Prepnúť zobrazované dáta:

Faktúry

Posledná aktualizácia: 06.04.2021 11:10:43

Dátum doručenia Dátum doručenia Interné číslo faktúry Dodávateľ Predmet faktúry Cena s DPH v € Cena s DPH v € Detail
Názov IČO
01.12.2016 20161201 141601204 MAJES výťahy a eskalátory, a.s. 35770732 paušálne opravy výťahov Trhová 2 28,66 28.66 Detail
01.12.2016 20161201 141601205 MAJES výťahy a eskalátory, a.s. 35770732 paušálne opravy výťahov Trhová 3 16,72 16.72 Detail
02.12.2016 20161202 141601206 SPB Security s.r.o. 44626975 strážna služba NP Trhová 2 a podz.garáže Vajanského ul. 11/2016 5 011,20 5011.20 Detail
02.12.2016 20161202 141601207 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Golianova 20 10,00 10.00 Detail
02.12.2016 20161202 141601208 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hviezdoslavova 3 143,00 143.00 Detail
02.12.2016 20161202 141601209 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hviezdoslavova 3 37,00 37.00 Detail
02.12.2016 20161202 141601210 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hornopotočná 22 15,00 15.00 Detail
02.12.2016 20161202 141601211 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hviezdoslavova 3 4,00 4.00 Detail
02.12.2016 20161202 141601212 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Limbová 3 29,00 29.00 Detail
02.12.2016 20161202 141601213 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Štefánikova 29 253,00 253.00 Detail
02.12.2016 20161202 141601214 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Trhová 3 182,00 182.00 Detail
02.12.2016 20161202 141601217 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/B 22,00 22.00 Detail
02.12.2016 20161202 141601218 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/B 10,00 10.00 Detail
02.12.2016 20161202 141601219 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 3 7,00 7.00 Detail
05.12.2016 20161205 141601243 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Čajkovského 28 34,00 34.00 Detail
05.12.2016 20161205 141601244 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Jiráskova 25 21,00 21.00 Detail
05.12.2016 20161205 141601245 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hollého 8 69,00 69.00 Detail
05.12.2016 20161205 141601246 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hollého 8 132,00 132.00 Detail
05.12.2016 20161205 141601247 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Botanická 12 17,00 17.00 Detail
05.12.2016 20161205 141601248 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu T.Tekela 1 24,00 24.00 Detail
05.12.2016 20161205 141601249 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hlavná 5 468,00 468.00 Detail
05.12.2016 20161205 141601220 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu A.Žarnova 25 35,00 35.00 Detail
05.12.2016 20161205 141601221 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/B 35,00 35.00 Detail
05.12.2016 20161205 141601222 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 3 27,00 27.00 Detail
05.12.2016 20161205 141601223 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 3 79,00 79.00 Detail
05.12.2016 20161205 141601224 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/A 28,00 28.00 Detail
05.12.2016 20161205 141601225 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/A 58,00 58.00 Detail
05.12.2016 20161205 141601226 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hlavná 1 1 108,00 1108.00 Detail
05.12.2016 20161205 141601227 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Mozartova 10 22,00 22.00 Detail
05.12.2016 20161205 141601228 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hollého 8 121,00 121.00 Detail
05.12.2016 20161205 141601229 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hollého 8 1 210,00 1210.00 Detail
05.12.2016 20161205 141601230 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Coburgova 60C 168,00 168.00 Detail
05.12.2016 20161205 141601231 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Radlinského 10 4,00 4.00 Detail
05.12.2016 20161205 141601232 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Coburgova 60B 118,00 118.00 Detail
05.12.2016 20161205 141601233 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Coburgova 60A 130,00 130.00 Detail
05.12.2016 20161205 141601234 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu V Jame 27 30,00 30.00 Detail
05.12.2016 20161205 141601235 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Vajanského 3 28,00 28.00 Detail
05.12.2016 20161205 141601236 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Murgašova 13 18,00 18.00 Detail
05.12.2016 20161205 141601237 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Okružná 27 54,00 54.00 Detail
05.12.2016 20161205 141601238 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Narcisova 2 19,00 19.00 Detail
05.12.2016 20161205 141601239 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Limbová 4 44,00 44.00 Detail
05.12.2016 20161205 141601240 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hodžova 40 33,00 33.00 Detail
05.12.2016 20161205 141601241 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Narcisová 2 771,00 771.00 Detail
05.12.2016 20161205 141601242 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Čajkovského 28 28,00 28.00 Detail
05.12.2016 20161205 141601250 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla MŠ Murgašova 13 648,08 648.08 Detail
05.12.2016 20161205 141601251 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla MŠ Okružná 27 723,02 723.02 Detail
05.12.2016 20161205 141601252 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla OST ZŠ Mozartova 4 030,50 4030.50 Detail
05.12.2016 20161205 141601253 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla OST Clementisa 3 285,62 3285.62 Detail
06.12.2016 20161206 141601254 Dušan Novák - SABA 30098050 paušálna platba opráv STA za 12/2016 Golianova 3 7,97 7.97 Detail
06.12.2016 20161206 141601255 Dušan Novák - SABA 30098050 paušálna platba opráv STA za 12/2016 Františkánska 3 6,64 6.64 Detail
07.12.2016 20161207 141601257 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 pracovná pohotovosť paušál 12/2016 OST ZŠ Mozartova 10 15,25 15.25 Detail
07.12.2016 20161207 141601258 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 pracovná pohotovosť paušál 12/2016 OST V.Clementisova 2 15,25 15.25 Detail
07.12.2016 20161207 141601259 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 pracovná pohotovosť paušál 12/2016 kotolňa Radnica-Hlavná 1 15,25 15.25 Detail
07.12.2016 20161207 141601260 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 pracovná pohotovosť paušál 12/2016 kotolňa Hlavná 5 15,25 15.25 Detail
07.12.2016 20161207 141601256 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 predaj materiálu na kotolňu Hlavná 5 266,77 266.77 Detail
08.12.2016 20161208 151600461 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 1 276,27 1276.27 Detail
08.12.2016 20161208 151600462 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 2 112,17 2112.17 Detail
08.12.2016 20161208 151600463 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 872,91 872.91 Detail
08.12.2016 20161208 151600464 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 4 508,84 4508.84 Detail
08.12.2016 20161208 151600465 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 13 375,73 13375.73 Detail
08.12.2016 20161208 151600466 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 4 845,31 4845.31 Detail
08.12.2016 20161208 151600467 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 2 693,69 2693.69 Detail
08.12.2016 20161208 151600468 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 43,45 43.45 Detail
08.12.2016 20161208 151600469 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 967,95 967.95 Detail
08.12.2016 20161208 151600470 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 196,65 196.65 Detail
08.12.2016 20161208 151600471 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 88,89 88.89 Detail
08.12.2016 20161208 151600472 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 187,38 187.38 Detail
08.12.2016 20161208 151600473 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 58,45 58.45 Detail
08.12.2016 20161208 151600474 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 89,60 89.60 Detail
08.12.2016 20161208 151600475 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 63,06 63.06 Detail
08.12.2016 20161208 151600476 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 60,24 60.24 Detail
08.12.2016 20161208 151600477 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 46,70 46.70 Detail
08.12.2016 20161208 151600478 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 61,94 61.94 Detail
08.12.2016 20161208 151600479 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 57,86 57.86 Detail
08.12.2016 20161208 151600480 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 233,69 233.69 Detail
08.12.2016 20161208 151600481 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 276,11 276.11 Detail
08.12.2016 20161208 151600482 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 4 351,38 4351.38 Detail
08.12.2016 20161208 151600483 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 700,66 700.66 Detail
08.12.2016 20161208 151600484 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 473,01 473.01 Detail
08.12.2016 20161208 151600485 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 419,97 419.97 Detail
08.12.2016 20161208 141601261 ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. 36237922 ochrana objektu K.Čulena 12 za 11/2016 756,82 756.82 Detail
08.12.2016 20161208 141601262 ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. 36237922 výjazdy zásahovej skupiny K.Čulena 12 za 11/2016 95,62 95.62 Detail
12.12.2016 20161212 141601263 TUROŇ spol. s r.o. 44708262 čerpanie, odvoz a likvidácia odpadovej vody Kočiské 1-10 520,01 520.01 Detail
13.12.2016 20161213 141601264 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 dodávka elektriny MŠ 1 885,32 1885.32 Detail
15.12.2016 20161215 141601265 ELGAS, s.r.o. 36314242 vyúčt. fa za predaj a distrib.elektriny Hlavná 1, Trhová 3,Limbová 3 2 634,49 2634.49 Detail
15.12.2016 20161215 141601266 ELGAS, s.r.o. 36314242 vyučt. fa za predaj a distrib.elektriny Hollého 8,Trhová 2,Vajanského 9 1 997,61 1997.61 Detail
15.12.2016 20161215 141601267 ELGAS, s.r.o. 36314242 vyučt. fa za predaj a distrib.elektriny J.Slottu 17, Hviezdoslavova 3 92,48 92.48 Detail
15.12.2016 20161215 141601268 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Športová 10 -827,49 -827.49 Detail
15.12.2016 20161215 141601269 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Športová 10 -44,54 -44.54 Detail
16.12.2016 20161216 1211600107 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ-ročné vyúčtovanie 2015 0,02 0.02 Detail
16.12.2016 20161216 1211600108 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ-ročné vyúčtovanie 2015 0,06 0.06 Detail
19.12.2016 20161219 141601278 Július Kosnáč-KOMINÁRSTVO 36087726 vymetanie a kontrola komínov Šrobárova 3 Štibraná 3,00 3.00 Detail
19.12.2016 20161219 141601273 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 12/2016 Trhová 2 1 250,00 1250.00 Detail
19.12.2016 20161219 141601274 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 12/2016 Čulenova 12 590,00 590.00 Detail
19.12.2016 20161219 141601275 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 12/2016 Limbova 3 560,00 560.00 Detail
19.12.2016 20161219 141601276 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 12/2016 Hollého 8 590,00 590.00 Detail
19.12.2016 20161219 141601277 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 poplatok za školníka 12/2016 Mozartova 10 1 160,00 1160.00 Detail
19.12.2016 20161219 141601279 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 12/2016 plyn.kotol.Radnica 1 94,92 94.92 Detail
19.12.2016 20161219 141601280 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 12/2016 plyn.kotol.Hlavná 5 165,36 165.36 Detail
19.12.2016 20161219 141601281 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 12/2016 OST V.Clementisa 577,32 577.32 Detail
19.12.2016 20161219 141601282 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 12/2016 OST ZŠ Mozartova 1 450,44 1450.44 Detail
19.12.2016 20161219 1211600109 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ-ročné vyúčtovanie 2015 0,22 0.22 Detail
19.12.2016 20161219 1211600110 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ-ročné vyúčtovanie 2015 0,07 0.07 Detail
21.12.2016 20161221 151600486 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 28,15 28.15 Detail
21.12.2016 20161221 151600487 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 294,48 294.48 Detail
21.12.2016 20161221 151600488 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 10,82 10.82 Detail
21.12.2016 20161221 151600489 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 153,73 153.73 Detail
21.12.2016 20161221 151600490 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 119,09 119.09 Detail
21.12.2016 20161221 151600491 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 4,33 4.33 Detail
21.12.2016 20161221 151600492 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 90,17 90.17 Detail
21.12.2016 20161221 151600493 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 77,95 77.95 Detail
21.12.2016 20161221 151600494 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 634,43 634.43 Detail
21.12.2016 20161221 151600495 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 434,76 434.76 Detail
21.12.2016 20161221 151600496 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 50,88 50.88 Detail
21.12.2016 20161221 151600497 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 52,51 52.51 Detail
21.12.2016 20161221 151600498 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 0,20 0.20 Detail
21.12.2016 20161221 151600499 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 0,61 0.61 Detail
21.12.2016 20161221 151600500 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 0,61 0.61 Detail
21.12.2016 20161221 151600501 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 29,71 29.71 Detail
21.12.2016 20161221 151600502 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 19,54 19.54 Detail
21.12.2016 20161221 151600503 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 22,60 22.60 Detail
21.12.2016 20161221 151600504 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 3,25 3.25 Detail
03.01.2017 20170103 141601286 SPB Security s.r.o. 44626975 strážna služba NP Trhová 2 a podz.garáže Vajanského ul. 12/2016 5 158,08 5158.08 Detail
03.01.2017 20170103 141601283 MAJES výťahy a eskalátory, a.s. 35770732 paušálne opravy výťahov Trhová 2 28,66 28.66 Detail
03.01.2017 20170103 141601284 MAJES výťahy a eskalátory, a.s. 35770732 paušálne opravy výťahov Trhová 3 16,72 16.72 Detail
05.01.2017 20170105 141601287 ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. 36237922 ochrana objektu K.Čulena 12 za 12/2016 756,82 756.82 Detail
05.01.2017 20170105 141601288 ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. 36237922 výjazdy zásahovej skupiny K.Čulena 12 za 12/2016 71,71 71.71 Detail
09.01.2017 20170109 151600505 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 1 287,94 1287.94 Detail
09.01.2017 20170109 151600506 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 2 209,17 2209.17 Detail
09.01.2017 20170109 151600507 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 909,70 909.70 Detail
09.01.2017 20170109 151600508 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 4 725,61 4725.61 Detail
09.01.2017 20170109 151600509 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 13 980,30 13980.30 Detail
09.01.2017 20170109 151600510 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 5 170,86 5170.86 Detail
09.01.2017 20170109 151600511 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 2 871,16 2871.16 Detail
09.01.2017 20170109 151600512 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 44,09 44.09 Detail
09.01.2017 20170109 151600513 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 1 031,92 1031.92 Detail
09.01.2017 20170109 151600514 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 208,62 208.62 Detail
09.01.2017 20170109 151600515 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 90,96 90.96 Detail
09.01.2017 20170109 151600516 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 196,00 196.00 Detail
09.01.2017 20170109 151600517 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 61,82 61.82 Detail
09.01.2017 20170109 151600518 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 94,63 94.63 Detail
09.01.2017 20170109 151600519 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 71,17 71.17 Detail
09.01.2017 20170109 151600520 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 65,07 65.07 Detail
09.01.2017 20170109 151600521 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 49,56 49.56 Detail
09.01.2017 20170109 151600522 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 65,51 65.51 Detail
09.01.2017 20170109 151600523 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 68,91 68.91 Detail
09.01.2017 20170109 151600524 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 244,58 244.58 Detail
09.01.2017 20170109 151600525 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 296,82 296.82 Detail
09.01.2017 20170109 151600526 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 4 618,21 4618.21 Detail
09.01.2017 20170109 151600527 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 738,08 738.08 Detail
09.01.2017 20170109 151600528 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 479,77 479.77 Detail
09.01.2017 20170109 151600529 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 434,50 434.50 Detail
09.01.2017 20170109 141601289 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla MŠ Murgašova 13 686,71 686.71 Detail
09.01.2017 20170109 141601290 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla MŠ Okružná 27 770,41 770.41 Detail
09.01.2017 20170109 141601291 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla OST ZŠ Mozartova 4 389,92 4389.92 Detail
09.01.2017 20170109 141601292 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla OST Clementisa 3 522,66 3522.66 Detail
10.01.2017 20170110 141601294 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 dodávka elektriny MŠ 1 835,90 1835.90 Detail
11.01.2017 20170111 141601296 TUROŇ spol. s r.o. 44708262 čerpanie, odvoz a likvidácia odpadovej vody Malženická 1 1 040,02 1040.02 Detail
12.01.2017 20170112 141601297 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Štefánikova 29 170,23 170.23 Detail
12.01.2017 20170112 141601298 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Ľ.Podjavorinskej 30 91,16 91.16 Detail
12.01.2017 20170112 141601299 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 dodávka elektriny MŠ 1 345,53 1345.53 Detail
13.01.2017 20170113 141601300 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Na hlinách 7/A 12,05 12.05 Detail
13.01.2017 20170113 141601301 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Na hlinách 7/A 80,26 80.26 Detail
16.01.2017 20170116 141700093 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny V jame 11 20,00 20.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700094 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Ľ.Podjavorinskej 24 32,00 32.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700095 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Hospodárska 21 20,00 20.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700096 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Hospodárska 15 20,00 20.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700097 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny A.Sládkoviča 5 20,00 20.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700098 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Hospodárska 28/6535 21,00 21.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700099 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Študentská 20 26,00 26.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700100 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Študentská 53 20,00 20.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700101 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Veselovského 2 23,00 23.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700102 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Hospodárska 6 16,00 16.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700103 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Zelenečská 67 20,00 20.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700104 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Zelenečská 61 20,00 20.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700105 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Slovanská 19 23,00 23.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700106 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Slovanská 14 20,00 20.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700107 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Slovanská 1 5,00 5.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700108 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Zelenečská 81 32,00 32.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700109 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Ľ.Podjavorinskej 25 17,00 17.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700110 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Študentská 25 23,00 23.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700111 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Študentská 17 17,00 17.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700112 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Študentská 26 17,00 17.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700113 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny V.Clementisa 73 35,00 35.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700114 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny V.Clementisa 80 33,00 33.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700115 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny V.Clementisa 75 66,00 66.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700116 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny V.Clementisa 78 34,00 34.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700117 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny V.Clementisa 82 35,00 35.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700118 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska 3 23,00 23.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700119 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska 3 22,00 22.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700120 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska 3 18,00 18.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700121 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska 3 22,00 22.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700122 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska 24 11,00 11.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700123 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska 24 24,00 24.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700124 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska 24 12,00 12.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700125 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska 24 11,00 11.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700126 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska 24 13,00 13.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700127 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Coburgova ABC/60 14,00 14.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700007 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Salezánska 52 Púchlo 21,00 21.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700008 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Čajkovského 4 Púchlo 20,00 20.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700009 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Čajkovského 31 Púchlo 51,00 51.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700010 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Beethovenova 25 Púchlo 20,00 20.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700011 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny A.Kubinu 21 Púchlo 37,00 37.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700012 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Hlavná 5 36,00 36.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700013 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Coburgova 60/ABC 15,00 15.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700014 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Coburgova 60/ABC 14,00 14.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700015 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Coburgova 78 13,00 13.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700016 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Coburgova 78 7,00 7.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700017 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Nám.Sv.Mikuláša 4 10,00 10.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700018 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Nobelova 7 14,00 14.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700019 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny V.Clementisa 72 14,00 14.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700020 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny V.Clementisa 73 14,00 14.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700021 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny V.Clementisa 74 19,00 19.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700022 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny V.Clementisa 75 14,00 14.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700023 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny V.Clementisa 76 14,00 14.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700024 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny V.Clementisa 77 14,00 14.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700025 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny V.Clementisa 78 14,00 14.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700026 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny V.Clementisa 79 14,00 14.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700027 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny V.Clementisa 80 14,00 14.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700028 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny V.Clementisa 81 17,00 17.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700029 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny V.Clementisa 82 14,00 14.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700030 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny V.Clementisa 83 14,00 14.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700031 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Malženická cesta 18,00 18.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700032 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Tajovského 20 39,00 39.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700033 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Tajovského 21 40,00 40.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700034 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny K.Čulena 12 71,00 71.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700035 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska gráž 24 7,00 7.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700036 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska gráž 24 6,00 6.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700037 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska gráž 24 6,00 6.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700038 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska gráž 24 6,00 6.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700039 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska gráž 24 6,00 6.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700040 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska gráž 24 55,00 55.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700041 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska gráž 24 6,00 6.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700042 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska gráž 24 55,00 55.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700043 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska gráž 24 6,00 6.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700044 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska gráž 24 55,00 55.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700045 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska 24 6,00 6.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700046 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska 24 6,00 6.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700047 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska 24 55,00 55.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700048 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Hviezdoslavova 3 20,00 20.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700049 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Limbova 11 24,00 24.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700050 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Na hlinách 49/B 64,00 64.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700051 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Šafárikova 29 77,00 77.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700052 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Ľ.Podjavorinskej 22 169,00 169.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700053 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Ľ.Podjavorinskej 22 7,00 7.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700054 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny MŠ Narcisova 2 174,00 174.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700055 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny MŠ Vajanského 3 236,00 236.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700056 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny MŠ Botanická 12 87,00 87.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700057 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny MŠ Botanická 12 52,00 52.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700058 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny MŠ Beethovenova 16 86,00 86.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700059 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny MŠ Beethovenova 16 78,00 78.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700060 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Okružná 27 150,00 150.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700061 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny K.Čulena 12 155,00 155.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700062 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska 3 15,00 15.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700063 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska 3 27,00 27.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700064 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska 3 13,00 13.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700065 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska 3-129 5,00 5.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700066 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska 3-128 6,00 6.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700067 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska 3-250 5,00 5.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700068 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska 3-251 5,00 5.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700069 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska 3-252 5,00 5.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700070 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska 24 96,00 96.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700071 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Hlavná -MTT 1 199,00 199.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700072 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Hlavná 5 109,00 109.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700073 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Hlavná 5 24,00 24.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700074 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Hlavná 5 56,00 56.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700075 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Hlavná 5 62,00 62.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700076 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Hlavná 8 92,00 92.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700077 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Hollého 8 66,00 66.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700078 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Hollého 8 44,00 44.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700079 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Hornopotočná 22 12,00 12.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700080 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Hviezdoslavova 3 223,00 223.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700081 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Hviezdoslavova 3 7,00 7.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700082 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Limbova 11 44,00 44.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700083 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Mozartova 10 869,00 869.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700084 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Okružná 21 28,00 28.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700085 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Saleziánska /ROTO/21 74,00 74.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700086 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Saleziánska /A-MONT/21 127,00 127.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700087 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Trhová - výťah 2 38,00 38.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700088 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Trhová - Tatrasklo 2 21,00 21.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700089 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Trhová 3 160,00 160.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700090 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Trhová 3 48,00 48.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700091 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Vajanského - garáže 9 84,00 84.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700092 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny V jame 10 52,00 52.00 Detail
