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 255,15 255.15 Detail
08.11.2016 20161108 151600438 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 4 116,46 4116.46 Detail
08.11.2016 20161108 151600439 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 671,34 671.34 Detail
08.11.2016 20161108 151600440 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 446,10 446.10 Detail
08.11.2016 20161108 151600441 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 362,26 362.26 Detail
08.11.2016 20161108 141601174 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Františkánska 24 15,00 15.00 Detail
08.11.2016 20161108 141601175 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Podjavorinskej Ľ. 22 188,10 188.10 Detail
08.11.2016 20161108 141601176 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Františkánska 24 120,00 120.00 Detail
08.11.2016 20161108 141601170 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla MŠ Murgašova 13 603,04 603.04 Detail
08.11.2016 20161108 141601171 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla MŠ Okružná 27 673,84 673.84 Detail
08.11.2016 20161108 141601172 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla OST ZŠ Mozartova 3 664,09 3664.09 Detail
08.11.2016 20161108 141601173 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla OST Clementisa 3 083,41 3083.41 Detail
09.11.2016 20161109 141601179 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 finančné vysporiadanie faktúr za opakované plnenie MŠ 1 953,01 1953.01 Detail
15.11.2016 20161115 141601181 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 oprava spätnej klapky v OST ZŠ Mozartova Ing.Mihálik obj.č.30/20/M 121,64 121.64 Detail
15.11.2016 20161115 141601183 TUROŇ spol. s r.o. 44708262 čerpanie, odvoz a likvidácia odpadovej vody Malženická 1 1 040,02 1040.02 Detail
15.11.2016 20161115 141601184 Rezbárik Miroslav - REMI 41692268 odbor.prehliadka a skúška elektrického zariad. na OST ZŠ Mozartova Ing.Mihálik 500,00 500.00 Detail
21.11.2016 20161121 141601186 ELGAS, s.r.o. 36314242 vyučt. fa za predaj a distrib.elektriny Hollého 8,Trhová 2,Vajanského 9 1 933,17 1933.17 Detail
21.11.2016 20161121 141601187 ELGAS, s.r.o. 36314242 vyúčt. fa za predaj a distrib.elektriny Hlavná 1, Trhová 3,Limbová 3 2 221,03 2221.03 Detail
21.11.2016 20161121 141601188 ELGAS, s.r.o. 36314242 vyučt. fa za predaj a distrib.elektriny J.Slottu 17, Hviezdoslavova 3 134,62 134.62 Detail
21.11.2016 20161121 141601185 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 dodávka elektriny MŠ 918,20 918.20 Detail
24.11.2016 20161124 141601189 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 pracovná pohotovosť paušál 11/2016 OST ZŠ Mozartova 10 15,25 15.25 Detail
24.11.2016 20161124 141601190 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 pracovná pohotovosť paušál 11/2016 OST V.Clementisova 2 15,25 15.25 Detail
24.11.2016 20161124 141601191 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 pracovná pohotovosť paušál 11/2016 kotolňa Radnica-Hlavná 1 15,25 15.25 Detail
24.11.2016 20161124 141601192 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 pracovná pohotovosť paušál 11/2016 kotolňa Hlavná 5 15,25 15.25 Detail
28.11.2016 20161128 141601193 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 3 7,00 7.00 Detail
30.11.2016 20161130 141601203 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 paušál za byty a NP vo vlastníctve Mesta 4. štvrťrok 2016 337,68 337.68 Detail
30.11.2016 20161130 141601271 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 36252484 Import TAVOS Františkánska 24 805,48 805.48 Detail
30.11.2016 20161130 141601272 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 36252484 Import TAVOS Tajovského 20-21 2 440,27 2440.27 Detail
30.11.2016 20161130 141601270 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 36252484 Import TAVOS 3 555,42 3555.42 Detail
30.11.2016 20161130 151600442 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 32,48 32.48 Detail
30.11.2016 20161130 151600443 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 307,46 307.46 Detail
30.11.2016 20161130 151600444 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 4,33 4.33 Detail
30.11.2016 20161130 151600445 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 166,73 166.73 Detail
30.11.2016 20161130 151600446 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 116,93 116.93 Detail
30.11.2016 20161130 151600447 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 6,49 6.49 Detail
30.11.2016 20161130 151600448 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 82,49 82.49 Detail
30.11.2016 20161130 151600449 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 71,32 71.32 Detail
30.11.2016 20161130 151600450 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 580,43 580.43 Detail
30.11.2016 20161130 151600451 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 397,75 397.75 Detail
30.11.2016 20161130 151600452 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 46,55 46.55 Detail
30.11.2016 20161130 151600453 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 48,05 48.05 Detail
30.11.2016 20161130 151600454 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 0,19 0.19 Detail
30.11.2016 20161130 151600455 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 0,56 0.56 Detail
30.11.2016 20161130 151600456 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 0,56 0.56 Detail
30.11.2016 20161130 151600457 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 27,19 27.19 Detail
30.11.2016 20161130 151600458 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 17,88 17.88 Detail
30.11.2016 20161130 151600459 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 20,66 20.66 Detail
30.11.2016 20161130 151600460 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 2,98 2.98 Detail
30.11.2016 20161130 141601194 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 11/2016 plyn.kotol.Radnica 1 94,92 94.92 Detail
30.11.2016 20161130 141601195 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 11/2016 plyn.kotol.Hlavná 5 165,36 165.36 Detail
30.11.2016 20161130 141601196 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 11/2016 OST V.Clementisa 577,32 577.32 Detail
30.11.2016 20161130 141601197 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 11/2016 OST ZŠ Mozartova 1 450,44 1450.44 Detail
30.11.2016 20161130 141601198 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 11/2016 Trhová 2 1 250,00 1250.00 Detail
30.11.2016 20161130 141601199 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 11/2016 Čulenova 12 590,00 590.00 Detail
30.11.2016 20161130 141601200 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 11/2016 Limbova 3 560,00 560.00 Detail
30.11.2016 20161130 141601201 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 11/2016 Hollého 8 590,00 590.00 Detail
30.11.2016 20161130 141601202 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 poplatok za školníka 11/2016 Mozartova 10 1 160,00 1160.00 Detail
01.12.2016 20161201 141601204 MAJES výťahy a eskalátory, a.s. 35770732 paušálne opravy výťahov Trhová 2 28,66 28.66 Detail
01.12.2016 20161201 141601205 MAJES výťahy a eskalátory, a.s. 35770732 paušálne opravy výťahov Trhová 3 16,72 16.72 Detail
02.12.2016 20161202 141601206 SPB Security s.r.o. 44626975 strážna služba NP Trhová 2 a podz.garáže Vajanského ul. 11/2016 5 011,20 5011.20 Detail
02.12.2016 20161202 141601207 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Golianova 20 10,00 10.00 Detail
02.12.2016 20161202 141601208 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hviezdoslavova 3 143,00 143.00 Detail
02.12.2016 20161202 141601209 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hviezdoslavova 3 37,00 37.00 Detail
02.12.2016 20161202 141601210 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hornopotočná 22 15,00 15.00 Detail
02.12.2016 20161202 141601211 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hviezdoslavova 3 4,00 4.00 Detail
02.12.2016 20161202 141601212 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Limbová 3 29,00 29.00 Detail
02.12.2016 20161202 141601213 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Štefánikova 29 253,00 253.00 Detail
02.12.2016 20161202 141601214 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Trhová 3 182,00 182.00 Detail
02.12.2016 20161202 141601217 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/B 22,00 22.00 Detail
02.12.2016 20161202 141601218 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/B 10,00 10.00 Detail
02.12.2016 20161202 141601219 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 3 7,00 7.00 Detail
05.12.2016 20161205 141601243 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Čajkovského 28 34,00 34.00 Detail
05.12.2016 20161205 141601244 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Jiráskova 25 21,00 21.00 Detail
05.12.2016 20161205 141601245 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hollého 8 69,00 69.00 Detail
05.12.2016 20161205 141601246 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hollého 8 132,00 132.00 Detail
05.12.2016 20161205 141601247 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Botanická 12 17,00 17.00 Detail
05.12.2016 20161205 141601248 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu T.Tekela 1 24,00 24.00 Detail
05.12.2016 20161205 141601249 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hlavná 5 468,00 468.00 Detail
05.12.2016 20161205 141601220 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu A.Žarnova 25 35,00 35.00 Detail
05.12.2016 20161205 141601221 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/B 35,00 35.00 Detail
05.12.2016 20161205 141601222 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 3 27,00 27.00 Detail
05.12.2016 20161205 141601223 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 3 79,00 79.00 Detail
05.12.2016 20161205 141601224 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/A 28,00 28.00 Detail
05.12.2016 20161205 141601225 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/A 58,00 58.00 Detail
05.12.2016 20161205 141601226 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hlavná 1 1 108,00 1108.00 Detail
05.12.2016 20161205 141601227 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Mozartova 10 22,00 22.00 Detail
05.12.2016 20161205 141601228 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hollého 8 121,00 121.00 Detail
05.12.2016 20161205 141601229 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hollého 8 1 210,00 1210.00 Detail
05.12.2016 20161205 141601230 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Coburgova 60C 168,00 168.00 Detail
05.12.2016 20161205 141601231 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Radlinského 10 4,00 4.00 Detail
05.12.2016 20161205 141601232 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Coburgova 60B 118,00 118.00 Detail
05.12.2016 20161205 141601233 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Coburgova 60A 130,00 130.00 Detail
05.12.2016 20161205 141601234 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu V Jame 27 30,00 30.00 Detail
05.12.2016 20161205 141601235 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Vajanského 3 28,00 28.00 Detail
05.12.2016 20161205 141601236 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Murgašova 13 18,00 18.00 Detail
05.12.2016 20161205 141601237 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Okružná 27 54,00 54.00 Detail
05.12.2016 20161205 141601238 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Narcisova 2 19,00 19.00 Detail
05.12.2016 20161205 141601239 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Limbová 4 44,00 44.00 Detail
05.12.2016 20161205 141601240 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hodžova 40 33,00 33.00 Detail
05.12.2016 20161205 141601241 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Narcisová 2 771,00 771.00 Detail
05.12.2016 20161205 141601242 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Čajkovského 28 28,00 28.00 Detail
05.12.2016 20161205 141601250 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla MŠ Murgašova 13 648,08 648.08 Detail
05.12.2016 20161205 141601251 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla MŠ Okružná 27 723,02 723.02 Detail
05.12.2016 20161205 141601252 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla OST ZŠ Mozartova 4 030,50 4030.50 Detail
05.12.2016 20161205 141601253 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla OST Clementisa 3 285,62 3285.62 Detail
06.12.2016 20161206 141601254 Dušan Novák - SABA 30098050 paušálna platba opráv STA za 12/2016 Golianova 3 7,97 7.97 Detail
06.12.2016 20161206 141601255 Dušan Novák - SABA 30098050 paušálna platba opráv STA za 12/2016 Františkánska 3 6,64 6.64 Detail
07.12.2016 20161207 141601257 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 pracovná pohotovosť paušál 12/2016 OST ZŠ Mozartova 10 15,25 15.25 Detail
07.12.2016 20161207 141601258 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 pracovná pohotovosť paušál 12/2016 OST V.Clementisova 2 15,25 15.25 Detail
07.12.2016 20161207 141601259 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 pracovná pohotovosť paušál 12/2016 kotolňa Radnica-Hlavná 1 15,25 15.25 Detail
07.12.2016 20161207 141601260 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 pracovná pohotovosť paušál 12/2016 kotolňa Hlavná 5 15,25 15.25 Detail
07.12.2016 20161207 141601256 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 predaj materiálu na kotolňu Hlavná 5 266,77 266.77 Detail
08.12.2016 20161208 151600461 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 1 276,27 1276.27 Detail
08.12.2016 20161208 151600462 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 2 112,17 2112.17 Detail
08.12.2016 20161208 151600463 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 872,91 872.91 Detail
08.12.2016 20161208 151600464 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 4 508,84 4508.84 Detail
08.12.2016 20161208 151600465 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 13 375,73 13375.73 Detail
08.12.2016 20161208 151600466 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 4 845,31 4845.31 Detail
08.12.2016 20161208 151600467 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 2 693,69 2693.69 Detail
08.12.2016 20161208 151600468 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 43,45 43.45 Detail
08.12.2016 20161208 151600469 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 967,95 967.95 Detail
08.12.2016 20161208 151600470 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 196,65 196.65 Detail
08.12.2016 20161208 151600471 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 88,89 88.89 Detail
08.12.2016 20161208 151600472 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 187,38 187.38 Detail
08.12.2016 20161208 151600473 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 58,45 58.45 Detail
08.12.2016 20161208 151600474 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 89,60 89.60 Detail
08.12.2016 20161208 151600475 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 63,06 63.06 Detail
08.12.2016 20161208 151600476 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 60,24 60.24 Detail
08.12.2016 20161208 151600477 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 46,70 46.70 Detail
08.12.2016 20161208 151600478 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 61,94 61.94 Detail
08.12.2016 20161208 151600479 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 57,86 57.86 Detail
08.12.2016 20161208 151600480 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 233,69 233.69 Detail
08.12.2016 20161208 151600481 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 276,11 276.11 Detail
08.12.2016 20161208 151600482 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 4 351,38 4351.38 Detail
08.12.2016 20161208 151600483 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 700,66 700.66 Detail
08.12.2016 20161208 151600484 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 473,01 473.01 Detail
08.12.2016 20161208 151600485 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 419,97 419.97 Detail
08.12.2016 20161208 141601261 ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. 36237922 ochrana objektu K.Čulena 12 za 11/2016 756,82 756.82 Detail
08.12.2016 20161208 141601262 ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. 36237922 výjazdy zásahovej skupiny K.Čulena 12 za 11/2016 95,62 95.62 Detail
12.12.2016 20161212 141601263 TUROŇ spol. s r.o. 44708262 čerpanie, odvoz a likvidácia odpadovej vody Kočiské 1-10 520,01 520.01 Detail
13.12.2016 20161213 141601264 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 dodávka elektriny MŠ 1 885,32 1885.32 Detail
15.12.2016 20161215 141601265 ELGAS, s.r.o. 36314242 vyúčt. fa za predaj a distrib.elektriny Hlavná 1, Trhová 3,Limbová 3 2 634,49 2634.49 Detail
15.12.2016 20161215 141601266 ELGAS, s.r.o. 36314242 vyučt. fa za predaj a distrib.elektriny Hollého 8,Trhová 2,Vajanského 9 1 997,61 1997.61 Detail
15.12.2016 20161215 141601267 ELGAS, s.r.o. 36314242 vyučt. fa za predaj a distrib.elektriny J.Slottu 17, Hviezdoslavova 3 92,48 92.48 Detail
15.12.2016 20161215 141601268 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Športová 10 -827,49 -827.49 Detail
15.12.2016 20161215 141601269 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Športová 10 -44,54 -44.54 Detail
16.12.2016 20161216 1211600107 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ-ročné vyúčtovanie 2015 0,02 0.02 Detail
16.12.2016 20161216 1211600108 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ-ročné vyúčtovanie 2015 0,06 0.06 Detail
19.12.2016 20161219 141601278 Július Kosnáč-KOMINÁRSTVO 36087726 vymetanie a kontrola komínov Šrobárova 3 Štibraná 3,00 3.00 Detail
19.12.2016 20161219 141601273 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 12/2016 Trhová 2 1 250,00 1250.00 Detail
19.12.2016 20161219 141601274 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 12/2016 Čulenova 12 590,00 590.00 Detail
19.12.2016 20161219 141601275 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 12/2016 Limbova 3 560,00 560.00 Detail
19.12.2016 20161219 141601276 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 12/2016 Hollého 8 590,00 590.00 Detail
19.12.2016 20161219 141601277 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 poplatok za školníka 12/2016 Mozartova 10 1 160,00 1160.00 Detail
19.12.2016 20161219 141601279 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 12/2016 plyn.kotol.Radnica 1 94,92 94.92 Detail
19.12.2016 20161219 141601280 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 12/2016 plyn.kotol.Hlavná 5 165,36 165.36 Detail
19.12.2016 20161219 141601281 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 12/2016 OST V.Clementisa 577,32 577.32 Detail
19.12.2016 20161219 141601282 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 12/2016 OST ZŠ Mozartova 1 450,44 1450.44 Detail
19.12.2016 20161219 1211600109 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ-ročné vyúčtovanie 2015 0,22 0.22 Detail
19.12.2016 20161219 1211600110 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ-ročné vyúčtovanie 2015 0,07 0.07 Detail
21.12.2016 20161221 151600486 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 28,15 28.15 Detail
21.12.2016 20161221 151600487 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 294,48 294.48 Detail
21.12.2016 20161221 151600488 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 10,82 10.82 Detail
21.12.2016 20161221 151600489 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 153,73 153.73 Detail
21.12.2016 20161221 151600490 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 119,09 119.09 Detail
21.12.2016 20161221 151600491 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 4,33 4.33 Detail
21.12.2016 20161221 151600492 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 90,17 90.17 Detail
21.12.2016 20161221 151600493 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 77,95 77.95 Detail
21.12.2016 20161221 151600494 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 634,43 634.43 Detail
21.12.2016 20161221 151600495 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 434,76 434.76 Detail
21.12.2016 20161221 151600496 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 50,88 50.88 Detail
21.12.2016 20161221 151600497 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 52,51 52.51 Detail
21.12.2016 20161221 151600498 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 0,20 0.20 Detail
21.12.2016 20161221 151600499 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 0,61 0.61 Detail
21.12.2016 20161221 151600500 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 0,61 0.61 Detail
21.12.2016 20161221 151600501 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 29,71 29.71 Detail
21.12.2016 20161221 151600502 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 19,54 19.54 Detail
21.12.2016 20161221 151600503 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 22,60 22.60 Detail
21.12.2016 20161221 151600504 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 3,25 3.25 Detail
03.01.2017 20170103 141601286 SPB Security s.r.o. 44626975 strážna služba NP Trhová 2 a podz.garáže Vajanského ul. 12/2016 5 158,08 5158.08 Detail
03.01.2017 20170103 141601283 MAJES výťahy a eskalátory, a.s. 35770732 paušálne opravy výťahov Trhová 2 28,66 28.66 Detail
03.01.2017 20170103 141601284 MAJES výťahy a eskalátory, a.s. 35770732 paušálne opravy výťahov Trhová 3 16,72 16.72 Detail
05.01.2017 20170105 141601287 ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. 36237922 ochrana objektu K.Čulena 12 za 12/2016 756,82 756.82 Detail
05.01.2017 20170105 141601288 ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. 36237922 výjazdy zásahovej skupiny K.Čulena 12 za 12/2016 71,71 71.71 Detail
09.01.2017 20170109 151600505 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 1 287,94 1287.94 Detail