16.01.2017 20170116 141700004 ELGAS, s.r.o. 36314242 vyúčt. fa za predaj a distrib.elektriny Hlavná 1, Trhová 3,Limbová 3 2 760,49 2760.49 Detail
16.01.2017 20170116 141700005 ELGAS, s.r.o. 36314242 vyučt. fa za predaj a distrib.elektriny Hollého 8,Trhová 2,Vajanského 9 2 147,22 2147.22 Detail
16.01.2017 20170116 141700006 ELGAS, s.r.o. 36314242 vyučt. fa za predaj a distrib.elektriny J.Slottu 17, Hviezdoslavova 3 92,50 92.50 Detail
16.01.2017 20170116 141700003 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Františkánska 24 0,00 0.00 Detail
17.01.2017 20170117 141700129 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Hviezdoslavova 3 36,00 36.00 Detail
17.01.2017 20170117 141700128 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Ľ.Podjavorinskej 30 50,00 50.00 Detail
18.01.2017 20170118 141700131 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 36252484 Import TAVOS V.Clementisa 72-83 Import TAVOS Športová 15 830,08 830.08 Detail
18.01.2017 20170118 141700132 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 36252484 Import TAVOS Šrobárova 3,Rybníkova 8 Import TAVOS Športová 15 3 029,62 3029.62 Detail
18.01.2017 20170118 141700135 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 36252484 Import TAVOS Františkánska 3 Import TAVOS Športová 15 1 098,37 1098.37 Detail
18.01.2017 20170118 141700136 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 36252484 Import TAVOS Hlavná 5,Limbová 3 Import TAVOS Športová 15 11 417,89 11417.89 Detail
18.01.2017 20170118 141700137 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 36252484 Import TAVOS Čajkovského 28 43,31 43.31 Detail
19.01.2017 20170119 141700182 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Trhová 3 2 513,57 2513.57 Detail
19.01.2017 20170119 141700184 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Limbová 3 18,32 18.32 Detail
19.01.2017 20170119 141700185 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Goliana 20 8,00 8.00 Detail
19.01.2017 20170119 141700186 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/A 9,00 9.00 Detail
19.01.2017 20170119 141700187 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu A.Žarnova 25 38,00 38.00 Detail
19.01.2017 20170119 141700188 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/B 33,00 33.00 Detail
19.01.2017 20170119 141700189 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 3 47,00 47.00 Detail
19.01.2017 20170119 141700190 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 3 95,00 95.00 Detail
19.01.2017 20170119 141700191 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/A 32,00 32.00 Detail
19.01.2017 20170119 141700192 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/A 13,00 13.00 Detail
19.01.2017 20170119 141700193 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hlavná 1 1 178,00 1178.00 Detail
19.01.2017 20170119 141700194 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Mozartova 10 24,00 24.00 Detail
19.01.2017 20170119 141700195 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hollého 8 160,00 160.00 Detail
19.01.2017 20170119 141700196 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hollého 8 1 756,00 1756.00 Detail
19.01.2017 20170119 141700197 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Coburgova 60C 180,00 180.00 Detail
19.01.2017 20170119 141700198 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Radlinského 10 4,00 4.00 Detail
19.01.2017 20170119 141700199 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Coburgova 60B 132,00 132.00 Detail
19.01.2017 20170119 141700200 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Coburgova 60A 139,00 139.00 Detail
19.01.2017 20170119 141700201 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu V jame 27 38,00 38.00 Detail
19.01.2017 20170119 141700202 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Vajanského 3 36,00 36.00 Detail
19.01.2017 20170119 141700203 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Murgašova 13 24,00 24.00 Detail
19.01.2017 20170119 141700204 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Okružná 27 57,00 57.00 Detail
19.01.2017 20170119 141700205 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Narcisová 2 21,00 21.00 Detail
19.01.2017 20170119 141700206 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Limbová 4 50,00 50.00 Detail
19.01.2017 20170119 141700207 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hodžova 40 34,00 34.00 Detail
19.01.2017 20170119 141700208 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Narcisová 2 986,00 986.00 Detail
19.01.2017 20170119 141700209 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Čajkovského 28 32,00 32.00 Detail
19.01.2017 20170119 141700210 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Beethovenova 16 40,00 40.00 Detail
19.01.2017 20170119 141700211 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Jiráskova 25 24,00 24.00 Detail
19.01.2017 20170119 141700212 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hollého 8 144,00 144.00 Detail
19.01.2017 20170119 141700213 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hollého 8 210,00 210.00 Detail
19.01.2017 20170119 141700214 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Botanická 12 20,00 20.00 Detail
19.01.2017 20170119 141700215 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu T.Tekela 1 28,00 28.00 Detail
19.01.2017 20170119 141700217 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hlavná 5 467,00 467.00 Detail
19.01.2017 20170119 141700220 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hviezdoslavova 3 202,00 202.00 Detail
19.01.2017 20170119 141700221 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hviezdoslavova 3 7,00 7.00 Detail
19.01.2017 20170119 141700222 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hornopotočná 22 26,00 26.00 Detail
19.01.2017 20170119 141700224 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hviezdoslavova 3 4,00 4.00 Detail
19.01.2017 20170119 141700225 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Limbová 3 31,00 31.00 Detail
19.01.2017 20170119 141700226 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Štefánikova 29 379,00 379.00 Detail
19.01.2017 20170119 141700227 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Trhová 3 387,00 387.00 Detail
19.01.2017 20170119 141700228 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/B 12,00 12.00 Detail
19.01.2017 20170119 141700230 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 3 8,00 8.00 Detail
19.01.2017 20170119 141700140 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu A.Žarnova 25 29,68 29.68 Detail
19.01.2017 20170119 141700142 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 3 236,90 236.90 Detail
19.01.2017 20170119 141700143 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 3 197,12 197.12 Detail
19.01.2017 20170119 141700144 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/A 45,18 45.18 Detail
19.01.2017 20170119 141700145 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/A -544,21 -544.21 Detail
19.01.2017 20170119 141700146 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hlavná 1 1 022,58 1022.58 Detail
19.01.2017 20170119 141700147 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Mozartova 10 22,16 22.16 Detail
19.01.2017 20170119 141700148 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hollého 8 480,94 480.94 Detail
19.01.2017 20170119 141700149 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hollého 8 6 828,23 6828.23 Detail
19.01.2017 20170119 141700152 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Coburgova 60B 19,69 19.69 Detail
19.01.2017 20170119 141700154 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu V jame 27 91,82 91.82 Detail
19.01.2017 20170119 141700155 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Vajanského 3 93,17 93.17 Detail
19.01.2017 20170119 141700156 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Murgašova 13 70,46 70.46 Detail
19.01.2017 20170119 141700157 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Okružná 27 41,93 41.93 Detail
19.01.2017 20170119 141700158 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Narcisová 2 14,94 14.94 Detail
19.01.2017 20170119 141700159 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Limbová 4 71,27 71.27 Detail
19.01.2017 20170119 141700160 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hodžova 40 14,86 14.86 Detail
19.01.2017 20170119 141700161 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Narcisová 2 2 733,06 2733.06 Detail
19.01.2017 20170119 141700162 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Čajkovského 28 41,05 41.05 Detail
19.01.2017 20170119 141700163 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Beethovenova 16 68,45 68.45 Detail
19.01.2017 20170119 141700164 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Jiráskova 25 34,46 34.46 Detail
19.01.2017 20170119 141700165 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hollého 8 914,92 914.92 Detail
19.01.2017 20170119 141700166 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hollého 8 970,08 970.08 Detail
19.01.2017 20170119 141700167 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Botanická 12 30,24 30.24 Detail
19.01.2017 20170119 141700168 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu T.Tekela 1 44,51 44.51 Detail
19.01.2017 20170119 141700170 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hlavná 5 49,28 49.28 Detail
19.01.2017 20170119 141700171 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/A 120,89 120.89 Detail
19.01.2017 20170119 141700172 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hornopotočná 22 129,30 129.30 Detail
19.01.2017 20170119 141700173 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hviezdoslavova 3 -6,82 -6.82 Detail
19.01.2017 20170119 141700175 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hviezdoslavova 3 727,22 727.22 Detail
19.01.2017 20170119 141700179 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Šafárikova 29 1 563,86 1563.86 Detail
19.01.2017 20170119 141700180 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 3 206,70 206.70 Detail
20.01.2017 20170120 141700231 ELGAS, s.r.o. 36314242 vyučt. fa za predaj a distrib.elektriny Coburgova 78-91,60-70,Františkánska 24 2 735,17 2735.17 Detail
20.01.2017 20170120 141700232 ELGAS, s.r.o. 36314242 vyučt. fa za predaj a distrib.elektriny Františkánska 24,3,Hollého 8,Trhová 3 9 292,90 9292.90 Detail
20.01.2017 20170120 141700235 ELGAS, s.r.o. 36314242 vyúčtovacia faktúra za predaj a distribúciu el.energie CO-kryty 1 775,92 1775.92 Detail
23.01.2017 20170123 141700169 ELGAS, s.r.o. 36314242 vyúčtovacia faktúra za predaj a distribúciu el. energie HFS 2 968,87 2968.87 Detail
31.01.2017 20170131 141700181 KLT, spol. s r.o. 36247031 kontrola chladiva BKL-ST na kotolni Hlavná 1-Radnica obj.č.5/2017/M 115,20 115.20 Detail
31.01.2017 20170131 141700449 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 36252484 1 229,68 1229.68 Detail
31.01.2017 20170131 151700019 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 23,24 23.24 Detail
31.01.2017 20170131 151700020 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 155,65 155.65 Detail
31.01.2017 20170131 141700291 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 popl.za spracov.písomností-upomienky mestské byty 01/2017 76,80 76.80 Detail
31.01.2017 20170131 151700001 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 56,33 56.33 Detail
31.01.2017 20170131 151700002 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 290,47 290.47 Detail
31.01.2017 20170131 151700003 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 6,95 6.95 Detail
31.01.2017 20170131 151700004 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 15,03 15.03 Detail
31.01.2017 20170131 151700005 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 200,58 200.58 Detail
31.01.2017 20170131 151700006 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 7,81 7.81 Detail
31.01.2017 20170131 151700007 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 65,14 65.14 Detail
31.01.2017 20170131 151700008 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 67,47 67.47 Detail
31.01.2017 20170131 151700009 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 562,91 562.91 Detail
31.01.2017 20170131 151700010 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 467,60 467.60 Detail
31.01.2017 20170131 151700011 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 61,94 61.94 Detail
31.01.2017 20170131 151700012 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 51,34 51.34 Detail
31.01.2017 20170131 151700013 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 3,05 3.05 Detail
31.01.2017 20170131 151700014 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 7,04 7.04 Detail
31.01.2017 20170131 151700015 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 3,19 3.19 Detail
31.01.2017 20170131 151700016 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 31,45 31.45 Detail
31.01.2017 20170131 151700017 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 18,04 18.04 Detail
31.01.2017 20170131 151700018 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 2,05 2.05 Detail
31.01.2017 20170131 141700216 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 01/2017 OST ZŠ Mozartova 1 450,44 1450.44 Detail
31.01.2017 20170131 141700218 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 01/2017 OST V.Clementisa 577,32 577.32 Detail
31.01.2017 20170131 141700219 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 01/2017 plyn.kotol.Hlavná 5 165,36 165.36 Detail
31.01.2017 20170131 141700223 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 01/2017 plyn.kotol.Radnica 1 94,92 94.92 Detail
01.02.2017 20170201 141700229 SPB Security s.r.o. 44626975 strážna služba NP Trhová 2 a podz.garáže Vajanského ul. 01/2017 5 158,08 5158.08 Detail
02.02.2017 20170202 141700233 Dušan Novák - SABA 30098050 paušálna platka opráv STA za 02/2017 Františkánska 3 6,64 6.64 Detail
02.02.2017 20170202 141700234 Dušan Novák - SABA 30098050 paušálna platka opráv STA za 02/2017 Golianova 3 7,97 7.97 Detail
02.02.2017 20170202 141700236 MAJES výťahy a eskalátory, a.s. 35770732 paušálne opravy výťahov Trhová 2 28,66 28.66 Detail
02.02.2017 20170202 141700237 MAJES výťahy a eskalátory, a.s. 35770732 paušálne opravy výťahov Trhová 3 16,72 16.72 Detail
02.02.2017 20170202 141700238 TEMPERING, s.r.o. 44543646 OST 2 Clementisa 75 vykon.odbor.prehliadok tlak.nádob obj.č.2/2017/M Ivančík 64,32 64.32 Detail
02.02.2017 20170202 141700239 TEMPERING, s.r.o. 44543646 OST 2 Clementisa 75 vykon.odbor.prehliadok tlak.nádob obj.č.1/2017/M Ivančík 79,20 79.20 Detail
06.02.2017 20170206 141700244 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 01/2017 Trhová 2 1 250,00 1250.00 Detail
06.02.2017 20170206 141700245 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 01/2017Čulenova 12 590,00 590.00 Detail
06.02.2017 20170206 141700246 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 01/2017 Limbova 3 560,00 560.00 Detail
06.02.2017 20170206 141700247 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 01/2017 Hollého 8 590,00 590.00 Detail
06.02.2017 20170206 141700248 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 poplatok za školníka 01/2017 Mozartova 10 1 160,00 1160.00 Detail
06.02.2017 20170206 141700249 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Ľ.Podjavorinskej 30 50,00 50.00 Detail
06.02.2017 20170206 141700250 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/B 8,00 8.00 Detail
06.02.2017 20170206 141700240 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla MŠ Murgašova 13 742,99 742.99 Detail
06.02.2017 20170206 141700241 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla MŠ Okružná 27 712,62 712.62 Detail
06.02.2017 20170206 141700242 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla OST ZŠ Mozartova 4 110,19 4110.19 Detail
06.02.2017 20170206 141700243 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla OST Clementisa 3 662,56 3662.56 Detail
07.02.2017 20170207 141700251 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Goliana 20 8,00 8.00 Detail
07.02.2017 20170207 141700252 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu A.Žarnova 25 38,00 38.00 Detail
07.02.2017 20170207 141700253 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/B 33,00 33.00 Detail
07.02.2017 20170207 141700254 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 3 47,00 47.00 Detail
07.02.2017 20170207 141700255 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 3 95,00 95.00 Detail
07.02.2017 20170207 141700256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/A 32,00 32.00 Detail
07.02.2017 20170207 141700257 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/A 13,00 13.00 Detail
07.02.2017 20170207 141700258 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hlavná 1 1 178,00 1178.00 Detail
07.02.2017 20170207 141700259 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Mozartova 10 24,00 24.00 Detail
07.02.2017 20170207 141700260 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hollého 8 160,00 160.00 Detail
07.02.2017 20170207 141700261 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hollého 8 1 756,00 1756.00 Detail
07.02.2017 20170207 141700262 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Radlinského 10 4,00 4.00 Detail
07.02.2017 20170207 141700263 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Coburgova 60C 180,00 180.00 Detail
07.02.2017 20170207 141700264 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Coburgova 60B 132,00 132.00 Detail
07.02.2017 20170207 141700265 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Coburgova 60A 139,00 139.00 Detail
07.02.2017 20170207 141700266 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu V jame 27 38,00 38.00 Detail
07.02.2017 20170207 141700267 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Vajanského 3 36,00 36.00 Detail
07.02.2017 20170207 141700268 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Vajanského 3 24,00 24.00 Detail
07.02.2017 20170207 141700269 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Okružná 27 57,00 57.00 Detail
07.02.2017 20170207 141700270 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Narcisova 2 21,00 21.00 Detail
07.02.2017 20170207 141700271 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Limbová 4 50,00 50.00 Detail
07.02.2017 20170207 141700272 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hodžova 40 34,00 34.00 Detail
07.02.2017 20170207 141700273 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Narcisová 2 986,00 986.00 Detail
07.02.2017 20170207 141700274 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Čajkovského 28 32,00 32.00 Detail
07.02.2017 20170207 141700275 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Beethovenova 16 40,00 40.00 Detail
07.02.2017 20170207 141700276 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Jiráskova 25 24,00 24.00 Detail
07.02.2017 20170207 141700277 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hollého 8 144,00 144.00 Detail
07.02.2017 20170207 141700278 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hollého 8 210,00 210.00 Detail
07.02.2017 20170207 141700279 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Botanická 12 20,00 20.00 Detail
07.02.2017 20170207 141700280 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu T.Tekela 1 28,00 28.00 Detail
07.02.2017 20170207 141700281 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hlavná 5 467,00 467.00 Detail
07.02.2017 20170207 141700282 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hviezdoslavova 3 202,00 202.00 Detail
07.02.2017 20170207 141700283 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hviezdoslavova 3 7,00 7.00 Detail
07.02.2017 20170207 141700284 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hornopotočná 22 26,00 26.00 Detail
07.02.2017 20170207 141700285 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hviezdoslavova 3 4,00 4.00 Detail
07.02.2017 20170207 141700286 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Limbová 3 31,00 31.00 Detail
07.02.2017 20170207 141700287 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Štefánikova 29 379,00 379.00 Detail
07.02.2017 20170207 141700288 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Trhová 3 387,00 387.00 Detail
07.02.2017 20170207 141700289 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/B 12,00 12.00 Detail
07.02.2017 20170207 141700290 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/A 9,00 9.00 Detail
08.02.2017 20170208 151700021 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 1 325,78 1325.78 Detail
08.02.2017 20170208 151700022 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 2 049,12 2049.12 Detail
08.02.2017 20170208 151700023 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 975,03 975.03 Detail
08.02.2017 20170208 151700024 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 4 735,45 4735.45 Detail
08.02.2017 20170208 151700025 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 14 111,27 14111.27 Detail
08.02.2017 20170208 151700026 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 5 813,61 5813.61 Detail
08.02.2017 20170208 151700027 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 3 169,40 3169.40 Detail
08.02.2017 20170208 151700028 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 39,39 39.39 Detail
08.02.2017 20170208 151700029 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 989,75 989.75 Detail
08.02.2017 20170208 151700030 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 245,45 245.45 Detail
08.02.2017 20170208 151700031 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 122,87 122.87 Detail
08.02.2017 20170208 151700032 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 187,64 187.64 Detail
08.02.2017 20170208 151700033 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 70,84 70.84 Detail
08.02.2017 20170208 151700034 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 73,89 73.89 Detail
08.02.2017 20170208 151700035 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 67,86 67.86 Detail
08.02.2017 20170208 151700036 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 59,46 59.46 Detail
08.02.2017 20170208 151700037 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 37,41 37.41 Detail
08.02.2017 20170208 151700038 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 62,40 62.40 Detail
08.02.2017 20170208 151700039 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 68,08 68.08 Detail
08.02.2017 20170208 151700040 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 228,28 228.28 Detail
08.02.2017 20170208 151700041 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 350,30 350.30 Detail
08.02.2017 20170208 151700042 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 4 156,46 4156.46 Detail
08.02.2017 20170208 151700043 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 652,54 652.54 Detail
08.02.2017 20170208 151700044 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 446,70 446.70 Detail
08.02.2017 20170208 151700045 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 458,28 458.28 Detail
09.02.2017 20170209 141700296 TUROŇ spol. s r.o. 44708262 čerpanie, odvoz a likvidácia odpadovej vody Malženická 1 1 040,02 1040.02 Detail
09.02.2017 20170209 141700294 Emil Č E S N E K 11904500 odborná prehl.kotolne a plyn.zariad. Hlavná 5 obj.č.7/2017/M 196,80 196.80 Detail
09.02.2017 20170209 141700295 Emil Č E S N E K 11904500 odbor.prehl.kotolne a plyn.zariad. Hlavná 1 Radnica obj.č.8/2017/M 218,40 218.40 Detail
09.02.2017 20170209 141700292 ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. 36237922 ochrana objektu K.Čulena 12 za 01/2017 756,96 756.96 Detail
09.02.2017 20170209 141700293 ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. 36237922 výjazdy zásahovej skupiny K.Čulena 12 za 01/2017 155,38 155.38 Detail
10.02.2017 20170210 141700297 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 pracovná pohotovosť paušál 01/2017 OST ZŠ Mozartova 10 15,25 15.25 Detail
10.02.2017 20170210 141700298 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 pracovná pohotovosť paušál 01/2017 OST V.Clementisova 2 15,25 15.25 Detail
10.02.2017 20170210 141700299 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 pracovná pohotovosť paušál 01/2017 kotolňa Radnica-Hlavná 1 15,25 15.25 Detail
10.02.2017 20170210 141700300 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 pracovná pohotovosť paušál 01/2017 kotolňa Hlavná 5 15,25 15.25 Detail
13.02.2017 20170213 141700302 Július Kosnáč-KOMINÁRSTVO 36087726 vymetanie a kontrola komínov Coburgova 78 24,00 24.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700303 Július Kosnáč-KOMINÁRSTVO 36087726 vymetanie a kontrola komínov Coburgova 60-70 108,00 108.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700332 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska garáž 24 7,00 7.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700333 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska garáž 24 7,00 7.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700334 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska garáž 24 7,00 7.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700335 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska garáž 24 7,00 7.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700336 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska garáž 24 7,00 7.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700337 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska garáž 24 7,00 7.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700338 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska garáž 24 6,00 6.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700339 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska garáž 24 7,00 7.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700340 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska garáž 24 7,00 7.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700341 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska garáž 24 6,00 6.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700342 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska 24 7,00 7.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700343 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska 24 7,00 7.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700344 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Hviezdoslavova 3 20,00 20.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700345 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Limbová 11 18,00 18.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700346 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Na hinách 49/B, B/49 58,00 58.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700347 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Štefánikova 29 73,00 73.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700348 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Ľ.Podjavorinskej 22 21,00 21.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700349 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Ľ.Podjavorinskej 22 18,00 18.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700350 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Ľ.Podjavorinskej 22 168,00 168.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700351 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny MŠ Vajanského 3 261,00 261.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700352 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny MŠ Botanická 12 92,00 92.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700353 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny MŠ Botanická 12 53,00 53.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700354 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny MŠ Beethovenova 16 89,00 89.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700355 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny MŠ Beethovenova 16 77,00 77.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700356 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Okružná 27 142,00 142.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700357 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny K.Čulena 12 192,00 192.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700358 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska 3 14,00 14.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700359 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska 3 26,00 26.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700360 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska 3 25,00 25.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700361 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska 3-129 5,00 5.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700362 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska 3-128 8,00 8.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700363 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska 3- 250 6,00 6.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700364 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska 3- 251 5,00 5.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700365 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska 3- 252 5,00 5.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700366 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska 24 117,00 117.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700367 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Hlavná 1-MTT1 154,00 154.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700368 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Hlavná 5 21,00 21.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700369 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Hlavná 5 22,00 22.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700370 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Hlavná 5 24,00 24.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700371 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Hlavná 5 40,00 40.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700372 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Hlavná 8 132,00 132.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700373 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Hollého 8 62,00 62.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700374 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Hollého 8 42,00 42.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700375 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Hornopotočná 22 15,00 15.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700376 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Hviezdoslavova 3 150,00 150.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700378 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Hviezdoslavova 3 8,00 8.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700379 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Limbová 11 36,00 36.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700380 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Mozartova 10 833,00 833.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700381 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Trhová-Tatrasklo 2 50,00 50.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700382 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Trhová 3 149,00 149.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700383 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Trhová 3 58,00 58.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700384 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Vajanského - garáže 9 79,00 79.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700385 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny V jame 10 50,00 50.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700386 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny V jame 11 20,00 20.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700387 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Ľ.Podjavorinskej 24 32,00 32.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700388 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Hospodárska 21 21,00 21.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700389 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Hospodárska 15 21,00 21.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700390 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny A.Sládkoviča 5 21,00 21.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700391 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Hospodárska 28/6535 21,00 21.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700392 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Študentská 20 21,00 21.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700393 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Študentská 53 21,00 21.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700394 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Veselovského 2 21,00 21.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700395 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Hospodárska 6 17,00 17.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700396 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Zelenečská 67 21,00 21.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700397 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Zelenečská 61 21,00 21.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700398 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Slovanská 19 21,00 21.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700399 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Slovanská 14 21,00 21.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700400 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Slovanská 1 13,00 13.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700401 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Zelenečská 81 34,00 34.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700402 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Ľ.Podjavorinskej 25 18,00 18.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700377 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Študentská 25 21,00 21.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700403 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Študentská 17 18,00 18.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700404 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Študentská 26 18,00 18.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700405 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Hlavná 5 34,00 34.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700406 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny V.Clementisa 73 35,00 35.