09.01.2017 20170109 151600506 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 2 209,17 2209.17 Detail
09.01.2017 20170109 151600507 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 909,70 909.70 Detail
09.01.2017 20170109 151600508 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 4 725,61 4725.61 Detail
09.01.2017 20170109 151600509 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 13 980,30 13980.30 Detail
09.01.2017 20170109 151600510 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 5 170,86 5170.86 Detail
09.01.2017 20170109 151600511 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 2 871,16 2871.16 Detail
09.01.2017 20170109 151600512 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 44,09 44.09 Detail
09.01.2017 20170109 151600513 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 1 031,92 1031.92 Detail
09.01.2017 20170109 151600514 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 208,62 208.62 Detail
09.01.2017 20170109 151600515 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 90,96 90.96 Detail
09.01.2017 20170109 151600516 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 196,00 196.00 Detail
09.01.2017 20170109 151600517 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 61,82 61.82 Detail
09.01.2017 20170109 151600518 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 94,63 94.63 Detail
09.01.2017 20170109 151600519 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 71,17 71.17 Detail
09.01.2017 20170109 151600520 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 65,07 65.07 Detail
09.01.2017 20170109 151600521 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 49,56 49.56 Detail
09.01.2017 20170109 151600522 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 65,51 65.51 Detail
09.01.2017 20170109 151600523 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 68,91 68.91 Detail
09.01.2017 20170109 151600524 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 244,58 244.58 Detail
09.01.2017 20170109 151600525 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 296,82 296.82 Detail
09.01.2017 20170109 151600526 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 4 618,21 4618.21 Detail
09.01.2017 20170109 151600527 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 738,08 738.08 Detail
09.01.2017 20170109 151600528 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 479,77 479.77 Detail
09.01.2017 20170109 151600529 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 434,50 434.50 Detail
09.01.2017 20170109 141601289 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla MŠ Murgašova 13 686,71 686.71 Detail
09.01.2017 20170109 141601290 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla MŠ Okružná 27 770,41 770.41 Detail
09.01.2017 20170109 141601291 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla OST ZŠ Mozartova 4 389,92 4389.92 Detail
09.01.2017 20170109 141601292 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla OST Clementisa 3 522,66 3522.66 Detail
10.01.2017 20170110 141601294 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 dodávka elektriny MŠ 1 835,90 1835.90 Detail
11.01.2017 20170111 141601296 TUROŇ spol. s r.o. 44708262 čerpanie, odvoz a likvidácia odpadovej vody Malženická 1 1 040,02 1040.02 Detail
12.01.2017 20170112 141601297 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Štefánikova 29 170,23 170.23 Detail
12.01.2017 20170112 141601298 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Ľ.Podjavorinskej 30 91,16 91.16 Detail
12.01.2017 20170112 141601299 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 dodávka elektriny MŠ 1 345,53 1345.53 Detail
13.01.2017 20170113 141601300 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Na hlinách 7/A 12,05 12.05 Detail
13.01.2017 20170113 141601301 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Na hlinách 7/A 80,26 80.26 Detail
16.01.2017 20170116 141700093 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny V jame 11 20,00 20.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700094 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Ľ.Podjavorinskej 24 32,00 32.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700095 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Hospodárska 21 20,00 20.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700096 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Hospodárska 15 20,00 20.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700097 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny A.Sládkoviča 5 20,00 20.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700098 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Hospodárska 28/6535 21,00 21.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700099 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Študentská 20 26,00 26.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700100 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Študentská 53 20,00 20.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700101 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Veselovského 2 23,00 23.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700102 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Hospodárska 6 16,00 16.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700103 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Zelenečská 67 20,00 20.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700104 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Zelenečská 61 20,00 20.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700105 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Slovanská 19 23,00 23.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700106 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Slovanská 14 20,00 20.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700107 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Slovanská 1 5,00 5.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700108 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Zelenečská 81 32,00 32.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700109 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Ľ.Podjavorinskej 25 17,00 17.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700110 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Študentská 25 23,00 23.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700111 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Študentská 17 17,00 17.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700112 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Študentská 26 17,00 17.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700113 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny V.Clementisa 73 35,00 35.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700114 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny V.Clementisa 80 33,00 33.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700115 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny V.Clementisa 75 66,00 66.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700116 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny V.Clementisa 78 34,00 34.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700117 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny V.Clementisa 82 35,00 35.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700118 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska 3 23,00 23.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700119 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska 3 22,00 22.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700120 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska 3 18,00 18.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700121 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska 3 22,00 22.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700122 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska 24 11,00 11.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700123 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska 24 24,00 24.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700124 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska 24 12,00 12.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700125 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska 24 11,00 11.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700126 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska 24 13,00 13.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700127 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Coburgova ABC/60 14,00 14.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700007 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Salezánska 52 Púchlo 21,00 21.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700008 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Čajkovského 4 Púchlo 20,00 20.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700009 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Čajkovského 31 Púchlo 51,00 51.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700010 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Beethovenova 25 Púchlo 20,00 20.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700011 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny A.Kubinu 21 Púchlo 37,00 37.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700012 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Hlavná 5 36,00 36.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700013 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Coburgova 60/ABC 15,00 15.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700014 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Coburgova 60/ABC 14,00 14.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700015 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Coburgova 78 13,00 13.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700016 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Coburgova 78 7,00 7.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700017 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Nám.Sv.Mikuláša 4 10,00 10.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700018 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Nobelova 7 14,00 14.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700019 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny V.Clementisa 72 14,00 14.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700020 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny V.Clementisa 73 14,00 14.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700021 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny V.Clementisa 74 19,00 19.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700022 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny V.Clementisa 75 14,00 14.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700023 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny V.Clementisa 76 14,00 14.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700024 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny V.Clementisa 77 14,00 14.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700025 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny V.Clementisa 78 14,00 14.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700026 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny V.Clementisa 79 14,00 14.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700027 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny V.Clementisa 80 14,00 14.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700028 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny V.Clementisa 81 17,00 17.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700029 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny V.Clementisa 82 14,00 14.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700030 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny V.Clementisa 83 14,00 14.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700031 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Malženická cesta 18,00 18.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700032 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Tajovského 20 39,00 39.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700033 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Tajovského 21 40,00 40.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700034 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny K.Čulena 12 71,00 71.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700035 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska gráž 24 7,00 7.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700036 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska gráž 24 6,00 6.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700037 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska gráž 24 6,00 6.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700038 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska gráž 24 6,00 6.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700039 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska gráž 24 6,00 6.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700040 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska gráž 24 55,00 55.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700041 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska gráž 24 6,00 6.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700042 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska gráž 24 55,00 55.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700043 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska gráž 24 6,00 6.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700044 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska gráž 24 55,00 55.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700045 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska 24 6,00 6.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700046 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska 24 6,00 6.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700047 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska 24 55,00 55.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700048 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Hviezdoslavova 3 20,00 20.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700049 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Limbova 11 24,00 24.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700050 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Na hlinách 49/B 64,00 64.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700051 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Šafárikova 29 77,00 77.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700052 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Ľ.Podjavorinskej 22 169,00 169.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700053 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Ľ.Podjavorinskej 22 7,00 7.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700054 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny MŠ Narcisova 2 174,00 174.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700055 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny MŠ Vajanského 3 236,00 236.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700056 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny MŠ Botanická 12 87,00 87.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700057 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny MŠ Botanická 12 52,00 52.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700058 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny MŠ Beethovenova 16 86,00 86.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700059 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny MŠ Beethovenova 16 78,00 78.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700060 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Okružná 27 150,00 150.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700061 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny K.Čulena 12 155,00 155.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700062 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska 3 15,00 15.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700063 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska 3 27,00 27.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700064 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska 3 13,00 13.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700065 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska 3-129 5,00 5.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700066 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska 3-128 6,00 6.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700067 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska 3-250 5,00 5.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700068 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska 3-251 5,00 5.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700069 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska 3-252 5,00 5.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700070 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska 24 96,00 96.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700071 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Hlavná -MTT 1 199,00 199.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700072 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Hlavná 5 109,00 109.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700073 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Hlavná 5 24,00 24.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700074 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Hlavná 5 56,00 56.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700075 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Hlavná 5 62,00 62.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700076 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Hlavná 8 92,00 92.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700077 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Hollého 8 66,00 66.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700078 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Hollého 8 44,00 44.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700079 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Hornopotočná 22 12,00 12.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700080 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Hviezdoslavova 3 223,00 223.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700081 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Hviezdoslavova 3 7,00 7.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700082 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Limbova 11 44,00 44.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700083 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Mozartova 10 869,00 869.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700084 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Okružná 21 28,00 28.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700085 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Saleziánska /ROTO/21 74,00 74.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700086 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Saleziánska /A-MONT/21 127,00 127.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700087 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Trhová - výťah 2 38,00 38.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700088 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Trhová - Tatrasklo 2 21,00 21.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700089 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Trhová 3 160,00 160.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700090 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Trhová 3 48,00 48.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700091 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Vajanského - garáže 9 84,00 84.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700092 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny V jame 10 52,00 52.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700004 ELGAS, s.r.o. 36314242 vyúčt. fa za predaj a distrib.elektriny Hlavná 1, Trhová 3,Limbová 3 2 760,49 2760.49 Detail
16.01.2017 20170116 141700005 ELGAS, s.r.o. 36314242 vyučt. fa za predaj a distrib.elektriny Hollého 8,Trhová 2,Vajanského 9 2 147,22 2147.22 Detail
16.01.2017 20170116 141700006 ELGAS, s.r.o. 36314242 vyučt. fa za predaj a distrib.elektriny J.Slottu 17, Hviezdoslavova 3 92,50 92.50 Detail
16.01.2017 20170116 141700003 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Františkánska 24 0,00 0.00 Detail
17.01.2017 20170117 141700129 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Hviezdoslavova 3 36,00 36.00 Detail
17.01.2017 20170117 141700128 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Ľ.Podjavorinskej 30 50,00 50.00 Detail
18.01.2017 20170118 141700131 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 36252484 Import TAVOS V.Clementisa 72-83 Import TAVOS Športová 15 830,08 830.08 Detail
18.01.2017 20170118 141700132 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 36252484 Import TAVOS Šrobárova 3,Rybníkova 8 Import TAVOS Športová 15 3 029,62 3029.62 Detail
18.01.2017 20170118 141700135 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 36252484 Import TAVOS Františkánska 3 Import TAVOS Športová 15 1 098,37 1098.37 Detail
18.01.2017 20170118 141700136 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 36252484 Import TAVOS Hlavná 5,Limbová 3 Import TAVOS Športová 15 11 417,89 11417.89 Detail
18.01.2017 20170118 141700137 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 36252484 Import TAVOS Čajkovského 28 43,31 43.31 Detail
19.01.2017 20170119 141700182 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Trhová 3 2 513,57 2513.57 Detail