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700407 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny V.Clementisa 80 31,00 31.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700408 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny V.Clementisa 75 56,00 56.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700409 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny V.Clementisa 78 33,00 33.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700410 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny V.Clementisa 82 26,00 26.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700411 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Hornopotočná 15 107,00 107.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700412 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska 3 25,00 25.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700413 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska 3 21,00 21.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700414 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska 3 18,00 18.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700415 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska 3 22,00 22.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700416 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska 24 9,00 9.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700417 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska 24 23,00 23.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700418 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska 24 9,00 9.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700419 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska 24 9,00 9.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700420 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska 24 10,00 10.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700304 Energie2, a.s. 46113177 dodávka elektriny Okružná 21 28,00 28.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700305 Energie2, a.s. 46113177 dodávka elektriny Saleziánska 21 30,00 30.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700306 Energie2, a.s. 46113177 dodávka elektriny Saleziánska 21/A-MONT/ 89,00 89.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700307 Energie2, a.s. 46113177 dodávka elektriny Trhová 2-výťah 2 57,00 57.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700308 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Salezánska 52 22,00 22.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700309 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Čajkovského 4 29,00 29.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700310 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Čajkovského 31 37,00 37.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700311 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Beethovenova 25 71,00 71.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700312 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny A.Kubinu 21 32,00 32.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700313 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Coburgova 78 6,00 6.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700314 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Nám.Svätého Mikuláša 4 6,00 6.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700315 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Nobelová 7 14,00 14.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700316 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny V.Clementisa 72 15,00 15.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700317 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny V.Clementisa 73 14,00 14.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700318 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny V.Clementisa 74 18,00 18.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700319 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny V.Clementisa 75 15,00 15.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700320 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny V.Clementisa 76 14,00 14.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700321 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny V.Clementisa 77 14,00 14.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700322 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny V.Clementisa 78 14,00 14.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700323 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny V.Clementisa 79 15,00 15.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700324 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny V.Clementisa 80 14,00 14.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700325 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny V.Clementisa 81 37,00 37.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700326 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny V.Clementisa 82 21,00 21.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700327 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny V.Clementisa 83 14,00 14.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700328 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Malženická cesta 18,00 18.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700329 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Tajovského 21 72,00 72.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700330 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny K.Čulena 12 52,00 52.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700331 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska garáž 24 7,00 7.00 Detail
13.02.2017 20170213 141700301 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 3 -5,88 -5.88 Detail
14.02.2017 20170214 141700443 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 paušál za byty a NP vo vlastníctve Mesta 1. štvrťrok 2017 336,24 336.24 Detail
14.02.2017 20170214 141700421 Energie2, a.s. 46113177 vyúčtovanie spotreby elektriny MŠ Hodžu 40 234,94 234.94 Detail
14.02.2017 20170214 141700422 Energie2, a.s. 46113177 vyúčtovanie spotreby elektriny MŠ Limbová 4 238,00 238.00 Detail
14.02.2017 20170214 141700423 Energie2, a.s. 46113177 vyúčtovanie spotreby elektriny MŠ Jiráskova 25 211,30 211.30 Detail
14.02.2017 20170214 141700424 Energie2, a.s. 46113177 vyúčtovanie spotreby elektriny MŠ T.Tekela 1 282,86 282.86 Detail
14.02.2017 20170214 141700425 Energie2, a.s. 46113177 vyúčtovanie spotreby elektriny MŠ V jeme 27 347,40 347.40 Detail
14.02.2017 20170214 141700426 Energie2, a.s. 46113177 vyúčtovanie spotreby elektriny MŠ Čajkovského 28 97,91 97.91 Detail
14.02.2017 20170214 141700427 Energie2, a.s. 46113177 vyúčtovanie spotreby elektriny MŠ Čajkovského 28 118,14 118.14 Detail
14.02.2017 20170214 141700428 Energie2, a.s. 46113177 vyúčtovanie spotreby elektriny MŠ Murgašova 13 109,12 109.12 Detail
14.02.2017 20170214 141700429 Energie2, a.s. 46113177 vyúčtovanie spotreby elektriny MŠ Murgašova 13 130,51 130.51 Detail
14.02.2017 20170214 141700430 Energie2, a.s. 46113177 vyúčtovanie spotreby elektriny MŠ Limbová 4 89,26 89.26 Detail
14.02.2017 20170214 141700431 Energie2, a.s. 46113177 vyúčtovanie spotreby elektriny Hlavná 1 Radnica 1 658,88 1658.88 Detail
14.02.2017 20170214 141700432 Energie2, a.s. 46113177 vyúčtovanie spotreby elektriny Hollého 8 777,18 777.18 Detail
14.02.2017 20170214 141700433 Energie2, a.s. 46113177 vyúčtovanie spotreby elektriny Hollého 8 337,57 337.57 Detail
14.02.2017 20170214 141700434 Energie2, a.s. 46113177 vyúčtovanie spotreby elektriny Trhová 2 816,68 816.68 Detail
14.02.2017 20170214 141700435 Energie2, a.s. 46113177 vyúčtovanie spotreby elektriny Trhová 2 355,34 355.34 Detail
14.02.2017 20170214 141700436 Energie2, a.s. 46113177 vyúčtovanie spotreby elektriny Trhová 2 308,28 308.28 Detail
14.02.2017 20170214 141700437 Energie2, a.s. 46113177 vyúčtovanie spotreby elektriny Trhová 3 2 390,92 2390.92 Detail
14.02.2017 20170214 141700438 Energie2, a.s. 46113177 vyúčtovanie spotreby elektriny Vajanského garáže 9 152,70 152.70 Detail
14.02.2017 20170214 141700439 Energie2, a.s. 46113177 vyúčtovanie spotreby elektriny Vajanského garáže 9 278,02 278.02 Detail
14.02.2017 20170214 141700440 Energie2, a.s. 46113177 vyúčtovanie spotreby elektriny J.Slottu 17 103,96 103.96 Detail
14.02.2017 20170214 141700441 Energie2, a.s. 46113177 vyúčtovanie spotreby elektriny ZŠ Limbová 3 1 256,38 1256.38 Detail
14.02.2017 20170214 141700442 Energie2, a.s. 46113177 vyúčtovanie spotreby elektriny Hviezdoslavova 3 46,50 46.50 Detail
15.02.2017 20170215 141700444 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Coburgova 60/ABC 10,00 10.00 Detail
15.02.2017 20170215 141700445 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Coburgova 60/ABC 9,00 9.00 Detail
15.02.2017 20170215 141700446 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Coburgova 78 13,00 13.00 Detail
15.02.2017 20170215 141700447 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Tajovského 20 74,00 74.00 Detail
15.02.2017 20170215 141700448 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Coburgova 60/ABC 8,00 8.00 Detail
20.02.2017 20170220 141700461 Mesto Trnava 00313114 poplatok za komunálny odpad Tajovského 20,21 62,93 62.93 Detail
20.02.2017 20170220 141700455 Mesto Trnava 00313114 poplatok za komunálny odpad Coburgova 60 A,B,C 209,76 209.76 Detail
20.02.2017 20170220 141700458 Mesto Trnava 00313114 poplatok za komunálny odpad Malženická cesta 1 62,93 62.93 Detail
21.02.2017 20170221 141700452 ELGAS, k.s. 36314242 vyučt. fa za predaj a distrib.elektriny Hviezdoslavova 3 5,13 5.13 Detail
21.02.2017 20170221 141700453 TEMPERING, s.r.o. 44543646 OST 2 Clementisa 75 skúška tlak.nádoby stabilnej obj.č.3/2017/M 300,00 300.00 Detail
22.02.2017 20170222 141700459 Deroja s.r.o. 36287121 OST Clementisa 73,75,77,80,82 chem.čist.výmenníkov obj.č.4/2017/M 450,00 450.00 Detail
22.02.2017 20170222 141700460 Deroja s.r.o. 36287121 OST Mozartova chemické čist.výmenníkov obj.č.6/2017/M 172,00 172.00 Detail
23.02.2017 20170223 141700462 Peter Turanský, s.r.o. 47518898 OST ZŠ Mozartova vonkajšia odbor.prehliadka tlakových nádob 80,90 80.90 Detail
28.02.2017 20170228 151700046 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 56,33 56.33 Detail
28.02.2017 20170228 151700047 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 290,47 290.47 Detail
28.02.2017 20170228 151700048 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 4,91 4.91 Detail
28.02.2017 20170228 151700049 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 15,03 15.03 Detail
28.02.2017 20170228 151700050 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 200,58 200.58 Detail
28.02.2017 20170228 151700051 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 155,65 155.65 Detail
28.02.2017 20170228 151700052 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 7,81 7.81 Detail
28.02.2017 20170228 151700053 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 59,67 59.67 Detail
28.02.2017 20170228 151700054 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 62,18 62.18 Detail
28.02.2017 20170228 151700055 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 514,38 514.38 Detail
28.02.2017 20170228 151700056 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 429,97 429.97 Detail
28.02.2017 20170228 151700057 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 56,92 56.92 Detail
28.02.2017 20170228 151700058 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 47,22 47.22 Detail
28.02.2017 20170228 151700059 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 3,04 3.04 Detail
28.02.2017 20170228 151700060 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 7,03 7.03 Detail
28.02.2017 20170228 151700061 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 3,13 3.13 Detail
28.02.2017 20170228 151700062 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 29,09 29.09 Detail
28.02.2017 20170228 151700063 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 16,60 16.60 Detail
28.02.2017 20170228 151700064 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 21,35 21.35 Detail
28.02.2017 20170228 151700065 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 2,02 2.02 Detail
28.02.2017 20170228 141700464 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 02/2017 Trhová 2 1 250,00 1250.00 Detail
28.02.2017 20170228 141700465 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 02/2017Čulenova 12 590,00 590.00 Detail
28.02.2017 20170228 141700466 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 02/2017 Limbova 3 560,00 560.00 Detail
28.02.2017 20170228 141700467 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 02/2017 Hollého 8 590,00 590.00 Detail
28.02.2017 20170228 141700468 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 poplatok za školníka za 02/2017 Mozartova 10 1 160,00 1160.00 Detail
28.02.2017 20170228 141700469 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 02/2017 OST ZŠ Mozartova 1 450,44 1450.44 Detail
28.02.2017 20170228 141700470 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 02/2017 OST V.Clementisa 577,32 577.32 Detail
28.02.2017 20170228 141700471 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 02/2017 plyn.kotol.Hlavná 5 165,36 165.36 Detail
28.02.2017 20170228 141700472 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 02/2017 plyn.kotol.Radnica 1 94,92 94.92 Detail
28.02.2017 20170228 141700531 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 popl.za spracov.písomností-upomienky mestské byty 02/2017 3,60 3.60 Detail
01.03.2017 20170301 141700475 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 pracovná pohotovosť paušál 02/2017 OST ZŠ Mozartova 10 15,00 15.00 Detail
01.03.2017 20170301 141700476 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 pracovná pohotovosť paušál 02/2017 OST V.Clementisova 2 15,00 15.00 Detail
01.03.2017 20170301 141700477 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 pracovná pohotovosť paušál 02/2017 kotolňa Radnica-Hlavná 1 15,00 15.00 Detail
01.03.2017 20170301 141700478 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 pracovná pohotovosť paušál 02/2017 kotolňa Hlavná 5 15,00 15.00 Detail
01.03.2017 20170301 141700473 SPB Security s.r.o. 44626975 strážna služba NP Trhová 2 a podz.garáže Vajanského ul. 02/2017 4 596,48 4596.48 Detail
02.03.2017 20170302 141700479 MAJES výťahy a eskalátory, a.s. 35770732 paušálne opravy výťahov Trhová 3 16,72 16.72 Detail
02.03.2017 20170302 141700480 MAJES výťahy a eskalátory, a.s. 35770732 paušálne opravy výťahov Trhová 2 28,66 28.66 Detail
02.03.2017 20170302 141700481 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Goliana 20 8,00 8.00 Detail
02.03.2017 20170302 141700482 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu A.Žarnova 25 38,00 38.00 Detail
02.03.2017 20170302 141700483 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/B 33,00 33.00 Detail
02.03.2017 20170302 141700484 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 3 47,00 47.00 Detail
02.03.2017 20170302 141700485 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 3 95,00 95.00 Detail
02.03.2017 20170302 141700486 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/A 32,00 32.00 Detail
02.03.2017 20170302 141700487 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/A 13,00 13.00 Detail
02.03.2017 20170302 141700488 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hlavná 1 1 178,00 1178.00 Detail
02.03.2017 20170302 141700489 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Mozartova 10 24,00 24.00 Detail
02.03.2017 20170302 141700490 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hollého 8 160,00 160.00 Detail
02.03.2017 20170302 141700491 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hollého 8 1 756,00 1756.00 Detail
02.03.2017 20170302 141700492 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Coburgova 60C 180,00 180.00 Detail
02.03.2017 20170302 141700493 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Radlinského 10 4,00 4.00 Detail
02.03.2017 20170302 141700494 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Coburgova 60B 132,00 132.00 Detail
02.03.2017 20170302 141700495 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Coburgova 60A 139,00 139.00 Detail
02.03.2017 20170302 141700496 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu V jame 27 38,00 38.00 Detail
02.03.2017 20170302 141700497 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Vajanského 3 36,00 36.00 Detail
02.03.2017 20170302 141700498 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Murgašova 13 24,00 24.00 Detail
02.03.2017 20170302 141700499 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Okružná 27 57,00 57.00 Detail
02.03.2017 20170302 141700500 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Narcisova 2 21,00 21.00 Detail
02.03.2017 20170302 141700501 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Limbová 4 50,00 50.00 Detail
02.03.2017 20170302 141700502 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hodžova 40 34,00 34.00 Detail
02.03.2017 20170302 141700503 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Narcisová 2 986,00 986.00 Detail
02.03.2017 20170302 141700504 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Čajkovského 28 32,00 32.00 Detail
02.03.2017 20170302 141700505 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Beethovenova 16 40,00 40.00 Detail
02.03.2017 20170302 141700506 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Jiráskova 25 24,00 24.00 Detail
02.03.2017 20170302 141700507 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hollého 8 144,00 144.00 Detail
02.03.2017 20170302 141700508 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hollého 8 210,00 210.00 Detail
02.03.2017 20170302 141700509 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Botanická 12 20,00 20.00 Detail
02.03.2017 20170302 141700510 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu T.Tekela 1 28,00 28.00 Detail
02.03.2017 20170302 141700511 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hlavná 5 467,00 467.00 Detail
02.03.2017 20170302 141700512 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hviezdoslavova 3 202,00 202.00 Detail
02.03.2017 20170302 141700513 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hviezdoslavova 3 7,00 7.00 Detail
02.03.2017 20170302 141700514 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hornopotočná 22 26,00 26.00 Detail
02.03.2017 20170302 141700515 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hviezdoslavova 3 4,00 4.00 Detail
02.03.2017 20170302 141700516 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Limbová 3 31,00 31.00 Detail
02.03.2017 20170302 141700517 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Štefánikova 29 379,00 379.00 Detail
02.03.2017 20170302 141700518 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Trhová 3 387,00 387.00 Detail
02.03.2017 20170302 141700519 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/B 12,00 12.00 Detail
02.03.2017 20170302 141700520 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/B 8,00 8.00 Detail
02.03.2017 20170302 141700521 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Štefánikova 29 , poplatok za prekročenie distribučnej tarify 345,74 345.74 Detail
03.03.2017 20170303 141700522 Dušan Novák - SABA 30098050 paušálna platka opráv STA za 03/2017 Františkánska 3 6,64 6.64 Detail
03.03.2017 20170303 141700523 Dušan Novák - SABA 30098050 paušálna platka opráv STA za 03/2017 Golianova 3 7,97 7.97 Detail
06.03.2017 20170306 141700530 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Ľ.Podjavorinskej 30 50,00 50.00 Detail
06.03.2017 20170306 141700528 ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. 36237922 ochrana objektu K.Čulena 12 za 02/2017 756,82 756.82 Detail
06.03.2017 20170306 141700529 ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. 36237922 výjazdy zásahovej skupiny K.Čulena 12 za 02/2017 107,57 107.57 Detail
06.03.2017 20170306 141700524 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla MŠ Murgašova 13 689,04 689.04 Detail
06.03.2017 20170306 141700525 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla MŠ Okružná 27 650,77 650.77 Detail
06.03.2017 20170306 141700526 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla OST ZŠ Mozartova 3 618,53 3618.53 Detail
06.03.2017 20170306 141700527 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla OST Clementisa 3 364,34 3364.34 Detail
07.03.2017 20170307 141700533 Deroja s.r.o. 36287121 chem.analýza na kotolni Hlavná 1 Radnica obj.č.10/2017/M 72,00 72.00 Detail
07.03.2017 20170307 141700534 Deroja s.r.o. 36287121 chem.analýza na kotolni Hlavná 5 obj.č.9/2017/M 72,00 72.00 Detail
08.03.2017 20170308 151700066 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 1 250,55 1250.55 Detail
08.03.2017 20170308 151700067 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 1 878,37 1878.37 Detail
08.03.2017 20170308 151700068 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 912,55 912.55 Detail
08.03.2017 20170308 151700069 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 4 413,41 4413.41 Detail
08.03.2017 20170308 151700070 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 13 215,63 13215.63 Detail
08.03.2017 20170308 151700071 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 5 285,79 5285.79 Detail
08.03.2017 20170308 151700072 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 2 836,16 2836.16 Detail
08.03.2017 20170308 151700073 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 35,64 35.64 Detail
08.03.2017 20170308 151700074 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 916,10 916.10 Detail
08.03.2017 20170308 151700075 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 216,27 216.27 Detail
08.03.2017 20170308 151700076 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 111,41 111.41 Detail
08.03.2017 20170308 151700077 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 174,40 174.40 Detail
08.03.2017 20170308 151700078 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 67,45 67.45 Detail
08.03.2017 20170308 151700079 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 64,38 64.38 Detail
08.03.2017 20170308 151700080 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 60,02 60.02 Detail
08.03.2017 20170308 151700081 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 53,42 53.42 Detail
08.03.2017 20170308 151700082 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 29,78 29.78 Detail
08.03.2017 20170308 151700083 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 56,96 56.96 Detail
08.03.2017 20170308 151700084 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 53,80 53.80 Detail
08.03.2017 20170308 151700085 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 210,38 210.38 Detail
08.03.2017 20170308 151700086 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 320,47 320.47 Detail
08.03.2017 20170308 151700087 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 3 787,01 3787.01 Detail
08.03.2017 20170308 151700088 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 594,53 594.53 Detail
08.03.2017 20170308 151700089 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 407,94 407.94 Detail
08.03.2017 20170308 151700090 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 410,48 410.48 Detail
09.03.2017 20170309 141700535 Július Kosnáč-KOMINÁRSTVO 36087726 kontrola a čistenie komínov, dymovodov Františkánska 24 264,00 264.00 Detail
09.03.2017 20170309 141700536 Július Kosnáč-KOMINÁRSTVO 36087726 kontrola a čistenie komínov, dymovodov Františkánska 3 132,00 132.00 Detail
09.03.2017 20170309 141700537 Július Kosnáč-KOMINÁRSTVO 36087726 vymetanie a kontrola komínov Nám. Sv.Mikuláša 36,00 36.00 Detail
13.03.2017 20170313 141700538 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 preplombovanie elektromera Hlavná 5 Ing.Lackovič 18,84 18.84 Detail
15.03.2017 20170315 141700548 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 v OST ZŠ Mozartova oprava izolácií na rozdeľovači a zberači ÚK obj.č.11/2017/M 429,50 429.50 Detail
15.03.2017 20170315 141700539 TUROŇ spol. s r.o. 44708262 čerpanie, odvoz a likvidácia odpadovej vody Malženická 1 520,01 520.01 Detail
15.03.2017 20170315 141700540 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hollého 8 87,20 87.20 Detail
15.03.2017 20170315 141700541 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hollého 8 3 395,00 3395.00 Detail
15.03.2017 20170315 141700542 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hollého 8 81,52 81.52 Detail
15.03.2017 20170315 141700543 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hollého 8 400,14 400.14 Detail
17.03.2017 20170317 141700554 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 36252484 Import TAVOS Malženická cesta 1 2 560,52 2560.52 Detail
21.03.2017 20170321 141700550 Energie2, a.s. 46113177 vyúčtov. fa za spotrebu elektriny Hlavná 1,Hollého 8,Limbova 3, Trhová 3 a 2,Hviezdoslavova 3, Vajan.garáže a MŠ, 9 078,62 9078.62 Detail
22.03.2017 20170322 141700555 Peter Turanský, s.r.o. 47518898 OST ZŠ Mozartova vnútorná odbor.prehliadka tlakových nádob 26,10 26.10 Detail
27.03.2017 20170327 141700557 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 pracovná pohotovosť paušál 03/2017 OST ZŠ Mozartova 10 15,00 15.00 Detail
27.03.2017 20170327 141700558 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 pracovná pohotovosť paušál 03/2017 OST V.Clementisova 2 15,00 15.00 Detail
27.03.2017 20170327 141700559 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 pracovná pohotovosť paušál 03/2017 kotolňa Radnica-Hlavná 1 15,00 15.00 Detail
27.03.2017 20170327 141700560 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 pracovná pohotovosť paušál 03/2017 kotolňa Hlavná 5 15,00 15.00 Detail
27.03.2017 20170327 141700556 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 predaj materiálu na kotolňu Hlavná 5 19,48 19.48 Detail
31.03.2017 20170331 141700628 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 36252484 Vladimíra Clementisa 72-83, 849,91 849.91 Detail
31.03.2017 20170331 141700629 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 36252484 Tajovského 20,21, 990,94 990.94 Detail
31.03.2017 20170331 141700630 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 36252484 114,60 114.60 Detail
31.03.2017 20170331 141700631 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 36252484 34,20 34.20 Detail
31.03.2017 20170331 141700632 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 36252484 Františkánska 3, 208,81 208.81 Detail
31.03.2017 20170331 141700633 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 36252484 Trhová 3, Hlavná 5, Limbova 11, Troj.námestie 11,Hlavná 1, 8-12,K.Čulena 12, V jame 14-15,20-25,MŠ 15 568,42 15568.42 Detail
31.03.2017 20170331 141700634 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 36252484 Šrobárova 3, 114,77 114.77 Detail
31.03.2017 20170331 141700562 ELGAS, k.s. 36314242 opravná fa za predaj a distrib.elektriny Hviezdoslavova 3 0,06 0.06 Detail
31.03.2017 20170331 141700565 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 03/2017 OST ZŠ Mozartova 1 450,44 1450.44 Detail
31.03.2017 20170331 141700566 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 03/2017 OST V.Clementisa 577,32 577.32 Detail
31.03.2017 20170331 141700567 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 03/2017 plyn.kotol.Hlavná 5 165,36 165.36 Detail
31.03.2017 20170331 141700568 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 03/2017 plyn.kotol.Radnica 1 94,92 94.92 Detail
31.03.2017 20170331 1211700001 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ-ročné vyúčtovanie 2016 142,89 142.89 Detail
31.03.2017 20170331 1211700002 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ-ročné vyúčtovanie 2016 2 975,20 2975.20 Detail
31.03.2017 20170331 1211700003 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ-ročné vyúčtovanie 2016 7,26 7.26 Detail
31.03.2017 20170331 1211700011 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ-ročné vyúčtovanie 2016 160,99 160.99 Detail
31.03.2017 20170331 1211700012 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ-ročné vyúčtovanie 2016 88,96 88.96 Detail
31.03.2017 20170331 1211700014 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ-ročné vyúčtovanie 2016 1,75 1.75 Detail
31.03.2017 20170331 1211700017 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ-ročné vyúčtovanie 2016 4,34 4.34 Detail
31.03.2017 20170331 151700091 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 56,29 56.29 Detail
31.03.2017 20170331 151700092 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 303,14 303.14 Detail
31.03.2017 20170331 151700093 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 2,16 2.16 Detail
31.03.2017 20170331 151700094 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 8,66 8.66 Detail
31.03.2017 20170331 151700095 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 210,04 210.04 Detail
31.03.2017 20170331 151700096 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 160,24 160.24 Detail
31.03.2017 20170331 151700097 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 6,49 6.49 Detail
31.03.2017 20170331 151700098 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 65,28 65.28 Detail
31.03.2017 20170331 151700099 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 63,14 63.14 Detail
31.03.2017 20170331 151700100 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 578,78 578.78 Detail
31.03.2017 20170331 151700101 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 448,81 448.81 Detail
31.03.2017 20170331 151700102 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 59,83 59.83 Detail
31.03.2017 20170331 151700103 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 49,10 49.10 Detail
31.03.2017 20170331 151700104 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 0,19 0.19 Detail
31.03.2017 20170331 151700105 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 0,19 0.19 Detail
31.03.2017 20170331 151700106 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 0,78 0.78 Detail
31.03.2017 20170331 151700107 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 28,26 28.26 Detail
31.03.2017 20170331 151700108 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 17,15 17.15 Detail
31.03.2017 20170331 151700109 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 22,61 22.61 Detail
31.03.2017 20170331 151700110 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 0,38 0.38 Detail
31.03.2017 20170331 1211700023 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ-ročné vyúčtovanie 2016 878,92 878.92 Detail
31.03.2017 20170331 1211700026 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ-ročné vyúčtovanie 2016 2 352,36 2352.36 Detail
31.03.2017 20170331 1211700027 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ-ročné vyúčtovanie 2016 2 620,00 2620.00 Detail
31.03.2017 20170331 1211700030 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ-ročné vyúčtovanie 2016 245,91 245.91 Detail
31.03.2017 20170331 1211700031 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ-ročné vyúčtovanie 2016 133,66 133.66 Detail
31.03.2017 20170331 1211700037 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ-ročné vyúčtovanie 2016 158,84 158.84 Detail
31.03.2017 20170331 1211700045 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ-ročné vyúčtovanie 2016 471,25 471.25 Detail
03.04.2017 20170403 141700569 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 03/2017 Trhová 2 1 250,00 1250.00 Detail
03.04.2017 20170403 141700570 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 03/2017Čulenova 12 590,00 590.00 Detail
03.04.2017 20170403 141700571 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 03/2017 Limbova 3 560,00 560.00 Detail
03.04.2017 20170403 141700572 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 poplatok za uprat.za 03/2017 Hollého 8 -od 1.3.2017 odpredaný 590,00 590.00 Detail
03.04.2017 20170403 141700573 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 poplatok za školníka za 03/2017 Mozartova 10 1 160,00 1160.00 Detail
03.04.2017 20170403 141700563 MAJES výťahy a eskalátory, a.s. 35770732 paušálne opravy výťahov Trhová 2 28,66 28.66 Detail
03.04.2017 20170403 141700564 MAJES výťahy a eskalátory, a.s. 35770732 paušálne opravy výťahov Trhová 3 16,72 16.72 Detail
04.04.2017 20170404 141700574 SPB Security s.r.o. 44626975 strážna služba NP Trhová 2 a podz.garáže Vajanského ul. 03/2017 5 037,12 5037.12 Detail
04.04.2017 20170404 141700601 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hlavná 5 467,00 467.00 Detail
04.04.2017 20170404 141700602 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hviezdoslavova 3 202,00 202.00 Detail
04.04.2017 20170404 141700603 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hviezdoslavova 3 7,00 7.00 Detail
04.04.2017 20170404 141700604 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hornopotočná 22 26,00 26.00 Detail
04.04.2017 20170404 141700605 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hviezdoslavova 3 4,00 4.00 Detail
04.04.2017 20170404 141700606 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Limbová 3 31,00 31.00 Detail
04.04.2017 20170404 141700607 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Štefánikova 29 379,00 379.00 Detail
04.04.2017 20170404 141700608 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Trhová 3 387,00 387.00 Detail
04.04.2017 20170404 141700609 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/B 8,00 8.00 Detail
04.04.2017 20170404 141700610 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/B 8,00 8.00 Detail
04.04.2017 20170404 141700575 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Goliana 20 8,00 8.00 Detail
04.04.2017 20170404 141700576 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu A.Žarnova 25 38,00 38.00 Detail
04.04.2017 20170404 141700577 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/B 33,00 33.00 Detail
04.04.2017 20170404 141700578 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 3 47,00 47.00 Detail
04.04.2017 20170404 141700579 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 3 95,00 95.00 Detail
04.04.2017 20170404 141700580 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/A 32,00 32.00 Detail
04.04.2017 20170404 141700581 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/A 13,00 13.00 Detail
04.04.2017 20170404 141700582 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hlavná 1 1 178,00 1178.00 Detail
04.04.2017 20170404 141700583 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Mozartova 10 24,00 24.00 Detail
04.04.2017 20170404 141700584 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Coburgova 60C 180,00 180.00 Detail
04.04.2017 20170404 141700585 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Radlinského 10 4,00 4.00 Detail
04.04.2017 20170404 141700586 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Coburgova 60 B 132,00 132.00 Detail
04.04.2017 20170404 141700587 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Coburgova 60 A 139,00 139.00 Detail
04.04.2017 20170404 141700588 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu V jame 27 38,00 38.00 Detail