19.01.2017 20170119 141700184 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Limbová 3 18,32 18.32 Detail
19.01.2017 20170119 141700185 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Goliana 20 8,00 8.00 Detail
19.01.2017 20170119 141700186 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/A 9,00 9.00 Detail
19.01.2017 20170119 141700187 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu A.Žarnova 25 38,00 38.00 Detail
19.01.2017 20170119 141700188 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/B 33,00 33.00 Detail
19.01.2017 20170119 141700189 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 3 47,00 47.00 Detail
19.01.2017 20170119 141700190 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 3 95,00 95.00 Detail
19.01.2017 20170119 141700191 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/A 32,00 32.00 Detail
19.01.2017 20170119 141700192 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/A 13,00 13.00 Detail
19.01.2017 20170119 141700193 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hlavná 1 1 178,00 1178.00 Detail
19.01.2017 20170119 141700194 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Mozartova 10 24,00 24.00 Detail
19.01.2017 20170119 141700195 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hollého 8 160,00 160.00 Detail
19.01.2017 20170119 141700196 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hollého 8 1 756,00 1756.00 Detail
19.01.2017 20170119 141700197 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Coburgova 60C 180,00 180.00 Detail
19.01.2017 20170119 141700198 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Radlinského 10 4,00 4.00 Detail
19.01.2017 20170119 141700199 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Coburgova 60B 132,00 132.00 Detail
19.01.2017 20170119 141700200 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Coburgova 60A 139,00 139.00 Detail
19.01.2017 20170119 141700201 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu V jame 27 38,00 38.00 Detail
19.01.2017 20170119 141700202 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Vajanského 3 36,00 36.00 Detail
19.01.2017 20170119 141700203 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Murgašova 13 24,00 24.00 Detail
19.01.2017 20170119 141700204 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Okružná 27 57,00 57.00 Detail
19.01.2017 20170119 141700205 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Narcisová 2 21,00 21.00 Detail
19.01.2017 20170119 141700206 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Limbová 4 50,00 50.00 Detail
19.01.2017 20170119 141700207 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hodžova 40 34,00 34.00 Detail
19.01.2017 20170119 141700208 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Narcisová 2 986,00 986.00 Detail
19.01.2017 20170119 141700209 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Čajkovského 28 32,00 32.00 Detail
19.01.2017 20170119 141700210 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Beethovenova 16 40,00 40.00 Detail
19.01.2017 20170119 141700211 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Jiráskova 25 24,00 24.00 Detail
19.01.2017 20170119 141700212 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hollého 8 144,00 144.00 Detail
19.01.2017 20170119 141700213 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hollého 8 210,00 210.00 Detail
19.01.2017 20170119 141700214 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Botanická 12 20,00 20.00 Detail
19.01.2017 20170119 141700215 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu T.Tekela 1 28,00 28.00 Detail
19.01.2017 20170119 141700217 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hlavná 5 467,00 467.00 Detail
19.01.2017 20170119 141700220 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hviezdoslavova 3 202,00 202.00 Detail
19.01.2017 20170119 141700221 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hviezdoslavova 3 7,00 7.00 Detail
19.01.2017 20170119 141700222 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hornopotočná 22 26,00 26.00 Detail
19.01.2017 20170119 141700224 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hviezdoslavova 3 4,00 4.00 Detail
19.01.2017 20170119 141700225 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Limbová 3 31,00 31.00 Detail
19.01.2017 20170119 141700226 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Štefánikova 29 379,00 379.00 Detail
19.01.2017 20170119 141700227 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Trhová 3 387,00 387.00 Detail
19.01.2017 20170119 141700228 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/B 12,00 12.00 Detail
19.01.2017 20170119 141700230 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 3 8,00 8.00 Detail
19.01.2017 20170119 141700140 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu A.Žarnova 25 29,68 29.68 Detail
19.01.2017 20170119 141700142 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 3 236,90 236.90 Detail
19.01.2017 20170119 141700143 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 3 197,12 197.12 Detail
19.01.2017 20170119 141700144 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/A 45,18 45.18 Detail
19.01.2017 20170119 141700145 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/A -544,21 -544.21 Detail
19.01.2017 20170119 141700146 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hlavná 1 1 022,58 1022.58 Detail
19.01.2017 20170119 141700147 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Mozartova 10 22,16 22.16 Detail
19.01.2017 20170119 141700148 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hollého 8 480,94 480.94 Detail
19.01.2017 20170119 141700149 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hollého 8 6 828,23 6828.23 Detail
19.01.2017 20170119 141700152 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Coburgova 60B 19,69 19.69 Detail
19.01.2017 20170119 141700154 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu V jame 27 91,82 91.82 Detail
19.01.2017 20170119 141700155 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Vajanského 3 93,17 93.17 Detail
19.01.2017 20170119 141700156 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Murgašova 13 70,46 70.46 Detail
19.01.2017 20170119 141700157 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Okružná 27 41,93 41.93 Detail
19.01.2017 20170119 141700158 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Narcisová 2 14,94 14.94 Detail
19.01.2017 20170119 141700159 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Limbová 4 71,27 71.27 Detail
19.01.2017 20170119 141700160 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hodžova 40 14,86 14.86 Detail
19.01.2017 20170119 141700161 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Narcisová 2 2 733,06 2733.06 Detail
19.01.2017 20170119 141700162 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Čajkovského 28 41,05 41.05 Detail
19.01.2017 20170119 141700163 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Beethovenova 16 68,45 68.45 Detail
19.01.2017 20170119 141700164 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Jiráskova 25 34,46 34.46 Detail
19.01.2017 20170119 141700165 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hollého 8 914,92 914.92 Detail
19.01.2017 20170119 141700166 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hollého 8 970,08 970.08 Detail
19.01.2017 20170119 141700167 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Botanická 12 30,24 30.24 Detail
19.01.2017 20170119 141700168 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu T.Tekela 1 44,51 44.51 Detail
19.01.2017 20170119 141700170 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hlavná 5 49,28 49.28 Detail
19.01.2017 20170119 141700171 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/A 120,89 120.89 Detail
19.01.2017 20170119 141700172 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hornopotočná 22 129,30 129.30 Detail
19.01.2017 20170119 141700173 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hviezdoslavova 3 -6,82 -6.82 Detail
19.01.2017 20170119 141700175 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hviezdoslavova 3 727,22 727.22 Detail
19.01.2017 20170119 141700179 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Šafárikova 29 1 563,86 1563.86 Detail
19.01.2017 20170119 141700180 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 3 206,70 206.70 Detail
20.01.2017 20170120 141700231 ELGAS, s.r.o. 36314242 vyučt. fa za predaj a distrib.elektriny Coburgova 78-91,60-70,Františkánska 24 2 735,17 2735.17 Detail
20.01.2017 20170120 141700232 ELGAS, s.r.o. 36314242 vyučt. fa za predaj a distrib.elektriny Františkánska 24,3,Hollého 8,Trhová 3 9 292,90 9292.90 Detail
20.01.2017 20170120 141700235 ELGAS, s.r.o. 36314242 vyúčtovacia faktúra za predaj a distribúciu el.energie CO-kryty 1 775,92 1775.92 Detail
23.01.2017 20170123 141700169 ELGAS, s.r.o. 36314242 vyúčtovacia faktúra za predaj a distribúciu el. energie HFS 2 968,87 2968.87 Detail
31.01.2017 20170131 141700181 KLT, spol. s r.o. 36247031 kontrola chladiva BKL-ST na kotolni Hlavná 1-Radnica obj.č.5/2017/M 115,20 115.20 Detail
31.01.2017 20170131 141700449 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 36252484 1 229,68 1229.68 Detail
31.01.2017 20170131 151700019 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 23,24 23.24 Detail
31.01.2017 20170131 151700020 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 155,65 155.65 Detail
31.01.2017 20170131 141700291 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 popl.za spracov.písomností-upomienky mestské byty 01/2017 76,80 76.80 Detail
31.01.2017 20170131 151700001 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 56,33 56.33 Detail
31.01.2017 20170131 151700002 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 290,47 290.47 Detail
31.01.2017 20170131 151700003 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 6,95 6.95 Detail
31.01.2017 20170131 151700004 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 15,03 15.03 Detail
31.01.2017 20170131 151700005 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 200,58 200.58 Detail
31.01.2017 20170131 151700006 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 7,81 7.81 Detail
31.01.2017 20170131 151700007 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 65,14 65.14 Detail
31.01.2017 20170131 151700008 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 67,47 67.47 Detail
31.01.2017 20170131 151700009 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 562,91 562.91 Detail
31.01.2017 20170131 151700010 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 467,60 467.60 Detail
31.01.2017 20170131 151700011 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 61,94 61.94 Detail
31.01.2017 20170131 151700012 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 51,34 51.34 Detail
31.01.2017 20170131 151700013 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 3,05 3.05 Detail
31.01.2017 20170131 151700014 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 7,04 7.04 Detail
31.01.2017 20170131 151700015 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 3,19 3.19 Detail
31.01.2017 20170131 151700016 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 31,45 31.45 Detail
31.01.2017 20170131 151700017 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 18,04 18.04 Detail
31.01.2017 20170131 151700018 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 2,05 2.05 Detail
31.01.2017 20170131 141700216 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 01/2017 OST ZŠ Mozartova 1 450,44 1450.44 Detail
31.01.2017 20170131 141700218 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 01/2017 OST V.Clementisa 577,32 577.32 Detail
31.01.2017 20170131 141700219 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 01/2017 plyn.kotol.Hlavná 5 165,36 165.36 Detail
31.01.2017 20170131 141700223 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 01/2017 plyn.kotol.Radnica 1 94,92 94.92 Detail
01.02.2017 20170201 141700229 SPB Security s.r.o. 44626975 strážna služba NP Trhová 2 a podz.garáže Vajanského ul. 01/2017 5 158,08 5158.08 Detail
02.02.2017 20170202 141700233 Dušan Novák - SABA 30098050 paušálna platka opráv STA za 02/2017 Františkánska 3 6,64 6.64 Detail
02.02.2017 20170202 141700234 Dušan Novák - SABA 30098050 paušálna platka opráv STA za 02/2017 Golianova 3 7,97 7.97 Detail
02.02.2017 20170202 141700236 MAJES výťahy a eskalátory, a.s. 35770732 paušálne opravy výťahov Trhová 2 28,66 28.66 Detail
02.02.2017 20170202 141700237 MAJES výťahy a eskalátory, a.s. 35770732 paušálne opravy výťahov Trhová 3 16,72 16.72 Detail
02.02.2017 20170202 141700238 TEMPERING, s.r.o. 44543646 OST 2 Clementisa 75 vykon.odbor.prehliadok tlak.nádob obj.č.2/2017/M Ivančík 64,32 64.32 Detail
02.02.2017 20170202 141700239 TEMPERING, s.r.o. 44543646 OST 2 Clementisa 75 vykon.odbor.prehliadok tlak.nádob obj.č.1/2017/M Ivančík 79,20 79.20 Detail
06.02.2017 20170206 141700244 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 01/2017 Trhová 2 1 250,00 1250.00 Detail
06.02.2017 20170206 141700245 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 01/2017Čulenova 12 590,00 590.00 Detail
06.02.2017 20170206 141700246 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 01/2017 Limbova 3 560,00 560.00 Detail
06.02.2017 20170206 141700247 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 01/2017 Hollého 8 590,00 590.00 Detail
06.02.2017 20170206 141700248 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 poplatok za školníka 01/2017 Mozartova 10 1 160,00 1160.00 Detail
06.02.2017 20170206 141700249 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Ľ.Podjavorinskej 30 50,00 50.00 Detail
06.02.2017 20170206 141700250 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/B 8,00 8.00 Detail
06.02.2017 20170206 141700240 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla MŠ Murgašova 13 742,99 742.99 Detail
06.02.2017 20170206 141700241 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla MŠ Okružná 27 712,62 712.62 Detail
06.02.2017 20170206 141700242 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla OST ZŠ Mozartova 4 110,19 4110.19 Detail
06.02.2017 20170206 141700243 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla OST Clementisa 3 662,56 3662.56 Detail
07.02.2017 20170207 141700251 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Goliana 20 8,00 8.00 Detail
07.02.2017 20170207 141700252 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu A.Žarnova 25 38,00 38.00 Detail
07.02.2017 20170207 141700253 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/B 33,00 33.00 Detail
07.02.2017 20170207 141700254 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 3 47,00 47.00 Detail
07.02.2017 20170207 141700255 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 3 95,00 95.00 Detail
07.02.2017 20170207 141700256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/A 32,00 32.00 Detail
07.02.2017 20170207 141700257 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/A 13,00 13.00 Detail
07.02.2017 20170207 141700258 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hlavná 1 1 178,00 1178.00 Detail
07.02.2017 20170207 141700259 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Mozartova 10 24,00 24.00 Detail
07.02.2017 20170207 141700260 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hollého 8 160,00 160.00 Detail
07.02.2017 20170207 141700261 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hollého 8 1 756,00 1756.00 Detail
07.02.2017 20170207 141700262 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Radlinského 10 4,00 4.00 Detail
07.02.2017 20170207 141700263 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Coburgova 60C 180,00 180.00 Detail
07.02.2017 20170207 141700264 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Coburgova 60B 132,00 132.00 Detail
07.02.2017 20170207 141700265 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Coburgova 60A 139,00 139.00 Detail
07.02.2017 20170207 141700266 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu V jame 27 38,00 38.00 Detail
07.02.2017 20170207 141700267 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Vajanského 3 36,00 36.00 Detail
07.02.2017 20170207 141700268 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Vajanského 3 24,00 24.00 Detail
07.02.2017 20170207 141700269 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Okružná 27 57,00 57.00 Detail
07.02.2017 20170207 141700270 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Narcisova 2 21,00 21.00 Detail
07.02.2017 20170207 141700271 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Limbová 4 50,00 50.00 Detail
07.02.2017 20170207 141700272 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hodžova 40 34,00 34.00 Detail
07.02.2017 20170207 141700273 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Narcisová 2 986,00 986.00 Detail
07.02.2017 20170207 141700274 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Čajkovského 28 32,00 32.00 Detail
07.02.2017 20170207 141700275 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Beethovenova 16 40,00 40.00 Detail
07.02.2017 20170207 141700276 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Jiráskova 25 24,00 24.00 Detail
07.02.2017 20170207 141700277 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hollého 8 144,00 144.00 Detail
07.02.2017 20170207 141700278 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hollého 8 210,00 210.00 Detail
07.02.2017 20170207 141700279 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Botanická 12 20,00 20.00 Detail
07.02.2017 20170207 141700280 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu T.Tekela 1 28,00 28.00 Detail
07.02.2017 20170207 141700281 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hlavná 5 467,00 467.00 Detail
07.02.2017 20170207 141700282 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hviezdoslavova 3 202,00 202.00 Detail
07.02.2017 20170207 141700283 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hviezdoslavova 3 7,00 7.00 Detail
07.02.2017 20170207 141700284 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hornopotočná 22 26,00 26.00 Detail
07.02.2017 20170207 141700285 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hviezdoslavova 3 4,00 4.00 Detail
07.02.2017 20170207 141700286 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Limbová 3 31,00 31.00 Detail
07.02.2017 20170207 141700287 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Štefánikova 29 379,00 379.00 Detail
07.02.2017 20170207 141700288 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Trhová 3 387,00 387.00 Detail
07.02.2017 20170207 141700289 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/B 12,00 12.00 Detail
07.02.2017 20170207 141700290 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/A 9,00 9.00 Detail
08.02.2017 20170208 151700021 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 1 325,78 1325.78 Detail
08.02.2017 20170208 151700022 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 2 049,12 2049.12 Detail
08.02.2017 20170208 151700023 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 975,03 975.03 Detail
08.02.2017 20170208 151700024 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 4 735,45 4735.45 Detail
08.02.2017 20170208 151700025 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 14 111,27 14111.27 Detail
08.02.2017 20170208 151700026 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 5 813,61 5813.61 Detail
08.02.2017 20170208 151700027 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 3 169,40 3169.40 Detail
08.02.2017 20170208 151700028 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 39,39 39.39 Detail
08.02.2017 20170208 151700029 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 989,75 989.75 Detail
08.02.2017 20170208 151700030 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 245,45 245.45 Detail
08.02.2017 20170208 151700031 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 122,87 122.87 Detail
08.02.2017 20170208 151700032 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 187,64 187.64 Detail
08.02.2017 20170208 151700033 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 70,84 70.84 Detail
08.02.2017 20170208 151700034 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 73,89 73.89 Detail
08.02.2017 20170208 151700035 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 67,86 67.86 Detail
08.02.2017 20170208 151700036 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 59,46 59.46 Detail
08.02.2017 20170208 151700037 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 37,41 37.41 Detail
08.02.2017 20170208 151700038 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 62,40 62.40 Detail
08.02.2017 20170208 151700039 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 68,08 68.08 Detail
08.02.2017 20170208 151700040 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 228,28 228.28 Detail
08.02.2017 20170208 151700041 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 350,30 350.30 Detail
08.02.2017 20170208 151700042 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 4 156,46 4156.46 Detail
08.02.2017 20170208 151700043 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 652,54 652.54 Detail
08.02.2017 20170208 151700044 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 446,70 446.70 Detail
08.02.2017 20170208 151700045 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 458,28 458.28 Detail
09.02.2017 20170209 141700296 TUROŇ spol. s r.o. 44708262 čerpanie, odvoz a likvidácia odpadovej vody Malženická 1 1 040,02 1040.02 Detail
09.02.2017 20170209 141700294 Emil Č E S N E K 11904500 odborná prehl.kotolne a plyn.zariad. Hlavná 5 obj.č.7/2017/M 196,80 196.80 Detail
09.02.2017 20170209 141700295 Emil Č E S N E K 11904500 odbor.prehl.kotolne a plyn.zariad. Hlavná 1 Radnica obj.č.8/2017/M 218,40 218.40 Detail
09.02.2017 20170209 141700292 ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. 36237922 ochrana objektu K.Čulena 12 za 01/2017 756,96 756.96 Detail
09.02.2017 20170209 141700293 ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. 36237922 výjazdy zásahovej skupiny K.Čulena 12 za 01/2017 155,38 155.38 Detail
10.02.2017 20170210 141700297 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 pracovná pohotovosť paušál 01/2017 OST ZŠ Mozartova 10 15,25 15.25 Detail
10.02.2017 20170210 141700298 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 pracovná pohotovosť paušál 01/2017 OST V.Clementisova 2 15,25 15.25 Detail
10.02.2017 20170210 141700299 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 pracovná pohotovosť paušál 01/2017 kotolňa Radnica-Hlavná 1 15,25 15.25 Detail
10.02.2017 20170210 141700300 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 pracovná pohotovosť paušál 01/2017 kotolňa Hlavná 5 15,25 15.25 Detail
13.02.2017 20170213 141700302 Július Kosnáč-KOMINÁRSTVO 36087726 vymetanie a kontrola komínov Coburgova 78 24,00 24.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700303 Július Kosnáč-KOMINÁRSTVO 36087726 vymetanie a kontrola komínov Coburgova 60-70 108,00 108.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700332 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska garáž 24 7,00 7.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700333 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska garáž 24 7,00 7.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700334 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska garáž 24 7,00 7.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700335 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska garáž 24 7,00 7.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700336 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska garáž 24 7,00 7.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700337 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska garáž 24 7,00 7.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700338 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska garáž 24 6,00 6.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700339 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska garáž 24 7,00 7.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700340 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska garáž 24 7,00 7.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700341 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska garáž 24 6,00 6.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700342 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska 24 7,00 7.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700343 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska 24 7,00 7.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700344 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Hviezdoslavova 3 20,00 20.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700345 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Limbová 11 18,00 18.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700346 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Na hinách 49/B, B/49 58,00 58.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700347 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Štefánikova 29 73,00 73.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700348 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Ľ.Podjavorinskej 22 21,00 21.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700349 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Ľ.Podjavorinskej 22 18,00 18.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700350 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Ľ.Podjavorinskej 22 168,00 168.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700351 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny MŠ Vajanského 3 261,00 261.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700352 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny MŠ Botanická 12 92,00 92.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700353 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny MŠ Botanická 12 53,00 53.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700354 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny MŠ Beethovenova 16 89,00 89.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700355 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny MŠ Beethovenova 16 77,00 77.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700356 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Okružná 27 142,00 142.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700357 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny K.Čulena 12 192,00 192.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700358 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska 3 14,00 14.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700359 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska 3 26,00 26.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700360 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska 3 25,00 25.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700361 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska 3-129 5,00 5.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700362 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska 3-128 8,00 8.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700363 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska 3- 250 6,00 6.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700364 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska 3- 251 5,00 5.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700365 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska 3- 252 5,00 5.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700366 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska 24 117,00 117.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700367 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Hlavná 1-MTT1 154,00 154.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700368 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Hlavná 5 21,00 21.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700369 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Hlavná 5 22,00 22.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700370 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Hlavná 5 24,00 24.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700371 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Hlavná 5 40,00 40.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700372 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Hlavná 8 132,00 132.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700373 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Hollého 8 62,00 62.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700374 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Hollého 8 42,00 42.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700375 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Hornopotočná 22 15,00 15.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700376 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Hviezdoslavova 3 150,00 150.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700378 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Hviezdoslavova 3 8,00 8.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700379 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Limbová 11 36,00 36.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700380 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Mozartova 10 833,00 833.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700381 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Trhová-Tatrasklo 2 50,00 50.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700382 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Trhová 3 149,00 149.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700383 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Trhová 3 58,00 58.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700384 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Vajanského - garáže 9 79,00 79.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700385 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny V jame 10 50,00 50.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700386 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny V jame 11 20,00 20.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700387 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Ľ.Podjavorinskej 24 32,00 32.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700388 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Hospodárska 21 21,00 21.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700389 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Hospodárska 15 21,00 21.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700390 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny A.Sládkoviča 5 21,00 21.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700391 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Hospodárska 28/6535 21,00 21.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700392 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Študentská 20 21,00 21.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700393 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Študentská 53 21,00 21.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700394 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Veselovského 2 21,00 21.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700395 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Hospodárska 6 17,00 17.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700396 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Zelenečská 67 21,00 21.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700397 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Zelenečská 61 21,00 21.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700398 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Slovanská 19 21,00 21.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700399 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Slovanská 14 21,00 21.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700400 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Slovanská 1 13,00 13.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700401 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Zelenečská 81 34,00 34.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700402 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Ľ.Podjavorinskej 25 18,00 18.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700377 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Študentská 25 21,00 21.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700403 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Študentská 17 18,00 18.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700404 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Študentská 26 18,00 18.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700405 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Hlavná 5 34,00 34.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700406 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny V.Clementisa 73 35,00 35.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700407 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny V.Clementisa 80 31,00 31.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700408 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny V.Clementisa 75 56,00 56.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700409 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny V.Clementisa 78 33,00 33.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700410 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny V.Clementisa 82 26,00 26.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700411 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Hornopotočná 15 107,00 107.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700412 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska 3 25,00 25.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700413 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska 3 21,00 21.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700414 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska 3 18,00 18.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700415 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska 3 22,00 22.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700416 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska 24 9,00 9.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700417 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska 24 23,00 23.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700418 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska 24 9,00 9.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700419 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska 24 9,00 9.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700420 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska 24 10,00 10.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700304 Energie2, a.s. 46113177 dodávka elektriny Okružná 21 28,00 28.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700305 Energie2, a.s. 46113177 dodávka elektriny Saleziánska 21 30,00 30.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700306 Energie2, a.s. 46113177 dodávka elektriny Saleziánska 21/A-MONT/ 89,00 89.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700307 Energie2, a.s. 46113177 dodávka elektriny Trhová 2-výťah 2 57,00 57.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700308 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Salezánska 52 22,00 22.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700309 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Čajkovského 4 29,00 29.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700310 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Čajkovského 31 37,00 37.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700311 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Beethovenova 25 71,00 71.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700312 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny A.Kubinu 21 32,00 32.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700313 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Coburgova 78 6,00 6.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700314 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Nám.Svätého Mikuláša 4 6,00 6.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700315 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Nobelová 7 14,00 14.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700316 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny V.Clementisa 72 15,00 15.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700317 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny V.Clementisa 73 14,00 14.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700318 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny V.Clementisa 74 18,00 18.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700319 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny V.Clementisa 75 15,00 15.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700320 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny V.Clementisa 76 14,00 14.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700321 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny V.Clementisa 77 14,00 14.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700322 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny V.Clementisa 78 14,00 14.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700323 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny V.Clementisa 79 15,00 15.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700324 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny V.Clementisa 80 14,00 14.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700325 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny V.Clementisa 81 37,00 37.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700326 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny V.Clementisa 82 21,00 21.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700327 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny V.Clementisa 83 14,00 14.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700328 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Malženická cesta 18,00 18.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700329 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Tajovského 21 72,00 72.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700330 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny K.Čulena 12 52,00 52.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700331 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska garáž 24 7,00 7.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700301 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 3 -5,88 -5.88 Detail
14.02.2017 20170214 141700443 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 paušál za byty a NP vo vlastníctve Mesta 1. štvrťrok 2017 336,24 336.24 Detail
14.02.2017 20170214 141700421 Energie2, a.s. 46113177 vyúčtovanie spotreby elektriny MŠ Hodžu 40 234,94 234.94 Detail
14.02.2017 20170214 141700422 Energie2, a.s. 46113177 vyúčtovanie spotreby elektriny MŠ Limbová 4 238,00 238.00 Detail
14.02.2017 20170214 141700423 Energie2, a.s. 46113177 vyúčtovanie spotreby elektriny MŠ Jiráskova 25 211,30 211.30 Detail
14.02.2017 20170214 141700424 Energie2, a.s. 46113177 vyúčtovanie spotreby elektriny MŠ T.Tekela 1 282,86 282.86 Detail
14.02.2017 20170214 141700425 Energie2, a.s. 46113177 vyúčtovanie spotreby elektriny MŠ V jeme 27 347,40 347.40 Detail
14.02.2017 20170214 141700426 Energie2, a.s. 46113177 vyúčtovanie spotreby elektriny MŠ Čajkovského 28 97,91 97.91 Detail
14.02.2017 20170214 141700427 Energie2, a.s. 46113177 vyúčtovanie spotreby elektriny MŠ Čajkovského 28 118,14 118.14 Detail
14.02.2017 20170214 141700428 Energie2, a.s. 46113177 vyúčtovanie spotreby elektriny MŠ Murgašova 13 109,12 109.12 Detail
14.02.2017 20170214 141700429 Energie2, a.s. 46113177 vyúčtovanie spotreby elektriny MŠ Murgašova 13 130,51 130.51 Detail
14.02.2017 20170214 141700430 Energie2, a.s. 46113177 vyúčtovanie spotreby elektriny MŠ Limbová 4 89,26 89.26 Detail
14.02.2017 20170214 141700431 Energie2, a.s. 46113177 vyúčtovanie spotreby elektriny Hlavná 1 Radnica 1 658,88 1658.88 Detail
14.02.2017 20170214 141700432 Energie2, a.s. 46113177 vyúčtovanie spotreby elektriny Hollého 8 777,18 777.18 Detail
14.02.2017 20170214 141700433 Energie2, a.s. 46113177 vyúčtovanie spotreby elektriny Hollého 8 337,57 337.57 Detail
14.02.2017 20170214 141700434 Energie2, a.s. 46113177 vyúčtovanie spotreby elektriny Trhová 2 816,68 816.68 Detail
14.02.2017 20170214 141700435 Energie2, a.s. 46113177 vyúčtovanie spotreby elektriny Trhová 2 355,34 355.34 Detail
14.02.2017 20170214 141700436 Energie2, a.s. 46113177 vyúčtovanie spotreby elektriny Trhová 2 308,28 308.28 Detail
14.02.2017 20170214 141700437 Energie2, a.s. 46113177 vyúčtovanie spotreby elektriny Trhová 3 2 390,92 2390.92 Detail
14.02.2017 20170214 141700438 Energie2, a.s. 46113177 vyúčtovanie spotreby elektriny Vajanského garáže 9 152,70 152.70 Detail
14.02.2017 20170214 141700439 Energie2, a.s. 46113177 vyúčtovanie spotreby elektriny Vajanského garáže 9 278,02 278.02 Detail
14.02.2017 20170214 141700440 Energie2, a.s. 46113177 vyúčtovanie spotreby elektriny J.Slottu 17 103,96 103.96 Detail
14.02.2017 20170214 141700441 Energie2, a.s. 46113177 vyúčtovanie spotreby elektriny ZŠ Limbová 3 1 256,38 1256.38 Detail
14.02.2017 20170214 141700442 Energie2, a.s. 46113177 vyúčtovanie spotreby elektriny Hviezdoslavova 3 46,50 46.50 Detail
15.02.2017 20170215 141700444 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Coburgova 60/ABC 10,00 10.00 Detail
15.02.2017 20170215 141700445 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Coburgova 60/ABC 9,00 9.00 Detail
15.02.2017 20170215 141700446 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Coburgova 78 13,00 13.00 Detail
15.02.2017 20170215 141700447 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Tajovského 20 74,00 74.00 Detail
15.02.2017 20170215 141700448 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Coburgova 60/ABC 8,00 8.00 Detail
20.02.2017 20170220 141700461 Mesto Trnava 00313114 poplatok za komunálny odpad Tajovského 20,21 62,93 62.93 Detail
20.02.2017 20170220 141700455 Mesto Trnava 00313114 poplatok za komunálny odpad Coburgova 60 A,B,C 209,76 209.76 Detail
20.02.2017 20170220 141700458 Mesto Trnava 00313114 poplatok za komunálny odpad Malženická cesta 1 62,93 62.93 Detail
21.02.2017 20170221 141700452 ELGAS, k.s. 36314242 vyučt. fa za predaj a distrib.elektriny Hviezdoslavova 3 5,13 5.13 Detail
21.02.2017 20170221 141700453 TEMPERING, s.r.o. 44543646 OST 2 Clementisa 75 skúška tlak.nádoby stabilnej obj.č.3/2017/M 300,00 300.00 Detail
22.02.2017 20170222 141700459 Deroja s.r.o. 36287121 OST Clementisa 73,75,77,80,82 chem.čist.výmenníkov obj.č.4/2017/M 450,00 450.00 Detail
22.02.2017 20170222 141700460 Deroja s.r.o. 36287121 OST Mozartova chemické čist.výmenníkov obj.č.6/2017/M 172,00 172.00 Detail
23.02.2017 20170223 141700462 Peter Turanský, s.r.o. 47518898 OST ZŠ Mozartova vonkajšia odbor.prehliadka tlakových nádob 80,90 80.90 Detail
28.02.2017 20170228 151700046 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 56,33 56.33 Detail
28.02.2017 20170228 151700047 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 290,47 290.47 Detail
28.02.2017 20170228 151700048 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 4,91 4.91 Detail
28.02.2017 20170228 151700049 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 15,03 15.03 Detail
28.02.2017 20170228 151700050 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 200,58 200.58 Detail
28.02.2017 20170228 151700051 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 155,65 155.65 Detail