04.04.2017 20170404 141700589 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Vajanského 3 36,00 36.00 Detail
04.04.2017 20170404 141700590 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Murgašova 13 24,00 24.00 Detail
04.04.2017 20170404 141700591 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Okružná 27 57,00 57.00 Detail
04.04.2017 20170404 141700592 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Narcisova 2 21,00 21.00 Detail
04.04.2017 20170404 141700593 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Limbová 4 50,00 50.00 Detail
04.04.2017 20170404 141700594 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hodžova 40 34,00 34.00 Detail
04.04.2017 20170404 141700595 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Narcisova 2 986,00 986.00 Detail
04.04.2017 20170404 141700596 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Čajkovského 28 32,00 32.00 Detail
04.04.2017 20170404 141700597 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Beethovenova 16 40,00 40.00 Detail
04.04.2017 20170404 141700598 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Jiráskova 25 24,00 24.00 Detail
04.04.2017 20170404 141700599 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Botanická 12 20,00 20.00 Detail
04.04.2017 20170404 141700600 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu T.Tekela 1 28,00 28.00 Detail
05.04.2017 20170405 141700611 Deroja s.r.o. 36287121 aplikácia prípravku ANTI-CALIN na kotolni Hlavná 5 obj.č. 15/2017/M 420,00 420.00 Detail
05.04.2017 20170405 141700612 Deroja s.r.o. 36287121 aplikácia prípravku na úpravu PH Hlavná 1 Radnica obj.č. 16/2017/M 420,00 420.00 Detail
06.04.2017 20170406 141700617 Dušan Novák - SABA 30098050 paušálna platka opráv STA za 04/2017 Františkánska 3 6,64 6.64 Detail
06.04.2017 20170406 141700618 Dušan Novák - SABA 30098050 paušálna platka opráv STA za 04/2017 Golianova 3 7,97 7.97 Detail
06.04.2017 20170406 141700613 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla MŠ Murgašova 13 657,66 657.66 Detail
06.04.2017 20170406 141700614 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla MŠ Okružná 27 618,89 618.89 Detail
06.04.2017 20170406 141700615 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla OST ZŠ Mozartova 3 349,67 3349.67 Detail
06.04.2017 20170406 141700616 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla OST Clementisa 3 199,97 3199.97 Detail
07.04.2017 20170407 151700111 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 1 211,61 1211.61 Detail
07.04.2017 20170407 151700112 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 1 796,79 1796.79 Detail
07.04.2017 20170407 151700113 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 882,24 882.24 Detail
07.04.2017 20170407 151700114 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 4 205,29 4205.29 Detail
07.04.2017 20170407 151700115 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 12 642,83 12642.83 Detail
07.04.2017 20170407 151700116 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 4 981,85 4981.85 Detail
07.04.2017 20170407 151700117 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 2 645,98 2645.98 Detail
07.04.2017 20170407 151700118 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 31,44 31.44 Detail
07.04.2017 20170407 151700119 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 857,86 857.86 Detail
07.04.2017 20170407 151700120 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 197,78 197.78 Detail
07.04.2017 20170407 151700121 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 102,43 102.43 Detail
07.04.2017 20170407 151700122 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 168,52 168.52 Detail
07.04.2017 20170407 151700123 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 60,39 60.39 Detail
07.04.2017 20170407 151700124 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 57,15 57.15 Detail
07.04.2017 20170407 151700125 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 56,24 56.24 Detail
07.04.2017 20170407 151700126 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 47,27 47.27 Detail
07.04.2017 20170407 151700127 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 20,92 20.92 Detail
07.04.2017 20170407 151700128 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 54,49 54.49 Detail
07.04.2017 20170407 151700129 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 37,38 37.38 Detail
07.04.2017 20170407 151700130 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 201,42 201.42 Detail
07.04.2017 20170407 151700131 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 298,57 298.57 Detail
07.04.2017 20170407 151700132 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 3 533,49 3533.49 Detail
07.04.2017 20170407 151700133 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 564,48 564.48 Detail
07.04.2017 20170407 151700134 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 373,88 373.88 Detail
07.04.2017 20170407 151700135 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 371,45 371.45 Detail
07.04.2017 20170407 141700619 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 predaj materiálu na KT Radnica Hlavná 1 361,87 361.87 Detail
07.04.2017 20170407 141700620 ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. 36237922 ochrana objektu K.Čulena 12 za 03/2017 756,82 756.82 Detail
07.04.2017 20170407 141700621 ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. 36237922 výjazdy zásahovej skupiny K.Čulena 12 za 03/2017 35,86 35.86 Detail
12.04.2017 20170412 141700623 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Ľ.Podjavorinskej 30 96,07 96.07 Detail
13.04.2017 20170413 141700644 Energie2, a.s. 46113177 ťarchopis k dokladu č.2170002186 MŠ Čajkovského 28 0,49 0.49 Detail
13.04.2017 20170413 141700646 Energie2, a.s. 46113177 ťarchopis k dokladu č.2170002188 MŠ Murgašova 13 0,07 0.07 Detail
13.04.2017 20170413 141700648 Energie2, a.s. 46113177 ťarchopis k dokladu č.2170002190 MŠ Limbova 4 0,01 0.01 Detail
18.04.2017 20170418 141700656 Július Kosnáč-KOMINÁRSTVO 36087726 Hlavná 5 čistenie komínov,dymovodov obj.č.13/2017/M 48,00 48.00 Detail
18.04.2017 20170418 141700657 Július Kosnáč-KOMINÁRSTVO 36087726 Hlavná 1 čistenie komínov,dymovodov obj.č.14/2017/M 63,60 63.60 Detail
18.04.2017 20170418 141700627 TUROŇ spol. s r.o. 44708262 čerpanie, odvoz a likvidácia odpadovej vody Malženická 1 1 040,02 1040.02 Detail
18.04.2017 20170418 141700658 Energie2, a.s. 46113177 vyúčtovanie spotreby elektriny Hviezdoslavova 3 0,20 0.20 Detail
18.04.2017 20170418 141700659 Energie2, a.s. 46113177 vyúčtovanie spotreby elektriny MŠ 8 619,31 8619.31 Detail
19.04.2017 20170419 141700729 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska garáž 24 7,00 7.00 Detail
19.04.2017 20170419 141700730 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska 24 7,00 7.00 Detail
19.04.2017 20170419 141700731 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska 24 6,00 6.00 Detail
19.04.2017 20170419 141700732 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Hviezdoslavova 3 20,00 20.00 Detail
19.04.2017 20170419 141700733 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Limbová 11 17,00 17.00 Detail
19.04.2017 20170419 141700734 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Na hlinách 49/B 57,00 57.00 Detail
19.04.2017 20170419 141700735 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Štefánikova 29 72,00 72.00 Detail
19.04.2017 20170419 141700736 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Ľ.Podjavorinskej 22 21,00 21.00 Detail
19.04.2017 20170419 141700737 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Ľ.Podjavorinskej 22 17,00 17.00 Detail
19.04.2017 20170419 141700738 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny MŠ Narcisová 2 169,00 169.00 Detail
19.04.2017 20170419 141700739 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny MŠ Vajanského 3 258,00 258.00 Detail
19.04.2017 20170419 141700740 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny MŠ Botanická 12 92,00 92.00 Detail
19.04.2017 20170419 141700741 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny MŠ Botanická 12 54,00 54.00 Detail
19.04.2017 20170419 141700742 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny MŠ Beethovenova 16 88,00 88.00 Detail
19.04.2017 20170419 141700743 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny MŠ Beethovenova 16 1,00 1.00 Detail
19.04.2017 20170419 141700744 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Okružná 27 140,00 140.00 Detail
19.04.2017 20170419 141700745 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny K.Čulena 12 190,00 190.00 Detail
19.04.2017 20170419 141700746 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska 3 14,00 14.00 Detail
19.04.2017 20170419 141700747 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska 3 25,00 25.00 Detail
19.04.2017 20170419 141700748 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska 3 25,00 25.00 Detail
19.04.2017 20170419 141700749 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Hlavná 1 MTT 152,00 152.00 Detail
19.04.2017 20170419 141700750 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Zelenečská 61 21,00 21.00 Detail
19.04.2017 20170419 141700751 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Slovanská 19 21,00 21.00 Detail
19.04.2017 20170419 141700752 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Slovanská 14 21,00 21.00 Detail
19.04.2017 20170419 141700753 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Slovanská 1 13,00 13.00 Detail
19.04.2017 20170419 141700754 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Zelenečská 81 1,00 1.00 Detail
19.04.2017 20170419 141700755 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Ľ.Podjavorinskej 25 17,00 17.00 Detail
19.04.2017 20170419 141700756 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Študentská 25 21,00 21.00 Detail
19.04.2017 20170419 141700757 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Študentská 17 17,00 17.00 Detail
19.04.2017 20170419 141700758 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Študentská 26 17,00 17.00 Detail
19.04.2017 20170419 141700759 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Hlavná 5 33,00 33.00 Detail
19.04.2017 20170419 141700760 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Saleziánska 52 21,00 21.00 Detail
19.04.2017 20170419 141700761 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny V.Clementisa 73 34,00 34.00 Detail
19.04.2017 20170419 141700762 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny V.Clementisa 80 31,00 31.00 Detail
19.04.2017 20170419 141700763 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny V.Clementisa 75 56,00 56.00 Detail
19.04.2017 20170419 141700764 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny V.Clementisa 78 33,00 33.00 Detail
19.04.2017 20170419 141700765 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny V.Clementisa 82 225,00 225.00 Detail
19.04.2017 20170419 141700766 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Čajkovského 4 29,00 29.00 Detail
19.04.2017 20170419 141700767 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Čajkovského 31 37,00 37.00 Detail
19.04.2017 20170419 141700768 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Beethovenova 25 71,00 71.00 Detail
19.04.2017 20170419 141700769 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny A.Kubinu 21 32,00 32.00 Detail
19.04.2017 20170419 141700770 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska 3 1,00 1.00 Detail
19.04.2017 20170419 141700771 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska 3 21,00 21.00 Detail
19.04.2017 20170419 141700772 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska 3 18,00 18.00 Detail
19.04.2017 20170419 141700773 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska 3 22,00 22.00 Detail
19.04.2017 20170419 141700774 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska 24 9,00 9.00 Detail
19.04.2017 20170419 141700775 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska 24 23,00 23.00 Detail
19.04.2017 20170419 141700776 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska 24 8,00 8.00 Detail
19.04.2017 20170419 141700777 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska 24 8,00 8.00 Detail
19.04.2017 20170419 141700778 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska 24 10,00 10.00 Detail
19.04.2017 20170419 141700779 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Coburgova 60/ABC 8,00 8.00 Detail
19.04.2017 20170419 141700705 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Coburgova 60/ABC 9,00 9.00 Detail
19.04.2017 20170419 141700706 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Coburgova 60/ABC 9,00 9.00 Detail
19.04.2017 20170419 141700707 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Coburgova 78 13,00 13.00 Detail
19.04.2017 20170419 141700708 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Nám.Sv.Mikulása 4 6,00 6.00 Detail
19.04.2017 20170419 141700709 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Nobelova 7 1,00 1.00 Detail
19.04.2017 20170419 141700710 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny V.Clementisa 77 14,00 14.00 Detail
19.04.2017 20170419 141700711 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny V.Clementisa 78 14,00 14.00 Detail
19.04.2017 20170419 141700712 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny V.Clementisa 79 14,00 14.00 Detail
19.04.2017 20170419 141700713 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny V.Clementisa 80 14,00 14.00 Detail
19.04.2017 20170419 141700714 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny V.Clementisa 81 36,00 36.00 Detail
19.04.2017 20170419 141700715 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny V.Clementisa 82 21,00 21.00 Detail
19.04.2017 20170419 141700716 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny V.Clementisa 83 14,00 14.00 Detail
19.04.2017 20170419 141700717 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Malženická cesta 1,00 1.00 Detail
19.04.2017 20170419 141700718 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Tajovského 20 72,00 72.00 Detail
19.04.2017 20170419 141700719 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Tajovského 21 71,00 71.00 Detail
19.04.2017 20170419 141700720 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny K.Čulena 12 52,00 52.00 Detail
19.04.2017 20170419 141700721 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska garáž 24 7,00 7.00 Detail
19.04.2017 20170419 141700722 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska garáž 24 7,00 7.00 Detail
19.04.2017 20170419 141700723 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska garáž 24 7,00 7.00 Detail
19.04.2017 20170419 141700724 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska garáž 24 7,00 7.00 Detail
19.04.2017 20170419 141700725 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska garáž 24 6,00 6.00 Detail
19.04.2017 20170419 141700726 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska garáž 24 7,00 7.00 Detail
19.04.2017 20170419 141700727 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska garáž 24 7,00 7.00 Detail
19.04.2017 20170419 141700728 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska garáž 24 6,00 6.00 Detail
28.04.2017 20170428 151700136 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 56,29 56.29 Detail
28.04.2017 20170428 151700137 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 303,14 303.14 Detail
28.04.2017 20170428 151700138 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 2,16 2.16 Detail
28.04.2017 20170428 151700139 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 8,66 8.66 Detail
28.04.2017 20170428 151700140 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 210,04 210.04 Detail
28.04.2017 20170428 151700141 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 160,24 160.24 Detail
28.04.2017 20170428 151700142 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 6,49 6.49 Detail
28.04.2017 20170428 151700143 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 63,11 63.11 Detail
28.04.2017 20170428 151700144 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 61,03 61.03 Detail
28.04.2017 20170428 151700145 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 559,49 559.49 Detail
28.04.2017 20170428 151700146 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 433,83 433.83 Detail
28.04.2017 20170428 151700147 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 57,83 57.83 Detail
28.04.2017 20170428 151700148 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 47,47 47.47 Detail
28.04.2017 20170428 151700149 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 0,19 0.19 Detail
28.04.2017 20170428 151700150 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 0,19 0.19 Detail
28.04.2017 20170428 151700151 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 0,76 0.76 Detail
28.04.2017 20170428 151700152 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 27,31 27.31 Detail
28.04.2017 20170428 151700153 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 16,57 16.57 Detail
28.04.2017 20170428 151700154 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 21,85 21.85 Detail
28.04.2017 20170428 151700155 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 0,37 0.37 Detail
02.05.2017 20170502 141700780 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 04/2017 Trhová 2 1 250,00 1250.00 Detail
02.05.2017 20170502 141700781 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 04/2017Čulenova 12 590,00 590.00 Detail
02.05.2017 20170502 141700782 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 04/2017 Limbova 3 560,00 560.00 Detail
02.05.2017 20170502 141700783 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 poplatok za školníka za 04/2017 Mozartova 10 1 160,00 1160.00 Detail
02.05.2017 20170502 141700788 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 04/2017 OST ZŠ Mozartova 1 450,44 1450.44 Detail
02.05.2017 20170502 141700789 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 04/2017 OST V.Clementisa 577,32 577.32 Detail
02.05.2017 20170502 141700790 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 04/2017 plyn.kotol.Hlavná 5 165,36 165.36 Detail
02.05.2017 20170502 141700791 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 04/2017 plyn.kotol.Radnica 1 94,92 94.92 Detail
02.05.2017 20170502 141700786 MAJES výťahy a eskalátory, a.s. 35770732 paušálne opravy výťahov Trhová 2 28,66 28.66 Detail
02.05.2017 20170502 141700787 MAJES výťahy a eskalátory, a.s. 35770732 paušálne opravy výťahov Trhová 3 16,72 16.72 Detail
03.05.2017 20170503 141700792 SPB Security s.r.o. 44626975 strážna služba NP Trhová 2 a podz.garáže Vajanského ul. 04/2017 5 132,16 5132.16 Detail
03.05.2017 20170503 141700793 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Golianova 20 8,00 8.00 Detail
03.05.2017 20170503 141700794 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu A.Žarnova 25 38,00 38.00 Detail
03.05.2017 20170503 141700795 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/B 33,00 33.00 Detail
03.05.2017 20170503 141700796 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 3 47,00 47.00 Detail
03.05.2017 20170503 141700797 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 3 95,00 95.00 Detail
03.05.2017 20170503 141700798 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/A 32,00 32.00 Detail
03.05.2017 20170503 141700799 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/A 13,00 13.00 Detail
03.05.2017 20170503 141700800 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hlavná 1 1 178,00 1178.00 Detail
03.05.2017 20170503 141700801 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Mozartova 10 24,00 24.00 Detail
03.05.2017 20170503 141700802 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Coburgova 60 C 180,00 180.00 Detail
03.05.2017 20170503 141700803 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Radlinského 10 C 4,00 4.00 Detail
03.05.2017 20170503 141700804 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Coburgova 60 B 132,00 132.00 Detail
03.05.2017 20170503 141700805 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Coburgova 60 A 139,00 139.00 Detail
03.05.2017 20170503 141700806 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu V jame 27 38,00 38.00 Detail
03.05.2017 20170503 141700807 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Vajanského 3 36,00 36.00 Detail
03.05.2017 20170503 141700808 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Murgašova 13 24,00 24.00 Detail
03.05.2017 20170503 141700809 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Okružná 27 57,00 57.00 Detail
03.05.2017 20170503 141700810 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Narcisova 2 21,00 21.00 Detail
03.05.2017 20170503 141700811 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Limbová 4 50,00 50.00 Detail
03.05.2017 20170503 141700812 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hodžova 40 34,00 34.00 Detail
03.05.2017 20170503 141700813 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Narcisová 2 986,00 986.00 Detail
03.05.2017 20170503 141700814 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Čajkovského 28 32,00 32.00 Detail
03.05.2017 20170503 141700815 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Beethovenova 16 40,00 40.00 Detail
03.05.2017 20170503 141700816 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Jiráskova 25 24,00 24.00 Detail
03.05.2017 20170503 141700817 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Botanická 12 20,00 20.00 Detail
03.05.2017 20170503 141700818 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu T.Tekela 1 28,00 28.00 Detail
03.05.2017 20170503 141700819 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hlavná 5 467,00 467.00 Detail
03.05.2017 20170503 141700820 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hviezdoslavova 3 202,00 202.00 Detail
03.05.2017 20170503 141700821 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hviezdoslavova 3 7,00 7.00 Detail
03.05.2017 20170503 141700822 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hornopotočná 22 26,00 26.00 Detail
03.05.2017 20170503 141700823 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hviezdoslavova 3 4,00 4.00 Detail
03.05.2017 20170503 141700824 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Limbová 3 31,00 31.00 Detail
03.05.2017 20170503 141700825 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Štefánikova 29 379,00 379.00 Detail
03.05.2017 20170503 141700826 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Trhová 3 387,00 387.00 Detail
03.05.2017 20170503 141700827 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/B 12,00 12.00 Detail
03.05.2017 20170503 141700828 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/B 8,00 8.00 Detail
04.05.2017 20170504 141700829 Dušan Novák - SABA 30098050 paušálna platba opráv STA za 05/2017 Františkánska 3 6,64 6.64 Detail
04.05.2017 20170504 141700830 Dušan Novák - SABA 30098050 paušálna platba opráv STA za 05/2017 Golianova 3 7,97 7.97 Detail
05.05.2017 20170505 141700836 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 pracovná pohotovosť paušál 04/2017 OST ZŠ Mozartova 10 15,00 15.00 Detail
05.05.2017 20170505 141700837 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 pracovná pohotovosť paušál 04/2017 OST V.Clementisova 2 15,00 15.00 Detail
05.05.2017 20170505 141700838 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 pracovná pohotovosť paušál 04/2017 kotolňa Radnica-Hlavná 1 15,00 15.00 Detail
05.05.2017 20170505 141700839 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 pracovná pohotovosť paušál 04/2017 kotolňa Hlavná 5 15,00 15.00 Detail
05.05.2017 20170505 141700832 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla MŠ Murgašova 13 640,51 640.51 Detail
05.05.2017 20170505 141700833 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla MŠ Okružná 27 601,69 601.69 Detail
05.05.2017 20170505 141700834 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla OST ZŠ Mozartova 3 226,49 3226.49 Detail
05.05.2017 20170505 141700835 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla OST Clementisa 3 107,98 3107.98 Detail
09.05.2017 20170509 141700854 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 popl.za spracov.písomností-upomienky mestské byty 04/2017 74,40 74.40 Detail
09.05.2017 20170509 151700156 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 1 186,31 1186.31 Detail
09.05.2017 20170509 151700157 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 1 750,93 1750.93 Detail
09.05.2017 20170509 151700158 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 853,51 853.51 Detail
09.05.2017 20170509 151700159 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 4 091,54 4091.54 Detail
09.05.2017 20170509 151700160 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 12 197,37 12197.37 Detail
09.05.2017 20170509 151700161 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 4 806,13 4806.13 Detail
09.05.2017 20170509 151700162 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 2 564,42 2564.42 Detail
09.05.2017 20170509 151700163 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 30,68 30.68 Detail
09.05.2017 20170509 151700164 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 823,59 823.59 Detail
09.05.2017 20170509 151700165 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 189,33 189.33 Detail
09.05.2017 20170509 151700166 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 97,42 97.42 Detail
09.05.2017 20170509 151700167 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 162,00 162.00 Detail
09.05.2017 20170509 151700168 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 57,75 57.75 Detail
09.05.2017 20170509 151700169 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 52,65 52.65 Detail
09.05.2017 20170509 151700170 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 56,27 56.27 Detail
09.05.2017 20170509 151700171 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 46,95 46.95 Detail
09.05.2017 20170509 151700172 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 20,92 20.92 Detail
09.05.2017 20170509 151700173 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 52,20 52.20 Detail
09.05.2017 20170509 151700174 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 36,91 36.91 Detail
09.05.2017 20170509 151700175 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 195,44 195.44 Detail
09.05.2017 20170509 151700176 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 284,11 284.11 Detail
09.05.2017 20170509 151700177 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 3 427,44 3427.44 Detail
09.05.2017 20170509 151700178 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 545,06 545.06 Detail
09.05.2017 20170509 151700179 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 355,29 355.29 Detail
09.05.2017 20170509 151700180 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 358,10 358.10 Detail
09.05.2017 20170509 141700843 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Ľ.Podjavorinskej 30 96,07 96.07 Detail
09.05.2017 20170509 141700841 ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. 36237922 ochrana objektu K.Čulena 12 za 04/2017 756,82 756.82 Detail
10.05.2017 20170510 141700842 KLT, spol. s r.o. 36247031 profylaktická prehl.a čist.filtrov KJ Hlavná 1 Radnica Ing.Mihálik obj.20/2017/M 216,00 216.00 Detail
10.05.2017 20170510 141700848 TUROŇ spol. s r.o. 44708262 čerpanie, odvoz a likvidácia odpadovej vody Malženická 1 1 040,02 1040.02 Detail
10.05.2017 20170510 141700846 Mesto Trnava 00313114 komunálny odpad Tajovského 20,21 4 161,09 4161.09 Detail
10.05.2017 20170510 141700847 Mesto Trnava 00313114 komunálny odpad Malženická cesta 1 1 338,24 1338.24 Detail
10.05.2017 20170510 141700844 Mesto Trnava 00313114 komunálny odpad Coburgova 60-70,Golian.3,Nobelova7 NP 6 712,11 6712.11 Detail
10.05.2017 20170510 141700845 Mesto Trnava 00313114 komunálny odpad Limbová 11,Trhová 2,K.Čulena 12, V jame 11 15 172,59 15172.59 Detail
11.05.2017 20170511 141700849 Enbra Slovakia s.r.o. 31624189 rozúčtovanie nákladov na teplo za r.2016 Coburgova 60 A,B,C 90,72 90.72 Detail
12.05.2017 20170512 141700853 Mesto Trnava 00313114 komunálny odpad Limbova 3MŠ-byty 1 877,30 1877.30 Detail
12.05.2017 20170512 141700850 Mesto Trnava 00313114 komunálny odpad Coburgova 60 A,B,C 1 630,98 1630.98 Detail
12.05.2017 20170512 141700851 Mesto Trnava 00313114 komunálny odpad Františkánska 24 2 279,19 2279.19 Detail
12.05.2017 20170512 141700852 Mesto Trnava 00313114 komunálny odpad V.Clementisa 72-83 5 332,05 5332.05 Detail
15.05.2017 20170515 141700855 Mesto Trnava 00313114 poplatok za komunálny odpad Okružná 21 231,31 231.31 Detail
15.05.2017 20170515 141700859 Energie2, a.s. 46113177 vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb Hlavná 1Radnica, MŠ 7 318,70 7318.70 Detail
16.05.2017 20170516 141700858 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 paušál za byty a NP vo vlastníctve Mesta 2. štvrťrok 2017 335,52 335.52 Detail
16.05.2017 20170516 141700856 Mesto Trnava 00313114 poplatok za komunálny odpad Mozartova 10 83,64 83.64 Detail
24.05.2017 20170524 141700863 Ministerstvo vnútra SR Bratislava 00151866 technická ochrana objektu Limbová 3, 01.-09./2017 120,15 120.15 Detail
25.05.2017 20170525 141700864 Regena ES s.r.o. Strážske 36766879 tepelná služba za rok 2016 V.Clementisa 72-76 297,77 297.77 Detail
25.05.2017 20170525 141700865 Regena ES s.r.o. Strážske 36766879 tepelná služba za rok 2016 V.Clementisa 77,78 124,75 124.75 Detail
25.05.2017 20170525 141700866 Regena ES s.r.o. Strážske 36766879 tepelná služba za rok 2016 V.Clementisa 79-83 291,13 291.13 Detail
25.05.2017 20170525 141700867 Regena ES s.r.o. Strážske 36766879 tepelná služba za rok 2016 Nobelova 7 44,14 44.14 Detail
25.05.2017 20170525 141700868 Regena ES s.r.o. Strážske 36766879 tepelná služba za rok 2016 Tajovského 20,21 443,94 443.94 Detail
26.05.2017 20170526 141700870 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Študentská 31 56,00 56.00 Detail
30.05.2017 20170530 141700869 TECHEM spol. s r.o. 31355625 rozúčtovanie nákladov na teplo za rok 2016 49,50 49.50 Detail
31.05.2017 20170531 151700181 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 56,29 56.29 Detail
31.05.2017 20170531 151700182 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 303,14 303.14 Detail
31.05.2017 20170531 151700183 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 2,16 2.16 Detail
31.05.2017 20170531 151700184 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 8,66 8.66 Detail
31.05.2017 20170531 151700185 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 210,04 210.04 Detail
31.05.2017 20170531 151700186 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 160,24 160.24 Detail
31.05.2017 20170531 151700187 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 6,49 6.49 Detail
31.05.2017 20170531 151700188 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 63,11 63.11 Detail
31.05.2017 20170531 151700189 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 61,03 61.03 Detail
31.05.2017 20170531 151700190 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 559,49 559.49 Detail
31.05.2017 20170531 151700191 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 433,83 433.83 Detail
31.05.2017 20170531 151700192 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 57,83 57.83 Detail
31.05.2017 20170531 151700193 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 47,47 47.47 Detail
31.05.2017 20170531 151700194 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 0,19 0.19 Detail
31.05.2017 20170531 151700195 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 0,19 0.19 Detail
31.05.2017 20170531 151700196 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 0,76 0.76 Detail
31.05.2017 20170531 151700197 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 27,31 27.31 Detail
31.05.2017 20170531 151700198 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 16,57 16.57 Detail
31.05.2017 20170531 151700199 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 21,85 21.85 Detail
31.05.2017 20170531 151700200 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 0,37 0.37 Detail
31.05.2017 20170531 141700871 ESM-YZAMER, s. r. o. 36226904 rozpočítanie vykurovacích nákladov za rok 2016 Limbová 11 31,68 31.68 Detail
01.06.2017 20170601 141700873 SPB Security s.r.o. 44626975 strážna služba NP Trhová 2 a podz.garáže Vajanského ul. 05/2017 5 158,08 5158.08 Detail
02.06.2017 20170602 141700874 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 05/2017 Trhová 2 1 250,00 1250.00 Detail
02.06.2017 20170602 141700875 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 05/2017 Čulenova 12 590,00 590.00 Detail
02.06.2017 20170602 141700876 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 05/2017 Limbova 3 560,00 560.00 Detail
02.06.2017 20170602 141700877 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 poplatok za školníka za 05/2017 Mozartova 10 1 160,00 1160.00 Detail
02.06.2017 20170602 141700878 MAJES výťahy a eskalátory, a.s. 35770732 paušálne opravy výťahov Trhová 2 28,66 28.66 Detail
02.06.2017 20170602 141700879 MAJES výťahy a eskalátory, a.s. 35770732 paušálne opravy výťahov Trhová 3 16,72 16.72 Detail
02.06.2017 20170602 141700880 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Golianova 20 8,00 8.00 Detail
02.06.2017 20170602 141700881 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu A.Žarnova 25 38,00 38.00 Detail
02.06.2017 20170602 141700882 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/B 33,00 33.00 Detail
02.06.2017 20170602 141700883 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 3 47,00 47.00 Detail
02.06.2017 20170602 141700884 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 3 95,00 95.00 Detail
02.06.2017 20170602 141700885 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/A 32,00 32.00 Detail
02.06.2017 20170602 141700886 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/A 13,00 13.00 Detail
02.06.2017 20170602 141700887 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hlavná 1 1 178,00 1178.00 Detail
02.06.2017 20170602 141700888 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Mozartova 10 24,00 24.00 Detail
02.06.2017 20170602 141700889 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Coburgova 60C 180,00 180.00 Detail
02.06.2017 20170602 141700890 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Radlinského 10 4,00 4.00 Detail
02.06.2017 20170602 141700891 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Coburgova 60 B 132,00 132.00 Detail
02.06.2017 20170602 141700892 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Coburgova 60 A 139,00 139.00 Detail
02.06.2017 20170602 141700893 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu V jame 27 38,00 38.00 Detail
02.06.2017 20170602 141700894 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Vajanského 3 36,00 36.00 Detail
02.06.2017 20170602 141700895 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Murgašova 13 24,00 24.00 Detail
02.06.2017 20170602 141700896 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Okružná 27 57,00 57.00 Detail