28.02.2017 20170228 151700052 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 7,81 7.81 Detail
28.02.2017 20170228 151700053 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 59,67 59.67 Detail
28.02.2017 20170228 151700054 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 62,18 62.18 Detail
28.02.2017 20170228 151700055 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 514,38 514.38 Detail
28.02.2017 20170228 151700056 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 429,97 429.97 Detail
28.02.2017 20170228 151700057 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 56,92 56.92 Detail
28.02.2017 20170228 151700058 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 47,22 47.22 Detail
28.02.2017 20170228 151700059 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 3,04 3.04 Detail
28.02.2017 20170228 151700060 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 7,03 7.03 Detail
28.02.2017 20170228 151700061 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 3,13 3.13 Detail
28.02.2017 20170228 151700062 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 29,09 29.09 Detail
28.02.2017 20170228 151700063 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 16,60 16.60 Detail
28.02.2017 20170228 151700064 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 21,35 21.35 Detail
28.02.2017 20170228 151700065 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 2,02 2.02 Detail
28.02.2017 20170228 141700464 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 02/2017 Trhová 2 1 250,00 1250.00 Detail
28.02.2017 20170228 141700465 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 02/2017Čulenova 12 590,00 590.00 Detail
28.02.2017 20170228 141700466 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 02/2017 Limbova 3 560,00 560.00 Detail
28.02.2017 20170228 141700467 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 02/2017 Hollého 8 590,00 590.00 Detail
28.02.2017 20170228 141700468 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 poplatok za školníka za 02/2017 Mozartova 10 1 160,00 1160.00 Detail
28.02.2017 20170228 141700469 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 02/2017 OST ZŠ Mozartova 1 450,44 1450.44 Detail
28.02.2017 20170228 141700470 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 02/2017 OST V.Clementisa 577,32 577.32 Detail
28.02.2017 20170228 141700471 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 02/2017 plyn.kotol.Hlavná 5 165,36 165.36 Detail
28.02.2017 20170228 141700472 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 02/2017 plyn.kotol.Radnica 1 94,92 94.92 Detail
28.02.2017 20170228 141700531 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 popl.za spracov.písomností-upomienky mestské byty 02/2017 3,60 3.60 Detail
01.03.2017 20170301 141700475 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 pracovná pohotovosť paušál 02/2017 OST ZŠ Mozartova 10 15,00 15.00 Detail
01.03.2017 20170301 141700476 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 pracovná pohotovosť paušál 02/2017 OST V.Clementisova 2 15,00 15.00 Detail
01.03.2017 20170301 141700477 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 pracovná pohotovosť paušál 02/2017 kotolňa Radnica-Hlavná 1 15,00 15.00 Detail
01.03.2017 20170301 141700478 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 pracovná pohotovosť paušál 02/2017 kotolňa Hlavná 5 15,00 15.00 Detail
01.03.2017 20170301 141700473 SPB Security s.r.o. 44626975 strážna služba NP Trhová 2 a podz.garáže Vajanského ul. 02/2017 4 596,48 4596.48 Detail
02.03.2017 20170302 141700479 MAJES výťahy a eskalátory, a.s. 35770732 paušálne opravy výťahov Trhová 3 16,72 16.72 Detail
02.03.2017 20170302 141700480 MAJES výťahy a eskalátory, a.s. 35770732 paušálne opravy výťahov Trhová 2 28,66 28.66 Detail
02.03.2017 20170302 141700481 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Goliana 20 8,00 8.00 Detail
02.03.2017 20170302 141700482 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu A.Žarnova 25 38,00 38.00 Detail
02.03.2017 20170302 141700483 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/B 33,00 33.00 Detail
02.03.2017 20170302 141700484 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 3 47,00 47.00 Detail
02.03.2017 20170302 141700485 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 3 95,00 95.00 Detail
02.03.2017 20170302 141700486 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/A 32,00 32.00 Detail
02.03.2017 20170302 141700487 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/A 13,00 13.00 Detail
02.03.2017 20170302 141700488 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hlavná 1 1 178,00 1178.00 Detail
02.03.2017 20170302 141700489 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Mozartova 10 24,00 24.00 Detail
02.03.2017 20170302 141700490 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hollého 8 160,00 160.00 Detail
02.03.2017 20170302 141700491 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hollého 8 1 756,00 1756.00 Detail
02.03.2017 20170302 141700492 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Coburgova 60C 180,00 180.00 Detail
02.03.2017 20170302 141700493 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Radlinského 10 4,00 4.00 Detail
02.03.2017 20170302 141700494 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Coburgova 60B 132,00 132.00 Detail
02.03.2017 20170302 141700495 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Coburgova 60A 139,00 139.00 Detail
02.03.2017 20170302 141700496 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu V jame 27 38,00 38.00 Detail
02.03.2017 20170302 141700497 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Vajanského 3 36,00 36.00 Detail
02.03.2017 20170302 141700498 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Murgašova 13 24,00 24.00 Detail
02.03.2017 20170302 141700499 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Okružná 27 57,00 57.00 Detail
02.03.2017 20170302 141700500 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Narcisova 2 21,00 21.00 Detail
02.03.2017 20170302 141700501 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Limbová 4 50,00 50.00 Detail
02.03.2017 20170302 141700502 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hodžova 40 34,00 34.00 Detail
02.03.2017 20170302 141700503 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Narcisová 2 986,00 986.00 Detail
02.03.2017 20170302 141700504 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Čajkovského 28 32,00 32.00 Detail
02.03.2017 20170302 141700505 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Beethovenova 16 40,00 40.00 Detail
02.03.2017 20170302 141700506 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Jiráskova 25 24,00 24.00 Detail
02.03.2017 20170302 141700507 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hollého 8 144,00 144.00 Detail
02.03.2017 20170302 141700508 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hollého 8 210,00 210.00 Detail
02.03.2017 20170302 141700509 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Botanická 12 20,00 20.00 Detail
02.03.2017 20170302 141700510 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu T.Tekela 1 28,00 28.00 Detail
02.03.2017 20170302 141700511 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hlavná 5 467,00 467.00 Detail
02.03.2017 20170302 141700512 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hviezdoslavova 3 202,00 202.00 Detail
02.03.2017 20170302 141700513 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hviezdoslavova 3 7,00 7.00 Detail
02.03.2017 20170302 141700514 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hornopotočná 22 26,00 26.00 Detail
02.03.2017 20170302 141700515 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hviezdoslavova 3 4,00 4.00 Detail
02.03.2017 20170302 141700516 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Limbová 3 31,00 31.00 Detail
02.03.2017 20170302 141700517 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Štefánikova 29 379,00 379.00 Detail
02.03.2017 20170302 141700518 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Trhová 3 387,00 387.00 Detail
02.03.2017 20170302 141700519 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/B 12,00 12.00 Detail
02.03.2017 20170302 141700520 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/B 8,00 8.00 Detail
02.03.2017 20170302 141700521 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Štefánikova 29 , poplatok za prekročenie distribučnej tarify 345,74 345.74 Detail
03.03.2017 20170303 141700522 Dušan Novák - SABA 30098050 paušálna platka opráv STA za 03/2017 Františkánska 3 6,64 6.64 Detail
03.03.2017 20170303 141700523 Dušan Novák - SABA 30098050 paušálna platka opráv STA za 03/2017 Golianova 3 7,97 7.97 Detail
06.03.2017 20170306 141700530 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Ľ.Podjavorinskej 30 50,00 50.00 Detail
06.03.2017 20170306 141700528 ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. 36237922 ochrana objektu K.Čulena 12 za 02/2017 756,82 756.82 Detail
06.03.2017 20170306 141700529 ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. 36237922 výjazdy zásahovej skupiny K.Čulena 12 za 02/2017 107,57 107.57 Detail
06.03.2017 20170306 141700524 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla MŠ Murgašova 13 689,04 689.04 Detail
06.03.2017 20170306 141700525 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla MŠ Okružná 27 650,77 650.77 Detail
06.03.2017 20170306 141700526 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla OST ZŠ Mozartova 3 618,53 3618.53 Detail
06.03.2017 20170306 141700527 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla OST Clementisa 3 364,34 3364.34 Detail
07.03.2017 20170307 141700533 Deroja s.r.o. 36287121 chem.analýza na kotolni Hlavná 1 Radnica obj.č.10/2017/M 72,00 72.00 Detail
07.03.2017 20170307 141700534 Deroja s.r.o. 36287121 chem.analýza na kotolni Hlavná 5 obj.č.9/2017/M 72,00 72.00 Detail
08.03.2017 20170308 151700066 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 1 250,55 1250.55 Detail
08.03.2017 20170308 151700067 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 1 878,37 1878.37 Detail
08.03.2017 20170308 151700068 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 912,55 912.55 Detail
08.03.2017 20170308 151700069 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 4 413,41 4413.41 Detail
08.03.2017 20170308 151700070 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 13 215,63 13215.63 Detail
08.03.2017 20170308 151700071 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 5 285,79 5285.79 Detail
08.03.2017 20170308 151700072 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 2 836,16 2836.16 Detail
08.03.2017 20170308 151700073 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 35,64 35.64 Detail
08.03.2017 20170308 151700074 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 916,10 916.10 Detail
08.03.2017 20170308 151700075 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 216,27 216.27 Detail
08.03.2017 20170308 151700076 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 111,41 111.41 Detail
08.03.2017 20170308 151700077 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 174,40 174.40 Detail
08.03.2017 20170308 151700078 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 67,45 67.45 Detail
08.03.2017 20170308 151700079 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 64,38 64.38 Detail
08.03.2017 20170308 151700080 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 60,02 60.02 Detail
08.03.2017 20170308 151700081 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 53,42 53.42 Detail
08.03.2017 20170308 151700082 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 29,78 29.78 Detail
08.03.2017 20170308 151700083 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 56,96 56.96 Detail
08.03.2017 20170308 151700084 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 53,80 53.80 Detail
08.03.2017 20170308 151700085 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 210,38 210.38 Detail
08.03.2017 20170308 151700086 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 320,47 320.47 Detail
08.03.2017 20170308 151700087 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 3 787,01 3787.01 Detail
08.03.2017 20170308 151700088 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 594,53 594.53 Detail
08.03.2017 20170308 151700089 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 407,94 407.94 Detail
08.03.2017 20170308 151700090 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 410,48 410.48 Detail
09.03.2017 20170309 141700535 Július Kosnáč-KOMINÁRSTVO 36087726 kontrola a čistenie komínov, dymovodov Františkánska 24 264,00 264.00 Detail
09.03.2017 20170309 141700536 Július Kosnáč-KOMINÁRSTVO 36087726 kontrola a čistenie komínov, dymovodov Františkánska 3 132,00 132.00 Detail
09.03.2017 20170309 141700537 Július Kosnáč-KOMINÁRSTVO 36087726 vymetanie a kontrola komínov Nám. Sv.Mikuláša 36,00 36.00 Detail
13.03.2017 20170313 141700538 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 preplombovanie elektromera Hlavná 5 Ing.Lackovič 18,84 18.84 Detail
15.03.2017 20170315 141700548 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 v OST ZŠ Mozartova oprava izolácií na rozdeľovači a zberači ÚK obj.č.11/2017/M 429,50 429.50 Detail
15.03.2017 20170315 141700539 TUROŇ spol. s r.o. 44708262 čerpanie, odvoz a likvidácia odpadovej vody Malženická 1 520,01 520.01 Detail
15.03.2017 20170315 141700540 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hollého 8 87,20 87.20 Detail
15.03.2017 20170315 141700541 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hollého 8 3 395,00 3395.00 Detail
15.03.2017 20170315 141700542 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hollého 8 81,52 81.52 Detail
15.03.2017 20170315 141700543 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hollého 8 400,14 400.14 Detail
17.03.2017 20170317 141700554 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 36252484 Import TAVOS Malženická cesta 1 2 560,52 2560.52 Detail
21.03.2017 20170321 141700550 Energie2, a.s. 46113177 vyúčtov. fa za spotrebu elektriny Hlavná 1,Hollého 8,Limbova 3, Trhová 3 a 2,Hviezdoslavova 3, Vajan.garáže a MŠ, 9 078,62 9078.62 Detail
22.03.2017 20170322 141700555 Peter Turanský, s.r.o. 47518898 OST ZŠ Mozartova vnútorná odbor.prehliadka tlakových nádob 26,10 26.10 Detail
27.03.2017 20170327 141700557 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 pracovná pohotovosť paušál 03/2017 OST ZŠ Mozartova 10 15,00 15.00 Detail
27.03.2017 20170327 141700558 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 pracovná pohotovosť paušál 03/2017 OST V.Clementisova 2 15,00 15.00 Detail
27.03.2017 20170327 141700559 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 pracovná pohotovosť paušál 03/2017 kotolňa Radnica-Hlavná 1 15,00 15.00 Detail
27.03.2017 20170327 141700560 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 pracovná pohotovosť paušál 03/2017 kotolňa Hlavná 5 15,00 15.00 Detail
27.03.2017 20170327 141700556 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 predaj materiálu na kotolňu Hlavná 5 19,48 19.48 Detail
31.03.2017 20170331 141700628 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 36252484 Vladimíra Clementisa 72-83, 849,91 849.91 Detail
31.03.2017 20170331 141700629 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 36252484 Tajovského 20,21, 990,94 990.94 Detail
31.03.2017 20170331 141700630 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 36252484 114,60 114.60 Detail
31.03.2017 20170331 141700631 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 36252484 34,20 34.20 Detail
31.03.2017 20170331 141700632 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 36252484 Františkánska 3, 208,81 208.81 Detail
31.03.2017 20170331 141700633 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 36252484 Trhová 3, Hlavná 5, Limbova 11, Troj.námestie 11,Hlavná 1, 8-12,K.Čulena 12, V jame 14-15,20-25,MŠ 15 568,42 15568.42 Detail
31.03.2017 20170331 141700634 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 36252484 Šrobárova 3, 114,77 114.77 Detail
31.03.2017 20170331 141700562 ELGAS, k.s. 36314242 opravná fa za predaj a distrib.elektriny Hviezdoslavova 3 0,06 0.06 Detail
31.03.2017 20170331 141700565 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 03/2017 OST ZŠ Mozartova 1 450,44 1450.44 Detail
31.03.2017 20170331 141700566 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 03/2017 OST V.Clementisa 577,32 577.32 Detail
31.03.2017 20170331 141700567 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 03/2017 plyn.kotol.Hlavná 5 165,36 165.36 Detail
31.03.2017 20170331 141700568 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 03/2017 plyn.kotol.Radnica 1 94,92 94.92 Detail
31.03.2017 20170331 1211700001 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ-ročné vyúčtovanie 2016 142,89 142.89 Detail
31.03.2017 20170331 1211700002 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ-ročné vyúčtovanie 2016 2 975,20 2975.20 Detail
31.03.2017 20170331 1211700003 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ-ročné vyúčtovanie 2016 7,26 7.26 Detail
31.03.2017 20170331 1211700011 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ-ročné vyúčtovanie 2016 160,99 160.99 Detail
31.03.2017 20170331 1211700012 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ-ročné vyúčtovanie 2016 88,96 88.96 Detail
31.03.2017 20170331 1211700014 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ-ročné vyúčtovanie 2016 1,75 1.75 Detail
31.03.2017 20170331 1211700017 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ-ročné vyúčtovanie 2016 4,34 4.34 Detail
31.03.2017 20170331 151700091 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 56,29 56.29 Detail
31.03.2017 20170331 151700092 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 303,14 303.14 Detail
31.03.2017 20170331 151700093 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 2,16 2.16 Detail
31.03.2017 20170331 151700094 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 8,66 8.66 Detail
31.03.2017 20170331 151700095 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 210,04 210.04 Detail
31.03.2017 20170331 151700096 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 160,24 160.24 Detail
31.03.2017 20170331 151700097 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 6,49 6.49 Detail
31.03.2017 20170331 151700098 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 65,28 65.28 Detail
31.03.2017 20170331 151700099 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 63,14 63.14 Detail
31.03.2017 20170331 151700100 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 578,78 578.78 Detail
31.03.2017 20170331 151700101 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 448,81 448.81 Detail
31.03.2017 20170331 151700102 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 59,83 59.83 Detail
31.03.2017 20170331 151700103 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 49,10 49.10 Detail
31.03.2017 20170331 151700104 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 0,19 0.19 Detail
31.03.2017 20170331 151700105 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 0,19 0.19 Detail
31.03.2017 20170331 151700106 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 0,78 0.78 Detail
31.03.2017 20170331 151700107 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 28,26 28.26 Detail
31.03.2017 20170331 151700108 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 17,15 17.15 Detail
31.03.2017 20170331 151700109 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 22,61 22.61 Detail
31.03.2017 20170331 151700110 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 0,38 0.38 Detail
31.03.2017 20170331 1211700023 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ-ročné vyúčtovanie 2016 878,92 878.92 Detail
31.03.2017 20170331 1211700026 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ-ročné vyúčtovanie 2016 2 352,36 2352.36 Detail
31.03.2017 20170331 1211700027 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ-ročné vyúčtovanie 2016 2 620,00 2620.00 Detail
31.03.2017 20170331 1211700030 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ-ročné vyúčtovanie 2016 245,91 245.91 Detail
31.03.2017 20170331 1211700031 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ-ročné vyúčtovanie 2016 133,66 133.66 Detail
31.03.2017 20170331 1211700037 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ-ročné vyúčtovanie 2016 158,84 158.84 Detail
31.03.2017 20170331 1211700045 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ-ročné vyúčtovanie 2016 471,25 471.25 Detail
03.04.2017 20170403 141700569 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 03/2017 Trhová 2 1 250,00 1250.00 Detail
03.04.2017 20170403 141700570 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 03/2017Čulenova 12 590,00 590.00 Detail
03.04.2017 20170403 141700571 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 03/2017 Limbova 3 560,00 560.00 Detail
03.04.2017 20170403 141700572 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 poplatok za uprat.za 03/2017 Hollého 8 -od 1.3.2017 odpredaný 590,00 590.00 Detail
03.04.2017 20170403 141700573 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 poplatok za školníka za 03/2017 Mozartova 10 1 160,00 1160.00 Detail
03.04.2017 20170403 141700563 MAJES výťahy a eskalátory, a.s. 35770732 paušálne opravy výťahov Trhová 2 28,66 28.66 Detail
03.04.2017 20170403 141700564 MAJES výťahy a eskalátory, a.s. 35770732 paušálne opravy výťahov Trhová 3 16,72 16.72 Detail
04.04.2017 20170404 141700574 SPB Security s.r.o. 44626975 strážna služba NP Trhová 2 a podz.garáže Vajanského ul. 03/2017 5 037,12 5037.12 Detail
04.04.2017 20170404 141700601 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hlavná 5 467,00 467.00 Detail
04.04.2017 20170404 141700602 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hviezdoslavova 3 202,00 202.00 Detail
04.04.2017 20170404 141700603 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hviezdoslavova 3 7,00 7.00 Detail