02.06.2017 20170602 141700897 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Narcisová 2 21,00 21.00 Detail
02.06.2017 20170602 141700898 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Limbová 4 50,00 50.00 Detail
02.06.2017 20170602 141700899 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hodžova 40 34,00 34.00 Detail
02.06.2017 20170602 141700900 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Narcisová 2 986,00 986.00 Detail
02.06.2017 20170602 141700901 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Čajkovského 28 32,00 32.00 Detail
02.06.2017 20170602 141700902 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Beethovenova 16 40,00 40.00 Detail
02.06.2017 20170602 141700903 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Jiráskova 25 24,00 24.00 Detail
02.06.2017 20170602 141700904 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Botanická 12 20,00 20.00 Detail
02.06.2017 20170602 141700905 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu T.Tekela 1 28,00 28.00 Detail
02.06.2017 20170602 141700906 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hlavná 5 467,00 467.00 Detail
02.06.2017 20170602 141700907 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hviezdoslavova 3 202,00 202.00 Detail
02.06.2017 20170602 141700908 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hviezdoslavova 3 7,00 7.00 Detail
02.06.2017 20170602 141700909 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hornopotočná 22 26,00 26.00 Detail
02.06.2017 20170602 141700910 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hviezdoslavova 3 4,00 4.00 Detail
02.06.2017 20170602 141700911 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Limbová 3 31,00 31.00 Detail
02.06.2017 20170602 141700912 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Štefánikova 29 379,00 379.00 Detail
02.06.2017 20170602 141700913 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Trhová 3 387,00 387.00 Detail
02.06.2017 20170602 141700914 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/B 12,00 12.00 Detail
02.06.2017 20170602 141700915 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/B 8,00 8.00 Detail
05.06.2017 20170605 141700916 TUROŇ spol. s r.o. 44708262 čerpanie, odvoz a likvidácia odpadovej vody Malženická 1 1 040,02 1040.02 Detail
05.06.2017 20170605 141700917 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 05/2017 OST ZŠ Mozartova 1 450,44 1450.44 Detail
05.06.2017 20170605 141700918 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 05/2017 OST V.Clementisa 577,32 577.32 Detail
05.06.2017 20170605 141700919 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 05/2017 plyn.kotol.Hlavná 5 165,36 165.36 Detail
05.06.2017 20170605 141700920 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 05/2017 plyn.kotol.Radnica 1 94,92 94.92 Detail
06.06.2017 20170606 141700921 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla MŠ Murgašova 13 590,36 590.36 Detail
06.06.2017 20170606 141700922 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla MŠ Okružná 27 546,49 546.49 Detail
06.06.2017 20170606 141700923 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla OST ZŠ Mozartova 2 955,98 2955.98 Detail
06.06.2017 20170606 141700924 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla OST Clementisa 2 954,71 2954.71 Detail
07.06.2017 20170607 141700925 Dušan Novák - SABA 30098050 paušálna platba opráv STA za 06/2017 Františkánska 3 6,64 6.64 Detail
07.06.2017 20170607 141700926 Dušan Novák - SABA 30098050 paušálna platba opráv STA za 06/2017 Golianova 3 7,97 7.97 Detail
08.06.2017 20170608 151700201 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 1 105,23 1105.23 Detail
08.06.2017 20170608 151700202 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 1 622,10 1622.10 Detail
08.06.2017 20170608 151700203 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 804,44 804.44 Detail
08.06.2017 20170608 151700204 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 3 941,42 3941.42 Detail
08.06.2017 20170608 151700205 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 11 340,29 11340.29 Detail
08.06.2017 20170608 151700206 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 4 454,42 4454.42 Detail
08.06.2017 20170608 151700207 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 2 359,02 2359.02 Detail
08.06.2017 20170608 151700208 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 29,09 29.09 Detail
08.06.2017 20170608 151700209 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 761,52 761.52 Detail
08.06.2017 20170608 151700210 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 176,92 176.92 Detail
08.06.2017 20170608 151700211 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 91,86 91.86 Detail
08.06.2017 20170608 151700212 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 147,23 147.23 Detail
08.06.2017 20170608 151700213 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 54,73 54.73 Detail
08.06.2017 20170608 151700214 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 49,04 49.04 Detail
08.06.2017 20170608 151700215 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 49,48 49.48 Detail
08.06.2017 20170608 151700216 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 42,23 42.23 Detail
08.06.2017 20170608 151700217 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 20,92 20.92 Detail
08.06.2017 20170608 151700218 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 47,81 47.81 Detail
08.06.2017 20170608 151700219 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 36,25 36.25 Detail
08.06.2017 20170608 151700220 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 180,39 180.39 Detail
08.06.2017 20170608 151700221 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 260,49 260.49 Detail
08.06.2017 20170608 151700222 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 3 131,04 3131.04 Detail
08.06.2017 20170608 151700223 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 506,06 506.06 Detail
08.06.2017 20170608 151700224 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 336,30 336.30 Detail
08.06.2017 20170608 151700225 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 324,63 324.63 Detail
08.06.2017 20170608 141700927 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Ľ.Podjavorinskej 30 96,07 96.07 Detail
12.06.2017 20170612 141700930 ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. 36237922 ochrana objektu K.Čulena 12 za 05/2017 756,82 756.82 Detail
13.06.2017 20170613 141700931 Július Kosnáč-KOMINÁRSTVO 36087726 vymetanie a kontrola komínov Coburgova 60-70 108,00 108.00 Detail
13.06.2017 20170613 141700932 Július Kosnáč-KOMINÁRSTVO 36087726 vymetanie a kontrola komínov Coburgova 78 24,00 24.00 Detail
23.06.2017 20170623 141700936 Energie2, a.s. 46113177 vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny K.Čulena 12 19,16 19.16 Detail
23.06.2017 20170623 141700937 ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. 36237922 dobropis fa č.2017200399 ochrana objektu K.Čulena 12 -0,14 -0.14 Detail
30.06.2017 20170630 141701004 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 36252484 Import TAVOS V.Clementisa 72-83 861,68 861.68 Detail
30.06.2017 20170630 141701005 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 36252484 Import TAVOS V jame 20-25,Golianova 3,Rybníkova 8, Nobelova 7 1 001,95 1001.95 Detail
30.06.2017 20170630 141701006 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 36252484 Import TAVOS Františkánska 3 211,14 211.14 Detail
30.06.2017 20170630 141701003 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 36252484 Import TAVOS MŠ 13 291,61 13291.61 Detail
30.06.2017 20170630 151700226 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 56,29 56.29 Detail
30.06.2017 20170630 151700227 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 303,14 303.14 Detail
30.06.2017 20170630 151700228 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 2,16 2.16 Detail
30.06.2017 20170630 151700229 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 8,66 8.66 Detail
30.06.2017 20170630 151700230 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 210,04 210.04 Detail
30.06.2017 20170630 151700231 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 160,24 160.24 Detail
30.06.2017 20170630 151700232 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 6,49 6.49 Detail
30.06.2017 20170630 151700233 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 55,85 55.85 Detail
30.06.2017 20170630 151700234 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 54,02 54.02 Detail
30.06.2017 20170630 151700235 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 495,18 495.18 Detail
30.06.2017 20170630 151700236 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 383,95 383.95 Detail
30.06.2017 20170630 151700237 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 51,18 51.18 Detail
30.06.2017 20170630 151700238 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 42,01 42.01 Detail
30.06.2017 20170630 151700239 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 0,17 0.17 Detail
30.06.2017 20170630 151700240 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 0,17 0.17 Detail
30.06.2017 20170630 151700241 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 0,67 0.67 Detail
30.06.2017 20170630 151700242 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 24,18 24.18 Detail
30.06.2017 20170630 151700243 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 14,68 14.68 Detail
30.06.2017 20170630 151700244 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 19,34 19.34 Detail
30.06.2017 20170630 151700245 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 0,34 0.34 Detail
30.06.2017 20170630 141700938 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 06/2017 Trhová 2 1 250,00 1250.00 Detail
30.06.2017 20170630 141700939 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 06/2017 Čulenova 12 590,00 590.00 Detail
30.06.2017 20170630 141700940 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 06/2017 Limbova 3 560,00 560.00 Detail
30.06.2017 20170630 141700941 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 poplatok za školníka za 06/2017 Mozartova 10 1 160,00 1160.00 Detail
30.06.2017 20170630 141700942 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 06/2017 OST ZŠ Mozartova 1 450,44 1450.44 Detail
30.06.2017 20170630 141700943 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 06/2017 OST V.Clementisa 577,32 577.32 Detail
30.06.2017 20170630 141700944 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 06/2017 plyn.kotol.Hlavná 5 165,36 165.36 Detail
30.06.2017 20170630 141700945 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 06/2017 plyn.kotol.Radnica 1 94,92 94.92 Detail
03.07.2017 20170703 141700950 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 pracovná pohotovosť paušál 05/2017 OST ZŠ Mozartova 10 15,00 15.00 Detail
03.07.2017 20170703 141700951 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 pracovná pohotovosť paušál 05/2017 OST Clementisa 2 15,00 15.00 Detail
03.07.2017 20170703 141700952 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 pracovná pohotovosť paušál 05/2017 kotolňa Hlavná 5 15,00 15.00 Detail
03.07.2017 20170703 141700953 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 pracovná pohotovosť paušál 05/2017 kotolňa Radnica-Hlavná 1 15,00 15.00 Detail
03.07.2017 20170703 141700954 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 pracovná pohotovosť paušál 06/2017 OST ZŠ Mozartova 10 15,00 15.00 Detail
03.07.2017 20170703 141700955 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 pracovná pohotovosť paušál 06/2017 OST Clementisa 2 15,00 15.00 Detail
03.07.2017 20170703 141700956 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 pracovná pohotovosť paušál 06/2017 kotolňa Radnica-Hlavná 1 15,00 15.00 Detail
03.07.2017 20170703 141700957 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 pracovná pohotovosť paušál 06/2017 kotolňa Hlavná 5 15,00 15.00 Detail
03.07.2017 20170703 141700946 SPB Security s.r.o. 44626975 strážna služba NP Trhová 2 a podz.garáže Vajanského ul. 06/2017 4 890,24 4890.24 Detail
03.07.2017 20170703 141700949 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 kosenie areálu Františkánska 3, 24 176,16 176.16 Detail
03.07.2017 20170703 141700947 MAJES výťahy a eskalátory, a.s. 35770732 paušálne opravy výťahov Trhová 2 28,66 28.66 Detail
03.07.2017 20170703 141700948 MAJES výťahy a eskalátory, a.s. 35770732 paušálne opravy výťahov Trhová 3 16,72 16.72 Detail
04.07.2017 20170704 141700985 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Štefánikova 29 379,00 379.00 Detail
04.07.2017 20170704 141700986 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Trhová 3 387,00 387.00 Detail
04.07.2017 20170704 141700958 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Golianova 20 8,00 8.00 Detail
04.07.2017 20170704 141700959 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu A.Žarnova 25 38,00 38.00 Detail
04.07.2017 20170704 141700960 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/B 33,00 33.00 Detail
04.07.2017 20170704 141700961 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 3 47,00 47.00 Detail
04.07.2017 20170704 141700962 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 3 95,00 95.00 Detail
04.07.2017 20170704 141700963 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/A 32,00 32.00 Detail
04.07.2017 20170704 141700964 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/A 13,00 13.00 Detail
04.07.2017 20170704 141700965 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hlavná 1 1 178,00 1178.00 Detail
04.07.2017 20170704 141700966 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Mozartova 10 24,00 24.00 Detail
04.07.2017 20170704 141700967 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Coburgova 60 B 132,00 132.00 Detail
04.07.2017 20170704 141700968 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Coburgova 60 A 139,00 139.00 Detail
04.07.2017 20170704 141700969 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu V jame 27 38,00 38.00 Detail
04.07.2017 20170704 141700970 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Vajanského 3 36,00 36.00 Detail
04.07.2017 20170704 141700971 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Murgašova 13 24,00 24.00 Detail
04.07.2017 20170704 141700972 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Okružná 27 57,00 57.00 Detail
04.07.2017 20170704 141700973 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Narcisova 2 21,00 21.00 Detail
04.07.2017 20170704 141700974 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Limbová 4 50,00 50.00 Detail
04.07.2017 20170704 141700975 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Čajkovského 28 32,00 32.00 Detail
04.07.2017 20170704 141700976 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Jiráskova 25 24,00 24.00 Detail
04.07.2017 20170704 141700977 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Botanická 12 20,00 20.00 Detail
04.07.2017 20170704 141700978 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu T.Tekela 1 28,00 28.00 Detail
04.07.2017 20170704 141700979 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hlavná 5 467,00 467.00 Detail
04.07.2017 20170704 141700980 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hviezdoslavova 3 202,00 202.00 Detail
04.07.2017 20170704 141700981 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hviezdoslavova 3 7,00 7.00 Detail
04.07.2017 20170704 141700982 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hviezdoslavova 3 26,00 26.00 Detail
04.07.2017 20170704 141700983 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hviezdoslavova 3 4,00 4.00 Detail
04.07.2017 20170704 141700984 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Limbová 3 31,00 31.00 Detail
06.07.2017 20170706 141700987 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Coburgova 60C 180,00 180.00 Detail
06.07.2017 20170706 141700988 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Radlinského 10 4,00 4.00 Detail
06.07.2017 20170706 141700989 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hodžova 40 34,00 34.00 Detail
06.07.2017 20170706 141700990 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Narcisova 2 986,00 986.00 Detail
06.07.2017 20170706 141700991 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Beethovenova 16 40,00 40.00 Detail
06.07.2017 20170706 141700992 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/B 12,00 12.00 Detail
07.07.2017 20170707 151700246 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 1 083,67 1083.67 Detail
07.07.2017 20170707 151700247 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 1 568,24 1568.24 Detail
07.07.2017 20170707 151700248 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 783,68 783.68 Detail
07.07.2017 20170707 151700249 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 3 875,01 3875.01 Detail
07.07.2017 20170707 151700250 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 11 006,89 11006.89 Detail
07.07.2017 20170707 151700251 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 4 330,45 4330.45 Detail
07.07.2017 20170707 151700252 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 2 291,86 2291.86 Detail
07.07.2017 20170707 151700253 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 28,61 28.61 Detail
07.07.2017 20170707 151700254 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 736,54 736.54 Detail
07.07.2017 20170707 151700255 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 173,38 173.38 Detail
07.07.2017 20170707 151700256 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 89,70 89.70 Detail
07.07.2017 20170707 151700257 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 141,99 141.99 Detail
07.07.2017 20170707 151700258 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 53,90 53.90 Detail
07.07.2017 20170707 151700259 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 48,28 48.28 Detail
07.07.2017 20170707 151700260 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 49,48 49.48 Detail
07.07.2017 20170707 151700261 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 41,44 41.44 Detail
07.07.2017 20170707 151700262 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 20,92 20.92 Detail
07.07.2017 20170707 151700263 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 46,26 46.26 Detail
07.07.2017 20170707 151700264 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 36,20 36.20 Detail
07.07.2017 20170707 151700265 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 176,24 176.24 Detail
07.07.2017 20170707 151700266 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 253,65 253.65 Detail
07.07.2017 20170707 151700267 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 3 045,49 3045.49 Detail
07.07.2017 20170707 151700268 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 491,50 491.50 Detail
07.07.2017 20170707 151700269 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 327,69 327.69 Detail
07.07.2017 20170707 151700270 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 312,26 312.26 Detail
07.07.2017 20170707 141700997 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Ľ.Podjavorinskej 30 96,07 96.07 Detail
07.07.2017 20170707 141700993 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla MŠ Murgašova 13 572,90 572.90 Detail
07.07.2017 20170707 141700994 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla MŠ Okružná 27 525,65 525.65 Detail
07.07.2017 20170707 141700995 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla OST ZŠ Mozartova 2 861,11 2861.11 Detail
07.07.2017 20170707 141700996 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla OST Clementisa 2 894,29 2894.29 Detail
10.07.2017 20170710 141700998 Dušan Novák - SABA 30098050 paušálna platba opráv STA za 07/2017 Františkánska 3 6,64 6.64 Detail
10.07.2017 20170710 141700999 Dušan Novák - SABA 30098050 paušálna platba opráv STA za 07/2017 Golianova 3 7,97 7.97 Detail
11.07.2017 20170711 141701001 Ing.Tibor Lackovič 37032151 upratovanie vchodov Tajovského 20,21 za 06/2017 255,20 255.20 Detail
11.07.2017 20170711 141701000 ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. 36237922 ochrana objektu K.Čulena 12 za 06/2017 756,82 756.82 Detail
12.07.2017 20170712 141701002 TUROŇ spol. s r.o. 44708262 čerpanie, odvoz a likvidácia odpadovej vody Malženická 1 1 040,02 1040.02 Detail
17.07.2017 20170717 141701007 Energie2, a.s. 46113177 vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb Trhová 2, MŠ 7 793,70 7793.70 Detail
18.07.2017 20170718 141701008 Energie2, a.s. 46113177 vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb Trhová 2, MŠ 7 284,40 7284.40 Detail
24.07.2017 20170724 141701009 FCC Trnava, s.r.o. 31449697 pristavenie a odvoz kontajnera, znešk.odpadu, Malženická 1, 156,40 156.40 Detail
27.07.2017 20170727 141701012 ZSE Energia, a.s. 36677281 opravná fa k vyúčt.fa č.7150930912, Ľ.Podjavorinskej 22, -53,57 -53.57 Detail
27.07.2017 20170727 141701010 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/A, 10,00 10.00 Detail
27.07.2017 20170727 141701011 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/B, 10,00 10.00 Detail
31.07.2017 20170731 141701080 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 36252484 Coburgova 60-70 1 749,55 1749.55 Detail
31.07.2017 20170731 141701081 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 36252484 MŠ, Štefánikova 29,Radlinského 1, Frant.3,Rybníkova 8, NP 3 520,78 3520.78 Detail
31.07.2017 20170731 151700271 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 56,29 56.29 Detail
31.07.2017 20170731 151700272 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 303,14 303.14 Detail
31.07.2017 20170731 151700273 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 2,16 2.16 Detail
31.07.2017 20170731 151700274 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 8,66 8.66 Detail
31.07.2017 20170731 151700275 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 210,04 210.04 Detail
31.07.2017 20170731 151700276 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 160,24 160.24 Detail
31.07.2017 20170731 151700277 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 6,49 6.49 Detail
31.07.2017 20170731 151700278 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 52,96 52.96 Detail
31.07.2017 20170731 151700279 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 51,22 51.22 Detail
31.07.2017 20170731 151700280 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 469,45 469.45 Detail
31.07.2017 20170731 151700281 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 364,01 364.01 Detail
31.07.2017 20170731 151700282 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 48,53 48.53 Detail
31.07.2017 20170731 151700283 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 39,83 39.83 Detail
31.07.2017 20170731 151700284 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 0,16 0.16 Detail
31.07.2017 20170731 151700285 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 0,16 0.16 Detail
31.07.2017 20170731 151700286 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 0,64 0.64 Detail
31.07.2017 20170731 151700287 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 22,92 22.92 Detail
31.07.2017 20170731 151700288 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 13,91 13.91 Detail
31.07.2017 20170731 151700289 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 18,34 18.34 Detail
31.07.2017 20170731 151700290 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 0,31 0.31 Detail
31.07.2017 20170731 141701013 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 07/2017 OST ZŠ Mozartova 1 450,44 1450.44 Detail
31.07.2017 20170731 141701014 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 07/2017 OST V.Clementisa 577,32 577.32 Detail
31.07.2017 20170731 141701015 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 07/2017 plyn.kotol.Hlavná 5 165,36 165.36 Detail
31.07.2017 20170731 141701016 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 07/2017 plyn.kotol.Radnica 1 94,92 94.92 Detail
01.08.2017 20170801 141701017 SPB Security s.r.o. 44626975 strážna služba NP Trhová 2 a podz.garáže Vajanského ul. 07/2017 5 218,56 5218.56 Detail
01.08.2017 20170801 141701018 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 07/2017 Trhová 2 1 250,00 1250.00 Detail
01.08.2017 20170801 141701019 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 07/2017 Čulenova 12 590,00 590.00 Detail
01.08.2017 20170801 141701020 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 07/2017 Limbova 3 560,00 560.00 Detail
01.08.2017 20170801 141701021 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 poplatok za školníka za 07/2017 Mozartova 10 1 160,00 1160.00 Detail
02.08.2017 20170802 141701022 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 pracovná pohotovosť paušál 07/2017 OST Clementisa 2 15,00 15.00 Detail
02.08.2017 20170802 141701023 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 pracovná pohotovosť paušál 07/2017 kotolňa Hlavná 5 15,00 15.00 Detail
02.08.2017 20170802 141701024 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 pracovná pohotovosť paušál 07/2017 kotolňa Radnica-Hlavná 1 15,00 15.00 Detail
02.08.2017 20170802 141701025 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 pracovná pohotovosť paušál 07/2017 OST ZŠ Mozartova 10 15,00 15.00 Detail
02.08.2017 20170802 141701026 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Golianova 20 8,00 8.00 Detail
02.08.2017 20170802 141701027 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu A.Žarnova 25 38,00 38.00 Detail
02.08.2017 20170802 141701028 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/B 33,00 33.00 Detail
02.08.2017 20170802 141701029 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/B 47,00 47.00 Detail
02.08.2017 20170802 141701030 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 3 95,00 95.00 Detail
02.08.2017 20170802 141701031 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/A 32,00 32.00 Detail
02.08.2017 20170802 141701032 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/A 13,00 13.00 Detail
02.08.2017 20170802 141701033 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hlavná 1 1 178,00 1178.00 Detail
02.08.2017 20170802 141701034 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Mozartova 10 24,00 24.00 Detail
02.08.2017 20170802 141701035 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Coburgova 60C 180,00 180.00 Detail
02.08.2017 20170802 141701036 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Radlinského 10 4,00 4.00 Detail
02.08.2017 20170802 141701037 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Coburgova 60B 132,00 132.00 Detail
02.08.2017 20170802 141701038 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Coburgova 60A 139,00 139.00 Detail
02.08.2017 20170802 141701039 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu V jame 27 38,00 38.00 Detail
02.08.2017 20170802 141701040 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Vajanského 3 36,00 36.00 Detail
02.08.2017 20170802 141701041 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Murgašova 13 24,00 24.00 Detail
02.08.2017 20170802 141701042 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Okružná 27 57,00 57.00 Detail
02.08.2017 20170802 141701043 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Narcisova 2 21,00 21.00 Detail
02.08.2017 20170802 141701044 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Limbova 4 50,00 50.00 Detail
02.08.2017 20170802 141701045 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hodžova 40 34,00 34.00 Detail
02.08.2017 20170802 141701046 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Narcisova 2 986,00 986.00 Detail
02.08.2017 20170802 141701047 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Čajkovského 28 32,00 32.00 Detail
02.08.2017 20170802 141701048 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Beethovenova 16 40,00 40.00 Detail
02.08.2017 20170802 141701049 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Jiráskova 25 24,00 24.00 Detail
02.08.2017 20170802 141701050 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Botanická 12 20,00 20.00 Detail
02.08.2017 20170802 141701051 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu T.Tekela 1 28,00 28.00 Detail
02.08.2017 20170802 141701052 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hlavná 5 467,00 467.00 Detail
02.08.2017 20170802 141701053 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hviezdoslavova 3 202,00 202.00 Detail
02.08.2017 20170802 141701054 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hviezdoslavova 3 7,00 7.00 Detail
02.08.2017 20170802 141701055 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hornopotočná 22 26,00 26.00 Detail
02.08.2017 20170802 141701056 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hviezdoslavova 3 4,00 4.00 Detail
02.08.2017 20170802 141701057 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Limbova 3 31,00 31.00 Detail
02.08.2017 20170802 141701058 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Štefánikova 29 379,00 379.00 Detail
02.08.2017 20170802 141701059 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Trhová 3 387,00 387.00 Detail
02.08.2017 20170802 141701060 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/B 12,00 12.00 Detail
02.08.2017 20170802 141701061 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/A 10,00 10.00 Detail
02.08.2017 20170802 141701062 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/B 10,00 10.00 Detail
03.08.2017 20170803 141701063 MAJES výťahy a eskalátory, a.s. 35770732 paušálne opravy výťahov Trhová 2 28,66 28.66 Detail
03.08.2017 20170803 141701064 MAJES výťahy a eskalátory, a.s. 35770732 paušálne opravy výťahov Trhová 3 16,72 16.72 Detail
03.08.2017 20170803 141701065 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Ľ.Podjavorinskej 30 96,07 96.07 Detail
04.08.2017 20170804 141701066 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla MŠ Murgašova 13 571,03 571.03 Detail
04.08.2017 20170804 141701067 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla MŠ Okružná 27 525,65 525.65 Detail
04.08.2017 20170804 141701068 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla OST ZŠ Mozartova 2 854,78 2854.78 Detail
04.08.2017 20170804 141701069 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla OST Clementisa 2 887,31 2887.31 Detail
07.08.2017 20170807 141701070 Dušan Novák - SABA 30098050 paušálna platba opráv STA za 08/2017 Františkánska 3 6,64 6.64 Detail
07.08.2017 20170807 141701071 Dušan Novák - SABA 30098050 paušálna platba opráv STA za 08/2017 Golianova 3 7,97 7.97 Detail
08.08.2017 20170808 151700291 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 1 083,67 1083.67 Detail
08.08.2017 20170808 151700292 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 1 568,08 1568.08 Detail
08.08.2017 20170808 151700293 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 777,72 777.72 Detail
08.08.2017 20170808 151700294 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 3 880,21 3880.21 Detail
08.08.2017 20170808 151700295 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 11 004,28 11004.28 Detail
08.08.2017 20170808 151700296 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 4 329,46 4329.46 Detail
08.08.2017 20170808 151700297 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 2 290,08 2290.08 Detail
08.08.2017 20170808 151700298 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 28,61 28.61 Detail
08.08.2017 20170808 151700299 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 736,54 736.54 Detail
08.08.2017 20170808 151700300 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 173,38 173.38 Detail
08.08.2017 20170808 151700301 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 89,70 89.70 Detail
08.08.2017 20170808 151700302 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 141,99 141.99 Detail
08.08.2017 20170808 151700303 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 53,90 53.90 Detail
08.08.2017 20170808 151700304 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 48,28 48.28 Detail
08.08.2017 20170808 151700305 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 49,48 49.48 Detail
08.08.2017 20170808 151700306 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 41,44 41.44 Detail
08.08.2017 20170808 151700307 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 20,92 20.92 Detail
08.08.2017 20170808 151700308 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 46,26 46.26 Detail
08.08.2017 20170808 151700309 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 36,20 36.20 Detail
08.08.2017 20170808 151700310 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 176,24 176.24 Detail
08.08.2017 20170808 151700311 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 253,63 253.63 Detail
08.08.2017 20170808 151700312 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 3 044,47 3044.47 Detail
08.08.2017 20170808 151700313 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 491,49 491.49 Detail
08.08.2017 20170808 151700314 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 327,66 327.66 Detail
08.08.2017 20170808 151700315 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 312,26 312.26 Detail
09.08.2017 20170809 141701072 ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. 36237922 ochrana objektu K.Čulena 12 za 07/2017 756,82 756.82 Detail
09.08.2017 20170809 141701073 ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. 36237922 výjazdy zásahovej skupiny K.Čulena 12 za 07/2017 23,90 23.90 Detail
10.08.2017 20170810 141701074 Ing.Tibor Lackovič 37032151 upratovanie vchodov Tajovského 20,21 za 07/2017 255,20 255.20 Detail
11.08.2017 20170811 141701075 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 kalibr.detektor.úniku plynu a exidu uhoľ. v kotol.Hlavná 1 obj.č.19/2017/M 85,82 85.82 Detail
11.08.2017 20170811 141701076 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 kalibr.detektor.úniku plynu a exidu uhoľ. v kotol.Hlavná 5 obj.č.18/2017/M 85,82 85.82 Detail
15.08.2017 20170815 141701078 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 kotolňa Hlavná 1 oprava plynového ohrievača TÚV Quadriga obj.č.28/2017/M 599,96 599.96 Detail
15.08.2017 20170815 141701079 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 kotolňa Hlavná 1 oprava prívodu plynu do ohrievača TÚV obj.č.26/2017/M 235,56 235.56 Detail
15.08.2017 20170815 141701077 TUROŇ spol. s r.o. 44708262 čerpanie, odvoz a likvidácia odpadovej vody Malženická 1, 1 040,02 1040.02 Detail
16.08.2017 20170816 141701082 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 36252484 Import TAVOS Coburgova 60 A,B,C 1 812,34 1812.34 Detail
21.08.2017 20170821 141701083 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 paušál za byty a NP vo vlastníctve Mesta 3. štvrťrok 2017 335,52 335.52 Detail
25.08.2017 20170825 151700316 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 56,29 56.29 Detail
25.08.2017 20170825 151700317 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 303,14 303.14 Detail
25.08.2017 20170825 151700318 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 2,16 2.16 Detail
25.08.2017 20170825 151700319 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 8,66 8.66 Detail
25.08.2017 20170825 151700320 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 210,04 210.04 Detail
25.08.2017 20170825 151700321 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 160,24 160.24 Detail
25.08.2017 20170825 151700322 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 6,49 6.49 Detail
25.08.2017 20170825 151700323 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 47,15 47.15 Detail
25.08.2017 20170825 151700324 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 45,60 45.60 Detail
25.08.2017 20170825 151700325 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 418,01 418.01 Detail
25.08.2017 20170825 151700326 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 324,12 324.12 Detail
25.08.2017 20170825 151700327 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 43,21 43.21 Detail
25.08.2017 20170825 151700328 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 35,47 35.47 Detail
25.08.2017 20170825 151700329 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 0,14 0.14 Detail
25.08.2017 20170825 151700330 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 0,14 0.14 Detail
25.08.2017 20170825 151700331 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 0,56 0.56 Detail
25.08.2017 20170825 151700332 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 20,41 20.41 Detail
25.08.2017 20170825 151700333 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 12,38 12.38 Detail
25.08.2017 20170825 151700334 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 16,33 16.33 Detail
25.08.2017 20170825 151700335 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 0,28 0.28 Detail
31.08.2017 20170831 141701155 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 36252484 Import TAVOS O:IMPORTTAVOS20178ms14.dbf MŠ 2 962,07 2962.07 Detail
31.08.2017 20170831 141701157 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 36252484 Import TAVOS Tajovského 20,21, Malženická 1,Františkánska 24 2 583,18 2583.18 Detail
04.09.2017 20170904 141701088 Dušan Novák - SABA 30098050 paušálna platba opráv STA za 09/2017 Františkánska 3 6,64 6.64 Detail
04.09.2017 20170904 141701089 Dušan Novák - SABA 30098050 paušálna platba opráv STA za 09/2017 Golianova 3 7,97 7.97 Detail
04.09.2017 20170904 141701092 SPB Security s.r.o. 44626975 strážna služba NP Trhová 2 a podz.garáže Vajanského ul. 08/2017 5 218,56 5218.56 Detail
04.09.2017 20170904 141701134 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 08/2017 OST ZŠ Mozartova 1 450,44 1450.44 Detail
04.09.2017 20170904 141701135 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 08/2017 OST V.Clementisa 577,32 577.32 Detail
04.09.2017 20170904 141701136 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 08/2017 plyn.kotol.Hlavná 5 165,36 165.36 Detail
04.09.2017 20170904 141701137 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 08/2017 plyn.kotol.Radnica 1 94,92 94.92 Detail
04.09.2017 20170904 141701084 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 08/2017 Trhová 2 1 250,00 1250.00 Detail
04.09.2017 20170904 141701085 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 08/2017 Čulenova 12 590,00 590.00 Detail
04.09.2017 20170904 141701086 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 08/2017 Limbova 3 560,00 560.00 Detail
04.09.2017 20170904 141701087 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 poplatok za školníka za 08/2017 Mozartova 10 1 160,00 1160.00 Detail
04.09.2017 20170904 141701090 MAJES výťahy a eskalátory, a.s. 35770732 paušálne opravy výťahov Trhová 2 28,66 28.66 Detail
04.09.2017 20170904 141701091 MAJES výťahy a eskalátory, a.s. 35770732 paušálne opravy výťahov Trhová 3 16,72 16.72 Detail
04.09.2017 20170904 141701093 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Golianova 20 8,00 8.00 Detail
04.09.2017 20170904 141701094 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu A.Žarnova 25 38,00 38.00 Detail
04.09.2017 20170904 141701095 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/B 33,00 33.00 Detail
04.09.2017 20170904 141701096 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 3 47,00 47.00 Detail
04.09.2017 20170904 141701097 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 3 95,00 95.00 Detail
04.09.2017 20170904 141701098 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/A 32,00 32.00 Detail
04.09.2017 20170904 141701099 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/A 13,00 13.00 Detail
04.09.2017 20170904 141701100 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hlavná 1 1 178,00 1178.00 Detail
04.09.2017 20170904 141701101 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Mozartova 10 24,00 24.00 Detail
04.09.2017 20170904 141701102 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Coburgova 60C 180,00 180.00 Detail
04.09.2017 20170904 141701103 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Radlinského 10 4,00 4.00 Detail
04.09.2017 20170904 141701104 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Coburgova 60B 132,00 132.00 Detail
04.09.2017 20170904 141701105 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Coburgova 60A 139,00 139.00 Detail
04.09.2017 20170904 141701106 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu V Jame 27 38,00 38.00 Detail
04.09.2017 20170904 141701107 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Vajanského 3 36,00 36.00 Detail
04.09.2017 20170904 141701108 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Murgašova 13 24,00 24.00 Detail
04.09.2017 20170904 141701109 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Okružná 27 57,00 57.00 Detail
04.09.2017 20170904 141701110 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Narcisova 2 21,00 21.00 Detail
04.09.2017 20170904 141701111 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Limbová 4 50,00 50.00 Detail
04.09.2017 20170904 141701112 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hodžova 40 34,00 34.00 Detail
04.09.2017 20170904 141701113 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Narcisova 2 986,00 986.00 Detail
04.09.2017 20170904 141701114 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Čajkovského 28 32,00 32.00 Detail
04.09.2017 20170904 141701115 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Beethovenova 16 40,00 40.00 Detail
04.09.2017 20170904 141701116 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Jiráskova 25 24,00 24.00 Detail
04.09.2017 20170904 141701117 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Botanická 12 20,00 20.00 Detail
04.09.2017 20170904 141701118 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu T.Tekela 1 28,00 28.00 Detail
04.09.2017 20170904 141701119 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hlavná 5 467,00 467.00 Detail
04.09.2017 20170904 141701120 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hviezdoslavova 3 202,00 202.00 Detail
04.09.2017 20170904 141701121 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hviezdoslavova 3 7,00 7.00 Detail
04.09.2017 20170904 141701122 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hornopotočná 22 26,00 26.00 Detail
04.09.2017 20170904 141701123 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hviezdoslavova 3 4,00 4.00 Detail
04.09.2017 20170904 141701124 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Limbová 3 31,00 31.00 Detail
04.09.2017 20170904 141701125 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Štefánikova 29 379,00 379.00 Detail
04.09.2017 20170904 141701126 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Trhová 3 387,00 387.00 Detail
04.09.2017 20170904 141701127 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/B 12,00 12.00 Detail
04.09.2017 20170904 141701128 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/A 10,00 10.00 Detail
04.09.2017 20170904 141701129 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/B 10,00 10.00 Detail
06.09.2017 20170906 141701130 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 pracovná pohotovosť paušál 08/2017 OST Clementisa 2 15,00 15.00 Detail
06.09.2017 20170906 141701131 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 pracovná pohotovosť paušál 08/2017 kotolňa Hlavná 5 15,00 15.00 Detail
06.09.2017 20170906 141701132 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 pracovná pohotovosť paušál 08/2017 kotolňa Radnica-Hlavná 1 15,00 15.00 Detail
06.09.2017 20170906 141701133 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 pracovná pohotovosť paušál 08/2017 OST ZŠ Mozartova 10 15,00 15.00 Detail
07.09.2017 20170907 141701142 Ing.Tibor Lackovič 37032151 upratovanie vchodov Tajovského 20,21 za 08/2017 255,20 255.20 Detail
07.09.2017 20170907 141701138 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla MŠ Murgašova 13 570,11 570.11 Detail
07.09.2017 20170907 141701139 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla MŠ Okružná 27 525,65 525.65 Detail
07.09.2017 20170907 141701140 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla OST ZŠ Mozartova 2 858,84 2858.84 Detail
07.09.2017 20170907 141701141 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla OST Clementisa 2 877,61 2877.61 Detail
08.09.2017 20170908 141701144 Energie2, a.s. 46113177 vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb Ľ.Podjavorinskej 22 -61,68 -61.68 Detail
08.09.2017 20170908 151700336 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 1 075,15 1075.15 Detail
08.09.2017 20170908 151700337 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 1 557,23 1557.23 Detail
08.09.2017 20170908 151700338 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 773,68 773.68 Detail
08.09.2017 20170908 151700339 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 3 855,54 3855.54 Detail
08.09.2017 20170908 151700340 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 10 924,96 10924.96 Detail
08.09.2017 20170908 151700341 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 4 296,85 4296.85 Detail
08.09.2017 20170908 151700342 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 2 271,26 2271.26 Detail
08.09.2017 20170908 151700343 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 28,39 28.39 Detail
08.09.2017 20170908 151700344 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 730,74 730.74 Detail
08.09.2017 20170908 151700345 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 172,01 172.01 Detail
08.09.2017 20170908 151700346 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 88,99 88.99 Detail
08.09.2017 20170908 151700347 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 140,88 140.88 Detail
08.09.2017 20170908 151700348 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 53,48 53.48 Detail
08.09.2017 20170908 151700349 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 47,89 47.89 Detail
08.09.2017 20170908 151700350 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 49,09 49.09 Detail
08.09.2017 20170908 151700351 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 41,11 41.11 Detail
08.09.2017 20170908 151700352 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 20,75 20.75 Detail
08.09.2017 20170908 151700353 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 45,90 45.90 Detail
08.09.2017 20170908 151700354 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 35,92 35.92 Detail
08.09.2017 20170908 151700355 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 174,86 174.86 Detail
08.09.2017 20170908 151700356 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 251,64 251.64 Detail
08.09.2017 20170908 151700357 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 3 020,04 3020.04 Detail
08.09.2017 20170908 151700358 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 487,94 487.94 Detail
08.09.2017 20170908 151700359 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 325,52 325.52 Detail
08.09.2017 20170908 151700360 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 309,82 309.82 Detail
08.09.2017 20170908 141701152 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 popl.za spracov.písomností-upomienky mestské byty 08/2017 2,40 2.40 Detail
08.09.2017 20170908 141701143 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Ľ.Podjavorinskej 30 96,07 96.07 Detail
11.09.2017 20170911 141701146 FCC Trnava, s.r.o. 31449697 zneškodnenie odpadu Malženická 1 78,38 78.38 Detail
11.09.2017 20170911 141701147 TUROŇ spol. s r.o. 44708262 čerpanie, odvoz a likvidácia odpadovej vody Malženická 1, 1 040,02 1040.02 Detail
11.09.2017 20170911 141701148 FIREcontrol s.r.o. 46388915 kontrola PHP V.Clementisa 73-82 obj.č.25/2017/M 22,40 22.40 Detail
11.09.2017 20170911 141701149 FIREcontrol s.r.o. 46388915 kontrola PHP kotolňa Hlavná 1-Radnica obj.č.24/2017/M 7,90 7.90 Detail
11.09.2017 20170911 141701150 FIREcontrol s.r.o. 46388915 kontrola PHP kotolňa Hlavná 5 obj.č.23/2017/M 10,80 10.80 Detail
11.09.2017 20170911 141701151 FIREcontrol s.r.o. 46388915 kontrola PHP OST ZŠ Mozartova obj.č.22/2017/M 7,90 7.90 Detail
11.09.2017 20170911 141701145 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 kosenie areálu a orezy stromov Františkánska 3, 24 265,20 265.20 Detail
12.09.2017 20170912 141701153 Energie2, a.s. 46113177 vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb Hlavná 1Radnica, MŠ 6 866,04 6866.04 Detail
14.09.2017 20170914 141701154 ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. 36237922 ochrana objektu K.Čulena 12 za 08/2017 756,82 756.82 Detail
18.09.2017 20170918 141701158 Július Kosnáč-KOMINÁRSTVO 36087726 vymetanie a kontrola komínov na Námestí Sv.Mikuláša 4 36,00 36.00 Detail
18.09.2017 20170918 141701159 Július Kosnáč-KOMINÁRSTVO 36087726 vykonanie kontroly a čistenie komínov,dymovodov Františkánska 24 180,00 180.00 Detail
18.09.2017 20170918 141701160 Július Kosnáč-KOMINÁRSTVO 36087726 vykonanie kontroly a čistenie komínov,dymovodov Františkánska 3 60,00 60.00 Detail
18.09.2017 20170918 141701156 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 neoprávnený odber elektriny Vajanského garáže č.13 57,03 57.03 Detail
21.09.2017 20170921 141701161 Energie2, a.s. 46113177 vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb Hlavná 1Radnica, MŠ 7 042,02 7042.02 Detail
29.09.2017 20170929 151700361 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 56,29 56.29 Detail
29.09.2017 20170929 151700362 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 303,14 303.14 Detail
29.09.2017 20170929 151700363 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 2,16 2.16 Detail
29.09.2017 20170929 151700364 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 8,66 8.66 Detail
29.09.2017 20170929 151700365 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 210,04 210.04 Detail
29.09.2017 20170929 151700366 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 160,24 160.24 Detail
29.09.2017 20170929 151700367 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 6,49 6.49 Detail
29.09.2017 20170929 151700368 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 58,75 58.75 Detail
29.09.2017 20170929 151700369 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 56,82 56.82 Detail
29.09.2017 20170929 151700370 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 520,90 520.90 Detail
29.09.2017 20170929 151700371 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 403,93 403.93 Detail
29.09.2017 20170929 151700372 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 53,84 53.84 Detail
29.09.2017 20170929 151700373 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 44,20 44.20 Detail
29.09.2017 20170929 151700374 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 0,18 0.18 Detail
29.09.2017 20170929 151700375 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 0,18 0.18 Detail
29.09.2017 20170929 151700376 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 25,43 25.43 Detail
29.09.2017 20170929 151700377 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 15,43 15.43 Detail
29.09.2017 20170929 151700378 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 20,34 20.34 Detail
30.09.2017 20170930 141701226 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 36252484 Import TAVOS 111708240 69,96 69.96 Detail
30.09.2017 20170930 141701227 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 36252484 Import TAVOS V.Clementisa 72-83 868,80 868.80 Detail
30.09.2017 20170930 141701228 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 36252484 Import TAVOS K.Čulena,Nobelova 7 1 012,97 1012.97 Detail
30.09.2017 20170930 141701229 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 36252484 Import TAVOS 111708239 117,14 117.14 Detail
30.09.2017 20170930 141701230 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 36252484 Import TAVOS 111708238 34,16 34.16 Detail
30.09.2017 20170930 141701231 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 36252484 Import TAVOS Františkánska 3 213,46 213.46 Detail
30.09.2017 20170930 141701232 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 36252484 Import TAVOS MŠ 14 195,65 14195.65 Detail
02.10.2017 20171002 141701162 SPB Security s.r.o. 44626975 strážna služba NP Trhová 2 a podz.garáže Vajanského ul. 09/2017 5 071,68 5071.68 Detail
02.10.2017 20171002 141701163 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 09/2017 OST ZŠ Mozartova 1 450,44 1450.44 Detail
02.10.2017 20171002 141701164 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 09/2017 OST V.Clementisa 577,32 577.32 Detail
02.10.2017 20171002 141701165 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 09/2017 plyn.kotol.Hlavná 5 165,36 165.36 Detail
02.10.2017 20171002 141701166 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 09/2017 plyn.kotol.Radnica 1 94,92 94.92 Detail
03.10.2017 20171003 141701212 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 pracovná pohotovosť paušál 09/2017 OST Clementisa 2 15,00 15.00 Detail
03.10.2017 20171003 141701213 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 pracovná pohotovosť paušál 09/2017 kotolňa Hlavná 5 15,00 15.00 Detail
03.10.2017 20171003 141701214 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 pracovná pohotovosť paušál 09/2017 kotolňa Radnica-Hlavná 1 15,00 15.00 Detail
03.10.2017 20171003 141701215 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 pracovná pohotovosť paušál 09/2017 OST ZŠ Mozartova 10 15,00 15.00 Detail
03.10.2017 20171003 141701216 Ing.Tibor Lackovič 37032151 upratovanie vchodov Tajovského 20,21 za 09/2017 255,20 255.20 Detail
03.10.2017 20171003 141701171 Dušan Novák - SABA 30098050 paušálna platba opráv STA za 10/2017 Františkánska 3 6,64 6.64 Detail
03.10.2017 20171003 141701172 Dušan Novák - SABA 30098050 paušálna platba opráv STA za 10/2017 Golianova 3 7,97 7.97 Detail
03.10.2017 20171003 141701167 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 09/2017 Trhová 2 1 250,00 1250.00 Detail
03.10.2017 20171003 141701168 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 09/2017 Čulenova 12 590,00 590.00 Detail
03.10.2017 20171003 141701169 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 09/2017 Limbova 3 560,00 560.00 Detail
03.10.2017 20171003 141701170 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 poplatok za školníka za 09/2017 Mozartova 10 1 160,00 1160.00 Detail
03.10.2017 20171003 141701173 MAJES výťahy a eskalátory, a.s. 35770732 paušálne opravy výťahov Trhová 2 28,66 28.66 Detail
03.10.2017 20171003 141701174 MAJES výťahy a eskalátory, a.s. 35770732 paušálne opravy výťahov Trhová 3 16,72 16.72 Detail
03.10.2017 20171003 141701175 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Golianova 20 8,00 8.00 Detail
03.10.2017 20171003 141701176 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu A.Žarnova 25 38,00 38.00 Detail
03.10.2017 20171003 141701177 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/B 33,00 33.00 Detail
03.10.2017 20171003 141701178 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 3 47,00 47.00 Detail
03.10.2017 20171003 141701179 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 3 95,00 95.00 Detail
03.10.2017 20171003 141701180 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/A 32,00 32.00 Detail
03.10.2017 20171003 141701181 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/A 13,00 13.00 Detail
03.10.2017 20171003 141701182 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hlavná 1 1 178,00 1178.00 Detail
03.10.2017 20171003 141701183 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Mozartova 10 24,00 24.00 Detail
03.10.2017 20171003 141701184 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Coburgova 60C 180,00 180.00 Detail
03.10.2017 20171003 141701185 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Radlinského 10 4,00 4.00 Detail
03.10.2017 20171003 141701186 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Coburgova 60B 132,00 132.00 Detail
03.10.2017 20171003 141701187 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Coburgova 60A 139,00 139.00 Detail
03.10.2017 20171003 141701188 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu V jame 27 38,00 38.00 Detail
03.10.2017 20171003 141701189 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Vajanského 3 36,00 36.00 Detail
03.10.2017 20171003 141701190 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Murgašova 13 24,00 24.00 Detail
03.10.2017 20171003 141701191 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Okružná 27 57,00 57.00 Detail
03.10.2017 20171003 141701192 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Narcisova 2 21,00 21.00 Detail
03.10.2017 20171003 141701193 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Limbova 4 50,00 50.00 Detail
03.10.2017 20171003 141701194 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hodžova 40 34,00 34.00 Detail
03.10.2017 20171003 141701195 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Narcisova 2 986,00 986.00 Detail
03.10.2017 20171003 141701196 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Čajkovského 28 32,00 32.00 Detail
03.10.2017 20171003 141701197 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Beethovenova 16 40,00 40.00 Detail
03.10.2017 20171003 141701198 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Jiráskova 25 24,00 24.00 Detail
03.10.2017 20171003 141701199 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Botanická 12 20,00 20.00 Detail
03.10.2017 20171003 141701200 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu T.Tekela 1 28,00 28.00 Detail
03.10.2017 20171003 141701201 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hlavná 5 467,00 467.00 Detail
03.10.2017 20171003 141701202 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hviezdoslavova 3 202,00 202.00 Detail
03.10.2017 20171003 141701203 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hviezdoslavova 3 7,00 7.00 Detail
03.10.2017 20171003 141701204 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hornopotočná 22 26,00 26.00 Detail
03.10.2017 20171003 141701205 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hviezdoslavova 3 4,00 4.00 Detail
03.10.2017 20171003 141701206 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Limbová 3 31,00 31.00 Detail
03.10.2017 20171003 141701207 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Štefánikova 29 379,00 379.00 Detail
03.10.2017 20171003 141701208 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Trhová 3 387,00 387.00 Detail
03.10.2017 20171003 141701209 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/B 12,00 12.00 Detail
03.10.2017 20171003 141701210 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/A 10,00 10.00 Detail
03.10.2017 20171003 141701211 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/B 10,00 10.00 Detail
06.10.2017 20171006 141701217 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla MŠ Murgašova 13 591,32 591.32 Detail
06.10.2017 20171006 141701218 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla MŠ Okružná 27 539,87 539.87 Detail
06.10.2017 20171006 141701219 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla OST ZŠ Mozartova 2 935,42 2935.42 Detail
06.10.2017 20171006 141701220 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla OST Clementisa 2 945,99 2945.99 Detail
09.10.2017 20171009 151700379 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 1 105,55 1105.55 Detail
09.10.2017 20171009 151700380 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 1 611,58 1611.58 Detail
09.10.2017 20171009 151700381 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 798,76 798.76 Detail
09.10.2017 20171009 151700382 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 3 920,72 3920.72 Detail
09.10.2017 20171009 151700383 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 11 297,69 11297.69 Detail
09.10.2017 20171009 151700384 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 4 412,90 4412.90 Detail
09.10.2017 20171009 151700385 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 2 345,98 2345.98 Detail
09.10.2017 20171009 151700386 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 749,36 749.36 Detail
09.10.2017 20171009 151700387 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 175,15 175.15 Detail
09.10.2017 20171009 151700388 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 91,04 91.04 Detail
09.10.2017 20171009 151700389 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 147,55 147.55 Detail
09.10.2017 20171009 151700390 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 53,66 53.66 Detail
09.10.2017 20171009 151700391 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 49,44 49.44 Detail
09.10.2017 20171009 151700392 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 50,70 50.70 Detail
09.10.2017 20171009 151700393 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 41,12 41.12 Detail
09.10.2017 20171009 151700394 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 20,76 20.76 Detail
09.10.2017 20171009 151700395 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 47,86 47.86 Detail
09.10.2017 20171009 151700396 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 36,00 36.00 Detail
09.10.2017 20171009 151700397 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 261,30 261.30 Detail
09.10.2017 20171009 151700398 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 3 133,14 3133.14 Detail
09.10.2017 20171009 151700399 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 502,26 502.26 Detail
09.10.2017 20171009 151700400 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 332,87 332.87 Detail
09.10.2017 20171009 151700401 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 318,26 318.26 Detail
10.10.2017 20171010 141701222 Július Kosnáč-KOMINÁRSTVO 36087726 vymetanie a kontrola komínov Coburgova 78 24,00 24.00 Detail
10.10.2017 20171010 141701223 Július Kosnáč-KOMINÁRSTVO 36087726 vymetanie a kontrola komínov Coburgova 60-70 108,00 108.00 Detail
10.10.2017 20171010 141701224 Július Kosnáč-KOMINÁRSTVO 36087726 vymetanie a kontrola komínov Coburgova 60A,B,C 36,00 36.00 Detail
10.10.2017 20171010 141701221 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Ľ.Podjavorinskej 30 96,07 96.07 Detail
11.10.2017 20171011 141701225 ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. 36237922 ochrana objektu K.Čulena 12 za 09/2017 756,82 756.82 Detail
16.10.2017 20171016 141701233 TUROŇ spol. s r.o. 44708262 čerpanie, odvoz a likvidácia odpadovej vody Malženická 1, 1 560,02 1560.02 Detail
17.10.2017 20171017 141701234 Energie2, a.s. 46113177 vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb Hlavná 1Radnica, MŠ 6 977,46 6977.46 Detail
25.10.2017 20171025 141701235 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska 24 B 120,00 120.00 Detail
26.10.2017 20171026 141701237 Július Kosnáč-KOMINÁRSTVO 36087726 Hlavná 5 čistenie komínov,dymovodov obj.č.31/2017/M 48,00 48.00 Detail
26.10.2017 20171026 141701236 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Beethovenova 16 17,00 17.00 Detail
27.10.2017 20171027 141701238 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/B 10,00 10.00 Detail
31.10.2017 20171031 141701310 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 36252484 Coburgova 60A,B,C 2 193,43 2193.43 Detail
31.10.2017 20171031 141701307 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 36252484 Coburgova 60-70 1 383,62 1383.62 Detail
31.10.2017 20171031 141701308 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 36252484 4 945,49 4945.49 Detail
31.10.2017 20171031 141701249 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 popl.za spracov.písomností-upomienky mestské byty 10/2017 85,20 85.20 Detail
31.10.2017 20171031 141701302 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 čistenie garáží Tajovského 20,21 89,04 89.04 Detail
31.10.2017 20171031 141701239 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 10/2017 OST ZŠ Mozartova 1 450,44 1450.44 Detail
31.10.2017 20171031 141701240 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 10/2017 OST V.Clementisa 577,32 577.32 Detail
31.10.2017 20171031 141701241 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 10/2017 plyn.kotol.Hlavná 5 165,36 165.36 Detail
31.10.2017 20171031 141701242 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 10/2017 plyn.kotol.Radnica 1 94,92 94.92 Detail
31.10.2017 20171031 151700404 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 56,29 56.29 Detail
31.10.2017 20171031 151700405 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 303,14 303.14 Detail
31.10.2017 20171031 151700406 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 2,16 2.16 Detail
31.10.2017 20171031 151700407 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 6,49 6.49 Detail
31.10.2017 20171031 151700408 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 210,04 210.04 Detail
31.10.2017 20171031 151700409 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 160,24 160.24 Detail
31.10.2017 20171031 151700410 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 6,49 6.49 Detail
31.10.2017 20171031 151700411 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 62,38 62.38 Detail
31.10.2017 20171031 151700412 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 60,34 60.34 Detail
31.10.2017 20171031 151700413 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 553,06 553.06 Detail
31.10.2017 20171031 151700414 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 428,84 428.84 Detail
31.10.2017 20171031 151700415 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 57,17 57.17 Detail
31.10.2017 20171031 151700416 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 46,92 46.92 Detail
31.10.2017 20171031 151700417 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 0,19 0.19 Detail
31.10.2017 20171031 151700418 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 0,19 0.19 Detail
31.10.2017 20171031 151700419 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 0,74 0.74 Detail
31.10.2017 20171031 151700420 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 27,00 27.00 Detail
31.10.2017 20171031 151700421 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 16,39 16.39 Detail
31.10.2017 20171031 151700422 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 21,60 21.60 Detail
31.10.2017 20171031 151700423 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 0,37 0.37 Detail
02.11.2017 20171102 141701243 Ing.Tibor Lackovič 37032151 upratovanie vchodov Tajovského 20,21 za 10/2017 255,20 255.20 Detail
02.11.2017 20171102 141701244 SPB Security s.r.o. 44626975 strážna služba NP Trhová 2 a podz.garáže Vajanského ul. 10/2017 5 097,60 5097.60 Detail
02.11.2017 20171102 141701245 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 10/2017 Trhová 2 1 250,00 1250.00 Detail
02.11.2017 20171102 141701246 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 10/2017 Čulenova 12 590,00 590.00 Detail
02.11.2017 20171102 141701247 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 10/2017 Limbova 3 560,00 560.00 Detail
02.11.2017 20171102 141701248 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 poplatok za školníka za 10/2017 Mozartova 10 1 160,00 1160.00 Detail
03.11.2017 20171103 141701252 Dušan Novák - SABA 30098050 paušálna platba opráv STA za 11/2017 Golianova 3 7,97 7.97 Detail
03.11.2017 20171103 141701253 Dušan Novák - SABA 30098050 paušálna platba opráv STA za 11/2017 Františkánska 3 6,64 6.64 Detail
03.11.2017 20171103 141701250 MAJES výťahy a eskalátory, a.s. 35770732 paušálne opravy výťahov Trhová 2 28,66 28.66 Detail
03.11.2017 20171103 141701251 MAJES výťahy a eskalátory, a.s. 35770732 paušálne opravy výťahov Trhová 3 16,72 16.72 Detail
03.11.2017 20171103 141701254 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu gen.Goliana 20, 8,00 8.00 Detail
03.11.2017 20171103 141701255 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu A.Žarnova 25, 38,00 38.00 Detail
03.11.2017 20171103 141701256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/B, 33,00 33.00 Detail
03.11.2017 20171103 141701257 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 3, 47,00 47.00 Detail
03.11.2017 20171103 141701258 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 3, 95,00 95.00 Detail
03.11.2017 20171103 141701259 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/A, 32,00 32.00 Detail
03.11.2017 20171103 141701260 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/A, 13,00 13.00 Detail
03.11.2017 20171103 141701261 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hlavná 1, 1 178,00 1178.00 Detail
03.11.2017 20171103 141701262 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Mozartova 10, 24,00 24.00 Detail
03.11.2017 20171103 141701263 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Coburgova 60C, 180,00 180.00 Detail
03.11.2017 20171103 141701264 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Radlinského 10, 4,00 4.00 Detail
03.11.2017 20171103 141701265 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Coburgova 60B, 132,00 132.00 Detail
03.11.2017 20171103 141701266 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Coburgova 60A, 139,00 139.00 Detail
03.11.2017 20171103 141701267 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu V Jame 27, 38,00 38.00 Detail
03.11.2017 20171103 141701268 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Vajanského 3, 36,00 36.00 Detail
03.11.2017 20171103 141701269 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu MŠ Murgašova 13, 24,00 24.00 Detail
03.11.2017 20171103 141701270 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu MŠ Okružná 27, 57,00 57.00 Detail
03.11.2017 20171103 141701271 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu MŠ Narcisova 2, 21,00 21.00 Detail
03.11.2017 20171103 141701272 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu MŠ Limbova 4, 50,00 50.00 Detail
03.11.2017 20171103 141701273 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu MŠ Hodžova 40, 34,00 34.00 Detail
03.11.2017 20171103 141701274 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu MŠ Narcisova 2, 986,00 986.00 Detail
03.11.2017 20171103 141701275 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu MŠ Čajkovského 28, 32,00 32.00 Detail
03.11.2017 20171103 141701276 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu MŠ Beethovenova 16, 40,00 40.00 Detail
03.11.2017 20171103 141701277 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu MŠ Jiráskova 25, 24,00 24.00 Detail
03.11.2017 20171103 141701278 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu MŠ Botanická 12, 20,00 20.00 Detail
03.11.2017 20171103 141701279 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu MŠ T.Tekela 1, 28,00 28.00 Detail
03.11.2017 20171103 141701280 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hlavná 5, 467,00 467.00 Detail
03.11.2017 20171103 141701281 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hviezdoslavova 3, 202,00 202.00 Detail
03.11.2017 20171103 141701282 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hviezdoslavova 3, 7,00 7.00 Detail
03.11.2017 20171103 141701283 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hornopotočná 22, 26,00 26.00 Detail
03.11.2017 20171103 141701284 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hviezdoslavova 3, 4,00 4.00 Detail
03.11.2017 20171103 141701285 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Limbová 3, 31,00 31.00 Detail
03.11.2017 20171103 141701286 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Štefánikova 29, 379,00 379.00 Detail
03.11.2017 20171103 141701287 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Trhová 3, 387,00 387.00 Detail
03.11.2017 20171103 141701288 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24B, 12,00 12.00 Detail
03.11.2017 20171103 141701289 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24A, 10,00 10.00 Detail
03.11.2017 20171103 141701290 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24B, 10,00 10.00 Detail
03.11.2017 20171103 141701291 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu MŠ Beethovenova 16, 17,00 17.00 Detail
03.11.2017 20171103 141701292 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24B, 10,00 10.00 Detail
06.11.2017 20171106 141701293 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 pracovná pohotovosť paušál 10/2017 OST Clementisa 2 15,00 15.00 Detail
06.11.2017 20171106 141701294 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 pracovná pohotovosť paušál 10/2017 OST ZŠ Mozartova 10 15,00 15.00 Detail
06.11.2017 20171106 141701295 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 pracovná pohotovosť paušál 10/2017 kotolňa Radnica-Hlavná 1 15,00 15.00 Detail
06.11.2017 20171106 141701296 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 pracovná pohotovosť paušál 10/2017 kotolňa Hlavná 5 15,00 15.00 Detail
06.11.2017 20171106 141701297 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Ľ.Podjavorinskej 30 96,07 96.07 Detail
07.11.2017 20171107 141701298 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla MŠ Murgašova 13 646,21 646.21 Detail
07.11.2017 20171107 141701299 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla MŠ Okružná 27 612,00 612.00 Detail
07.11.2017 20171107 141701300 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla OST ZŠ Mozartova 3 215,16 3215.16 Detail
07.11.2017 20171107 141701301 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla OST Clementisa 3 089,72 3089.72 Detail
08.11.2017 20171108 151700426 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 1 163,82 1163.82 Detail
08.11.2017 20171108 151700427 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 1 732,31 1732.31 Detail
08.11.2017 20171108 151700428 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 849,78 849.78 Detail
08.11.2017 20171108 151700429 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 4 097,43 4097.43 Detail
08.11.2017 20171108 151700430 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 12 132,20 12132.20 Detail
08.11.2017 20171108 151700431 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 4 740,76 4740.76 Detail
08.11.2017 20171108 151700432 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 2 516,78 2516.78 Detail
08.11.2017 20171108 151700433 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 30,63 30.63 Detail
08.11.2017 20171108 151700434 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 819,70 819.70 Detail
08.11.2017 20171108 151700435 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 183,88 183.88 Detail
08.11.2017 20171108 151700436 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 97,33 97.33 Detail
08.11.2017 20171108 151700437 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 159,87 159.87 Detail
08.11.2017 20171108 151700438 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 55,59 55.59 Detail
08.11.2017 20171108 151700439 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 54,29 54.29 Detail
08.11.2017 20171108 151700440 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 55,45 55.45 Detail
08.11.2017 20171108 151700441 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 42,69 42.69 Detail
08.11.2017 20171108 151700442 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 20,75 20.75 Detail
08.11.2017 20171108 151700443 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 51,92 51.92 Detail
08.11.2017 20171108 151700444 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 36,11 36.11 Detail
08.11.2017 20171108 151700445 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 192,85 192.85 Detail
08.11.2017 20171108 151700446 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 280,88 280.88 Detail
08.11.2017 20171108 151700447 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 3 387,94 3387.94 Detail
08.11.2017 20171108 151700448 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 537,66 537.66 Detail
08.11.2017 20171108 151700449 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 344,74 344.74 Detail
08.11.2017 20171108 151700450 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 348,10 348.10 Detail
09.11.2017 20171109 141701303 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 paušál za byty a NP vo vlastníctve Mesta 4. štvrťrok 2017 335,52 335.52 Detail
09.11.2017 20171109 141701304 ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. 36237922 ochrana objektu K.Čulena 12 za 10/2017 756,82 756.82 Detail
09.11.2017 20171109 141701305 ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. 36237922 výjazdy zásahovej skupiny K.Čulena 12 za 10/2017 35,86 35.86 Detail
10.11.2017 20171110 141701306 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24A, -25,90 -25.90 Detail
14.11.2017 20171114 141701309 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/B -25,31 -25.31 Detail
15.11.2017 20171115 141701312 TUROŇ spol. s r.o. 44708262 čerpanie, odvoz a likvidácia odpadovej vody Malženická 1, 1 040,02 1040.02 Detail
15.11.2017 20171115 141701311 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Beethovenova 16 80,00 80.00 Detail
20.11.2017 20171120 141701313 Energie2, a.s. 46113177 vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb Hlavná 1Radnica, MŠ 7 866,16 7866.16 Detail
24.11.2017 20171124 141701314 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hlavná 1 5,00 5.00 Detail
24.11.2017 20171124 141701315 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Golianova 20 -51,47 -51.47 Detail
29.11.2017 20171129 141701316 Ministerstvo vnútra SR Bratislava 00151866 technická ochrana objektu Limbová 3, 10.-12/2017 /Mosný 40,05 40.05 Detail
29.11.2017 20171129 141701317 Energie2, a.s. 46113177 vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb Ľ.Podjavorinskej 22 -24,58 -24.58 Detail
30.11.2017 20171130 151700451 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 56,29 56.29 Detail
30.11.2017 20171130 151700452 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 303,14 303.14 Detail
30.11.2017 20171130 151700453 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 2,16 2.16 Detail
30.11.2017 20171130 151700454 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 6,49 6.49 Detail
30.11.2017 20171130 151700455 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 210,04 210.04 Detail
30.11.2017 20171130 151700456 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 160,24 160.24 Detail
30.11.2017 20171130 151700457 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 6,49 6.49 Detail
30.11.2017 20171130 151700458 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 62,38 62.38 Detail
30.11.2017 20171130 151700459 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 60,34 60.34 Detail
30.11.2017 20171130 151700460 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 553,06 553.06 Detail
30.11.2017 20171130 151700461 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 428,84 428.84 Detail
30.11.2017 20171130 151700462 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 57,17 57.17 Detail
30.11.2017 20171130 151700463 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 46,92 46.92 Detail
30.11.2017 20171130 151700464 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 0,19 0.19 Detail
30.11.2017 20171130 151700465 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 0,19 0.19 Detail
30.11.2017 20171130 151700466 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 0,74 0.74 Detail
30.11.2017 20171130 151700467 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 27,00 27.00 Detail
30.11.2017 20171130 151700468 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 16,39 16.39 Detail
30.11.2017 20171130 151700469 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 21,60 21.60 Detail
30.11.2017 20171130 151700470 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 0,37 0.37 Detail
30.11.2017 20171130 141701320 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 11/2017 OST ZŠ Mozartova 1 450,44 1450.44 Detail
30.11.2017 20171130 141701321 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 11/2017 OST V.Clementisa 577,32 577.32 Detail
30.11.2017 20171130 141701322 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 11/2017 plyn.kotol.Hlavná 5 165,36 165.36 Detail
30.11.2017 20171130 141701323 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 11/2017 plyn.kotol.Radnica 1 94,92 94.92 Detail
30.11.2017 20171130 141701324 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 11/2017 Trhová 2 1 250,00 1250.00 Detail
30.11.2017 20171130 141701325 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 11/2017 Čulenova 12 590,00 590.00 Detail
30.11.2017 20171130 141701326 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 11/2017 Limbova 3 560,00 560.00 Detail
30.11.2017 20171130 141701327 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 poplatok za školníka za 11/2017 Mozartova 10 1 160,00 1160.00 Detail
30.11.2017 20171130 141701318 MAJES výťahy a eskalátory, a.s. 35770732 paušálne opravy výťahov Trhová 2 28,66 28.66 Detail
30.11.2017 20171130 141701319 MAJES výťahy a eskalátory, a.s. 35770732 paušálne opravy výťahov Trhová 3 16,72 16.72 Detail
01.12.2017 20171201 141701328 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 OST Clementisa 2 oprava akumulač.zásobníka TV obj.č.34/2017/M 1 398,96 1398.96 Detail
01.12.2017 20171201 141701329 SPB Security s.r.o. 44626975 strážna služba NP Trhová 2 a podz.garáže Vajanského ul. 11/2017 5 037,12 5037.12 Detail
05.12.2017 20171205 141701348 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hodžova 40 34,00 34.00 Detail
05.12.2017 20171205 141701349 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hodžova 40 986,00 986.00 Detail
05.12.2017 20171205 141701350 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Čajkovského 28 32,00 32.00 Detail
05.12.2017 20171205 141701351 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Beethovenova 16 40,00 40.00 Detail
05.12.2017 20171205 141701352 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Jiráskova 25 24,00 24.00 Detail
05.12.2017 20171205 141701353 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Botanická 12 20,00 20.00 Detail
05.12.2017 20171205 141701354 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu T.Tekela 1 28,00 28.00 Detail
05.12.2017 20171205 141701355 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hlavná 5 467,00 467.00 Detail
05.12.2017 20171205 141701356 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hviezdoslavova 3 202,00 202.00 Detail
05.12.2017 20171205 141701357 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hviezdoslavova 3 7,00 7.00 Detail
05.12.2017 20171205 141701358 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hornopotočná 22 26,00 26.00 Detail
05.12.2017 20171205 141701359 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hviezdoslavova 3 4,00 4.00 Detail
05.12.2017 20171205 141701360 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Limbová 3 31,00 31.00 Detail
05.12.2017 20171205 141701361 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Štefánikova 29 379,00 379.00 Detail
05.12.2017 20171205 141701362 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Trhová 3 387,00 387.00 Detail
05.12.2017 20171205 141701363 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/B 12,00 12.00 Detail
05.12.2017 20171205 141701364 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Beethovenova 16 17,00 17.00 Detail
05.12.2017 20171205 141701365 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/B 10,00 10.00 Detail
05.12.2017 20171205 141701366 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hlavná 1 5,00 5.00 Detail
05.12.2017 20171205 141701330 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu A.Žarnova 25, 38,00 38.00 Detail
05.12.2017 20171205 141701331 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/B, 33,00 33.00 Detail
05.12.2017 20171205 141701332 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 3 47,00 47.00 Detail
05.12.2017 20171205 141701333 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 3 95,00 95.00 Detail
05.12.2017 20171205 141701334 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24 A 32,00 32.00 Detail
05.12.2017 20171205 141701335 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/A 13,00 13.00 Detail
05.12.2017 20171205 141701336 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hlavná 1 1 178,00 1178.00 Detail
05.12.2017 20171205 141701337 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Mozartova 10 24,00 24.00 Detail
05.12.2017 20171205 141701338 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Coburgova 60C 180,00 180.00 Detail
05.12.2017 20171205 141701339 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Radlinského 10 4,00 4.00 Detail
05.12.2017 20171205 141701340 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Coburgova 60B 132,00 132.00 Detail
05.12.2017 20171205 141701341 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Coburgova 60A 139,00 139.00 Detail
05.12.2017 20171205 141701342 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu V jame 27 38,00 38.00 Detail
05.12.2017 20171205 141701343 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Vajanského 3 36,00 36.00 Detail
05.12.2017 20171205 141701344 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Murgašova 13 24,00 24.00 Detail
05.12.2017 20171205 141701345 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Okružná 27 57,00 57.00 Detail
05.12.2017 20171205 141701346 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Narcisova 2 21,00 21.00 Detail
05.12.2017 20171205 141701347 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Limbová 4 50,00 50.00 Detail
06.12.2017 20171206 141701368 Ing.Miroslav Binovec 40623491 prevádzkový denník OST 24,50 24.50 Detail
06.12.2017 20171206 141701372 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla OST Clementisa 3 277,28 3277.28 Detail
06.12.2017 20171206 141701369 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla MŠ Murgašova 13 677,23 677.23 Detail
06.12.2017 20171206 141701370 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla MŠ Okružná 27 644,14 644.14 Detail
06.12.2017 20171206 141701371 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla OST ZŠ Mozartova 3 550,15 3550.15 Detail
07.12.2017 20171207 141701373 FCC Trnava, s.r.o. 31449697 zneškodnenie odpadu Malženická 1 156,96 156.96 Detail
07.12.2017 20171207 141701367 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 pracovná pohotovosť paušál 11/2017 kotolňa Hlavná 5 15,00 15.00 Detail
07.12.2017 20171207 141701374 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 pracovná pohotovosť paušál 11/2017 kotolňa Radnica-Hlavná 1 15,00 15.00 Detail
07.12.2017 20171207 141701375 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 pracovná pohotovosť paušál 11/2017 OST ZŠ Mozartova 10 15,00 15.00 Detail
07.12.2017 20171207 141701376 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 pracovná pohotovosť paušál 11/2017 OST Clementisa 2 15,00 15.00 Detail
08.12.2017 20171208 141701378 Dušan Novák - SABA 30098050 paušálna platba opráv STA za 12/2017 Františkánska 3 6,64 6.64 Detail
08.12.2017 20171208 141701379 Dušan Novák - SABA 30098050 paušálna platba opráv STA za 12/2017 Golianova 3 7,97 7.97 Detail
08.12.2017 20171208 151700471 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 1 224,37 1224.37 Detail
08.12.2017 20171208 151700472 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 1 836,72 1836.72 Detail
08.12.2017 20171208 151700473 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 896,84 896.84 Detail
08.12.2017 20171208 151700474 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 4 335,66 4335.66 Detail
08.12.2017 20171208 151700475 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 12 881,92 12881.92 Detail
08.12.2017 20171208 151700476 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 5 177,31 5177.31 Detail
08.12.2017 20171208 151700477 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 2 776,30 2776.30 Detail
08.12.2017 20171208 151700478 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 33,45 33.45 Detail
08.12.2017 20171208 151700479 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 885,61 885.61 Detail
08.12.2017 20171208 151700480 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 198,29 198.29 Detail
08.12.2017 20171208 151700481 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 107,28 107.28 Detail
08.12.2017 20171208 151700482 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 172,23 172.23 Detail
08.12.2017 20171208 151700483 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 63,31 63.31 Detail
08.12.2017 20171208 151700484 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 63,37 63.37 Detail
08.12.2017 20171208 151700485 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 58,29 58.29 Detail
08.12.2017 20171208 151700486 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 50,93 50.93 Detail
08.12.2017 20171208 151700487 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 25,12 25.12 Detail
08.12.2017 20171208 151700488 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 55,37 55.37 Detail
08.12.2017 20171208 151700489 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 40,02 40.02 Detail
08.12.2017 20171208 151700490 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 206,38 206.38 Detail
08.12.2017 20171208 151700491 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 304,98 304.98 Detail
08.12.2017 20171208 151700492 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 3 705,45 3705.45 Detail
08.12.2017 20171208 151700493 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 578,70 578.70 Detail
08.12.2017 20171208 151700494 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 366,28 366.28 Detail
08.12.2017 20171208 151700495 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 385,15 385.15 Detail
08.12.2017 20171208 141701377 ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. 36237922 ochrana objektu K.Čulena 12 za 11/2017 756,82 756.82 Detail
11.12.2017 20171211 141701381 TUROŇ spol. s r.o. 44708262 čerpanie, odvoz a likvidácia odpadovej vody Malženická 1, 1 040,02 1040.02 Detail
11.12.2017 20171211 141701380 Ing.Tibor Lackovič 37032151 upratovanie vchodov Tajovského 20,21 za 11/2017 255,20 255.20 Detail
12.12.2017 20171212 141701383 Mesto Trnava 00313114 poplatok za komunálny odpad Hlavná 5 66,34 66.34 Detail
13.12.2017 20171213 141701384 ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. 36237922 výjazdy zásahovej skupiny K.Čulena 12 za 12/2017 11,95 11.95 Detail
13.12.2017 20171213 141701385 ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. 36237922 ochrana objektu K.Čulena 12 za 12/2017 756,82 756.82 Detail
15.12.2017 20171215 141701388 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 12/2017 Trhová 2 1 250,00 1250.00 Detail
15.12.2017 20171215 141701389 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 12/2017 Čulenova 12 590,00 590.00 Detail
15.12.2017 20171215 141701390 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 poplatok za školníka za 12/2017 Mozartova 10 1 160,00 1160.00 Detail
18.12.2017 20171218 141701387 Energie2, a.s. 46113177 vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb Hlavná 1Radnica, MŠ 8 414,65 8414.65 Detail
19.12.2017 20171219 141701391 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 12/2017 OST ZŠ Mozartova 1 450,44 1450.44 Detail
19.12.2017 20171219 141701392 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 12/2017 OST V.Clementisa 577,32 577.32 Detail
19.12.2017 20171219 141701393 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 12/2017 plyn.kotol.Hlavná 5 165,36 165.36 Detail
19.12.2017 20171219 141701394 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 12/2017 plyn.kotol.Radnica 1 94,92 94.92 Detail
20.12.2017 20171220 151700496 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 62,80 62.80 Detail
20.12.2017 20171220 151700497 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 296,64 296.64 Detail
20.12.2017 20171220 151700498 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 2,16 2.16 Detail
20.12.2017 20171220 151700499 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 6,49 6.49 Detail
20.12.2017 20171220 151700500 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 201,37 201.37 Detail
20.12.2017 20171220 151700501 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 166,73 166.73 Detail
20.12.2017 20171220 151700502 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 4,33 4.33 Detail
20.12.2017 20171220 151700503 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 68,18 68.18 Detail
20.12.2017 20171220 151700504 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 65,94 65.94 Detail
20.12.2017 20171220 151700505 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 604,50 604.50 Detail
20.12.2017 20171220 151700506 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 468,73 468.73 Detail
20.12.2017 20171220 151700507 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 62,48 62.48 Detail
20.12.2017 20171220 151700508 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 51,29 51.29 Detail
20.12.2017 20171220 151700509 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 0,20 0.20 Detail
20.12.2017 20171220 151700510 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 0,20 0.20 Detail
20.12.2017 20171220 151700511 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 0,82 0.82 Detail
20.12.2017 20171220 151700512 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 29,51 29.51 Detail
20.12.2017 20171220 151700513 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 17,92 17.92 Detail
20.12.2017 20171220 151700514 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 23,62 23.62 Detail
20.12.2017 20171220 151700515 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 0,41 0.41 Detail
22.12.2017 20171222 141701396 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 pracovná pohotovosť paušál 12/2017 kotolňa Hlavná 5 15,00 15.00 Detail
22.12.2017 20171222 141701397 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 pracovná pohotovosť paušál 12/2017 kotolňa Radnica-Hlavná 1 15,00 15.00 Detail
22.12.2017 20171222 141701398 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 pracovná pohotovosť paušál 12/2017 OST ZŠ Mozartova 10 15,00 15.00 Detail
22.12.2017 20171222 141701399 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 pracovná pohotovosť paušál 12/2017 OST Clementisa 2 15,00 15.00 Detail
31.12.2017 20171231 141800157 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 36252484 Limbová 11 12,98 12.98 Detail
22.12.2017 20171222 141701396 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 pracovná pohotovosť paušál 12/2017 kotolňa Hlavná 5 15,00 15.00 Detail
22.12.2017 20171222 141701397 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 pracovná pohotovosť paušál 12/2017 kotolňa Radnica-Hlavná 1 15,00 15.00 Detail
22.12.2017 20171222 141701398 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 pracovná pohotovosť paušál 12/2017 OST ZŠ Mozartova 10 15,00 15.00 Detail
22.12.2017 20171222 141701399 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 pracovná pohotovosť paušál 12/2017 OST Clementisa 2 15,00 15.00 Detail
02.01.2018 20180102 141701407 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 čistenie garáží Tajovského 20,21 storno fa je financovaná Mestom Ta -nájom.zmluva 73,06 73.06 Detail
02.01.2018 20180102 141701400 MAJES výťahy a eskalátory, a.s. 35770732 paušálne opravy výťahov Trhová 2 28,66 28.66 Detail
02.01.2018 20180102 141701401 MAJES výťahy a eskalátory, a.s. 35770732 paušálne opravy výťahov Trhová 3 16,72 16.72 Detail
03.01.2018 20180103 141701402 SPB Security s.r.o. 44626975 strážna služba NP Trhová 2 a podz.garáže Vajanského ul. 12/2017 5 279,04 5279.04 Detail
05.01.2018 20180105 141701403 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla MŠ Murgašova 13 703,70 703.70 Detail
05.01.2018 20180105 141701404 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla MŠ Okružná 27 671,09 671.09 Detail
05.01.2018 20180105 141701405 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla OST ZŠ Mozartova 3 758,14 3758.14 Detail
05.01.2018 20180105 141701406 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla OST Clementisa 3 427,68 3427.68 Detail
08.01.2018 20180108 141800001 Dušan Novák - SABA 30098050 paušálna platba opráv STA za 01/2018 Františkánska 3 6,64 6.64 Detail
08.01.2018 20180108 141800002 Dušan Novák - SABA 30098050 paušálna platba opráv STA za 01/2018 Golianova 3 7,97 7.97 Detail
08.01.2018 20180108 141800004 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Saleziánska 52 66,00 66.00 Detail
08.01.2018 20180108 141800005 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Čajkovského 4 87,00 87.00 Detail
08.01.2018 20180108 141800006 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Čajkovského 31 123,00 123.00 Detail
08.01.2018 20180108 141800007 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Beethovenova 25 252,00 252.00 Detail
08.01.2018 20180108 141800008 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny A.Kubinu 21 111,00 111.00 Detail
08.01.2018 20180108 141800009 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Hlavná 5 111,00 111.00 Detail
08.01.2018 20180108 141800010 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Coburgova 60/ABC 33,00 33.00 Detail
08.01.2018 20180108 141800011 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Coburgova 60/ABC 30,00 30.00 Detail
08.01.2018 20180108 141800012 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Coburgova 78 39,00 39.00 Detail
08.01.2018 20180108 141800013 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Coburgova 78 21,00 21.00 Detail
08.01.2018 20180108 141800014 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Nám.Sv.Mikuláša 4 18,00 18.00 Detail
08.01.2018 20180108 141800015 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Nobelova 7 45,00 45.00 Detail
08.01.2018 20180108 141800016 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny V.Clementisa 72 45,00 45.00 Detail
08.01.2018 20180108 141800017 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny V.Clementisa 73 42,00 42.00 Detail
08.01.2018 20180108 141800018 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny V.Clementisa 74 54,00 54.00 Detail
08.01.2018 20180108 141800019 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny V.Clementisa 75 45,00 45.00 Detail
08.01.2018 20180108 141800020 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny V.Clementisa 76 42,00 42.00 Detail
08.01.2018 20180108 141800021 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny V.Clementisa 77 42,00 42.00 Detail
08.01.2018 20180108 141800022 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny V.Clementisa 78 45,00 45.00 Detail
08.01.2018 20180108 141800023 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny V.Clementisa 79 45,00 45.00 Detail
08.01.2018 20180108 141800024 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny V.Clementisa 80 42,00 42.00 Detail
08.01.2018 20180108 141800025 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny V.Clementisa 81 123,00 123.00 Detail
08.01.2018 20180108 141800026 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny V.Clementisa 82 63,00 63.00 Detail
08.01.2018 20180108 141800027 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny V.Clementisa 83 42,00 42.00 Detail
08.01.2018 20180108 141800028 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Malženická cesta 54,00 54.00 Detail
08.01.2018 20180108 141800029 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Tajovského 20 258,00 258.00 Detail
08.01.2018 20180108 141800030 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Tajovského 21 252,00 252.00 Detail
08.01.2018 20180108 141800031 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny K.Čulena 12 180,00 180.00 Detail
08.01.2018 20180108 141800032 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska 24 -zmena dodávateľa výpoveď 21,00 21.00 Detail
08.01.2018 20180108 141800033 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska 24 zmena dodávateľa výpoveď 21,00 21.00 Detail
08.01.2018 20180108 141800034 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska 24 zmena dodávateľa výpoveď 18,00 18.00 Detail
08.01.2018 20180108 141800035 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Hviezdoslavova 3 60,00 60.00 Detail
08.01.2018 20180108 141800036 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Limbová 11 63,00 63.00 Detail
08.01.2018 20180108 141800037 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Na hlinách 49/B 192,00 192.00 Detail
08.01.2018 20180108 141800038 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Štefánikova 29 252,00 252.00 Detail
08.01.2018 20180108 141800039 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Ľ.Podjavorinskej 22 114,00 114.00 Detail
08.01.2018 20180108 141800040 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny MŠ Narcisova 2 561,00 561.00 Detail
08.01.2018 20180108 141800041 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny MŠ Vajanského 3 927,00 927.00 Detail
08.01.2018 20180108 141800042 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny MŠ Botanická 12 297,00 297.00 Detail
08.01.2018 20180108 141800043 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny MŠ Botanická 12 171,00 171.00 Detail
08.01.2018 20180108 141800044 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny MŠ Beethovenova 16 315,00 315.00 Detail
08.01.2018 20180108 141800045 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny MŠ Beethovenova 16 261,00 261.00 Detail
08.01.2018 20180108 141800046 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Okružná 27 507,00 507.00 Detail
08.01.2018 20180108 141800047 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny K.Čulena 12 687,00 687.00 Detail
08.01.2018 20180108 141800048 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska 3 42,00 42.00 Detail
08.01.2018 20180108 141800049 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska 3 87,00 87.00 Detail
08.01.2018 20180108 141800050 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska 3 84,00 84.00 Detail
08.01.2018 20180108 141800051 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska 3 15,00 15.00 Detail
08.01.2018 20180108 141800052 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska 3 24,00 24.00 Detail
08.01.2018 20180108 141800053 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska 3 15,00 15.00 Detail
08.01.2018 20180108 141800054 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska 3 15,00 15.00 Detail
08.01.2018 20180108 141800055 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska 3 15,00 15.00 Detail
08.01.2018 20180108 141800056 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska 24 429,00 429.00 Detail
08.01.2018 20180108 141800057 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Hlavná-MTT1 552,00 552.00 Detail
08.01.2018 20180108 141800058 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Hlavná 5 357,00 357.00 Detail
08.01.2018 20180108 141800059 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Hlavná 5 72,00 72.00 Detail
08.01.2018 20180108 141800060 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Hlavná 5 132,00 132.00 Detail
08.01.2018 20180108 141800061 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Hlavná 8 459,00 459.00 Detail
08.01.2018 20180108 141800062 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Hornopotočná 22 48,00 48.00 Detail
08.01.2018 20180108 141800063 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Hviezdoslavova 3 543,00 543.00 Detail
08.01.2018 20180108 141800064 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Hviezdoslavova 3 21,00 21.00 Detail
08.01.2018 20180108 141800065 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Limbová 11 120,00 120.00 Detail
08.01.2018 20180108 141800066 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Mozartova 10 2 994,00 2994.00 Detail
08.01.2018 20180108 141800067 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Okružná 21 90,00 90.00 Detail
08.01.2018 20180108 141800068 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Hlavná 5 69,00 69.00 Detail
08.01.2018 20180108 141800069 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Saleziánska 21 96,00 96.00 Detail
08.01.2018 20180108 141800070 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Saleziánska 21 318,00 318.00 Detail
08.01.2018 20180108 141800071 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Trhová 2 189,00 189.00 Detail
08.01.2018 20180108 141800072 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Trhová 2 Tatrasklo 171,00 171.00 Detail
08.01.2018 20180108 141800073 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Trhová 3 507,00 507.00 Detail
08.01.2018 20180108 141800074 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Trhová 3 189,00 189.00 Detail
08.01.2018 20180108 141800075 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Vajanského garáže 9 273,00 273.00 Detail
08.01.2018 20180108 141800076 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny V Jame 10 171,00 171.00 Detail
08.01.2018 20180108 141800077 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny V Jame 11 60,00 60.00 Detail
08.01.2018 20180108 141800078 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Ľ.Podjavorinskej 24 96,00 96.00 Detail
08.01.2018 20180108 141800079 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Hospodárska 21 63,00 63.00 Detail
08.01.2018 20180108 141800080 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Hospodárska 15 63,00 63.00 Detail