04.04.2017 20170404 141700604 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hornopotočná 22 26,00 26.00 Detail
04.04.2017 20170404 141700605 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hviezdoslavova 3 4,00 4.00 Detail
04.04.2017 20170404 141700606 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Limbová 3 31,00 31.00 Detail
04.04.2017 20170404 141700607 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Štefánikova 29 379,00 379.00 Detail
04.04.2017 20170404 141700608 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Trhová 3 387,00 387.00 Detail
04.04.2017 20170404 141700609 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/B 8,00 8.00 Detail
04.04.2017 20170404 141700610 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/B 8,00 8.00 Detail
04.04.2017 20170404 141700575 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Goliana 20 8,00 8.00 Detail
04.04.2017 20170404 141700576 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu A.Žarnova 25 38,00 38.00 Detail
04.04.2017 20170404 141700577 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/B 33,00 33.00 Detail
04.04.2017 20170404 141700578 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 3 47,00 47.00 Detail
04.04.2017 20170404 141700579 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 3 95,00 95.00 Detail
04.04.2017 20170404 141700580 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/A 32,00 32.00 Detail
04.04.2017 20170404 141700581 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/A 13,00 13.00 Detail
04.04.2017 20170404 141700582 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hlavná 1 1 178,00 1178.00 Detail
04.04.2017 20170404 141700583 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Mozartova 10 24,00 24.00 Detail
04.04.2017 20170404 141700584 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Coburgova 60C 180,00 180.00 Detail
04.04.2017 20170404 141700585 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Radlinského 10 4,00 4.00 Detail
04.04.2017 20170404 141700586 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Coburgova 60 B 132,00 132.00 Detail
04.04.2017 20170404 141700587 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Coburgova 60 A 139,00 139.00 Detail
04.04.2017 20170404 141700588 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu V jame 27 38,00 38.00 Detail
04.04.2017 20170404 141700589 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Vajanského 3 36,00 36.00 Detail
04.04.2017 20170404 141700590 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Murgašova 13 24,00 24.00 Detail
04.04.2017 20170404 141700591 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Okružná 27 57,00 57.00 Detail
04.04.2017 20170404 141700592 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Narcisova 2 21,00 21.00 Detail
04.04.2017 20170404 141700593 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Limbová 4 50,00 50.00 Detail
04.04.2017 20170404 141700594 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hodžova 40 34,00 34.00 Detail
04.04.2017 20170404 141700595 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Narcisova 2 986,00 986.00 Detail
04.04.2017 20170404 141700596 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Čajkovského 28 32,00 32.00 Detail
04.04.2017 20170404 141700597 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Beethovenova 16 40,00 40.00 Detail
04.04.2017 20170404 141700598 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Jiráskova 25 24,00 24.00 Detail
04.04.2017 20170404 141700599 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Botanická 12 20,00 20.00 Detail
04.04.2017 20170404 141700600 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu T.Tekela 1 28,00 28.00 Detail
05.04.2017 20170405 141700611 Deroja s.r.o. 36287121 aplikácia prípravku ANTI-CALIN na kotolni Hlavná 5 obj.č. 15/2017/M 420,00 420.00 Detail
05.04.2017 20170405 141700612 Deroja s.r.o. 36287121 aplikácia prípravku na úpravu PH Hlavná 1 Radnica obj.č. 16/2017/M 420,00 420.00 Detail
06.04.2017 20170406 141700617 Dušan Novák - SABA 30098050 paušálna platka opráv STA za 04/2017 Františkánska 3 6,64 6.64 Detail
06.04.2017 20170406 141700618 Dušan Novák - SABA 30098050 paušálna platka opráv STA za 04/2017 Golianova 3 7,97 7.97 Detail
06.04.2017 20170406 141700613 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla MŠ Murgašova 13 657,66 657.66 Detail
06.04.2017 20170406 141700614 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla MŠ Okružná 27 618,89 618.89 Detail
06.04.2017 20170406 141700615 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla OST ZŠ Mozartova 3 349,67 3349.67 Detail
06.04.2017 20170406 141700616 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla OST Clementisa 3 199,97 3199.97 Detail
07.04.2017 20170407 151700111 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 1 211,61 1211.61 Detail
07.04.2017 20170407 151700112 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 1 796,79 1796.79 Detail
07.04.2017 20170407 151700113 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 882,24 882.24 Detail
07.04.2017 20170407 151700114 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 4 205,29 4205.29 Detail
07.04.2017 20170407 151700115 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 12 642,83 12642.83 Detail
07.04.2017 20170407 151700116 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 4 981,85 4981.85 Detail
07.04.2017 20170407 151700117 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 2 645,98 2645.98 Detail
07.04.2017 20170407 151700118 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 31,44 31.44 Detail
07.04.2017 20170407 151700119 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 857,86 857.86 Detail
07.04.2017 20170407 151700120 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 197,78 197.78 Detail
07.04.2017 20170407 151700121 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 102,43 102.43 Detail
07.04.2017 20170407 151700122 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 168,52 168.52 Detail
07.04.2017 20170407 151700123 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 60,39 60.39 Detail
07.04.2017 20170407 151700124 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 57,15 57.15 Detail
07.04.2017 20170407 151700125 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 56,24 56.24 Detail
07.04.2017 20170407 151700126 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 47,27 47.27 Detail
07.04.2017 20170407 151700127 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 20,92 20.92 Detail
07.04.2017 20170407 151700128 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 54,49 54.49 Detail
07.04.2017 20170407 151700129 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 37,38 37.38 Detail
07.04.2017 20170407 151700130 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 201,42 201.42 Detail
07.04.2017 20170407 151700131 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 298,57 298.57 Detail
07.04.2017 20170407 151700132 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 3 533,49 3533.49 Detail
07.04.2017 20170407 151700133 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 564,48 564.48 Detail
07.04.2017 20170407 151700134 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 373,88 373.88 Detail
07.04.2017 20170407 151700135 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 371,45 371.45 Detail
07.04.2017 20170407 141700619 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 predaj materiálu na KT Radnica Hlavná 1 361,87 361.87 Detail
07.04.2017 20170407 141700620 ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. 36237922 ochrana objektu K.Čulena 12 za 03/2017 756,82 756.82 Detail
07.04.2017 20170407 141700621 ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. 36237922 výjazdy zásahovej skupiny K.Čulena 12 za 03/2017 35,86 35.86 Detail
12.04.2017 20170412 141700623 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Ľ.Podjavorinskej 30 96,07 96.07 Detail
13.04.2017 20170413 141700644 Energie2, a.s. 46113177 ťarchopis k dokladu č.2170002186 MŠ Čajkovského 28 0,49 0.49 Detail
13.04.2017 20170413 141700646 Energie2, a.s. 46113177 ťarchopis k dokladu č.2170002188 MŠ Murgašova 13 0,07 0.07 Detail
13.04.2017 20170413 141700648 Energie2, a.s. 46113177 ťarchopis k dokladu č.2170002190 MŠ Limbova 4 0,01 0.01 Detail
18.04.2017 20170418 141700656 Július Kosnáč-KOMINÁRSTVO 36087726 Hlavná 5 čistenie komínov,dymovodov obj.č.13/2017/M 48,00 48.00 Detail
18.04.2017 20170418 141700657 Július Kosnáč-KOMINÁRSTVO 36087726 Hlavná 1 čistenie komínov,dymovodov obj.č.14/2017/M 63,60 63.60 Detail
18.04.2017 20170418 141700627 TUROŇ spol. s r.o. 44708262 čerpanie, odvoz a likvidácia odpadovej vody Malženická 1 1 040,02 1040.02 Detail
18.04.2017 20170418 141700658 Energie2, a.s. 46113177 vyúčtovanie spotreby elektriny Hviezdoslavova 3 0,20 0.20 Detail
18.04.2017 20170418 141700659 Energie2, a.s. 46113177 vyúčtovanie spotreby elektriny MŠ 8 619,31 8619.31 Detail
19.04.2017 20170419 141700729 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska garáž 24 7,00 7.00 Detail
19.04.2017 20170419 141700730 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska 24 7,00 7.00 Detail
19.04.2017 20170419 141700731 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska 24 6,00 6.00 Detail
19.04.2017 20170419 141700732 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Hviezdoslavova 3 20,00 20.00 Detail
19.04.2017 20170419 141700733 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Limbová 11 17,00 17.00 Detail
19.04.2017 20170419 141700734 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Na hlinách 49/B 57,00 57.00 Detail
19.04.2017 20170419 141700735 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Štefánikova 29 72,00 72.00 Detail
19.04.2017 20170419 141700736 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Ľ.Podjavorinskej 22 21,00 21.00 Detail
19.04.2017 20170419 141700737 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Ľ.Podjavorinskej 22 17,00 17.00 Detail
19.04.2017 20170419 141700738 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny MŠ Narcisová 2 169,00 169.00 Detail
19.04.2017 20170419 141700739 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny MŠ Vajanského 3 258,00 258.00 Detail
19.04.2017 20170419 141700740 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny MŠ Botanická 12 92,00 92.00 Detail
19.04.2017 20170419 141700741 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny MŠ Botanická 12 54,00 54.00 Detail
19.04.2017 20170419 141700742 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny MŠ Beethovenova 16 88,00 88.00 Detail
19.04.2017 20170419 141700743 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny MŠ Beethovenova 16 1,00 1.00 Detail
19.04.2017 20170419 141700744 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Okružná 27 140,00 140.00 Detail
19.04.2017 20170419 141700745 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny K.Čulena 12 190,00 190.00 Detail
19.04.2017 20170419 141700746 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska 3 14,00 14.00 Detail
19.04.2017 20170419 141700747 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska 3 25,00 25.00 Detail
19.04.2017 20170419 141700748 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska 3 25,00 25.00 Detail
19.04.2017 20170419 141700749 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Hlavná 1 MTT 152,00 152.00 Detail
19.04.2017 20170419 141700750 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Zelenečská 61 21,00 21.00 Detail
19.04.2017 20170419 141700751 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Slovanská 19 21,00 21.00 Detail
19.04.2017 20170419 141700752 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Slovanská 14 21,00 21.00 Detail
19.04.2017 20170419 141700753 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Slovanská 1 13,00 13.00 Detail
19.04.2017 20170419 141700754 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Zelenečská 81 1,00 1.00 Detail
19.04.2017 20170419 141700755 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Ľ.Podjavorinskej 25 17,00 17.00 Detail
19.04.2017 20170419 141700756 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Študentská 25 21,00 21.00 Detail
19.04.2017 20170419 141700757 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Študentská 17 17,00 17.00 Detail
19.04.2017 20170419 141700758 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Študentská 26 17,00 17.00 Detail
19.04.2017 20170419 141700759 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Hlavná 5 33,00 33.00 Detail
19.04.2017 20170419 141700760 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Saleziánska 52 21,00 21.00 Detail
19.04.2017 20170419 141700761 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny V.Clementisa 73 34,00 34.00 Detail
19.04.2017 20170419 141700762 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny V.Clementisa 80 31,00 31.00 Detail
19.04.2017 20170419 141700763 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny V.Clementisa 75 56,00 56.00 Detail
19.04.2017 20170419 141700764 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny V.Clementisa 78 33,00 33.00 Detail
19.04.2017 20170419 141700765 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny V.Clementisa 82 225,00 225.00 Detail
19.04.2017 20170419 141700766 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Čajkovského 4 29,00 29.00 Detail
19.04.2017 20170419 141700767 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Čajkovského 31 37,00 37.00 Detail
19.04.2017 20170419 141700768 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Beethovenova 25 71,00 71.00 Detail
19.04.2017 20170419 141700769 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny A.Kubinu 21 32,00 32.00 Detail
19.04.2017 20170419 141700770 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska 3 1,00 1.00 Detail
19.04.2017 20170419 141700771 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska 3 21,00 21.00 Detail
19.04.2017 20170419 141700772 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska 3 18,00 18.00 Detail
19.04.2017 20170419 141700773 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska 3 22,00 22.00 Detail
19.04.2017 20170419 141700774 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska 24 9,00 9.00 Detail
19.04.2017 20170419 141700775 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska 24 23,00 23.00 Detail
19.04.2017 20170419 141700776 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska 24 8,00 8.00 Detail
19.04.2017 20170419 141700777 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska 24 8,00 8.00 Detail
19.04.2017 20170419 141700778 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska 24 10,00 10.00 Detail
19.04.2017 20170419 141700779 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Coburgova 60/ABC 8,00 8.00 Detail
19.04.2017 20170419 141700705 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Coburgova 60/ABC 9,00 9.00 Detail
19.04.2017 20170419 141700706 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Coburgova 60/ABC 9,00 9.00 Detail
19.04.2017 20170419 141700707 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Coburgova 78 13,00 13.00 Detail
19.04.2017 20170419 141700708 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Nám.Sv.Mikulása 4 6,00 6.00 Detail
19.04.2017 20170419 141700709 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Nobelova 7 1,00 1.00 Detail
19.04.2017 20170419 141700710 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny V.Clementisa 77 14,00 14.00 Detail
19.04.2017 20170419 141700711 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny V.Clementisa 78 14,00 14.00 Detail
19.04.2017 20170419 141700712 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny V.Clementisa 79 14,00 14.00 Detail
19.04.2017 20170419 141700713 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny V.Clementisa 80 14,00 14.00 Detail
19.04.2017 20170419 141700714 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny V.Clementisa 81 36,00 36.00 Detail
19.04.2017 20170419 141700715 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny V.Clementisa 82 21,00 21.00 Detail
19.04.2017 20170419 141700716 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny V.Clementisa 83 14,00 14.00 Detail
19.04.2017 20170419 141700717 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Malženická cesta 1,00 1.00 Detail
19.04.2017 20170419 141700718 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Tajovského 20 72,00 72.00 Detail
19.04.2017 20170419 141700719 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Tajovského 21 71,00 71.00 Detail
19.04.2017 20170419 141700720 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny K.Čulena 12 52,00 52.00 Detail
19.04.2017 20170419 141700721 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska garáž 24 7,00 7.00 Detail
19.04.2017 20170419 141700722 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska garáž 24 7,00 7.00 Detail
19.04.2017 20170419 141700723 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska garáž 24 7,00 7.00 Detail
19.04.2017 20170419 141700724 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska garáž 24 7,00 7.00 Detail
19.04.2017 20170419 141700725 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska garáž 24 6,00 6.00 Detail
19.04.2017 20170419 141700726 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska garáž 24 7,00 7.00 Detail
19.04.2017 20170419 141700727 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska garáž 24 7,00 7.00 Detail
19.04.2017 20170419 141700728 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska garáž 24 6,00 6.00 Detail
28.04.2017 20170428 151700136 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 56,29 56.29 Detail
28.04.2017 20170428 151700137 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 303,14 303.14 Detail
28.04.2017 20170428 151700138 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 2,16 2.16 Detail
28.04.2017 20170428 151700139 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 8,66 8.66 Detail
28.04.2017 20170428 151700140 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 210,04 210.04 Detail
28.04.2017 20170428 151700141 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 160,24 160.24 Detail
28.04.2017 20170428 151700142 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 6,49 6.49 Detail
28.04.2017 20170428 151700143 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 63,11 63.11 Detail
28.04.2017 20170428 151700144 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 61,03 61.03 Detail
28.04.2017 20170428 151700145 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 559,49 559.49 Detail
28.04.2017 20170428 151700146 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 433,83 433.83 Detail
28.04.2017 20170428 151700147 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 57,83 57.83 Detail
28.04.2017 20170428 151700148 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 47,47 47.47 Detail
28.04.2017 20170428 151700149 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 0,19 0.19 Detail
28.04.2017 20170428 151700150 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 0,19 0.19 Detail
28.04.2017 20170428 151700151 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 0,76 0.76 Detail
28.04.2017 20170428 151700152 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 27,31 27.31 Detail
28.04.2017 20170428 151700153 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 16,57 16.57 Detail
28.04.2017 20170428 151700154 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 21,85 21.85 Detail
28.04.2017 20170428 151700155 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 0,37 0.37 Detail
02.05.2017 20170502 141700780 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 04/2017 Trhová 2 1 250,00 1250.00 Detail
02.05.2017 20170502 141700781 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 04/2017Čulenova 12 590,00 590.00 Detail
02.05.2017 20170502 141700782 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 04/2017 Limbova 3 560,00 560.00 Detail
02.05.2017 20170502 141700783 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 poplatok za školníka za 04/2017 Mozartova 10 1 160,00 1160.00 Detail
02.05.2017 20170502 141700788 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 04/2017 OST ZŠ Mozartova 1 450,44 1450.44 Detail
02.05.2017 20170502 141700789 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 04/2017 OST V.Clementisa 577,32 577.32 Detail
02.05.2017 20170502 141700790 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 04/2017 plyn.kotol.Hlavná 5 165,36 165.36 Detail
02.05.2017 20170502 141700791 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 04/2017 plyn.kotol.Radnica 1 94,92 94.92 Detail
02.05.2017 20170502 141700786 MAJES výťahy a eskalátory, a.s. 35770732 paušálne opravy výťahov Trhová 2 28,66 28.66 Detail
02.05.2017 20170502 141700787 MAJES výťahy a eskalátory, a.s. 35770732 paušálne opravy výťahov Trhová 3 16,72 16.72 Detail
03.05.2017 20170503 141700792 SPB Security s.r.o. 44626975 strážna služba NP Trhová 2 a podz.garáže Vajanského ul. 04/2017 5 132,16 5132.16 Detail
03.05.2017 20170503 141700793 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Golianova 20 8,00 8.00 Detail
03.05.2017 20170503 141700794 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu A.Žarnova 25 38,00 38.00 Detail
03.05.2017 20170503 141700795 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/B 33,00 33.00 Detail
03.05.2017 20170503 141700796 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 3 47,00 47.00 Detail
03.05.2017 20170503 141700797 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 3 95,00 95.00 Detail
03.05.2017 20170503 141700798 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/A 32,00 32.00 Detail
03.05.2017 20170503 141700799 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/A 13,00 13.00 Detail
03.05.2017 20170503 141700800 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hlavná 1 1 178,00 1178.00 Detail
03.05.2017 20170503 141700801 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Mozartova 10 24,00 24.00 Detail
03.05.2017 20170503 141700802 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Coburgova 60 C 180,00 180.00 Detail
03.05.2017 20170503 141700803 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Radlinského 10 C 4,00 4.00 Detail
03.05.2017 20170503 141700804 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Coburgova 60 B 132,00 132.00 Detail
03.05.2017 20170503 141700805 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Coburgova 60 A 139,00 139.00 Detail
03.05.2017 20170503 141700806 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu V jame 27 38,00 38.00 Detail
03.05.2017 20170503 141700807 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Vajanského 3 36,00 36.00 Detail
03.05.2017 20170503 141700808 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Murgašova 13 24,00 24.00 Detail
03.05.2017 20170503 141700809 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Okružná 27 57,00 57.00 Detail
03.05.2017 20170503 141700810 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Narcisova 2 21,00 21.00 Detail
03.05.2017 20170503 141700811 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Limbová 4 50,00 50.00 Detail
03.05.2017 20170503 141700812 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hodžova 40 34,00 34.00 Detail
03.05.2017 20170503 141700813 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Narcisová 2 986,00 986.00 Detail
03.05.2017 20170503 141700814 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Čajkovského 28 32,00 32.00 Detail
03.05.2017 20170503 141700815 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Beethovenova 16 40,00 40.00 Detail
03.05.2017 20170503 141700816 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Jiráskova 25 24,00 24.00 Detail
03.05.2017 20170503 141700817 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Botanická 12 20,00 20.00 Detail
03.05.2017 20170503 141700818 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu T.Tekela 1 28,00 28.00 Detail
03.05.2017 20170503 141700819 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hlavná 5 467,00 467.00 Detail
03.05.2017 20170503 141700820 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hviezdoslavova 3 202,00 202.00 Detail
03.05.2017 20170503 141700821 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hviezdoslavova 3 7,00 7.00 Detail
03.05.2017 20170503 141700822 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hornopotočná 22 26,00 26.00 Detail
03.05.2017 20170503 141700823 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hviezdoslavova 3 4,00 4.00 Detail
03.05.2017 20170503 141700824 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Limbová 3 31,00 31.00 Detail
03.05.2017 20170503 141700825 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Štefánikova 29 379,00 379.00 Detail
03.05.2017 20170503 141700826 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Trhová 3 387,00 387.00 Detail
03.05.2017 20170503 141700827 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/B 12,00 12.00 Detail
03.05.2017 20170503 141700828 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/B 8,00 8.00 Detail
04.05.2017 20170504 141700829 Dušan Novák - SABA 30098050 paušálna platba opráv STA za 05/2017 Františkánska 3 6,64 6.64 Detail
04.05.2017 20170504 141700830 Dušan Novák - SABA 30098050 paušálna platba opráv STA za 05/2017 Golianova 3 7,97 7.97 Detail
05.05.2017 20170505 141700836 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 pracovná pohotovosť paušál 04/2017 OST ZŠ Mozartova 10 15,00 15.00 Detail
05.05.2017 20170505 141700837 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 pracovná pohotovosť paušál 04/2017 OST V.Clementisova 2 15,00 15.00 Detail
05.05.2017 20170505 141700838 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 pracovná pohotovosť paušál 04/2017 kotolňa Radnica-Hlavná 1 15,00 15.00 Detail
05.05.2017 20170505 141700839 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 pracovná pohotovosť paušál 04/2017 kotolňa Hlavná 5 15,00 15.00 Detail
05.05.2017 20170505 141700832 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla MŠ Murgašova 13 640,51 640.51 Detail
05.05.2017 20170505 141700833 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla MŠ Okružná 27 601,69 601.69 Detail
05.05.2017 20170505 141700834 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla OST ZŠ Mozartova 3 226,49 3226.49 Detail
05.05.2017 20170505 141700835 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla OST Clementisa 3 107,98 3107.98 Detail
09.05.2017 20170509 141700854 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 popl.za spracov.písomností-upomienky mestské byty 04/2017 74,40 74.40 Detail
09.05.2017 20170509 151700156 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 1 186,31 1186.31 Detail
09.05.2017 20170509 151700157 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 1 750,93 1750.93 Detail
09.05.2017 20170509 151700158 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 853,51 853.51 Detail
09.05.2017 20170509 151700159 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 4 091,54 4091.54 Detail
09.05.2017 20170509 151700160 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 12 197,37 12197.37 Detail
09.05.2017 20170509 151700161 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 4 806,13 4806.13 Detail
09.05.2017 20170509 151700162 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 2 564,42 2564.42 Detail
09.05.2017 20170509 151700163 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 30,68 30.68 Detail
09.05.2017 20170509 151700164 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 823,59 823.59 Detail
09.05.2017 20170509 151700165 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 189,33 189.33 Detail
09.05.2017 20170509 151700166 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 97,42 97.42 Detail
09.05.2017 20170509 151700167 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 162,00 162.00 Detail
09.05.2017 20170509 151700168 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 57,75 57.75 Detail
09.05.2017 20170509 151700169 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 52,65 52.65 Detail
09.05.2017 20170509 151700170 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 56,27 56.27 Detail
09.05.2017 20170509 151700171 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 46,95 46.95 Detail
09.05.2017 20170509 151700172 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 20,92 20.92 Detail
09.05.2017 20170509 151700173 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 52,20 52.20 Detail
09.05.2017 20170509 151700174 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 36,91 36.91 Detail
09.05.2017 20170509 151700175 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 195,44 195.44 Detail
09.05.2017 20170509 151700176 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 284,11 284.11 Detail
09.05.2017 20170509 151700177 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 3 427,44 3427.44 Detail
09.05.2017 20170509 151700178 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 545,06 545.06 Detail
09.05.2017 20170509 151700179 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 355,29 355.29 Detail
09.05.2017 20170509 151700180 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 358,10 358.10 Detail
09.05.2017 20170509 141700843 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Ľ.Podjavorinskej 30 96,07 96.07 Detail
09.05.2017 20170509 141700841 ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. 36237922 ochrana objektu K.Čulena 12 za 04/2017 756,82 756.82 Detail
10.05.2017 20170510 141700842 KLT, spol. s r.o. 36247031 profylaktická prehl.a čist.filtrov KJ Hlavná 1 Radnica Ing.Mihálik obj.20/2017/M 216,00 216.00 Detail
10.05.2017 20170510 141700848 TUROŇ spol. s r.o. 44708262 čerpanie, odvoz a likvidácia odpadovej vody Malženická 1 1 040,02 1040.02 Detail
10.05.2017 20170510 141700846 Mesto Trnava 00313114 komunálny odpad Tajovského 20,21 4 161,09 4161.09 Detail
10.05.2017 20170510 141700847 Mesto Trnava 00313114 komunálny odpad Malženická cesta 1 1 338,24 1338.24 Detail
10.05.2017 20170510 141700844 Mesto Trnava 00313114 komunálny odpad Coburgova 60-70,Golian.3,Nobelova7 NP 6 712,11 6712.11 Detail
10.05.2017 20170510 141700845 Mesto Trnava 00313114 komunálny odpad Limbová 11,Trhová 2,K.Čulena 12, V jame 11 15 172,59 15172.59 Detail
11.05.2017 20170511 141700849 Enbra Slovakia s.r.o. 31624189 rozúčtovanie nákladov na teplo za r.2016 Coburgova 60 A,B,C 90,72 90.72 Detail
12.05.2017 20170512 141700853 Mesto Trnava 00313114 komunálny odpad Limbova 3MŠ-byty 1 877,30 1877.30 Detail
12.05.2017 20170512 141700850 Mesto Trnava 00313114 komunálny odpad Coburgova 60 A,B,C 1 630,98 1630.98 Detail
12.05.2017 20170512 141700851 Mesto Trnava 00313114 komunálny odpad Františkánska 24 2 279,19 2279.19 Detail
12.05.2017 20170512 141700852 Mesto Trnava 00313114 komunálny odpad V.Clementisa 72-83 5 332,05 5332.05 Detail
15.05.2017 20170515 141700855 Mesto Trnava 00313114 poplatok za komunálny odpad Okružná 21 231,31 231.31 Detail
15.05.2017 20170515 141700859 Energie2, a.s. 46113177 vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb Hlavná 1Radnica, MŠ 7 318,70 7318.70 Detail
16.05.2017 20170516 141700858 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 paušál za byty a NP vo vlastníctve Mesta 2. štvrťrok 2017 335,52 335.52 Detail
16.05.2017 20170516 141700856 Mesto Trnava 00313114 poplatok za komunálny odpad Mozartova 10 83,64 83.64 Detail
24.05.2017 20170524 141700863 Ministerstvo vnútra SR Bratislava 00151866 technická ochrana objektu Limbová 3, 01.-09./2017 120,15 120.15 Detail
25.05.2017 20170525 141700864 Regena ES s.r.o. Strážske 36766879 tepelná služba za rok 2016 V.Clementisa 72-76 297,77 297.77 Detail
25.05.2017 20170525 141700865 Regena ES s.r.o. Strážske 36766879 tepelná služba za rok 2016 V.Clementisa 77,78 124,75 124.75 Detail
25.05.2017 20170525 141700866 Regena ES s.r.o. Strážske 36766879 tepelná služba za rok 2016 V.Clementisa 79-83 291,13 291.13 Detail
25.05.2017 20170525 141700867 Regena ES s.r.o. Strážske 36766879 tepelná služba za rok 2016 Nobelova 7 44,14 44.14 Detail
25.05.2017 20170525 141700868 Regena ES s.r.o. Strážske 36766879 tepelná služba za rok 2016 Tajovského 20,21 443,94 443.94 Detail
26.05.2017 20170526 141700870 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Študentská 31 56,00 56.00 Detail
30.05.2017 20170530 141700869 TECHEM spol. s r.o. 31355625 rozúčtovanie nákladov na teplo za rok 2016 49,50 49.50 Detail
31.05.2017 20170531 151700181 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 56,29 56.29 Detail
31.05.2017 20170531 151700182 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 303,14 303.14 Detail
31.05.2017 20170531 151700183 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 2,16 2.16 Detail
31.05.2017 20170531 151700184 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 8,66 8.66 Detail
31.05.2017 20170531 151700185 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 210,04 210.04 Detail
31.05.2017 20170531 151700186 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 160,24 160.24 Detail
31.05.2017 20170531 151700187 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 6,49 6.49 Detail
31.05.2017 20170531 151700188 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 63,11 63.11 Detail
31.05.2017 20170531 151700189 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 61,03 61.03 Detail
31.05.2017 20170531 151700190 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 559,49 559.49 Detail
31.05.2017 20170531 151700191 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 433,83 433.83 Detail
31.05.2017 20170531 151700192 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 57,83 57.83 Detail
31.05.2017 20170531 151700193 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 47,47 47.47 Detail
31.05.2017 20170531 151700194 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 0,19 0.19 Detail
31.05.2017 20170531 151700195 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 0,19 0.19 Detail
31.05.2017 20170531 151700196 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 0,76 0.76 Detail
31.05.2017 20170531 151700197 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 27,31 27.31 Detail
31.05.2017 20170531 151700198 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 16,57 16.57 Detail
31.05.2017 20170531 151700199 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 21,85 21.85 Detail
31.05.2017 20170531 151700200 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 0,37 0.37 Detail
31.05.2017 20170531 141700871 ESM-YZAMER, s. r. o. 36226904 rozpočítanie vykurovacích nákladov za rok 2016 Limbová 11 31,68 31.68 Detail
01.06.2017 20170601 141700873 SPB Security s.r.o. 44626975 strážna služba NP Trhová 2 a podz.garáže Vajanského ul. 05/2017 5 158,08 5158.08 Detail
02.06.2017 20170602 141700874 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 05/2017 Trhová 2 1 250,00 1250.00 Detail
02.06.2017 20170602 141700875 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 05/2017 Čulenova 12 590,00 590.00 Detail
02.06.2017 20170602 141700876 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 05/2017 Limbova 3 560,00 560.00 Detail
02.06.2017 20170602 141700877 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 poplatok za školníka za 05/2017 Mozartova 10 1 160,00 1160.00 Detail
02.06.2017 20170602 141700878 MAJES výťahy a eskalátory, a.s. 35770732 paušálne opravy výťahov Trhová 2 28,66 28.66 Detail
02.06.2017 20170602 141700879 MAJES výťahy a eskalátory, a.s. 35770732 paušálne opravy výťahov Trhová 3 16,72 16.72 Detail
02.06.2017 20170602 141700880 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Golianova 20 8,00 8.00 Detail
02.06.2017 20170602 141700881 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu A.Žarnova 25 38,00 38.00 Detail
02.06.2017 20170602 141700882 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/B 33,00 33.00 Detail
02.06.2017 20170602 141700883 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 3 47,00 47.00 Detail
02.06.2017 20170602 141700884 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 3 95,00 95.00 Detail
02.06.2017 20170602 141700885 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/A 32,00 32.00 Detail
02.06.2017 20170602 141700886 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/A 13,00 13.00 Detail
02.06.2017 20170602 141700887 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hlavná 1 1 178,00 1178.00 Detail
02.06.2017 20170602 141700888 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Mozartova 10 24,00 24.00 Detail
02.06.2017 20170602 141700889 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Coburgova 60C 180,00 180.00 Detail
02.06.2017 20170602 141700890 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Radlinského 10 4,00 4.00 Detail
02.06.2017 20170602 141700891 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Coburgova 60 B 132,00 132.00 Detail
02.06.2017 20170602 141700892 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Coburgova 60 A 139,00 139.00 Detail
02.06.2017 20170602 141700893 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu V jame 27 38,00 38.00 Detail
02.06.2017 20170602 141700894 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Vajanského 3 36,00 36.00 Detail
02.06.2017 20170602 141700895 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Murgašova 13 24,00 24.00 Detail
02.06.2017 20170602 141700896 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Okružná 27 57,00 57.00 Detail
02.06.2017 20170602 141700897 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Narcisová 2 21,00 21.00 Detail
02.06.2017 20170602 141700898 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Limbová 4 50,00 50.00 Detail
02.06.2017 20170602 141700899 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hodžova 40 34,00 34.00 Detail
02.06.2017 20170602 141700900 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Narcisová 2 986,00 986.00 Detail
02.06.2017 20170602 141700901 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Čajkovského 28 32,00 32.00 Detail
02.06.2017 20170602 141700902 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Beethovenova 16 40,00 40.00 Detail
02.06.2017 20170602 141700903 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Jiráskova 25 24,00 24.00 Detail
02.06.2017 20170602 141700904 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Botanická 12 20,00 20.00 Detail
02.06.2017 20170602 141700905 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu T.Tekela 1 28,00 28.00 Detail
02.06.2017 20170602 141700906 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hlavná 5 467,00 467.00 Detail
02.06.2017 20170602 141700907 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hviezdoslavova 3 202,00 202.00 Detail
02.06.2017 20170602 141700908 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hviezdoslavova 3 7,00 7.00 Detail
02.06.2017 20170602 141700909 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hornopotočná 22 26,00 26.00 Detail
02.06.2017 20170602 141700910 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hviezdoslavova 3 4,00 4.00 Detail
02.06.2017 20170602 141700911 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Limbová 3 31,00 31.00 Detail
02.06.2017 20170602 141700912 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Štefánikova 29 379,00 379.00 Detail
02.06.2017 20170602 141700913 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Trhová 3 387,00 387.00 Detail
02.06.2017 20170602 141700914 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/B 12,00 12.00 Detail
02.06.2017 20170602 141700915 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/B 8,00 8.00 Detail
05.06.2017 20170605 141700916 TUROŇ spol. s r.o. 44708262 čerpanie, odvoz a likvidácia odpadovej vody Malženická 1 1 040,02 1040.02 Detail
05.06.2017 20170605 141700917 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 05/2017 OST ZŠ Mozartova 1 450,44 1450.44 Detail
05.06.2017 20170605 141700918 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 05/2017 OST V.Clementisa 577,32 577.32 Detail
05.06.2017 20170605 141700919 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 05/2017 plyn.kotol.Hlavná 5 165,36 165.36 Detail
05.06.2017 20170605 141700920 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 05/2017 plyn.kotol.Radnica 1 94,92 94.92 Detail
06.06.2017 20170606 141700921 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla MŠ Murgašova 13 590,36 590.36 Detail
06.06.2017 20170606 141700922 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla MŠ Okružná 27 546,49 546.49 Detail
06.06.2017 20170606 141700923 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla OST ZŠ Mozartova 2 955,98 2955.98 Detail
06.06.2017 20170606 141700924 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla OST Clementisa 2 954,71 2954.71 Detail
07.06.2017 20170607 141700925 Dušan Novák - SABA 30098050 paušálna platba opráv STA za 06/2017 Františkánska 3 6,64 6.64 Detail
07.06.2017 20170607 141700926 Dušan Novák - SABA 30098050 paušálna platba opráv STA za 06/2017 Golianova 3 7,97 7.97 Detail
08.06.2017 20170608 151700201 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 1 105,23 1105.23 Detail
08.06.2017 20170608 151700202 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 1 622,10 1622.10 Detail
08.06.2017 20170608 151700203 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 804,44 804.44 Detail
08.06.2017 20170608 151700204 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 3 941,42 3941.42 Detail
08.06.2017 20170608 151700205 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 11 340,29 11340.29 Detail
08.06.2017 20170608 151700206 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 4 454,42 4454.42 Detail
08.06.2017 20170608 151700207 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 2 359,02 2359.02 Detail
08.06.2017 20170608 151700208 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 29,09 29.09 Detail
08.06.2017 20170608 151700209 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 761,52 761.52 Detail
08.06.2017 20170608 151700210 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 176,92 176.92 Detail
08.06.2017 20170608 151700211 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 91,86 91.86 Detail
08.06.2017 20170608 151700212 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 147,23 147.23 Detail
08.06.2017 20170608 151700213 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 54,73 54.73 Detail
08.06.2017 20170608 151700214 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 49,04 49.04 Detail
08.06.2017 20170608 151700215 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 49,48 49.48 Detail
08.06.2017 20170608 151700216 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 42,23 42.23 Detail
08.06.2017 20170608 151700217 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 20,92 20.92 Detail
08.06.2017 20170608 151700218 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 47,81 47.81 Detail
08.06.2017 20170608 151700219 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 36,25 36.25 Detail
08.06.2017 20170608 151700220 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 180,39 180.39 Detail
08.06.2017 20170608 151700221 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 260,49 260.49 Detail
08.06.2017 20170608 151700222 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 3 131,04 3131.04 Detail
08.06.2017 20170608 151700223 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 506,06 506.06 Detail
08.06.2017 20170608 151700224 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 336,30 336.30 Detail
08.06.2017 20170608 151700225 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 324,63 324.63 Detail
08.06.2017 20170608 141700927 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Ľ.Podjavorinskej 30 96,07 96.07 Detail
12.06.2017 20170612 141700930 ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. 36237922 ochrana objektu K.Čulena 12 za 05/2017 756,82 756.82 Detail