08.01.2018 20180108 141800081 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny A.Sládkoviča 5 63,00 63.00 Detail
08.01.2018 20180108 141800082 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Hospodárska 28 63,00 63.00 Detail
08.01.2018 20180108 141800083 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Študentská 20 78,00 78.00 Detail
08.01.2018 20180108 141800084 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Študentská 53 63,00 63.00 Detail
08.01.2018 20180108 141800085 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Veselovského 2 69,00 69.00 Detail
08.01.2018 20180108 141800086 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Hospodárska 6 51,00 51.00 Detail
08.01.2018 20180108 141800087 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Zelenečská 67 63,00 63.00 Detail
08.01.2018 20180108 141800088 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Zelenečská 61 63,00 63.00 Detail
08.01.2018 20180108 141800089 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Slovanská 19 72,00 72.00 Detail
08.01.2018 20180108 141800090 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Slovanská 14 63,00 63.00 Detail
08.01.2018 20180108 141800091 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Slovanská 1 39,00 39.00 Detail
08.01.2018 20180108 141800092 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Zelenečská 81 102,00 102.00 Detail
08.01.2018 20180108 141800093 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Ľ.Podjavorinskej 25 51,00 51.00 Detail
08.01.2018 20180108 141800094 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Študentská 25 72,00 72.00 Detail
08.01.2018 20180108 141800095 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Študentská 17 51,00 51.00 Detail
08.01.2018 20180108 141800096 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Študentská 26 51,00 51.00 Detail
08.01.2018 20180108 141800097 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny V.Clementisa 73 114,00 114.00 Detail
08.01.2018 20180108 141800098 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny V.Clementisa 80 102,00 102.00 Detail
08.01.2018 20180108 141800099 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny V.Clementisa 75 195,00 195.00 Detail
08.01.2018 20180108 141800100 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny V.Clementisa 78 108,00 108.00 Detail
08.01.2018 20180108 141800101 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny V.Clementisa 82 87,00 87.00 Detail
08.01.2018 20180108 141800102 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska 3 81,00 81.00 Detail
08.01.2018 20180108 141800103 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska 3 69,00 69.00 Detail
08.01.2018 20180108 141800104 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska 3 57,00 57.00 Detail
08.01.2018 20180108 141800105 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska 3 72,00 72.00 Detail
08.01.2018 20180108 141800106 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska 24 27,00 27.00 Detail
08.01.2018 20180108 141800107 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska 24 81,00 81.00 Detail
08.01.2018 20180108 141800108 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska 24 27,00 27.00 Detail
08.01.2018 20180108 141800109 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska 24 27,00 27.00 Detail
08.01.2018 20180108 141800110 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska 24 33,00 33.00 Detail
08.01.2018 20180108 141800111 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Coburgova 60/ABC 27,00 27.00 Detail
08.01.2018 20180108 141800112 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Študentská 31 198,00 198.00 Detail
08.01.2018 20180108 141800114 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Beethovenova 16 153,00 153.00 Detail
08.01.2018 20180108 151700516 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 1 276,28 1276.28 Detail
08.01.2018 20180108 151700517 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 1 918,90 1918.90 Detail
08.01.2018 20180108 151700518 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 926,66 926.66 Detail
08.01.2018 20180108 151700519 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 4 515,66 4515.66 Detail
08.01.2018 20180108 151700520 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 13 455,38 13455.38 Detail
08.01.2018 20180108 151700521 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 5 476,63 5476.63 Detail
08.01.2018 20180108 151700522 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 2 946,07 2946.07 Detail
08.01.2018 20180108 151700523 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 34,66 34.66 Detail
08.01.2018 20180108 151700524 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 948,74 948.74 Detail
08.01.2018 20180108 151700525 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 216,93 216.93 Detail
08.01.2018 20180108 151700526 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 110,73 110.73 Detail
08.01.2018 20180108 151700527 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 181,08 181.08 Detail
08.01.2018 20180108 151700528 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 65,84 65.84 Detail
08.01.2018 20180108 151700529 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 66,59 66.59 Detail
08.01.2018 20180108 151700530 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 75,68 75.68 Detail
08.01.2018 20180108 151700531 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 54,54 54.54 Detail
08.01.2018 20180108 151700532 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 27,18 27.18 Detail
08.01.2018 20180108 151700533 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 58,33 58.33 Detail
08.01.2018 20180108 151700534 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 48,05 48.05 Detail
08.01.2018 20180108 151700535 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 210,60 210.60 Detail
08.01.2018 20180108 151700536 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 323,53 323.53 Detail
08.01.2018 20180108 151700537 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 3 950,63 3950.63 Detail
08.01.2018 20180108 151700538 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 600,71 600.71 Detail
08.01.2018 20180108 151700539 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 379,43 379.43 Detail
08.01.2018 20180108 151700540 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 424,21 424.21 Detail
08.01.2018 20180108 141701408 ZSE Energia, a.s. 36677281 dobropis dodávka elektriny Ľ.Podjavorinskej 30 -637,54 -637.54 Detail
10.01.2018 20180110 141800003 Ministerstvo vnútra SR Bratislava 00151866 technická ochrana objektu Limbová 3, 01-12/2018 Mosný 160,20 160.20 Detail
11.01.2018 20180111 141701409 Ing.Tibor Lackovič 37032151 upratovanie vchodov Tajovského 20,21 za 12/2017 Štibraná 255,20 255.20 Detail
12.01.2018 20180112 141800115 Energie2, a.s. 46113177 distribúcia elektriny Františkánska 24 21,00 21.00 Detail
15.01.2018 20180115 141701410 TUROŇ spol. s r.o. 44708262 čerpanie, odvoz a likvidácia odpadovej vody Malženická 1, 1 560,02 1560.02 Detail
15.01.2018 20180115 141800151 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 36252484 V.Clementisa 72-83 868,80 868.80 Detail
15.01.2018 20180115 141800116 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Ľ.Podjavorinskej 30 25,55 25.55 Detail
15.01.2018 20180115 141701411 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Coburgova 60C 327,47 327.47 Detail
15.01.2018 20180115 141701412 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Coburgova 60B 160,88 160.88 Detail
15.01.2018 20180115 141701413 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Coburgova 60A 68,46 68.46 Detail
17.01.2018 20180117 141800152 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 36252484 Šrobárova,Coburg. 2 987,68 2987.68 Detail
17.01.2018 20180117 141800117 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/B 168,44 168.44 Detail
17.01.2018 20180117 141800118 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dobropis dodávka plynu Beethovenova 16 -22,55 -22.55 Detail
17.01.2018 20180117 141800119 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dobropis dodávka plynu Hviezdoslavova 3 -6,38 -6.38 Detail
17.01.2018 20180117 141800120 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Šafárikova 29 104,00 104.00 Detail
17.01.2018 20180117 141800121 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Limbová 3 103,44 103.44 Detail
17.01.2018 20180117 141800122 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Trhová 3 4 134,24 4134.24 Detail
17.01.2018 20180117 141800123 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dobropis dodávka plynu Hviezdoslavova 3 -290,15 -290.15 Detail
17.01.2018 20180117 141800124 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hviezdoslavova 3 1,97 1.97 Detail
17.01.2018 20180117 141800125 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dobropis dodávka plynu Hornopotočná 22 -17,93 -17.93 Detail
17.01.2018 20180117 141800126 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/B 119,72 119.72 Detail
17.01.2018 20180117 141800127 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dobropis dodávka plynu A.Žarnova 25 -124,96 -124.96 Detail
17.01.2018 20180117 141800128 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/B 128,86 128.86 Detail
17.01.2018 20180117 141800129 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dobropis dodávka plynu Františkánska 3 -19,74 -19.74 Detail
17.01.2018 20180117 141800130 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dobropis dodávka plynu Františkánska 3 -51,61 -51.61 Detail
17.01.2018 20180117 141800131 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dobropis dodávka plynu Františkánska 24/A -6,82 -6.82 Detail
17.01.2018 20180117 141800132 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/A 242,14 242.14 Detail
17.01.2018 20180117 141800133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hlavná 1 1 945,75 1945.75 Detail
17.01.2018 20180117 141800134 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dobropis dodávka plynu Mozartova 10 -10,80 -10.80 Detail
17.01.2018 20180117 141800135 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dobropis dodávka plynu Radlinského 10 -6,38 -6.38 Detail
17.01.2018 20180117 141800136 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dobropis dodávka plynu Radlinského 10 -19,96 -19.96 Detail
17.01.2018 20180117 141800137 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dobropis dodávka plynu Vajanského 3 -24,85 -24.85 Detail
17.01.2018 20180117 141800138 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dobropis dodávka plynu Murgašova 13 -52,94 -52.94 Detail
17.01.2018 20180117 141800139 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dobropis dodávka plynu Okružná 27 -34,49 -34.49 Detail
17.01.2018 20180117 141800140 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dobropis dodávka plynu Narcisová 2 -23,39 -23.39 Detail
17.01.2018 20180117 141800141 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dobropis dodávka plynu Limbová 4 -68,71 -68.71 Detail
17.01.2018 20180117 141800142 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dobropis dodávka plynu Hodžova 40 -73,15 -73.15 Detail
17.01.2018 20180117 141800143 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dobropis dodávka plynu Narcisová 2 -766,03 -766.03 Detail
17.01.2018 20180117 141800144 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dobropis dodávka plynu Čajkovského 28 -55,14 -55.14 Detail
17.01.2018 20180117 141800145 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dobropis dodávka plynu Beethovenova 16 -83,86 -83.86 Detail
17.01.2018 20180117 141800146 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dobropis dodávka plynu Jiráskova 25 -45,94 -45.94 Detail
17.01.2018 20180117 141800147 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dobropis dodávka plynu Botanická 12 -43,82 -43.82 Detail
17.01.2018 20180117 141800148 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dobropis dodávka plynu T.Tekela 1 -21,65 -21.65 Detail
17.01.2018 20180117 141800149 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hlavná 5 140,24 140.24 Detail
18.01.2018 20180118 141800159 KLT, spol. s r.o. 36247031 kontrola chladiva klim.jednot.kotolňa Hlavná 1-Radnica obj.č.1/2018/M Ing.Mihálik 115,20 115.20 Detail
18.01.2018 20180118 141800155 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 36252484 Coburgova,Františk.3 1 053,59 1053.59 Detail
18.01.2018 20180118 141800156 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 36252484 14 364,52 14364.52 Detail
18.01.2018 20180118 141800158 Energie2, a.s. 46113177 vyúčtovanie spotreby elektriny MŠ 8 434,96 8434.96 Detail
19.01.2018 20180119 141800160 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu A.Žarnova 25, 36,00 36.00 Detail
19.01.2018 20180119 141800161 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/B 59,00 59.00 Detail
19.01.2018 20180119 141800162 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 3 61,00 61.00 Detail
19.01.2018 20180119 141800163 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 3 124,00 124.00 Detail
19.01.2018 20180119 141800164 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/A 42,00 42.00 Detail
19.01.2018 20180119 141800165 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/A 44,00 44.00 Detail
19.01.2018 20180119 141800166 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hlavná 1 1 328,00 1328.00 Detail
19.01.2018 20180119 141800167 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Mozartova 10 30,00 30.00 Detail
19.01.2018 20180119 141800168 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Radlinského 10 4,00 4.00 Detail
19.01.2018 20180119 141800169 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu V jame 27 48,00 48.00 Detail
19.01.2018 20180119 141800170 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Vajanského 3 44,00 44.00 Detail
19.01.2018 20180119 141800171 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Murgašova 13 25,00 25.00 Detail
19.01.2018 20180119 141800172 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Okružná 27 73,00 73.00 Detail
19.01.2018 20180119 141800173 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Narcisová 2 24,00 24.00 Detail
19.01.2018 20180119 141800174 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Limbová 4 59,00 59.00 Detail
19.01.2018 20180119 141800175 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hodžova 40 37,00 37.00 Detail
19.01.2018 20180119 141800176 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Narcisova 2 915,00 915.00 Detail
19.01.2018 20180119 141800177 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Čajkovského 28 36,00 36.00 Detail
19.01.2018 20180119 141800178 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Beethovenova 16 44,00 44.00 Detail
19.01.2018 20180119 141800179 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Jiráskova 25 26,00 26.00 Detail
19.01.2018 20180119 141800180 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Botanická 12 20,00 20.00 Detail
19.01.2018 20180119 141800181 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu T.Tekela 1 34,00 34.00 Detail
19.01.2018 20180119 141800182 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hlavná 5 476,00 476.00 Detail
19.01.2018 20180119 141800183 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hviezdoslavova 3 177,00 177.00 Detail
19.01.2018 20180119 141800184 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hviezdoslavova 3 8,00 8.00 Detail
19.01.2018 20180119 141800185 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hornopotočná 22 30,00 30.00 Detail
19.01.2018 20180119 141800186 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hviezdoslavova 3 4,00 4.00 Detail
19.01.2018 20180119 141800187 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Limbová 3 53,00 53.00 Detail
19.01.2018 20180119 141800188 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Šafárikova 29 540,00 540.00 Detail
19.01.2018 20180119 141800189 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Trhová 3 960,00 960.00 Detail
19.01.2018 20180119 141800190 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/B 22,00 22.00 Detail
19.01.2018 20180119 141800191 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Beethovenova 16 18,00 18.00 Detail
19.01.2018 20180119 141800192 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/B 6,00 6.00 Detail
23.01.2018 20180123 141800193 Energie2, a.s. 46113177 vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb Hlavná 1Radnica, MŠ 598,93 598.93 Detail
25.01.2018 20180125 141800194 Energie2, a.s. 46113177 vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb Malženická cesta 48,06 48.06 Detail
25.01.2018 20180125 141800195 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 3 5,00 5.00 Detail
25.01.2018 20180125 141800196 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/B 6,00 6.00 Detail
30.01.2018 20180130 141800197 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dobropis dodávka plynu Františkánska 3 -114,62 -114.62 Detail
30.01.2018 20180130 141800198 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dobropis dodávka plynu Františkánska 24/B -164,98 -164.98 Detail
31.01.2018 20180131 141800199 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 36252484 vodné stočné oprava k fa 2171178847 Hlavná 8-12,Vajan.3,V jame 27 277,18 277.18 Detail
31.01.2018 20180131 141800240 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 popl.za spracov.písomností-upomienky mestské byty 01/2018 86,40 86.40 Detail
31.01.2018 20180131 151800001 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 43,31 43.31 Detail
31.01.2018 20180131 151800002 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 554,32 554.32 Detail
31.01.2018 20180131 151800003 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 2,16 2.16 Detail
31.01.2018 20180131 151800004 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 4,33 4.33 Detail
31.01.2018 20180131 151800005 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 149,40 149.40 Detail
31.01.2018 20180131 151800006 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 123,42 123.42 Detail
31.01.2018 20180131 151800007 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 6,49 6.49 Detail
31.01.2018 20180131 151800008 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 52,42 52.42 Detail
31.01.2018 20180131 151800009 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 66,41 66.41 Detail
31.01.2018 20180131 151800010 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 587,18 587.18 Detail
31.01.2018 20180131 151800011 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 434,47 434.47 Detail
31.01.2018 20180131 151800012 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 59,51 59.51 Detail
31.01.2018 20180131 151800013 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 47,09 47.09 Detail
31.01.2018 20180131 151800014 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 0,40 0.40 Detail
31.01.2018 20180131 151800015 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 0,19 0.19 Detail
31.01.2018 20180131 151800016 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 0,59 0.59 Detail
31.01.2018 20180131 151800017 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 29,16 29.16 Detail
31.01.2018 20180131 151800018 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 16,15 16.15 Detail
31.01.2018 20180131 151800019 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 14,78 14.78 Detail
31.01.2018 20180131 151800020 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 0,40 0.40 Detail
31.01.2018 20180131 141800202 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 01/2018 plyn.kotol.Radnica 1 96,24 96.24 Detail
31.01.2018 20180131 141800203 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 01/2018 plyn.kotol.Hlavná 5 167,64 167.64 Detail
31.01.2018 20180131 141800204 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 01/2018 OST V.Clementisa 585,36 585.36 Detail
31.01.2018 20180131 141800205 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 prevádzkov.tepelno-tech.zariadení 01/2018 OST ZŠ Mozartova 1 470,72 1470.72 Detail
31.01.2018 20180131 141800200 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 3 118,09 118.09 Detail
01.02.2018 20180201 141800201 SPB Security s.r.o. 44626975 strážna služba NP Trhová 2 a podz.garáže Vajanského ul. 01/2018 4 993,92 4993.92 Detail
02.02.2018 20180202 141800241 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 oprava čerpadla TÚV OST ZŠ Mozartova obj.č.6/2018/M 698,28 698.28 Detail
02.02.2018 20180202 141800206 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/B 59,00 59.00 Detail
02.02.2018 20180202 141800207 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu A.Žarnova 25 36,00 36.00 Detail
02.02.2018 20180202 141800208 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 3 61,00 61.00 Detail
02.02.2018 20180202 141800209 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 3 124,00 124.00 Detail
02.02.2018 20180202 141800210 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/A 42,00 42.00 Detail
02.02.2018 20180202 141800211 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/A 44,00 44.00 Detail
02.02.2018 20180202 141800212 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hlavná 1 1 328,00 1328.00 Detail
02.02.2018 20180202 141800213 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Mozartova 10 30,00 30.00 Detail
02.02.2018 20180202 141800214 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Radlinského 10 4,00 4.00 Detail
02.02.2018 20180202 141800215 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu V jame 27 48,00 48.00 Detail
02.02.2018 20180202 141800216 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Vajanského 3 44,00 44.00 Detail
02.02.2018 20180202 141800217 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Murgašova 13 25,00 25.00 Detail
02.02.2018 20180202 141800218 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Okružná 27 73,00 73.00 Detail
02.02.2018 20180202 141800219 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Narcisova 2 24,00 24.00 Detail
02.02.2018 20180202 141800220 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Limbova 4 59,00 59.00 Detail
02.02.2018 20180202 141800221 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hodžova 40 37,00 37.00 Detail
02.02.2018 20180202 141800222 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Narcisová 2 915,00 915.00 Detail
02.02.2018 20180202 141800223 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Čajkovského 28 36,00 36.00 Detail
02.02.2018 20180202 141800224 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Beethovenova 16 44,00 44.00 Detail
02.02.2018 20180202 141800225 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Jiráskova 25 26,00 26.00 Detail
02.02.2018 20180202 141800226 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Botanická 12 20,00 20.00 Detail
02.02.2018 20180202 141800227 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu T.Tekela 1 34,00 34.00 Detail
02.02.2018 20180202 141800228 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hlavná 5 476,00 476.00 Detail
02.02.2018 20180202 141800229 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hviezdoslavova 3 177,00 177.00 Detail
02.02.2018 20180202 141800230 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hviezdoslavova 3 8,00 8.00 Detail
02.02.2018 20180202 141800231 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hornopotočná 22 30,00 30.00 Detail
02.02.2018 20180202 141800232 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Hviezdoslavova 3 4,00 4.00 Detail
02.02.2018 20180202 141800233 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Limbová 3 53,00 53.00 Detail
02.02.2018 20180202 141800234 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Štefánikova 29 540,00 540.00 Detail
02.02.2018 20180202 141800235 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Trhová 3 960,00 960.00 Detail
02.02.2018 20180202 141800236 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Beethovenova 16 18,00 18.00 Detail
02.02.2018 20180202 141800237 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 3 5,00 5.00 Detail
02.02.2018 20180202 141800238 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/B 6,00 6.00 Detail
02.02.2018 20180202 141800239 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu Františkánska 24/B 6,00 6.00 Detail
05.02.2018 20180205 141800243 MAJES výťahy a eskalátory, a.s. 35770732 paušálne opravy výťahov Trhová 2 28,66 28.66 Detail
05.02.2018 20180205 141800244 MAJES výťahy a eskalátory, a.s. 35770732 paušálne opravy výťahov Trhová 3 16,72 16.72 Detail
05.02.2018 20180205 141800242 ZSE Energia, a.s. 36677281 dodávka elektriny Ľ.Podjavorinskej 30 25,55 25.55 Detail
06.02.2018 20180206 141800245 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 pracovná pohotovosť paušál 01/2018 OST Clementisa 2 15,00 15.00 Detail
06.02.2018 20180206 141800246 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 pracovná pohotovosť paušál 01/2018 OST ZŠ Mozartova 10 15,00 15.00 Detail
06.02.2018 20180206 141800247 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 pracovná pohotovosť paušál 01/2018kotolňa Radnica-Hlavná 1 15,00 15.00 Detail
06.02.2018 20180206 141800248 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 pracovná pohotovosť paušál 01/2018 kotolňa Hlavná 5 15,00 15.00 Detail
06.02.2018 20180206 141800251 MET Slovakia, a.s. 45860637 Zmluva o združených dodávkach zem.plynu Coburgova 60B 956,76 956.76 Detail
06.02.2018 20180206 141800252 MET Slovakia, a.s. 45860637 Zmluva o združených dodávkach zem.plynu Coburgova 60A 1 003,71 1003.71 Detail
06.02.2018 20180206 141800253 MET Slovakia, a.s. 45860637 Zmluva o združených dodávkach zem.plynu Coburgova 60C 1 288,80 1288.80 Detail
06.02.2018 20180206 141800254 MET Slovakia, a.s. 45860637 Zmluva o združených dodávkach zem.plynu Františkánska 24B 268,20 268.20 Detail
06.02.2018 20180206 141800255 MET Slovakia, a.s. 45860637 Zmluva o združených dodávkach zem.plynu Františkánska 24B 63,53 63.53 Detail
06.02.2018 20180206 141800256 MET Slovakia, a.s. 45860637 Zmluva o združených dodávkach zem.plynu Františkánska 24A 259,99 259.99 Detail
06.02.2018 20180206 141800257 MET Slovakia, a.s. 45860637 Zmluva o združených dodávkach zem.plynu Františkánska 24A 90,42 90.42 Detail
07.02.2018 20180207 141800250 FCC Trnava, s.r.o. 31449697 zneškodnenie odpadu Malženická 1 99,35 99.35 Detail
07.02.2018 20180207 141800249 KLT, spol. s r.o. 36247031 dodávka filtrov kotolňa Hlavná 1-Radnica obj.č.4/2018/M 127,20 127.20 Detail
07.02.2018 20180207 141800260 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla OST ZŠ Mozartova 4 034,77 4034.77 Detail
07.02.2018 20180207 141800261 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla OST Clementisa 3 548,62 3548.62 Detail
07.02.2018 20180207 141800258 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla MŠ Murgašova 13 694,44 694.44 Detail
07.02.2018 20180207 141800259 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla MŠ Okružná 27 683,28 683.28 Detail
08.02.2018 20180208 151800021 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 1 173,53 1173.53 Detail
08.02.2018 20180208 151800022 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 1 927,72 1927.72 Detail
08.02.2018 20180208 151800023 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 960,65 960.65 Detail
08.02.2018 20180208 151800024 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 4 396,32 4396.32 Detail
08.02.2018 20180208 151800025 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 13 559,00 13559.00 Detail
08.02.2018 20180208 151800026 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 5 236,09 5236.09 Detail
08.02.2018 20180208 151800027 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 2 989,33 2989.33 Detail
08.02.2018 20180208 151800028 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 37,75 37.75 Detail
08.02.2018 20180208 151800029 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 954,35 954.35 Detail
08.02.2018 20180208 151800030 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 221,93 221.93 Detail
08.02.2018 20180208 151800031 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 106,02 106.02 Detail
08.02.2018 20180208 151800032 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 180,95 180.95 Detail
08.02.2018 20180208 151800033 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 63,93 63.93 Detail
08.02.2018 20180208 151800034 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 76,79 76.79 Detail
08.02.2018 20180208 151800035 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 51,95 51.95 Detail
08.02.2018 20180208 151800036 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 56,05 56.05 Detail
08.02.2018 20180208 151800037 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 57,02 57.02 Detail
08.02.2018 20180208 151800038 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 59,79 59.79 Detail
08.02.2018 20180208 151800039 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 45,09 45.09 Detail
08.02.2018 20180208 151800040 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 191,12 191.12 Detail
08.02.2018 20180208 151800041 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 321,44 321.44 Detail
08.02.2018 20180208 151800042 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 3 945,06 3945.06 Detail
08.02.2018 20180208 151800043 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 618,80 618.80 Detail
08.02.2018 20180208 151800044 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 408,34 408.34 Detail
08.02.2018 20180208 151800045 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Dodávateľské faktúry PTZ 481,92 481.92 Detail
09.02.2018 20180209 141800266 Ing.Tibor Lackovič 37032151 upratovanie vchodov Tajovského 20,21 za 01/2018 255,20 255.20 Detail
09.02.2018 20180209 141800265 ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. 36237922 ochrana objektu K.Čulena 12 za 01/2018 756,82 756.82 Detail
13.02.2018 20180213 141800278 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 OST1 Clementisa, oprava netes. na potrubí zásob. TUV obj.č.7/2018/M-Ivančík 126,31 126.31 Detail
13.02.2018 20180213 141800274 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 01/2018 Trhová 2 1 440,00 1440.00 Detail
13.02.2018 20180213 141800275 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 poplatok za upratovanie za 01/2018 Čulenova 12 590,00 590.00 Detail
13.02.2018 20180213 141800276 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 poplatok za údržbu budovy a areálu Mozartova 10 za 01/2018 533,33 533.33 Detail
13.02.2018 20180213 141800277 TEMPERING, s.r.o. 44543646 OST 2 Clementisa 75 vonk.odbor.rehliad.tlak.nádob č.obj.3/2018/M 79,20 79.20 Detail
14.02.2018 20180214 141800279 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu- Hlavná 1, 144,37 144.37 Detail
14.02.2018 20180214 141800280 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka plynu- Františkánska 24/B, 17,48 17.48 Detail
15.02.2018 20180215 141800281 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 36252484 vodné, stočné, Limbova 4 67,00 67.00 Detail
15.02.2018 20180215 141800282 Energie2, a.s. 46113177 dodávka elektriny. MŠ- 10 971,39 10971.39 Detail
16.02.2018 20180216 141800284 Energie2, a.s. 46113177 dodávka elektriny. Hlavná 2 10 571,00 10571.00 Detail
16.02.2018 20180216 141800283 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dobropis dodávka plynu Hlavná 1 -147,43 -147.43 Detail
16.02.2018 20180216 141800286 Deroja s.r.o. 36287121 OST 1-5, Clement. 73, Clement.75, Clement.77, Clement.80, Clement. 82, chem.čistenie výmenníkov obj.č. 5/2018/M, Ivančík 450,00 450.00 Detail
19.02.2018 20180219 141800285 Ing.Tibor Lackovič 37032151 upratovanie vstup.priestoru Hlavná 5, 39,00 39.00 Detail
19.02.2018 20180219 141800287 Ing.Tibor Lackovič 37032151 upratovanie schodiska a terasy Tajovského 21,21 73,20 73.20 Detail
19.02.2018 20180219 141800288 Energie2, a.s. 46113177 vyúčt.fa za elektrinu 1/2018 Františkánska,garáž- 22,37 22.37 Detail
21.02.2018 20180221 141800290 EL MONT, Rezbárik Miroslav 30928575 pracovná pohotovosť 1.kvar.byty,nebyt.,MŠmesto- 1 091,34 1091.34 Detail
21.02.2018 20180221 141800323 Mesto Trnava 00313114 komunálny odpad-Tajovského 20,21 74,97 74.97 Detail
21.02.2018 20180221 141800295 Mesto Trnava 00313114 komunálny odpad-Malženická 1- 301,39 301.39 Detail
21.02.2018 20180221 141800296 Mesto Trnava 00313114 komunálny odpad-Clementisa,72-78 271,83 271.83 Detail
21.02.2018 20180221 141800297 Mesto Trnava 00313114 komunálny odpad-Coburgova,Golianova, Nám.Sv.Mikuláša,Šrobár.,Rybníkva, Nobelova, Frant. 125,46 125.46 Detail
23.02.2018 20180223 141800298 KOSNÁČ-KOMINÁRSTVO s.r.o. 47085983 kominárske práce -Coburgova 78- 64,00 64.00 Detail
23.02.2018 20180223 141800299 KOSNÁČ-KOMINÁRSTVO s.r.o. 47085983 kominárske práce -Coburgova 60-70- 40,00 40.00 Detail
26.02.2018 20180226 141800302 Ing.Tibor Lackovič 37032151 upratovanie vchodov 2/2018- Tajovského 20,21, 255,20 255.20 Detail
26.02.2018 20180226 141800300 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 vyúčtovacia fa za plyn -Františkánska 24- 111,16 111.16 Detail
27.02.2018 20180227 141800301 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 zálohová fa za plyn 1,2/2018 Hlavná 1- 6,00 6.00 Detail
28.02.2018 20180228 151800047 STEFE Trnava s.r.o. 36277215 dodávateľské fa PTZ 554,32 554.32 Detail
28.02.2018 20180228 151800048 STEFE Trnava s.r.o. 36277215 dodávateľské fa PTZ 2,16 2.16 Detail
28.02.2018 20180228 151800049 STEFE Trnava s.r.o. 36277215 dodávateľské fa PTZ 149,40 149.40 Detail
28.02.2018 20180228 151800050 STEFE Trnava s.r.o. 36277215 dodávateľské fa PTZ 123,42 123.42 Detail
28.02.2018 20180228 151800051 STEFE Trnava s.r.o. 36277215 dodávateľské fa PTZ 6,49 6.49 Detail
28.02.2018 20180228 151800052 STEFE Trnava s.r.o. 36277215 dodavateľské faktúry PTZ 47,81 47.81 Detail
28.02.2018 20180228 151800053 STEFE Trnava s.r.o. 36277215 dodávateľske faktúry PTZ 60,56 60.56 Detail
28.02.2018 20180228 151800054 STEFE Trnava s.r.o. 36277215 dodávateľské fa PTZ 4,33 4.33 Detail
28.02.2018 20180228 151800055 STEFE Trnava s.r.o. 36277215 dodávateľské fa PTZ 535,56 535.56 Detail
28.02.2018 20180228 151800056 STEFE Trnava s.r.o. 36277215 dodávateľské fa PTZ 225,37 225.37 Detail
28.02.2018 20180228 151800057 STEFE Trnava s.r.o. 36277215 dodávateľské fa PTZ 54,28 54.28 Detail
28.02.2018 20180228 151800058 STEFE Trnava s.r.o. 36277215 dodávateľské fa PTZ 42,95 42.95 Detail
28.02.2018 20180228 151800059 STEFE Trnava s.r.o. 36277215 dodávateľské fa PTZ 0,36 0.36 Detail
28.02.2018 20180228 151800060 STEFE Trnava s.r.o. 36277215 dodávateľské fa PTZ 0,18 0.18 Detail
28.02.2018 20180228 151800061 STEFE Trnava s.r.o. 36277215 dodávateľské fa PTZ 0,54 0.54 Detail
28.02.2018 20180228 151800062 STEFE Trnava s.r.o. 36277215 dodávateľské fa PTZ 26,60 26.60 Detail
28.02.2018 20180228 151800063 STEFE Trnava s.r.o. 36277215 dodávateľské fa PTZ 14,74 14.74 Detail
28.02.2018 20180228 151800064 STEFE Trnava s.r.o. 36277215 dodávateľské fa PTZ 13,48 13.48 Detail
28.02.2018 20180228 151800065 STEFE Trnava s.r.o. 36277215 dodávateľské fa PTZ