13.06.2017 20170613 141700931 Július Kosnáč-KOMINÁRSTVO 36087726 vymetanie a kontrola komínov Coburgova 60-70 108,00 108.00 Detail
13.06.2017 20170613 141700932 Július Kosnáč-KOMINÁRSTVO 36087726 vymetanie a kontrola komínov Coburgova 78 24,00 24.00 Detail
23.06.2017 20170623 141700936 Energie2, a.s. 46113177 vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny K.Čulena 12 19,16 19.16 Detail
23.06.2017 20170623 141700937 ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. 36237922 dobropis fa č.2017200399 ochrana objektu K.Čulena 12 -0,14 -0.14 Detail
30.06.2017 20170630 141701004 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 36252484 Import TAVOS V.Clementisa 72-83 861,68 861.68 Detail
30.06.2017 20170630 141701005 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 36252484 Import TAVOS V jame 20-25,Golianova 3,Rybníkova 8, Nobelova 7 1 001,95 1001.95 Detail
30.06.2017 20170630 141701006 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 36252484 Import TAVOS Františkánska 3 211,14 211.14 Detail
30.06.2017 20170630 141701003 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 36252484 Import TAVOS MŠ 13 291,61 13291.61 Detail
30.06.2017 20170630 151700226 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 56,29 56.29 Detail
30.06.2017 20170630 151700227 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 303,14 303.14 Detail
30.06.2017 20170630 151700228 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 2,16 2.16 Detail
30.06.2017 20170630 151700229 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 8,66 8.66 Detail
30.06.2017 20170630 151700230 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 210,04 210.04 Detail
30.06.2017 20170630 151700231 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 160,24 160.24 Detail
30.06.2017 20170630 151700232 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 6,49 6.49 Detail
30.06.2017 20170630 151700233 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 55,85 55.85 Detail
30.06.2017 20170630 151700234 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 54,02 54.02 Detail
30.06.2017 20170630 151700235 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 495,18 495.18 Detail
30.06.2017 20170630 151700236 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 383,95 383.95 Detail
30.06.2017 20170630 151700237 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 51,18 51.18 Detail
30.06.2017 20170630 151700238 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 42,01 42.01 Detail
30.06.2017 20170630 151700239 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 0,17 0.17 Detail
30.06.2017 20170630 151700240 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 0,17 0.17 Detail
30.06.2017 20170630 151700241 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 0,67 0.67 Detail
30.06.2017 20170630 151700242 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 24,18 24.18 Detail
30.06.2017 20170630 151700243 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 14,68 14.68 Detail
30.06.2017 20170630 151700244 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 19,34 19.34 Detail
30.06.2017 20170630 151700245 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 0,34 0.34 Detail
30.06.2017 20170630 141700938 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 06/2017 Trhová 2 1 250,00 1250.00 Detail
30.06.2017 20170630 141700939 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 06/2017 Čulenova 12 590,00 590.00 Detail
30.06.2017 20170630 141700940 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 06/2017 Limbova 3 560,00 560.00 Detail
30.06.2017 20170630 141700941 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 poplatok za školníka za 06/2017 Mozartova 10 1 160,00 1160.00 Detail
30.06.2017 20170630 141700942 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 06/2017 OST ZŠ Mozartova 1 450,44 1450.44 Detail
30.06.2017 20170630 141700943 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 06/2017 OST V.Clementisa 577,32 577.32 Detail
30.06.2017 20170630 141700944 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 06/2017 plyn.kotol.Hlavná 5 165,36 165.36 Detail
30.06.2017 20170630 141700945 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 06/2017 plyn.kotol.Radnica 1 94,92 94.92 Detail
03.07.2017 20170703 141700950 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 pracovná pohotovosť paušál 05/2017 OST ZŠ Mozartova 10 15,00 15.00 Detail
03.07.2017 20170703 141700951 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 pracovná pohotovosť paušál 05/2017 OST Clementisa 2 15,00 15.00 Detail
03.07.2017 20170703 141700952 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 pracovná pohotovosť paušál 05/2017 kotolňa Hlavná 5 15,00 15.00 Detail
03.07.2017 20170703 141700953 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 pracovná pohotovosť paušál 05/2017 kotolňa Radnica-Hlavná 1 15,00 15.00 Detail
03.07.2017 20170703 141700954 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 pracovná pohotovosť paušál 06/2017 OST ZŠ Mozartova 10 15,00 15.00 Detail
03.07.2017 20170703 141700955 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 pracovná pohotovosť paušál 06/2017 OST Clementisa 2 15,00 15.00 Detail
03.07.2017 20170703 141700956 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 pracovná pohotovosť paušál 06/2017 kotolňa Radnica-Hlavná 1 15,00 15.00 Detail
03.07.2017 20170703 141700957 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 pracovná pohotovosť paušál 06/2017 kotolňa Hlavná 5 15,00 15.00 Detail
03.07.2017 20170703 141700946 SPB Security s.r.o. 44626975 strážna služba NP Trhová 2 a podz.garáže Vajanského ul. 06/2017 4 890,24 4890.24 Detail
03.07.2017 20170703 141700949 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 kosenie areálu Františkánska 3, 24 176,16 176.16 Detail
03.07.2017 20170703 141700947 MAJES výťahy a eskalátory, a.s. 35770732 paušálne opravy výťahov Trhová 2 28,66 28.66 Detail
03.07.2017 20170703 141700948 MAJES výťahy a eskalátory, a.s. 35770732 paušálne opravy výťahov Trhová 3 16,72 16.72 Detail
04.07.2017 20170704 141700985 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Štefánikova 29 379,00 379.00 Detail
04.07.2017 20170704 141700986 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Trhová 3 387,00 387.00 Detail
04.07.2017 20170704 141700958 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Golianova 20 8,00 8.00 Detail
04.07.2017 20170704 141700959 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu A.Žarnova 25 38,00 38.00 Detail
04.07.2017 20170704 141700960 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/B 33,00 33.00 Detail
04.07.2017 20170704 141700961 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 3 47,00 47.00 Detail
04.07.2017 20170704 141700962 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 3 95,00 95.00 Detail
04.07.2017 20170704 141700963 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/A 32,00 32.00 Detail
04.07.2017 20170704 141700964 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/A 13,00 13.00 Detail
04.07.2017 20170704 141700965 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hlavná 1 1 178,00 1178.00 Detail
04.07.2017 20170704 141700966 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Mozartova 10 24,00 24.00 Detail
04.07.2017 20170704 141700967 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Coburgova 60 B 132,00 132.00 Detail
04.07.2017 20170704 141700968 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Coburgova 60 A 139,00 139.00 Detail
04.07.2017 20170704 141700969 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu V jame 27 38,00 38.00 Detail
04.07.2017 20170704 141700970 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Vajanského 3 36,00 36.00 Detail
04.07.2017 20170704 141700971 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Murgašova 13 24,00 24.00 Detail
04.07.2017 20170704 141700972 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Okružná 27 57,00 57.00 Detail
04.07.2017 20170704 141700973 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Narcisova 2 21,00 21.00 Detail
04.07.2017 20170704 141700974 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Limbová 4 50,00 50.00 Detail
04.07.2017 20170704 141700975 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Čajkovského 28 32,00 32.00 Detail
04.07.2017 20170704 141700976 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Jiráskova 25 24,00 24.00 Detail
04.07.2017 20170704 141700977 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Botanická 12 20,00 20.00 Detail
04.07.2017 20170704 141700978 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu T.Tekela 1 28,00 28.00 Detail
04.07.2017 20170704 141700979 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hlavná 5 467,00 467.00 Detail
04.07.2017 20170704 141700980 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hviezdoslavova 3 202,00 202.00 Detail
04.07.2017 20170704 141700981 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hviezdoslavova 3 7,00 7.00 Detail
04.07.2017 20170704 141700982 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hviezdoslavova 3 26,00 26.00 Detail
04.07.2017 20170704 141700983 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hviezdoslavova 3 4,00 4.00 Detail
04.07.2017 20170704 141700984 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Limbová 3 31,00 31.00 Detail
06.07.2017 20170706 141700987 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Coburgova 60C 180,00 180.00 Detail
06.07.2017 20170706 141700988 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Radlinského 10 4,00 4.00 Detail
06.07.2017 20170706 141700989 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hodžova 40 34,00 34.00 Detail
06.07.2017 20170706 141700990 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Narcisova 2 986,00 986.00 Detail
06.07.2017 20170706 141700991 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Beethovenova 16 40,00 40.00 Detail
06.07.2017 20170706 141700992 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/B 12,00 12.00 Detail
07.07.2017 20170707 151700246 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 1 083,67 1083.67 Detail
07.07.2017 20170707 151700247 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 1 568,24 1568.24 Detail
07.07.2017 20170707 151700248 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 783,68 783.68 Detail
07.07.2017 20170707 151700249 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 3 875,01 3875.01 Detail
07.07.2017 20170707 151700250 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 11 006,89 11006.89 Detail
07.07.2017 20170707 151700251 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 4 330,45 4330.45 Detail
07.07.2017 20170707 151700252 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 2 291,86 2291.86 Detail
07.07.2017 20170707 151700253 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 28,61 28.61 Detail
07.07.2017 20170707 151700254 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 736,54 736.54 Detail
07.07.2017 20170707 151700255 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 173,38 173.38 Detail
07.07.2017 20170707 151700256 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 89,70 89.70 Detail
07.07.2017 20170707 151700257 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 141,99 141.99 Detail
07.07.2017 20170707 151700258 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 53,90 53.90 Detail
07.07.2017 20170707 151700259 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 48,28 48.28 Detail
07.07.2017 20170707 151700260 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 49,48 49.48 Detail
07.07.2017 20170707 151700261 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 41,44 41.44 Detail
07.07.2017 20170707 151700262 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 20,92 20.92 Detail
07.07.2017 20170707 151700263 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 46,26 46.26 Detail
07.07.2017 20170707 151700264 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 36,20 36.20 Detail
07.07.2017 20170707 151700265 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 176,24 176.24 Detail
07.07.2017 20170707 151700266 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 253,65 253.65 Detail
07.07.2017 20170707 151700267 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 3 045,49 3045.49 Detail
07.07.2017 20170707 151700268 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 491,50 491.50 Detail
07.07.2017 20170707 151700269 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 327,69 327.69 Detail
07.07.2017 20170707 151700270 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 312,26 312.26 Detail
07.07.2017 20170707 141700997 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Ľ.Podjavorinskej 30 96,07 96.07 Detail
07.07.2017 20170707 141700993 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla MŠ Murgašova 13 572,90 572.90 Detail
07.07.2017 20170707 141700994 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla MŠ Okružná 27 525,65 525.65 Detail
07.07.2017 20170707 141700995 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla OST ZŠ Mozartova 2 861,11 2861.11 Detail
07.07.2017 20170707 141700996 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla OST Clementisa 2 894,29 2894.29 Detail
10.07.2017 20170710 141700998 Dušan Novák - SABA 30098050 paušálna platba opráv STA za 07/2017 Františkánska 3 6,64 6.64 Detail
10.07.2017 20170710 141700999 Dušan Novák - SABA 30098050 paušálna platba opráv STA za 07/2017 Golianova 3 7,97 7.97 Detail
11.07.2017 20170711 141701001 Ing.Tibor Lackovič 37032151 upratovanie vchodov Tajovského 20,21 za 06/2017 255,20 255.20 Detail
11.07.2017 20170711 141701000 ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. 36237922 ochrana objektu K.Čulena 12 za 06/2017 756,82 756.82 Detail
12.07.2017 20170712 141701002 TUROŇ spol. s r.o. 44708262 čerpanie, odvoz a likvidácia odpadovej vody Malženická 1 1 040,02 1040.02 Detail
17.07.2017 20170717 141701007 Energie2, a.s. 46113177 vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb Trhová 2, MŠ 7 793,70 7793.70 Detail
18.07.2017 20170718 141701008 Energie2, a.s. 46113177 vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb Trhová 2, MŠ 7 284,40 7284.40 Detail
24.07.2017 20170724 141701009 FCC Trnava, s.r.o. 31449697 pristavenie a odvoz kontajnera, znešk.odpadu, Malženická 1, 156,40 156.40 Detail
27.07.2017 20170727 141701012 ZSE Energia, a.s. 36677281 opravná fa k vyúčt.fa č.7150930912, Ľ.Podjavorinskej 22, -53,57 -53.57 Detail
27.07.2017 20170727 141701010 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/A, 10,00 10.00 Detail
27.07.2017 20170727 141701011 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/B, 10,00 10.00 Detail
31.07.2017 20170731 141701080 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 36252484 Coburgova 60-70 1 749,55 1749.55 Detail
31.07.2017 20170731 141701081 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 36252484 MŠ, Štefánikova 29,Radlinského 1, Frant.3,Rybníkova 8, NP 3 520,78 3520.78 Detail
31.07.2017 20170731 151700271 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 56,29 56.29 Detail
31.07.2017 20170731 151700272 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 303,14 303.14 Detail
31.07.2017 20170731 151700273 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 2,16 2.16 Detail
31.07.2017 20170731 151700274 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 8,66 8.66 Detail
31.07.2017 20170731 151700275 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 210,04 210.04 Detail
31.07.2017 20170731 151700276 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 160,24 160.24 Detail
31.07.2017 20170731 151700277 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 6,49 6.49 Detail
31.07.2017 20170731 151700278 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 52,96 52.96 Detail
31.07.2017 20170731 151700279 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 51,22 51.22 Detail
31.07.2017 20170731 151700280 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 469,45 469.45 Detail
31.07.2017 20170731 151700281 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 364,01 364.01 Detail
31.07.2017 20170731 151700282 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 48,53 48.53 Detail
31.07.2017 20170731 151700283 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 39,83 39.83 Detail
31.07.2017 20170731 151700284 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 0,16 0.16 Detail
31.07.2017 20170731 151700285 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 0,16 0.16 Detail
31.07.2017 20170731 151700286 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 0,64 0.64 Detail
31.07.2017 20170731 151700287 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 22,92 22.92 Detail
31.07.2017 20170731 151700288 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 13,91 13.91 Detail
31.07.2017 20170731 151700289 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 18,34 18.34 Detail
31.07.2017 20170731 151700290 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 0,31 0.31 Detail
31.07.2017 20170731 141701013 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 07/2017 OST ZŠ Mozartova 1 450,44 1450.44 Detail
31.07.2017 20170731 141701014 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 07/2017 OST V.Clementisa 577,32 577.32 Detail
31.07.2017 20170731 141701015 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 07/2017 plyn.kotol.Hlavná 5 165,36 165.36 Detail
31.07.2017 20170731 141701016 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 07/2017 plyn.kotol.Radnica 1 94,92 94.92 Detail
01.08.2017 20170801 141701017 SPB Security s.r.o. 44626975 strážna služba NP Trhová 2 a podz.garáže Vajanského ul. 07/2017 5 218,56 5218.56 Detail
01.08.2017 20170801 141701018 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 07/2017 Trhová 2 1 250,00 1250.00 Detail
01.08.2017 20170801 141701019 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 07/2017 Čulenova 12 590,00 590.00 Detail
01.08.2017 20170801 141701020 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 07/2017 Limbova 3 560,00 560.00 Detail
01.08.2017 20170801 141701021 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 poplatok za školníka za 07/2017 Mozartova 10 1 160,00 1160.00 Detail
02.08.2017 20170802 141701022 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 pracovná pohotovosť paušál 07/2017 OST Clementisa 2 15,00 15.00 Detail
02.08.2017 20170802 141701023 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 pracovná pohotovosť paušál 07/2017 kotolňa Hlavná 5 15,00 15.00 Detail
02.08.2017 20170802 141701024 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 pracovná pohotovosť paušál 07/2017 kotolňa Radnica-Hlavná 1 15,00 15.00 Detail
02.08.2017 20170802 141701025 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 pracovná pohotovosť paušál 07/2017 OST ZŠ Mozartova 10 15,00 15.00 Detail
02.08.2017 20170802 141701026 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Golianova 20 8,00 8.00 Detail
02.08.2017 20170802 141701027 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu A.Žarnova 25 38,00 38.00 Detail
02.08.2017 20170802 141701028 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/B 33,00 33.00 Detail
02.08.2017 20170802 141701029 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/B 47,00 47.00 Detail
02.08.2017 20170802 141701030 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 3 95,00 95.00 Detail
02.08.2017 20170802 141701031 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/A 32,00 32.00 Detail
02.08.2017 20170802 141701032 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/A 13,00 13.00 Detail
02.08.2017 20170802 141701033 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hlavná 1 1 178,00 1178.00 Detail
02.08.2017 20170802 141701034 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Mozartova 10 24,00 24.00 Detail
02.08.2017 20170802 141701035 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Coburgova 60C 180,00 180.00 Detail
02.08.2017 20170802 141701036 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Radlinského 10 4,00 4.00 Detail
02.08.2017 20170802 141701037 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Coburgova 60B 132,00 132.00 Detail
02.08.2017 20170802 141701038 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Coburgova 60A 139,00 139.00 Detail
02.08.2017 20170802 141701039 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu V jame 27 38,00 38.00 Detail
02.08.2017 20170802 141701040 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Vajanského 3 36,00 36.00 Detail
02.08.2017 20170802 141701041 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Murgašova 13 24,00 24.00 Detail
02.08.2017 20170802 141701042 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Okružná 27 57,00 57.00 Detail
02.08.2017 20170802 141701043 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Narcisova 2 21,00 21.00 Detail
02.08.2017 20170802 141701044 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Limbova 4 50,00 50.00 Detail
02.08.2017 20170802 141701045 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hodžova 40 34,00 34.00 Detail
02.08.2017 20170802 141701046 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Narcisova 2 986,00 986.00 Detail
02.08.2017 20170802 141701047 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Čajkovského 28 32,00 32.00 Detail
02.08.2017 20170802 141701048 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Beethovenova 16 40,00 40.00 Detail
02.08.2017 20170802 141701049 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Jiráskova 25 24,00 24.00 Detail
02.08.2017 20170802 141701050 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Botanická 12 20,00 20.00 Detail
02.08.2017 20170802 141701051 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu T.Tekela 1 28,00 28.00 Detail
02.08.2017 20170802 141701052 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hlavná 5 467,00 467.00 Detail
02.08.2017 20170802 141701053 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávk